Nástěnka velké třídy

17.6. – 4. ročník

AJ – pracovní sešit str. 82-83

17.6. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 70/1 a str. 71/3 – projít si ústně

 • pracovní sešit str. 79/5,6
 • zapsat si slovíčka 32. lekce

10.6. – 5. ročník

AJ – pracovní sešit str. 76-77 – vše doplnit

 • uč. str. 68-69 – projít si

10.6. 4. ročník

AJ – zapsat si slovíčka poslední lekce

 • uč. str. 72/1,2
 • pracovní sešit 80/1

6.6. – 4. ročník

AJ – zapsat si slovíčka 31.lekce

 • pracovní sešit str. 78/1,2 (pouze doplnit chybějící písmena)

5.6. – 5. ročník

AJ – pracovní sešit str. 75/5,6

 • zapsat si slovíčka 30. lekce

3.-4.6. – 5. ročník

 • pracovní sešit str. 73/4,5,6
 • zapsat si slovíčka 29. lekce
 • učebnice str. 66/1,2 – projít si
 • pracovní sešit str. 74/1,2,3 a 75/4

20.5. – 5. ročník

AJ – uč. str. 62/1,2 – přečíst

 • pracovní sešit str. 68/1,2

16.5. – 5. ročník

AJ – pracovní sešit str. 67/6

 • zapsat nová slovíčka

14.5. – 5. ročník

Aj – učebnice str. 60/2 – přečíst si

 • pracovní sešit str. 66/1,2,3 – doplnit

6.5. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 58/1,2 – přečíst

 • pracovní sešit str. 64 – celá strana

ČJ – pracovní sešit str. 44 cv. 4

 • učebnice str. 114 cv. 2 a str. 117 cv. 2 (projít)
 • procvičování podmět a přísudek

M – dodělat celou poslední stránku ve fialovém sešitě (4. ročník)

 • procvičování obvody, obsahy

Sloh – nalepit a doplnit poštovní poukázku a podací lístek

VL – UŽ POUŽÍVÁME POUZE SEŠITY A UČEBNICE PRO 5. ROČNÍK!!!

 • pracovní sešit str. 38 cv. 1, 2, str. 59 cv. 6
 • učebnice str. 49 (projít)
 • školní sešit – dopsat zápis

2.5. – 5. ročník

AJ – zapsat si nová slovíčka

30. 4. – 3. 5. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 42 cv. 6, str. 43 text, cv. 1, str. 44 cv. 2, 3

 • školní sešit – nalepený papír číslovky cv. 3
 • pracovní list cv. 14

– pracovní sešit str. 25 cv. 1, 2, 3, 4, 5

 • pracovní list – čtverec a obdélník cv. 1
 • procvičování aritmetického průměru

Př – pracovní sešit str. 34 i 35 (celé) !str. 35 cv. 1 při pěkném zpracování na známky!

 • učebnice str. 59 (projít)
 • školní sešit – dolepit zápis a křížovku + její vyplnění
 • 7. 5. písemná práce – smyslová, hormonální a rozmnožovací soustava!!!

VL – pracovní sešit 4. ročník (celý dodělaný!!!) – donést zkontrolovat

 • pracovní sešit 5. ročník str. 58 cv. 3, 60 cv. 7
 • učebnice 4. ročník – donést odevzdat

30.4. – 5. ročník

AJ – pracovní sešit str. 63/5,6

 • ve čtvrtek test: nemoci, měsíce, řadové číslovky, datum, slovíčka lekcí 21-24

23.4. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 55 – projít si

 • pracovní sešit str. 61/4

16.4. – 5. ročník

ČJ – dopsat zápis do slohu

 • vytvořit pozvánku
 • dodělat poslední cvičení na pracovním listu

M – pracovní sešit str. 23 cv. 5, 7, str. 40 cv. 4, 6, str. 41 cv. 1, 3

 • učebnice str. 28 cv. 1 (projít)
 • procvičování dělení desetinných čísel

Př – pracovní sešit str. 25 cv. 5, str. 33 cv. 1, 2, 3

AJ – učebnice str. 54/1,2 – pročíst si

 • pracovní sešit str. 60/1,2,3 (pozor na zapisování cen výrobků, např. 2,50 = two pounds fifty)

