Nástěnka velké třídy

23.9. – 4. ročník

Angličtina

 • učebnice str. 8/1 – přečíst si a přeložit (ústně)
 • pracovní sešit str. 8/3

český jazyk

 • učebnice str. 7/11,13

matematika

 • pracovní sešit str. 4/1,2,3

vlastivěda

 • učebnice str. 6
 • pracovní sešit str. 3 celá
 • zápis do sešitu

24.9. – 4. ročník

český jazyk

 • strana 9/1
 • zápis do školního sešitu (žlutý rámeček ze strany 9)

matematika

 • pracovní sešit str. 4/4,5,6

přírodověda

 • učebnice str. 10 celá
 • pracovní sešit str. 7 celá
 • zápis do sešitu