Distanční vzdělávání předškoláků

Milí rodiče 🙂

Vzhledem k nynější situaci (uzavření MŠ z důvodu možné nákazy Covid 19) nastala povinnost vzdělávat Vaše předškolní děti distančně.

Jak takové distanční vzdělávání bude probíhat?

Vše se dozvíte v sekci mateřská škola, pod odkazem > pro předškoláky.  Tady najdete jednoduché úkoly, nápady a náměty, jak pracovat s dětmi doma a připravovat je tak na vstup do základní školy.

Zapojit se mohou i mladší děti.

 


Distanční výuka od 2.11.2020

Informace o průběhu distanční výuky od 2.11.2020 naleznete ve složce distanční výuka – velká a malá třída (nově vloženy rozvrhy hodin ON-LINE výuky).

 


 

Novinky v MŠ

Maminko, tatínku…

Vzhledem k nynější situaci (Covid-19) jsou bohužel v tomto školním roce zrušeny veškeré akce a setkání – besídka apod.

Proto jsme si pro Vás připravili formu videí, které budeme přidávat na webové stránky pravidelněji, abyste se mohli podívat, jak jsou Vaše děti šikovné, jak se jim ve školce líbí a co v MŠ děláme.

Kde videa najdeme? – ukázáno na obrázku níže.

Přejeme Vám krásnou podívanou 🙂

Schůzka rodičů – zrušení

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se ve středu 23. 9. 2020 schůzka rodičů v základní škole neuskuteční.

Veškeré důležité informace budou vkládány na webové stránky školy nebo lepeny dětem do notýsků.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se prosím obraťte na své třídní učitele nebo ředitelku školy.

Děkujeme Vám za přízeň a doufáme, že se budeme moci brzy setkat osobně.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Odstrčilová

ředitelka školy

MŠ – školní rok 2020/2021

Milá maminko, tatínku… 

Vzhledem ke stávající situaci (Covid-19) i v letošním školním roce 2020/2021 budou v naší mateřské škole platit určitá pravidla pro preventivní opatření s ohledem na ostatní.

Prosíme, nevstupujte do budovy MŠ (předání dětí p. učitelkám ve dveřích). Hrníčky budeme poskytovat školní (své hrníčky prosím do odvolání nenoste). Dětem při příchodu do MŠ bude poskytnuta dezinfekce na ruce. Chod MŠ bude bez roušek, proto nejsou potřeba dětem do MŠ dávat. Prosíme také, aby děti nenosily do MŠ své hračky (z hygienických důvodů).

Pokud dítě onemocní nebo z jiného důvodu nepřijde do MŠ, prosíme o zavolání nebo napsání SMS (neodpovídáme, ale přečteme) do 7:00 ráno – školní telefonní číslo: 730 193 584.  Tímto dětem odhlásíme oběd ještě na tentýž den.

Co tedy s sebou do školky?

 • náhradní oblečení
 • bačkorky (pevná obuv)
 • pyžamo
 • předškoláci – penál (nácvik jemné motoriky, zodpovědnost, příprava do školy)

Jsme vesnická školka a chodíme často do přírody a na zahrádku, proto oceníme tepláčky a oblečení, které se může ušpinit. Při deštivém počasí dávejte dětem do MŠ holinky, aby měly své nohy v suchu při procházkách (ve velkém dešti ven nechodíme).

Abychom předešli šíření infekčních onemocnění, nesmíme do MŠ přijmout dítě s patrnými příznaky (zvýšená teplota, kašel, bolest hlavy, nevolnost,…). Prosíme o ohleduplnost a při těchto příznacích nedávat své dítě do školky. Pokud bude některé dítě jevit příznaky, bude mu nasazena rouška, umístěno mimo ostatní děti a budou kontaktováni zákonní zástupci dítěte.

V letošním roce se nebude konat vánoční besídka, ani žádné jiné hromadné akce s přítomností rodičů.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS. 