15. 4. 2019 – 5. ročník

AJ – zapsat si slovíčka 24. lekce

 • procvičovat si měsíce a datum

ČJ – pracovní sešit str. 38 cv. 3

 • učebnice str. 85 cv. 8 (projít)
 • školní sešit dolepit zápis číslovky
 • procvičování ji x jí, mě x mně, ni x ní, s sebou x sebou

M – pracovní sešit str. 23 cv. 3, 4, 6, str. 40 cv. 3

 • procvičování desetinných čísel

VL – učebnice 4. ročník str. 19 (plány), str. 12 (Zlínský kraj)

 • učebnice 5. ročník (Zlínský kraj)
 • pracovní sešit 4. ročník str. 10 cv. 4, str. 11 cv. 1, 3
 • pracovní sešit 5. ročník str. 17 (Zlínský kraj – celé), str. 3 cv. 5, str. 22 cv. 1, 2, str. 23 cv. 4, 5, str. 24 cv. 1, 2

9.-10.4. – 5. ročník

AJ – pracovní sešit str. 58/3 a 59/4,5,6

 • učebnice str. 53 – projít si a naučit se řadové číslovky + datum
 • v pondělí zkouším z NÁZVŮ MĚSÍCŮ
 • v úterý test na DATUM

8.4. – 5. ročník

AJ – zapsat si slovíčka nové lekce (řadové číslovky ani měsíce NE, ty dostanete nakopírované, jen ta ostatní slovíčka napsat)

 • učebnice str. 52/1,2
 • pracovní sešit str. 58/1,2

ČJ – pracovní sešit str. 36 cv. 1 (záporná), str. 37 cv. 1, str. 37 cv. 3, str. 39a dodělat text

 • zápis do ŠS (sebou x s sebou) + učebnice str. 84 dole opsat věty k zápisu
 • procvičování mě x mně, ji x jí, ni x ní, my x mi

M – pracovní sešit str. 20 cv. 2, 4, 5, str. 39 cv. 4

 • zápis do ŠS – Násobení přirozeným číslem (v učebnici str. 26)
 • pracovní list desetinná čísla – pokračovat ve cvičeních

VL – učebnice 4. ročník str. 17 – 18 + (Kraj Vysočina)

 • učebnice 5. ročník (Kraj Vysočina)
 • pracovní sešit 4. ročník str. 9 cv. 1, 2, 3, str. 10 cv. 5, 6
 • pracovní sešit 5. ročník str. 2 cv. 3, str. 19 cv. 1, 2, 3 (Kraj Vysočina)

8. 4. – 4. ročník

AJ – učebnice str. 55 – projít si

 • pracovní sešit str. 61/4

ČJ – pracovní sešit str. 27 cv. 1, 2, str. 29 cv. 4

 • učebnice str. 124 text, cv. 1 (projít), str. 125 cv. 5 (projít)

M – pracovní sešit str. 14 cv. 6, str. 38 cv. 1, 2, 3, 5

 • procvičování zlomků

VL – učebnice 4. ročník str. 17 – 18 + (Kraj Vysočina)

 • učebnice 5. ročník (Kraj Vysočina)
 • pracovní sešit 4. ročník str. 9 cv. 1, 2, 3, str. 10 cv. 5, 6
 • pracovní sešit 5. ročník str. 2 cv. 3, str. 19 cv. 1, 2, 3 (Kraj Vysočina)

3. 4. – 5. 4. – 4. ročník

AJ – pracovní list

 • zapsat si slovíčka 24. lekce
 • pracovní sešit str. 60/1,2,3
 • učebnice strana 54/2 – ústně

ČJ – pracovní sešit vše do str. 26 (str. 27 už ne)

 • učebnice str. 121 cv. 20 (přečíst a určit melodii), str. 122 cv. 23 (projít), cv. 24 do ŠS, str. 123 cv. 25 (projít)
 • pracovní listy (je to tam zatrhnuté)
 • procvičování shody přísudku s podmětem a určování základní skladební dvojice

