INFORMAČNÍ ODPOLEDNE PRO RODIČE

Třídní schůzky 1

V úterý 15. 11. 2022 od 13.15 hod. do 15.30 hod. se koná informační odpoledne pro rodiče. Tímto bychom Vás chtěli požádat o rezervaci termínu schůzky s třídními učiteli na formuláři, který bude vyvěšen na dveřích školy ve čtvrtek 10. 11. 2022 (zapisujte se k času, který Vám vyhovuje).

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na společné setkání

Mgr. Kateřina Odstrčilová, Mgr. Milena Chaloupková

Zahájení školní horku 2022/2023

Váže

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ! - Základní škola - Horní Lideč 130

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 hodin (není nutné chodit dříve, škole bude otevřena v 7:45 hodin).

Rodiče či jiní rodinní příslušníci žáků 1. ročníku mohou své děti doprovodit do třídy a společně s námi slavnostně zahájit nástup jejich dětí do školy. Ostatní rodiče do tříd nechodí, mohou si pouze ve ŠD u p. uč. Uchytilové vyplnit přihlášky do školní družiny, poté počkat na své děti před budovou školy. Provoz družiny bude zahájen v pátek 2. 9. 2022.

V letošním školním roce bude následující spojení ročníků:

Malá třída – 1., 2., 3. ročník Mgr. Milena Chaloupková

Velká třída – 4., 5. ročník Mgr. Kateřina Odstrčilová

Školní družina je pro žáky, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku nejpozději v den zahájení provozu ŠD od 2. 9. 2022 (bližší informace, včetně přihlášky do ŠD Vám děti přinesou domů 1. 9. – není nutné se všemi dětmi chodit ve čtvrtek do školy).

Ve čtvrtek 1. 9. mají všichni žáci odhlášeny obědy !!!

Těšíme se na Vás

Vaše paní učitelky

Provoz MŠ

Základní informace - Oficiální stránky ZŠ a MŠ Ryžoviště

Vážení rodiče,

plánovaná rekonstrukce v mateřské škole byla úspěšně dokončena, provoz mateřské školy bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Těšíme se na Vás kolektiv ŽS a MŠ Žďárec u Skutčeč

Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti

Zvláštní zápis dítěte – cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

Zápis bude probíhat dne:

11. 7. 2022 od 9:00 – 12:00 hod. v Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče, okres Chrudim, Žďárec u Skutče 8, 539 73 Skuteč

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 – vztahující se na děti – uprchlíky z Ukrajiny:

  • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku;
  • Nárokové přijetí dítěte s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2022 dosáhne nejméně čtvrtého roku věku – nutno splnění podmínky očkování;
  • Nárokové přijetí dítěte s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2022 dosáhne nejméně třetího roku věku – nutno splnění podmínky očkování.

Ke vzdělávání do mateřské školy se může hlásit dítě:

  • Kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany;
  • Kterému bylo uděleno vízum k pobytu na 90 dnů za účelem strpění pobytu.

K přijímacímu řízení je potřeba doložit:

  • Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
  • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;
  • Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;
  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Naše škola je zapojena do Národního plánu obnovy

Na návštěvě u školáků – recitační soutěž

ZMĚNA ROZVRHU 7.3. – 11.3.2022

V týdnu od 7.3. do 11.3. 2022 bude probíhat v odpoledních hodinách lyžařský kurz pro přihlášené žáky. Z tohoto důvodu dojde k úpravě rozvrhu pro všechny žáky. Změny naleznete na nástěnkách tříd.

Doučování žáků školy

Naše škola je zapojena do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního planu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Obnovení prezenční výuky pro žáky základní školy

Od čtvrtka 10. 2. bude obnovena prezenční výuka pro všechny žáky základní školy. Ve čtvrtek ráno proběhne testování žáků obvyklým způsobem. Má-li některý žák výjimku z testování, musí doložit příslušný doklad. Dále ve čtvrtek odpoledne odpadá kroužek zábavného procvičování a je nahrazen výukou.

Vzhledem k zameškaným hodinám je upravený rozvrh hodin na čtvrtek 10. 2. 2022 a pátek 11. 2. 2022.

UPRAVENÝ ROZVRH HODIN NA ČTVRTEK 10. 2. 2022 A PÁTEK 11. 2. 2022 NAJDETE NA NÁSTĚNKÁCH MALÉ A VELKÉ TŘÍDY.