Nástěnka malé třídy

16.12. – 1. ročník

M – počítáme zpaměti – 1 sloupeček

 • učebnice str. 17/4,6

ČJ – slabikář str. 20/5 a str. 21/1,2,3,4,5

 • písanka str. 11 – dopsat

13.12. – 1. ročník

ČJ – zdokonalujeme čtení str. 23-24

 • slabikář str. 20/1,2,3,4

M – uč. str. 17/1,2,3

11., 12. 12. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 18-19 – dodělat celé

 • písanka str. 10 – celá, str. 11 – 4 řádky
 • zdokonalujeme čtení str. 19-22

M – učebnice str. 16/1,2,3,4,5

 • uvolňovací cviky str. 10 (velká žlutá Agáta) – číslice 9 – celá strana
 • počítáme zpaměti – 1 sloupeček

10.12 – 1. ROČNÍK

ČJ – slabikář str. 16/5, str. 17/1,2,3,4,5 a str. 18/3

 • písanka str. 9 – celá

M – učebnice str. 15/6,7 + pracovní list (ve škole)

 • počítáme zpaměti – 1 sloupeček

Prv – učebnice str. 28 + pracovní list (ve škole)

3.12  2. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 25 – celé doplnit

M – učebnice str. 20/6 a str. 21/1,2,3 (do sešitu), 4,5

ČT – čítanka str. 40-41

 • pracovní sešit str. 4/7 a str. 24 – psaní B,b – 5 řádků

2.12. – 2. ročník

M – učebnice str. 20/1,2,3(do sešitu), 4,5,7

ČJ – opakovali jsme SYNONYMA – ve škole pracovní list (popř. trénovat na internetu)

26.11. – 1. ročník

Čj – slabikář str. 7/1,2,3,4

 • písanka str. 3
 • zdokonalujeme čtení str. 5,6

M – uvolňovací cviky – číslice 8 – celá strana

 • učebnice str. 9/5,6

PRV – učebnice str. 24

25.11 – 1. ročník

M – uč. str. 9/1,2,3,4

 • počítáme zpaměti – 1 sloupeček

Čj – slabikář str. 6/3,4,5

 • písanka str. 2 – dokončit

14.11. – 1. ročník

M – učebnice str. 5 – celá strana

 • počítáme zpaměti – 1 sloupeček

ČJ – uvolňovací cviky str. 28- 4 řádky

8.11. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 32 – projít si – OMLUVA

 • nový pracovní sešit str. 20/1,2,4 – omluva
 • nový pracovní sešit str. 18/1,2 – věta přací

ČT – čítanka str. 34

 • pracovní sešit čítanky str. 22/6,7,8 a str. 23/10
 • prac. sešit čítanky str. 27 – dodělat

M – uč. str. 4 – celá, str. 9/1,2,3

ZMĚNA ROZVRHU 11.11.

 1. Hodina – PRV
 2. Beseda – první pomoc, mimořádné události
 3. Beseda
 4. hodina – AJ

7.11. – 2. ročník

M – uč. str. 7/4,5,6 a str. 8/2

ČJ – psali jsme diktát

 • pracovní sešit str. 21/1
 • nový (tenký) pracovní sešit (k vyzvednutí ve škole) – str. 17/1,2,3

Prv- uč. str. 15,16,17

– pracovní sešit str. 15,16

Příští týden budeme psát písemku (třídění ovoce, zeleniny, Já to hravě zvládnu 2).

6.11. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 30/1 – vybrat si 5 vět a napsat je pod sebe do školního sešitu, vedle každé věty napsat pastelkou její druh (O,T,P,R)

 • učebnice str. 31/4 – ústně
 • pracovní sešit str. 20/2,3

M – učebnice str. 7/1,2,3

ČT – čítanka str. 30-31 – přečíst

 • pracovní sešit str. 21/1,2,3
 • DÚ- přečíst si text na str. 32-33 + prac. sešit str. 21/4

5.11. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 19 – dokončit a str. 20/1

M – uč. str. 5 a 6 – celé

ČT – pracovní sešit str. 20/5

 • čítanka str. 29 – přečíst si

4.11. – 2. ročník

M – učebnice str. 3 – dodělat stránku

ČJ – učebnice str. 30/1,2 – ústně

 • pracovní sešit str. 18/1,2 a str. 19/1,2

24. a 25.10. – 1. ročník

ČJ – živá abeceda str. 42 a 43

 • uvolňovací cviky str. 22 + str. 23 – 2 řádky
 • zdokonalujeme čtení str. 25 a 26

M – učebnice str. 31 a 32

 • počítáme zpaměti str. 3/sloupečky 7 a 8

16.9. – 1. ročník

ČJ – živá abeceda str. 8/1 – vybarvit v básničce všechna M, cv. 2 – zakřížkovat vše, co začíná na M, cv. 3 – najít a vybarvit M

M – uč. str. 12 – dokončit stranu

 • str. 13 – psaní číslice 1 (nahoře)
 • sešit „uvolňovací cviky“ (k vyzvednutí ve škole) – psaní číslic (z druhé strany sešitu) str. 1

AJ – str. 4-5 – projít si, vybarvit obrázky

6.9. – 1. ročník

ČJ – živá abeceda  str. 3/1 (ústně), cv. 2 (křížkem označit, co patří do školy)

M  – uč. str. 4 – dokončit (u nádobí a jablíček můžete říci počet ústně nebo zapsat číslicí)

Rozpis tělesné výchovy


Přehled plánovaných akcí