M – pracovní sešit str. 14 cv. 1, 2, 3, 4, 5, str. 34 cv. 4, str. 37 cv. 5, 6, str. 39 cv. 3

 • učebnice str. 24 cv. 2, 3, 5 do ŠS, str. 25 cv. 10 do ŠS
 • pracovní list zlomky (je to tam zatrhnuté)
 • procvičování čtení a zápis zlomku, vybarvená a nevybarvená část

VL – učebnice 4. ročník str. 11 (Pardubický kraj)

 • učebnice 5. ročník str. 16 – 17 (Pardubický kraj)
 • pracovní sešit 5. ročník str. 16

HV – dolepit tři pracovní listy a vyplnit

 • dolepit stupnici a dopsat zápis

4.4. – 4. ročník 

AJ – pracovní sešit str. 59/4,5,6

 • učebnice str. 53/3 – projít si

1.4. – 4. ročník

AJ – učebnice str. 52/1,2 – přečíst si

 • pracovní sešit str. 58/1,2,3

25.3. – 5. ročník

AJ – zapsat si slovíčka 21. lekce

 • učebnice str. 48/1 – přečíst si
 • pracovní sešit str. 54/1

ČJ – pracovní sešit str. 32a cv. 3, str. 32b cv. 8

 • pracovní list str. 23 cv. 3 do ŠS
 • pracovní list cv. c
 • procvičování podstatných jmen (koncovky, osoba, číslo, rod, vzor)

– pracovní sešit str. 14 cv. 8, str. 15 (celá strana), str. 38 cv. 1

VL – učebnice 4. ročník str. 9 (Ústecký kraj – projít)

 • učebnice 5. ročník str. 10 – 11 (Ústecký kraj – projít), str. 2 (projít)
 • pracovní sešit 5. ročník str. 2 cv. 1, 2, str. 3 cv. 4, 6, str. 7 cv. 1, 2, 4, str. 13 (Ústecký kraj – celá strana)
 • dolepit zápisy do ŠS

21. – 22. – 5. ročník

AJ – pracovní sešit str. 53/3,4,5

 • opakovat si na test slovíčka a fráze lekce 17,18,19,20

ČJ – pracovní sešit str. 30 cv. 1, 2, 3, 4, str. 32a cv. 5

 • učebnice str. 60 cv. b (projít)
 • pracovní list a, b

– pracovní sešit červený str. 30 cv. 1, 3

 • pracovní sešit hnědý str. 13 cv. 1, 3, 5, 6, str. 14 cv. 7, 9, 10, 11, str. 37 cv. 3
 • procvičování slovních úloh s desetinnými čísly + zaokrouhlování

HV – pracovní listy dolepit a dodělat + ukázky hudebních nástrojů

(poznávačka)

VL – učebnice 4. ročník str. 9 (Karlovarský kraj – projít)

 • učebnice 5. ročník str. 8 a 9 (projít)
 • pracovní sešit 5. ročník doplnit Karlovarský kraj
 • v pondělí písemná práce (kraje, Prahy, Středočeský kraj)!!!

20. 3. – 4. ročník

– pracovní sešit str. 11 cv. 3, str. 35 cv. 1, 2

 • učebnice str. 20 cv. 1, 2 do ŠS

ČJ – do slohu dopsat dort

 • pracovní list – popis věci

20. 3. – 5. ročník

M – pracovní sešit str. 11 cv. 12, str. 12 cv. 2, 3, 5, 6, 7, 8, str. 13 cv. 2, 4

 • učebnice str. 22 cv. 2 (do ŠS), 5 (projít)
 • pracovní sešit 1. díl červený str. 30 cv. 1, 3
 • pracovní sešit 2. díl fialový str. 43 cv. 3, 4, 6

ČJ – pracovní sešit 1. díl str. 48 cv. 8, 9

 • pracovní sešit 2. díl str. 29 cv. 2, 4
 • pracovní list str. 24 cv. 8
 • pracovní list – popis věci

