Nástěnka malé třídy

22.5. – 1. ročník

ČJ – prac. list – napsat jména členů rodiny

 • prac. list – rébusy
 • naučit se abecedu

M – uč. str. 30/6,7 a str. 31/1

21.5. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 95

M – uč. str. 30/1,2,3,4,5

 • počítáme zpaměti str. 23/69

20.5. – 1. ročník

ČJ – pracovní list – dokončit

 • slabikář str. 94

M – počítáme zpaměti str. 23/68

 • uč. str. 28/6,7,8

3.5. – 2. ročník

ČJ – do školního sešitu napsat několik podstatných jmen na téma: ŠKOLA (např. penál, učitel,…) a PŘÍRODA (např. ježek, tráva,..).

 • uč. str. 108/8 – stačí ústně
 • pracovní sešit str. 31/5

ČT – čít. strana 115 – přečíst si báseň

 • pracovní sešit str. 7/3,4

M – učebnice str. 13/4 a str. 19/1,2,3,5

HV – pracovní sešit str. 52-53

12.4. – 3. ročník

ČJ – učebnice str. 123/19 – vypsat podtržené slovesné tvary do školního sešitu a určit osobu, číslo, čas

 • uč. str. 124 – přečíst si text + ústně cv. 1,2

M – učebnice str. 35/6 – školní sešit

 • pracovní sešit str. 35/4,5
 • pracovní sešit str. 21/1,2,3

HV – pracovní sešit str. 50 (popsat noty), 51 (vybarvit hrušky)

11.4. – 3. ročník

ČJ – učebnice str. 123/17 – napsat věty do domácího sešitu+vyznačit základní skladební dvojice.

 • pracovní sešit str. 22/2 – jen doplnit I/Y

M – učebnice str. 33 – do ŠS opsat nadpis Dělení násobků deseti jednomístným dělitelem + cv. 2 a str. 34/3

 • pracovní sešit str. 20/2 a str. 21/1

AJ – pracovní sešit str. 58/1,2 a str. 59/4,5

ČT – pracovní sešit str. 22-23

22.3. – 3. ročník

ČJ – učebnice str. 111 – do školního sešitu opsat zápis – SLOVESNÉ TVARY + udělat cvičení 8 (vyhledat a napsat sloveso – určit, zda je to tvar jednoduchý – J , složený – S , dále také určit osobu a číslo – např.  přišel jsem – S, 1. os., č.j.            psal jsem – S, 1. os., č.j.)

 • pracovní sešit str. 16/4,5,6

ČT – čítanka str. 111-113 – pročíst si

 • pracovní sešit str. 15/17,18 – doplnit podle čítanky str. 111

HV – pracovní sešit str. 44-45 – seznámit se s pojmy PIANO, FORTE

AJ – nová slovíčka – 20. lekce (kopie ve škole)

 • pracovní sešit str. 52/1

M – psali jsme Matematického klokana, nové učivo nebylo

21.3. – 3. ročník

ČT – čítanka str. 110 – přečíst

 • pracovní sešit čítanky str. 14/14,15 a str. 15/1

M – učebnice str. 25/1 – školní sešit

 • učebnice str. 25/2 – domácí sešit
 • pracovní sešit str. 15/1,2,3

AJ – učebnice str. 57/3

 • pracovní sešit str. 51/6

20.3. – 3. ročník

M – pracovní sešit str. 14/6,7

ČT – čítanka str. 108-109 – přečíst

 • pracovní sešit str. 13/13

19.3. – 3. ročník

ČJ – učebnice str. 110/7 – školní sešit – určit osobu a číslo

 • pracovní list – slovesa

M – učebnice str. 23/5 – modrý sloupeček do ŠS, uč. str. 23/4 – slovní úloha do ŠS

 • PS str. 14/5

PRV – učebnice str. 55, 56, 57, 58

– pracovní sešit str. 48, 49

18.3. – 3. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 15/1,2,3

 • učebnice str. 109/5 – ústně
 • zápis do školního sešitu – Slovesa – osoba, číslo
 • učebnice str. 110/6 – do školního sešitu tvořit dvojice – zájmeno+sloveso (např. ty myješ, oni slyšeli,…) – další úkoly ze cvičení neplnit

