Nástěnka malé třídy

16.9. – 1. ročník

ČJ – živá abeceda str. 8/1 – vybarvit v básničce všechna M, cv. 2 – zakřížkovat vše, co začíná na M, cv. 3 – najít a vybarvit M

M – uč. str. 12 – dokončit stranu

  • str. 13 – psaní číslice 1 (nahoře)
  • sešit „uvolňovací cviky“ (k vyzvednutí ve škole) – psaní číslic (z druhé strany sešitu) str. 1

AJ – str. 4-5 – projít si, vybarvit obrázky

6.9. – 1. ročník

ČJ – živá abeceda  str. 3/1 (ústně), cv. 2 (křížkem označit, co patří do školy)

M  – uč. str. 4 – dokončit (u nádobí a jablíček můžete říci počet ústně nebo zapsat číslicí)

Rozpis tělesné výchovy


Přehled plánovaných akcí