19. 3. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 47 – projít si

 • pracovní sešit str. 51/5,6 a 52/2

ČJ – pracovní sešit str. 28 cv. 5, 7, str. 31 cv. 1

 • procvičování podstatných jmen (osoba, číslo, rod, vzor)

– pracovní sešit str. 12 cv. 1, 4, str. 13 cv. 1

 • učebnice str. 21 cv.  3, 4, str. 22 cv. 3, 4 (vše do ŠS)
 • školní sešit – dopsat zápis porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel + vysvětlení

Př – pracovní sešit str. 30 cv. 1, 2, 3, str. 28 cv. 2, 3

 • učebnice str. 51 (projít)
 • školní sešit – dopsat zápis

18. 3. – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 16 cv. 11, 12, str. 17 cv. 2, 3

 • procvičování shody přísudku s podmětem

M – pracovní sešit str. 10 cv. 1, 2, str. 33 cv. 4

 • procvičování součtu, rozdílu a násobku úseček

Sloh – dopsat zápis SMS, E-mail + napsat SMS

VL – učebnice 4. ročník str. 14 (projít)

 • učebnice 5. ročník str. 28-31 (projít)
 • pracovní sešit 5. ročník doplnit Jihočeský a Plzeňský kraj
 • dolepit zápisy

13. 3 – 18. 3. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit (vše do strany 25a dodělat), na str. 25b cv. c, str. 26, 27 (celé strany), str. 28 cv. 6, str. 29 cv. 1, 3

 • učebnice str. 59 cv. 5a (projít)
 • pracovní list str. 23 cv. 4, str. 24 cv. 6 (do ŠS), cv. 7

M – pracovní sešit str. 10, 11 (celé strany)

 • pracovní list obě strany (desetinná čísla)
 • procvičování desetinných čísel

Sloh – dopsat zápis SMS, E-mail + napsat SMS

HV – pracovní sešit dolepit a dodělat pracovní list + hudební nástroje pracovní list

VL – učebnice 4. ročník str. 14 (projít)

 • učebnice 5. ročník str. 28-31 (projít)
 • pracovní sešit 5. ročník doplnit Jihočeský a Plzeňský kraj
 • dolepit zápisy

18.3. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 46 – přečíst si

 • pracovní sešit str. 50/2,3, str. 51/4 a str. 52/1

18.3. – 4. ročník

AJ – zapsat si slovíčka 21. lekce

 • pracovní sešit str. 54/1,2

14.3. – 5. ročník

AJ – zapsat si slovíčka 20. lekce

 • pracovní sešit str. 50/1

13.3. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 45/3 – projít si

 • pracovní sešit str. 49/5 a 49/6 (stačí jednoduché věty – použít nové vazby – You can go by…, Take a …., )

11. 3. –  5. ročník

AJ – zapsat si slovíčka 19. lekce

 • učebnice str. 44/1,2 – přečíst si
 • pracovní sešit str. 48/1

ČJ – pracovní sešit str. 10 cv. 3, str. 11 cv. 3, 4, str. 12 cv. 3, str. 13 text Národní divadlo

 • procvičování stupňování přídavných jmen

M – pracovní sešit str. 10 cv. 1, 2, 3

 • učebnice str. 20 cv. 1, 2, 3 (cv. 2 a 3 do ŠS)
 • školní sešit zápis a vysvětlení desetinných čísel

VL – učebnice 4. ročník str. 8 (Středočeský kraj)

 • učebnice 5. ročník str. 6, 7 (projít)
 • pracovní sešit 5. ročník str. 9, 34, 35, 36, 37 (celé strany)
 • školní sešit – dopsat zápis

8. 3. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 10 cv. 2

 • pracovní list str. 11 f
 • procvičování stupňování přídavných jmen

M – pracovní sešit str. 37 cv. 2

 • učebnice str. 57 cv. 1, str. 54 cv. 3 do geometrie
 • geometrie – zápis převody jednotek obsahu
 • procvičování zlomky (např. z metrů na cm)

Hv – dolepit tři pracovní listy (doplnit)

 • nalepit píseň

7. – 8. 3. – 4. ročník

AJ – učebnice str. 45/3 – ve škole jsme měli obrázky okopírované, rozstříhali jsme je, nalepili do sešitu a ke každému napsali větu podle vzoru (pokud nemáte kopírku, stačí napsat pouze věty do sešitu)