M – učebnice str. 23/2 – školní sešit

 • učebnice str. 23/5 – 1 sloupeček do školního sešitu
 • pracovní sešit str. 14/4

AJ – učebnice str.56/1,2 – pročíst si

 • pracovní sešit str. 51/4,5

15.3. – 1. ročník

ČJ – pracovní list (křížovka, malování obrázků podle textu)

M – uč. str. 30/3,5,6 a str. 31/1

HV – pracovní sešit str. 40-43

 • 22.3. – test – noty c,d,e,f,g – umět pojmenovat

15.3. – 2. ročník

ČJ – dokončit pracovní list abeceda

 • školní sešit – nadpis ABECEDA + napsat abecedu
 • pracovní sešit str. 18/3
 • učebnice str. 88 – pročíst si

M – uč. str. 27/1,2,3,4

HV – pracovní sešit str. 40-43

 • 22.3. – test – noty c,d,e,f,g – umět pojmenovat

15.3. – 3. ročník

ČJ – učebnice str. 108+112 – přečíst si text o táboře + přihlášku na tábor

 • pracovní list „přihláška na tábor“ (ve škole)

M – pracovní sešit str. 33/4,5,6,7

HV – pracovní sešit str. 40-43

 • 22.3. – test – noty c,d,e,f,g – umět pojmenovat

AJ – pracovní sešit str. 50/1,2,3

14.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 59 – přečíst

 • písanka str. 18-19

M – uč. str. 29/7 a str. 30/1,2,4

14.3. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 16/5, str. 17/7 a str. 18/1,2

 • procvičovat si abecedu
 • pracovní list abeceda

M – pracovní list – doplnit vše kromě cvičení 29 a 30

 • procvičovat násobení a dělení 2 a 3

ČT – čítanka str. 95

 • pracovní sešit str. 17/1,2

14.3. – 3. ročník

ČJ – učebnice str. 106/31 – školní sešit

 • učebnice str. 107/13 – školní sešit

M – učebnice str. 22/1 – opsat si nadpis + 2 sloupečky do školního sešitu

 • pracovní sešit str. 13/1,2,3

ČT – pracovní sešit čítanky str. 11/7,8,9 a str. 13/12

AJ – pracovní sešit str. 48-49 – vše doplnit

13.3. – 1. ročník

M – učebnice str. 28/2 a 29/1,2,3,4,6

 • počítáme zpaměti str. 19/56

ČJ – písanka str. 17 – psaní Ž + věty

13.3. – 2. ročník

M – učebnice str. 26 – dokončit stranu

 • pracovní list – 2 cvičení

13.3. – 3. ročník

M – učebnice str. 22/11 – školní sešit

 • pracovní sešit str. 12/6

ČT – čítanka str. 104-107 – přečíst

 • PS čítanky str. 12/10,11

12.3. – 1. ročník

ČJ – písanka str. 16 + str. 17/1

 • slabikář str. 58

M – učebnice str. 28 – celé

PRV – uč. str. 46 – U rybníka

uč. str. 51 – Přišlo jaro

12.3. – 2. ročník

ČJ – školní sešit – zápis SPOJKY + příklady spojek

 • pracovní list – spojky
 • prac. sešit str. 16/4

M – uč. str. 21/1,2,3,4,5

ČT – čítanka str. 92-93

 • PS str. 16/3,4

PRV – pracovní list – U rybníka

– uč. str. 44, pracovní sešit str. 46

12.3. – 3. ročník

ČJ – učebnice str. 105 – celé si projít – stačí ústně

 • učebnice str. 106/27,28 – stačí ústně
 • učebnice str. 106/29 – do školního sešitu

M – uč. str. 21/3,5 – do školního sešitu (zápis, výpočet, odpověď)