P. uč. z MŠ Dekorativní obrázek - ilustrace dětí

Informace

Milí žáci, těšíme se na Vás v úterý 1. září 2020 ve škole. S sebou si vezměte psací potřeby, přezůvky a dobrou náladu. Vaši učitelé 

Aktuální opatření k zahájení školního roku 2020 – 2021

 

Vzhledem k pandemii koronaviru jsme nuceni omezit vstup rodičů do budovy školy. V průběhu 1. týdne mohou rodiče žáků 1. ročníku doprovodit své dítě do šatny. Od 2. týdne rodiče do školy nesmí. Pokud budou něco potřebovat, zazvoní si na školu a počkají přede dveřmi.

Abychom předešli šíření infekčních onemocnění, nesmíme do školy přijmout žáka s patrnými příznaky (zvýšená teplota, kašel, bolest hlavy, nevolnost,…). Pokud se příznaky objeví v průběhu vyučování, neprodleně poskytneme dítěti roušku a umístíme ho do předem připravené samostatné místnosti. Současně informujeme zákonného zástupce s žádostí o bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Aktuální situace si nežádá nošení roušek do školy, v případě změn budete včas informováni. Výuka bude probíhat klasicky, nejsou stanovena žádná speciální opatření k organizaci výuky.

Veškeré akce školy budou probíhat v 1. pololetí bez přítomnosti rodičů.

Z hygienických důvodů není dětem dovoleno nosit si do školy jakékoliv hračky.

Pečlivě odhlašujte svým dětem obědy, nárok na oběd mají pouze první den nemoci a to ve výjimečných situacích. Rodičům není dovoleno nosit do školy vlastní nádobí, oběd si vyzvednou u vchodu do základní školy v jednorázových obědových boxech, které zakoupila škola z vlastních prostředků.

INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ

VÁŽENÍ RODIČE,

VZHLEDEM K DANÉ SITUACI (COVID-19) JSME PRO VÁS SEPSALI SEZNAM VĚCÍ A DOPORUČENÍ, DÍKY KTERÝM MŮŽEME OTEVŘÍT MŠ

OD 25. 5. 2020

 • ČISTÁ PYŽAMA (PROSÍME, ODNESTE SI POUŽITÁ PYŽAMA Z MŠ)
 • HRNÍČKY DĚTÍ ODNÉST DOMŮ (DĚTI BUDOU POUŽÍVAT ČISTÉ HRNÍČKY, KTERÉ SE PO KAŽDÉM POUŽITÍ UMYJÍ – HRNÍČKY Z MŠ)
 • JEDNOTNÉ OBLEČENÍ (DĚTI SE NEBUDOU V MŠ PŘEVLÉKAT, VÝJIMKA – PYŽAMA, VŠECHNO OSTATNÍ OBLEČENÍ ZE ŠATNÍKU ODNÉST DOMŮ)
 • ROUŠKY V NAŠÍ MŠ NOSIT DĚTI NEMUSÍ (PŘI PŘÍCHODU BUDOU SUNDÁNY)
 • PŘI PŘÍCHODU BUDE DĚTEM MĚŘENA PREVENTIVNĚ TEPLOTA A BUDOU DEZINFIKOVÁNY RUCE
 • V PŘÍPADĚ NACHLAZENÍ NEBO ZVÝŠENÉ TEPLOTY NEBUDE DÍTĚ PŘIJATO DO MŠ

DŮLEŽITÉ:

 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (odevzdat při prvním dni příchodu dítěte do MŠ – pokud tak nebude učiněno, dítě nebude do MŠ přijato)

 

DOPORUČENÍ:

 • Doporučujeme, aby děti doprovázeli z MŠ osoby mladší 65 let

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [248.23 KB]

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Děkujeme všem rodičům a budoucím prvňáčkům, že jste si vybrali právě naší školu a věříme, že se Vám u nás bude líbit. Těšíme se na Vás 1. září.

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, svým ředitelem rozhodla v souladu s ustanoveními § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

uchazeč / uchazečka pod přiděleným registračním číslem je

1/2020 přijat(a)

2/2020 přijat(a)

3/2020 přijat(a)

k základnímu vzdělávání do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Mgr. Kateřina Odstrčilová
ředitelka školy