 • pracovní sešit str. 49/6
 • v pondělí budeme psát krátké opakování 19. lekce

ČJ – pracovní sešit str. 12 cv. 1, 2, str. 13 cv. 3, 4, 5

 • učebnice str. 100 cv. 1, 2 a text (projít), str. 101 cv. 6, 7 (projít), cv. 8a do ŠS, str. 102 cv. 9, 10 (projít), str. 103 cv. 11, 13 (projít)
 • procvičování a odůvodňování shody přísudku s podmětem
 • pracovní list – další sloupeček

M – pracovní sešit str. 9 cv. 2, str. 31 cv. 1, 3, 5, 6, str. 32 cv. 1, 2

 • učebnice str. 50 cv. 5 do geometrie

Hv – dolepit tři pracovní listy (doplnit)

 • nalepit píseň

VL – pracovní sešit 5. ročník str. 8 cv. 1, 2

 • učebnice 5. ročník str. 43, 44, 45, 46, 47, 48 (projít)

7.3. – 4. ročník

AJ – pracovní sešit str. 48/3 a 49/4,5

 • procvičovat dny v týdnu

5. 3. – 6. 3. – 4. ročník

ČJ – učebnice str. 98 cv. 22 a 23 (projít), str. 99 cv. 24 do ŠS

 • školní sešit zápis shoda podmětu s přísudkem + vysvětlení (popř. str. 102 a 103 žluté tabulky)

– pracovní sešit str. 8 celá strana, str. 30 cv. 3 (dodělat a trojúhelníky, které lze sestrojit, tak narýsuj vedle), str. 31 cv. 2, 4

 • učebnice str. 13 cv. 1, 5, 8 (projít), str. 14 cv. 3, 4 (projít) 5, 6 (do ŠS)

Př – pracovní sešit str. 24 cv. 3 (doplnit větu), str. 25 cv. 4, 6, str. 26 cv. 3, str. 27 cv. 4, 5, 6

 • učebnice str. 47 a 48 (projít)
 • školní sešit dopsat zápis

4.3. – 5. ročník

AJ – zapsat si nová slovíčka (18.lekce)

 • učebnice str. 42/1,2 – přečíst
 • pracovní sešit str. 46/1

ČJ – procvičování přídavných jmen

 • pracovní list str. 11 cv. d
 • školní sešit nalepit zápis (vysvětlení) + str. 22 cv, 1, 2a

– procvičování dělení dvojciferných dělitelem (na počítači, do školního sešitu)

Sloh – dodělat pracovní list str. 32 cv. 2, str. 33 cv. 3 + 4

 • dolepit do slohu zápis VZKAZ a napsat oficiální a neoficiální vzkaz

VL – pracovní sešit 4. ročník str. 4 cv. 1, 2, str. 5 cv. 3, 4, str. 31 cv. 3

 • učebnice 4. ročník str. 8 (Hlavní město Praha – projít)
 • učebnice 5. ročník str. 4 a 5 (projít)
 • dopsat zápis do školního sešitu

4.3. – 4. ročník

AJ – zapsat si nová slovíčka (19. lekce)

  • učebnice str. 44/1,2 – projít si
 • pracovní sešit str. 48/1,2

M – pracovní sešit str. 8 cv. 1, 2, 3

  • školní sešit zapsat římské číslice
  • procvičování římských číslic
 • učebnice str. 13 cv. 4 (projít)

Sloh – dodělat pracovní list str. 32 cv. 2, str. 33 cv. 3 + 4

 • dolepit do slohu zápis VZKAZ a napsat oficiální a neoficiální vzkaz

VL – pracovní sešit 4. ročník str. 4 cv. 1, 2, str. 5 cv. 3, 4, str. 31 cv. 3

  • učebnice 4. ročník str. 8 (Hlavní město Praha – projít)
  • učebnice 5. ročník str. 4 a 5 (projít)
 • dopsat zápis do školního sešitu