 • pracovní sešit str. 12/4,5

PRV – uč. str. 52, pracovní sešit str. 44

11.3. – 1. ročník

ČJ – písanka str. 15/1,2 + psaní Č

 • slabikář str. 57

M – učebnice str. 27/1,2,3,4

11.3. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 87/12,13 – ústně

 • učebnice str. 87/15 – do sešitu (stačí vybrat 4 spojky a s nimi napsat souvětí)
 • pracovní sešit str. 15/2, 16/3 a 17/6

M – učebnice str. 25/2,3,4,5,6

11.3. – 3. ročník

ČJ – učebnice str. 104 – přečíst text + ústně cv. 21,22

 • domácí úkol uč. 104/23

M – procvičovat příklady z učebnice na str. 21/4

 • uč. str. 21/6 – do sešitu

Aj – nová slovíčka

 • dokončit plakát pokoje (dopsat i několik vět, vzor v učebnici)

8.3. – 2. ročník

ČJ – umět vyjmenovat slovní druhy

 • učebnice str. 86/8 – do školního sešitu

ČT – čítanka str. 90-91 – přečíst

 • pracovní sešit str. 15/1,2

M – učebnice str. 24/7,8,9 a str. 25/1

HV – pracovní sešit str. 36-37 a na str. 39 popsat noty u písničky Běžela ovečka

7.3. – 2. ročník

ČJ – dokončit pracovní list – slovní druhy

 • do školního sešitu nalepit přehled slovních druhů + naučit se je

M – učebnice str. 23/4 a 24/1,2,3,4,5,6

ČT – čítanka str. 88-89 + pracovní sešit str. 14 – celá

6.3. – 2. ročník

M – učebnice str. 22/5 – z každého sloupečku 5 příkladů do sešitu

 • učebnice str. 23/1,2,3,5

ČT – čítanka str. 87 – přečíst si básničky, vybrat si 1 a opsat do pracovního sešitu str. 13/2, poté dodělat celou stranu 13

5.3. – 3. ročník

ČJ – učebnice str. 102/14 – druhá část cvičení

 • pracovní sešit str. 13/3

M – pracovní sešit str. 9/1,2 a str. 10/3,4,5

1.3. 2019

1.ročník

ČJ – písanka str. 6,7,8

M – učebnice str. 22/2,3,4,5

HV – pracovní sešit str. 32-35

2. ročník

ČJ – učebnice str. 80/8,9,10 – stačí ústně

 • pracovní list – vlastní jména (stačí si vzít ve škole až příští týden)

ČT – čítanka str. 81 – přečíst si celou báseň, vybrat si 1 sloku a opsat ji do sešitu ČJ, poté k tomu namalovat obrázek

M – učebnice str. 20/7,8,9

 • procvičovat násobení a dělení 2 (např. na https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2)

HV – pracovní sešit str. 32-35

28.2. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 78/3 a uč. str. 79/7 – stačí ústně

 • pracovní sešit str. 13 – celá strana

M – učebnice str. 20/1,2,3,4,5

ČT – čítanka str. 78-79 – přečíst

 • pracovní sešit str. 9/3,  str. 11/4 a str. 12 – celá

PRV – učebnice str. 42 – Třídíme odpad

– pracovní sešit str. 43

27.2. 2019 – 2. ročník

M – učebnice str. 19 – celá strana

ČT – pracovní sešit čítanky str. 10/6 a str. 11/1,2,3

26.2. 2019

 1. ročník  –  Prvouka – pracovní list – materiál a výrobky
 2. ročník  –  Prvouka – uč. str. 40, 41 – Výroba papíru a skla, prac. sešit str. 42/1, 2

25.2. 2019

1.ročník

ČJ – slabikář str. 49 – 50 – přečíst a doplnit obě stránky

 • písanka str. 3 – psaní B

M – učebnice str. 19/1,2

 • počítáme zpaměti str. 18/51,52

AJ – pracovní sešit str. 26 cv. 1 (anglicky počítat počet kusů na stromečku + vazba „To je hnědý medvěd“ = This is a brown teddy bear.), cv. 2 (říkat: To je  modrý kapr)

