Školní rok 2023/2024

Základní a mateřská škola Mendíků, Praha 4

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 hodin (není nutné chodit dříve, škole bude otevřena v 7:45 hodin).

Rodiče či jiní rodinní příslušníci žáků 1. ročníku mohou své děti doprovodit do třídy a společně s námi slavnostně zahájit nástup jejich dětí do školy. Ostatní rodiče do tříd nechodí, mohou si pouze ve ŠD u p. uč. Uchytilové vyplnit přihlášky do školní družiny, poté počkat na své děti před budovou školy. Provoz družiny bude zahájen v úterý 5. 9. 2023.

V letošním školním roce bude následující spojení ročníků:

Malá třída – 1., 2. ročník Mgr. Milena Chaloupková

Velká třída – 3., 4., 5. ročník Mgr. Kateřina Odstrčilová

Rozvrhy hodin naleznete ve složce Základní škola – Rozvrhy hodin

Školní družina je pro žáky, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku, kterou je nezbytné odevzdat nejpozději v den zahájení provozu ŠD – 5. 9. 2023 (bližší informace, včetně přihlášky do ŠD Vám děti přinesou domů 4. 9. – není nutné se všemi dětmi chodit v pondělí do školy).

V pondělí 4. 9. mají všichni žáci odhlášeny obědy !!!

Těšíme se na Vás

Vaše paní učitelky

Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

Název projektu: Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002468

Období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole.

Z finančních prostředků v celkové výši 773 386,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt MŠ

 • Školní asistent MŠ
 • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Za subjekt ZŠ

 • Školní asistent ZŠ
 • Inovativní vzdělávání dětí v ZŠ

Za subjekt ŠD

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Zápis do mateřské školy

Aktuální informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2023/2024 /9. 5. - 12. 5. 2023/ - MŠ Pionýrská

Srdečně zveme všechny rodiče k zápisu do MŠ

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim vyhlašuje ZÁPIS do mateřské školy, který se uskuteční v termínu:

6. 5. 2024 od 9:00 hodin do 15:00 hodin

Do mateřské školy se k zápisu dostaví zákonný zástupce dítěte se svým dítětem a předloží:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (potvrzení od lékaře nesmí být starší jednoho měsíce )
 • občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona

Žádost můžete posílat nebo odevzdat:

 • osobně v MŠ
 • datovou schránkou školy – 4mnz9d
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na email školy: reditelna@zs-zdarec.cz
 • poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, Žďárec u Skutče 8, 539 73 Skuteč

Děti budou přijímány na základě Kritérií pro přijímání děti do MŠ pro školní rok 2024/2025.

Operační program Jan Amos Komenský

Naše škola je zapojena do dotace poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem Šablony I –Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče – CZ.02.02/XX/00/22_002/0002468

Pozvánka na besídku

INFORMAČNÍ ODPOLEDNE PRO RODIČE

Třídní schůzky 1

V úterý 15. 11. 2022 od 13.15 hod. do 15.30 hod. se koná informační odpoledne pro rodiče. Tímto bychom Vás chtěli požádat o rezervaci termínu schůzky s třídními učiteli na formuláři, který bude vyvěšen na dveřích školy ve čtvrtek 10. 11. 2022 (zapisujte se k času, který Vám vyhovuje).

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na společné setkání

Mgr. Kateřina Odstrčilová, Mgr. Milena Chaloupková

Zahájení školní horku 2022/2023

Váže

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ! - Základní škola - Horní Lideč 130

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 hodin (není nutné chodit dříve, škole bude otevřena v 7:45 hodin).

Rodiče či jiní rodinní příslušníci žáků 1. ročníku mohou své děti doprovodit do třídy a společně s námi slavnostně zahájit nástup jejich dětí do školy. Ostatní rodiče do tříd nechodí, mohou si pouze ve ŠD u p. uč. Uchytilové vyplnit přihlášky do školní družiny, poté počkat na své děti před budovou školy. Provoz družiny bude zahájen v pátek 2. 9. 2022.

V letošním školním roce bude následující spojení ročníků:

Malá třída – 1., 2., 3. ročník Mgr. Milena Chaloupková

Velká třída – 4., 5. ročník Mgr. Kateřina Odstrčilová

Školní družina je pro žáky, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku nejpozději v den zahájení provozu ŠD od 2. 9. 2022 (bližší informace, včetně přihlášky do ŠD Vám děti přinesou domů 1. 9. – není nutné se všemi dětmi chodit ve čtvrtek do školy).

Ve čtvrtek 1. 9. mají všichni žáci odhlášeny obědy !!!

Těšíme se na Vás

Vaše paní učitelky

Provoz MŠ

Základní informace - Oficiální stránky ZŠ a MŠ Ryžoviště

Vážení rodiče,

plánovaná rekonstrukce v mateřské škole byla úspěšně dokončena, provoz mateřské školy bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Těšíme se na Vás kolektiv ŽS a MŠ Žďárec u Skutčeč

Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti

Zvláštní zápis dítěte – cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

Zápis bude probíhat dne:

11. 7. 2022 od 9:00 – 12:00 hod. v Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče, okres Chrudim, Žďárec u Skutče 8, 539 73 Skuteč

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 – vztahující se na děti – uprchlíky z Ukrajiny:

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku;
 • Nárokové přijetí dítěte s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2022 dosáhne nejméně čtvrtého roku věku – nutno splnění podmínky očkování;
 • Nárokové přijetí dítěte s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2022 dosáhne nejméně třetího roku věku – nutno splnění podmínky očkování.

Ke vzdělávání do mateřské školy se může hlásit dítě:

 • Kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany;
 • Kterému bylo uděleno vízum k pobytu na 90 dnů za účelem strpění pobytu.

K přijímacímu řízení je potřeba doložit:

 • Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
 • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;
 • Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.