27. 2. – 1. 3. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 7 cv. 1, str. 8 cv. 4, str. 9 cv. 3, str. 10 cv. 4, str. 11 cv. 1, str. 25a cv. 12

 • pracovní list stupňování přídavných jmen
 • pracovní list str. 10 cv. 8b, c
 • procvičování přídavných jmen (druhy, stupňování, zda se jedná o podstatné či přídavné jméno)

VL – pracovní sešit 4. ročník str. 32 cv. 5, 6

 • pracovní sešit 5. ročník str. 33 cv. 1, 2
 • učebnice 4. ročník str. 8 (projít kraje)
 • V pondělí 4. 3. písemná práce

HV – nalepit tři pracovní listy a doplnit

M – pracovní sešit hnědý str. 6 cv. 3, 4, 5, str. 35 (celá)

 • pracovní sešit fialový str. 40 cv. 4, str. 41 cv. 8
 • pracovní sešit červený str. 30 cv. 5
 • učebnice str. 9 cv. 11, str. 12 cv. 1 (do ŠS)

28.2. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 41 – projít si

 • pracovní sešit str. 45/5,6

26. 2. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 13 cv. 1, str. 14a cv. 4, str. 14b cv. 7, str. 24 cv. 10

M – pracovní sešit str. 6 cv. 3, 5, str. 35 cv. 1, 2, 3 ( jednotky obsahu)

Př – školení první pomoci…na základě první pomoci v učebnici

24. a 25.2. – 5. ročník

AJ – uč. str. 40/1,2 – pročíst si

 • pracovní sešit str. 44/1,2,3 a str. 45/4

ČJ- pracovní sešit str. 7 cv. 4, str. 8 cv. 1, 2, str. 12 cv. 2, str. 19 cv. 5 (projít), str. 22 text, cv. 2, 3

 • procvičování stupňování přídavných jmen
 • pracovní list str. 10 cv. 8a

M – pracovní sešit str. 5 cv. 2, 3, str. 6 cv. 1, 2, 4

 • procvičování dělení dvojmístným dělitelem

HV – nalepit pracovní listy a doplnit

VL – pracovní sešit 4. ročník str. 30 cv. 7, 8, 9, str. 31 cv. 1, 2, 4

 • ukazování na mapě – procvičování

21. 2. 2018 – 5. ročník

Aj– zapsat si slovíčka 17. lekce

ČJ – pracovní sešit str. 23 cv. 5, 6, str. 24 cv. 9

 • procvičování přídavných jmen

– pracovní sešit str. 5 cv. 1, 4, str. 33 cv. 4, 5, str. 34 cv. 6

 • učebnice str. 9 cv. 9 do ŠS
 • učebnice str. 46 cv. 5, str. 47 cv. 3, str. 48 cv. 8, 9 do Geometrie

Vl – pracovní sešit 4. ročník str. 28 cv. 4, 5, str. 29 cv. 6

 • učebnice 4. ročník str. 40 – 57 (projít)
 • školní sešit – dopsat zápis

19. 2. 2018 – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 7 cv. 12

 • pracovní list (dodělat celý)
 • učebnice str. 91 cv. 27 do ŠS

M – pracovní sešit str. 6 cv. 7, str. 27 cv. 1, 2, 3a

 • učebnice str. 7 cv. 2 (projít)

Př – pracovní sešit str. 26 cv. 1, 2

 • učebnice str. 46 + 47 nahoře modrý rámeček
 • školní sešit – dopsat zápis

19. 2. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 21 cv. 7, str. 22 cv. 1, 23 cv. 4, str. 25a cv. 11, 13a

 • školní sešit – nalepit stupňování přídavných jmen

M – pracovní sešit str. 4 cv. 1, 4

 • učebnice str. 7 cv. 5 do ŠS

Př – pracovní sešit str. 26 cv. 1, 2

 • učebnice str. 46 + 47 nahoře modrý rámeček
 • školní sešit – dopsat zápis

18.2. – 5. ročník

AJ – pracovní sešit str. 43 – celá strana

 • ve čtvrtek budeme psát opakovací test z 13.,14.,15. a 16. lekce (zvířata, vybavení domu, spotřebiče, předložky místa, fráze – např. Co to je? Jakou to má barvu? Umí to plavat? atd.)