 • dodělání pracovního listu na barvy

2. ročník

ČJ – školní sešit – opsat toto:

Vlastní jména 

 • jsou to názvy (jména) osob, zvířat a míst
 • píšeme je s velkým písmenem na začátku

+ učebnice str. 77/cv.2 – napsat do sešitu

 • pracovní sešit str. 12/1,2,3

M – uč. str. 17/7,8 (u obou stačí jen příklad), 9,10,11 a str. 18 – celá strana

AJ – pracovní sešit str. 27 cv. 7, 8, 9, 10, 11

 • pracovní list – osmisměrka

22.2.

1.ročník

ČJ – slabikář str. 48 + 49 (jen čtyřsměrka)

 • písanka (3. díl) str. 2 – celá a str. 3/1,2 – písanka je k vyzvednutí ve škole

M – uč. str. 18/1,4 a str. 19/3

HV – malý pracovní sešit str. 28-31

2. ročník

ČJ – učebnice str. 75/10 – ústně

ČT – čítanka str. 76 + pracovní sešit str. 10/5

M – uč. str. 17/1,2,4,5,6

HV – malý pracovní sešit str. 28-31

13.2.

1. ročník

M – učebnice str. 13 – celé

– DÚ –  pracovní list (vybarvování podle výsledků)

3. ročník

M – uč. str. 8/8 – školní sešit

– uč. str. 9/1,2 (žlutý a zelený sloupeček) – do školního sešitu – nadpis Písemné sčítání trojmístných čísel

– PS str. 4/1,2,4

– DÚ – uč. str. 9/2 (modrý a růžový sloupeček)

11. 2. – 2. ročník

AJ – pracovní sešit str. 25 cv. 3, 4, 5

 • procvičování slovíček, tvorba vět

19.12. – 3. ročník

M – prac. sešit str. 33/2,3

6.12. – 2. ročník

ČT – pracovní sešit str. 9/14,15,16

– čítanka str. 46 – přečíst

– pracovní sešit str. 10/1,2,3

28.11. – 2. ročník

ČJ – procvičovat si psaní Y/I po měkkých a tvrdých souhláskách např. na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni.html

– uč. str. 45 – přečíst si vzkaz, který psaly děti rodičům. Tento vzkaz není správně, měl by být kratší, stručnější, výstižnější. Děti zkusí napsat správný vzkaz do sešitu. Uvedou v něm také to, kdy se vrátí domů (vybrat ze cv. 10)

– uč. str. 46/12 – stačí na folii nebo ústně

M – uč. str. 18/1,2,3,4

ČT – čítanka str. 44-45 – přečíst si a v pracovním sešitě na str. 8 udělat cvičení 9,10,11

– pracovní sešit str. 25 – psaní f, F – celá stránka

27.11. – 2. ročník

ČJ – uč. str. 44/6 + 44/8 – stačí ústně nebo na folii

– PS str. 29/8,9

M – uč. str. 17/3,4,5,6,7,8

26.11 – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 43/3 – napsat názvy věcí na obrázcích do sešitu + vyznačit měkké skupiny

– prac. sešit str. 28/5,6 a str. 29/7

M – uč. str. 16/6,7,8 a str. 17/1,2

23.11.

3. ročník

ČJ – učebnice str. 48/8,10 – ústně nebo na folii

– pracovní sešit str. 25/4, 26/6,7 – doplnit

– sloh: pracovní sešit str. 25/5 – vybrat si oblíbenou hračku, doplnit si tabulku (alespoň 3 slova v každém sloupečku), doplnit si osnovu (Úvod: Jak se hračka jmenuje, odkud ji mám,…, Stať: a)velikost, barva,tvar b) popis jednotlivých částí, c) funkce , Závěr: K čemu hračku používám). Poté napsat na papír nebo do sešitu slohu popis této hračky + namalovat obrázek

