Nástěnka velké třídy

7.2. – 3. ročník

ČJ
– slovní druhy – zápis do ŠS
– podstatná jména – uč. str. 55 cv. 1
– PS str.3 cv. 2, 3 (cv. 1 za DÚ)

ČT
– čítanka – str. 75, 76
– PS str. 44 dokončit, str. 45 celá, str. 46 cv. 15, 16

M
– PS str. 33 celá

DŮLEŽITÉ
– 19.2. psaní dopisu na známky
– v týdnu od 17. 2. do 21.2. písemná práce z matematiky

7. 2. – 5. ročník

ČJ
– PS str. 38, 39 a 40 celé

M
– do ŠS– uč. str. 40 cv. 2 a 4
– ústně: uč str. 40 cv. 3
– PS str. 29 vše kromě cv. 2

G
– uč. str. 56 cv. 1 – spočítat povrch kvádru (obsah sítě na obrázku)
– uč. str. 56. cv. 4
– PS str. 39 cv. 3

DŮLEŽITÉ:
17. 2. písemná práce – vlastivěda (Přemyslovci)
19. 2. psaní dopisu na známky
někdy v týdnu od 17.2. do 21. 2. písemná práce – matematika (dělení dvouciferným dělitele, zlomky, práce s tabulkami, římské číslice, práce s grafy)

6.2. – 3. ročník

G
– rýsování ve čtverečkové síti: uč. str 76/1, 77/3 na čtverečkovaný papír, poté vlepit do sešitu

6.2. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 37/3 – projít si

  • pracovní sešit str. 41/4,5,6

M
– práce s grafy: zápis do ŠS

G
– PS str. 39/1 + dodatek vypočítat obsah sítě (povrch), když 1 strana čtverce měří 5 cm

5. 2. – 3. ročník

ČJ
– pracovní list – opakování VS po B, L, M
– SLOH – rozvoj fantazie: PS str. 28 cv. 1 (na zvláštní papír vymyslet pohádku + obrázek)

M
– do ŠS – zelený rámeček ze str. 48 v uč.; slovní úloha do ŠS (48/22)
– na fólii uč. str. 48 cv. 18, 20
– do ŠS – modrý rámeček ze str. 49 v uč. + vzorové příklady z tabule

5. 2. – 5. ročník

ČJ
– uč. str. 66 cv. 5, 7, 8
– PS str. 37 celá
– SLOH: uč. STR 31 REKLAMA – celá strana, zápis do slohového sešitu, cv. 4 do slohového sešitu

M
– do ŠS – Římské číslice uč. str. 38 cv. 6, 7 str. 39 cv. 8, 10, 11, 12 (kopie cvičení nalepit do školního sešitu a vypočítat)


– písemná práce – louka, pastvina, pole (Jana dopíše hned jak přijde do školy)
– Parky a městská zeleň – uč str. 49 a 50
– zápis do sešitu

4.2. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 36/1

  • pracovní sešit str. 40/2,3

ČJ
– opakování pádů
– vzory podstatných jmen: uč. str. 64 celá do ŠS

M
– římské číslice – zápis do sešitu: uč. str. 38 modrý rámeček; cv. 1, 2, 4