ČJ – pracovní sešit str. 21 cv. 6, str. 24 cv. 8

 • pracovní list cv. 6, 7
 • procvičování všech druhů přídavných jmen

M – pracovní sešit str. 4 cv. 2, 5, str. 33 cv. 2, 3, str. 34 cv. 4

VL – pracovní sešit 4. ročník str. 26 cv. 1, 2, str. 27 cv. 3

 • učebnice 4. ročník str. 40 – 55 (projít) – práce s mapou

13. – 15. 2. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 17 cv. 7 dodělat, str. 20 cv. 1, 2, 3, 4, 5

 • pracovní list dodělat

– pracovní sešit str. 32 cv. 1, 2, 3, 4, 5, str. 33 cv. 1, str. 34 cv. 1, 2, 3, 5

 • osově souměrné útvary do geometrie do čtvercové sítě
 • učebnice str. 8 cv. 2, 3 do ŠS
 • učebnice str. 45 cv. 3, 4 do geometrie

VL – učebnice 4. ročník str. 40, 41 (projít)

 • ukázky na mapě

HV – dopsat zápis a dolepit píseň

14. 2. – 5. ročník

AJ – pracovní sešit str. 42/1,2,3

13.2. – 5. ročník

AJ – pracovní sešit str. 41/4,5,6

31. 1. – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 48 cv. 9

 • pracovní list PŘÍMÁ ŘEČ – dodělat poslední cvičení
 • učebnice str. 82 cv. 22 (projít)

– pracovní sešit str. 2 cv. 7, str. 3 cv. 1, 2, str. 25 cv. 5

 • procvičování sčítání a odčítání pod sebe (do milionu)

Př – pracovní sešit str. 23 cv. 1, 2, 3, 5, 6

 • učebnice str. 42 projít (první pomoc)
 • školní sešit dopsat zápis
 • 12. 2. písemná práce od čím se člověk liší od šimpanze až po svalovou soustavu (oběhová už ne)

30. 1. – 4. ročník

M – pracovní sešit str. 25 cv. 3, 4

 • učebnice str. 5 cv. 1, 2 do ŠS

ČJ – dokončit celý pracovní list REPORTÁŽ

29. 1. – 4. ročník

ČJ – pracovní list str. 44 cv. 29, 30, 31

 • učebnice str. 18 cv. 10 do ŠS (od Co dáš…po konec), str. 81 cv. 19 projít, 83 cv. 23 projít

– pracovní sešit 2. díl str. 1 cv. 7, str. 2 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, str. 25 cv. 1, 2

 • procvičování násobení, dělení, sčítání a odčítání do milionu

Př – pracovní sešit str. 22 cv. 1, 2, 3, str. 23 cv. 4

 • učebnice str. 41 projít, str. 42 po srdce projít

28. 1. – 4. ročník

AJ – učebnice str. 34/1 – přečíst si

 • pracovní sešit str. 38/1,2,3
 • učebnice str. 88 – projít si gramatiku – přítomný čas průběhový

ČJ – pracovní sešit str. 36 cv. 5 (doplnit písmena a dopsat), str. 47 cv. 6b, 7 (doplnit písmeno a dopsat)

 • učebnice str. 78 cv. 10 do ŠS (po…přeji ti hodně zdraví.)
 • pracovní list str. 47 cv. 40

M – pracovní sešit 2. díl str. 1 cv. 1, 2, 3, 6

 • učebnice 1. díl str. 77 cv. 2a, 3 do geometrie

Sloh – nalepit POPIS a přečíst v učebnici ČJ str. 80 text + cv. 15

VL – pracovní sešit 4. ročník str. 23 cv. 1, 2, 3, str. 24 cv. 1, 3, str. 25 cv. 4, 6, 7

 • učebnice 5. ročník str. 42 projít
 • školní sešit dopsat zápis

24. – 25. 1. – 4. ročník

AJ – opakovat si slovíčka 13. a 14. lekce (v PO krátký test)