M – uč. str. 62 – kopie – nalepit do sešitu geometrie, vypracovat cvičení

– prac. sešit str. 42/1,2

HV – malý pracovní sešit str. 6-9

Aj – učebnice str. 28/1,2

– pracovní sešit str. 24/1,2

 1. ročník

ČJ – písanka str. 13 + procvičovat čtení

M – učebnice str. 12/6, 13/1,2,3

– počítáme zpaměti str. 7/20,21

HV – malý pracovní sešit str. 6-9

21.11. – 3. ročník

M – uč. str. 38/5,6 – školní sešit

– PS str. 24/4,5

– pracovní list

ČJ – čtení

 • čítanka str. 52 – přečíst + PS str. 25/8

20.11. – 3. ročník

ČJ – učebnice str. 47/7 – ústně

– pracovní sešit str. 24/3

– pracovní list SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE (nalepit do ŠS a doplnit) – dodám

M – uč. str. 37/2 – do ŠS, 37/3 – 2 sloupečky do ŠS,

– ŠS – nadpis ZAOKROUHLOVÁNÍ NA STOVKY + uč. str. 38/4

– PS – str. 24/1,2,3

19.11. – 3. ročník

ČJ – procvičovat si psaní I/Y po B – např. na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-          trida/vyjmenovana-slova-po-b

– PS str. 24/1,2

– školní sešit – nadpis VYJMENOVANÁ SLOVA PO L + nalepit obrázky z       vyjmenovanými slovy ve správném pořadí

M – uč. str. 34/5 – procvičovat porovnávání čísel (alespoň 10 příkladů do šk.sešitu)

– uč. str. 35/8 – 1 sloupeček do šk. sešitu

– uč. str. 36/10,11 – ústně

– do sešitu nadpis ZAOKROUHLOVÁNÍ TROJMÍSTNÝCH ČÍSEL + uč. str. 37/1

AJ – pracovní list

 • ve čtvrtek opakovací test (5.-8. lekce)

16.11. – 3. ročník

Čj – uč. str. 45/27 – projít si ústně nebo na folii

– prac. sešit str. str. 23 – dokončit stranu

ČT – čít. str. 46-47 – přečíst

– PS čítanky – str. 26 – celá

M – PS – str. 26 – dokončit stranu – polopřímky opačné + prac. list (kopie z učebnice) – nalepit do sešitu

Aj – PS – str. 23/3,4,5

2.11. – 1. ročník

M – uč. str. 2 – dokončit, str. 3/1,2,3

24.10. – 1. ročník

ČJ – uč. str. 74 – vybarvit noty (PI – červeně, LI – modře, MI – zeleně, SI – fialově), ve druhém cvičení připojit k obrázku jeho počáteční slabiku, ve třetím cvičení trénovat čtení písmen a slabik

M – uč. str. 32 – dokončit

– počítáme zpaměti – str. 3/9

23.10. – 1. ročník

ČJ – uč. str. 72-73

M – uč. str. 32-půl stránky

– počítáme zpaměti – str. 3/7,8

22. 10. – 1. ročník

ČJ – učebnice str. 68 – trénovat čtení slabik, str. 71 – napsat číslici 2

M – učebnice str. 31 – celé doplnit

AJ – pracovní sešit str. 14 cv. 2 (projít pozdravy a vybarvit první kytičku červeně, druhou žlutě a zakroužkovat modře a třetí vybarvit zeleně)

 • projít slovíčka: barvy, školní potřeby, čísla do 10

17. 9. 2018 – 2. ročník

AJ – pracovní sešit str. 2 (dopsat dole anglicky větu), str. 3 cv. 2, 3 (barevně vybarvit prase růžově, rybu růžově)

18.6. – 3. ročník

ČJ – učebnice str. 158/cv. 10,11,12, str. 162/cv.22 a str. 163/cv.27 – vše si stačí projít ústně

– prac. sešit str. 40/6

Aj – prac. sešit str. 76-77 – celé

5. 6.

Český jazyk – 3. ročník

 • učebnice str. 149/5 – stačí ústně
 • uč. str. 150/ 8 – doplnit I,Y a napsat
 • prac. sešit str. 35/6 a str. 36/7

17.5. UČIVO PRO NEMOCNÉ – 3. ROČNÍK

Český jazyk

 • učebnice str. 139/26 – stačí ústně
 • prac. sešit str. 30/1,2,3

Čtení

 • čítanka str. 140-141
 • prac. sešit str. 31/13,14

Matematika

 • pracovní list

Angličtina

 • uč. str. 75/3 – projít si
 • prac. sešit str. 67/5,6 a 68/cv. 1

9.5. UČIVO PRO NEMOCNÉ

3. ročník

Český jazyk – čtení

 • čítanka str. 134-137 – přečíst
 • pracovní sešit str. 29/9,10

Matematika

 • učebnice str. 49/cv. 1,2 – do sešitu

4.5. UČIVO PRO NEMOCNÉ

3. ročník

Český jazyk

 • pracovní list ve školním sešitě – zájmena – dokončit
 • učebnice str. 133/cv.4 – stačí ústně
 • pracovní sešit str. 26/cv.1

Matematika

 • uč. str. 46/cv.2 – stačí ústně
 • pracovní sešit str. 29/cv.5
 • uč. str. 64/cv. 11,12 – načrtnout a vypočítat obvody do sešitu
 • pracovní listy – převody jednotek a kružnice – doplnit a nalepit do sešitu geometrie

3.5. UČIVO PRO NEMOCNÉ

3. ročník

Český jazyk

 • učebnice str. 131/cv. 28,29 – stačí ústně
 • učebnice str. 132 – projít si celou stránku
 • nalepit do školního sešitu pracovní listy (přehled zájmen+cvičení na procvičení – cv. 1 doplnit)

Čtení

 • čítanka str. 132-133
 • pracovní sešit str. 27/cv. 4,5 a str. 28/cv. 7

Matematika

 • do školního sešitu nalepit vložený prac. list a vyluštit
 • pracovní sešit str. 28/3 a 29/cv.4
 • procvičovali jsme čtení v jízdních řádech

Angličtina

 • učebnice str. 71/3  a 72/1,2 – projít si
 • pracovní sešit str. 64/1,2,3 a str. 65/4
 • příští čtvrtek budeme psát opakování na jídlo, ovoce atd.

2. 5. UČIVO PRO NEMOCNÉ

3. ročník

Český jazyk – čtení

 • čítanka str. 130-131
 • prac. sešit str. 26/cv. 1,2,3

Matematika

 • učebnice str. 46/cv. 1 – stačí ústně
 • prac. sešit str. 28/cv. 1,2

Prvouka

 • učebnice str. 65
 • prac. sešit str. 56 – celá doplnit+ příprava na písemnou práci ve středu 9.5. (str. 57 – NEDOPLŇOVAT)

23.4. UČIVO PRO NEMOCNÉ

3. ročník

Český jazyk

 • procvičovali jsme přídavná jména
 • seznámení s předložkami – doplnit pracovní list a nalepit ho do školního sešitu
 • pracovní sešit str. 25/12

Angličtina

 • nalepit a přepsat nová slovíčka
 • učebnice str. 70/cv.1,2 – projít si
 • pracovní sešit str. 62/cv. 1,2,3 a str. 63/cv.4

Matematika

 • procvičovat si převody jednotek času (ve středu pětiminutovka)
 • pracovní sešit str. 26/cv. 1,2,3,4 a str. 27/cv. 5

Prvouka

 • uč. str. 62 + prac. sešit str. 53

30. 4. a 7. 5. ŘEDITELSKÉ VOLNO

Žádáme rodiče, aby si prošli pokyny týkající se plaveckého výcviku a poslali nám do 23. 4. zpět souhlas s účastí a také zdravotní očkovací průkaz dítěte k okopírování zprávy od lékaře (popř. jiné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte).

Rozpis tělesné výchovy

24.4. – plavání

15.5 – plavání

22.5. – plavání

29.5. – plavání

5. 6. – plavání

Přehled plánovaných akcí