 • zapsat si slovíčka 15. lekce
 • podle učebnice str. 33/3  vytvořit na čtvrtku A4 vlastní plakát toho, co umíme a co nás baví

ČJ – pracovní sešit str. 46 cv. 3, 4, 5, str. 47 cv. 6a, str. 48 cv. 8

 • učebnice str. 76 cv. 4 do ŠS, str. 77 cv. 6 (do ŠS jen určení pádu, čísla, atd.), 7 (projít), str. 78 cv. 9 (projít), str. 79 cv. 12 (projít)
 • pracovní list rod ženský a mužský str. 44 cv. 28

– pracovní sešit 1. díl str. 36 cv. 10, str. 49 cv. 4, 5, 7

 • pracovní sešit 2. díl str. 1 cv. 4, 5
 • učebnice str. 51 cv. 8, 10 do ŠS, str. 52 cv. 1 do ŠS, str. 53 cv. 1, 2, 4 do ŠS, cv. 6 (projít)

Př – pracovní sešit str. 22 cv. 4

 • učebnice str. 40 (projít)
 • školní sešit dopsat zápis
 • skládání částí těla, kostry, ukazování probraných částí

Hv – školní sešit dopsat zápis

25. 1. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit 2. díl str. 17 cv. 6

 • pracovní list přídavná jména str. 6 cv. 9 do ŠS
 • procvičování přídavných jmen tvrdých

– pracovní sešit 1. díl str. 45 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 • pracovní sešit 2. díl str. 1 cv. 1, 2
 • učebnice str. 43 cv. 3 (projít)

Hv – školní sešit dopsat zápis

24.1. – 4. ročník

AJ – učebnice str. 32-33 – vše si pročíst

– prac. sešit str. 37/6

24.1. – 5. ročník

AJ – procvičovat slovíčka 13. a 14. lekce, popis zvířat (v pondělí krátký test)

– zapsat si slovíčka 15. lekce

– prac. sešit str. 38/1

22.1. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 33

– pracovní sešit str. 37/4,5,6

22. – 23. 1. – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 43 cv. 9, 10, str. 45 cv. 1

 • pracovní list RECEPT str. 31 cv. 5
 • učebnice str. 73 cv. 23 do ŠS, str. 76 text + cv. 1 (projít)

– pracovní sešit str. 36 cv. 6, 8, 9, str. 49 cv. 1, 2, 3, 6, str. 50 cv. 3

 • procvičování písemného násobení dvojmístným činitelem

– pracovní sešit str. 21 cv. 1, 2, 3

 • učebnice str. 38 a 39 (projít – úrazy)
 • školní sešit – dopsat zápis + dolepit obrázky

21.1. – 4. ročník

AJ – pracovní sešit str. 36/1,2,3 a str. 37/4,5

ČJ – pracovní sešit str. 43 cv. 8 (pouze vyplnit, vypravování nepiš), vymyslet 3 přímé řeči ke cv. 8 do ŠS, str. 45 cv. 2

– pracovní sešit str. 36 cv. 7, str. 50 cv. 5

 • učebnice str. 50 cv. 1 (projít)
 • probrat násobení dvojmístným činitelem str. 51 učebnice

Sloh – pracovní list reportáž

Vl – pracovní sešit 4. ročník str. 24 cv. 2

 • učebnice 4. ročník str. 36 a 37 (projít)
 • školní sešit dopsat zápis

18. 1. – 5. ročník

ČJ – učebnice str. 45 cv. 5 (projít)

 • vysvětlení a zápis přídavných jmen + příklady do ŠS

– pracovní sešit str. 28 cv. 4, 5, 6

 • učebnice str. 40 cv. 3
 • procvičování římských číslic

16. a 17. 1. – 5. ročník

AJ – zapsat si slovíčka 14. lekce

– učebnice str. 32/1,2 – přečíst si

ČJ – pracovní sešit 2. díl str. 5 cv. 9, 12, str. 6 cv. 14, 15, 17

 • pracovní list slovní druhy – vybarvit
 • procvičování na pololetní test

– pracovní sešit str. 26 cv. 11, str. 28 cv. 1, 2, 3, str. 29 cv. 1, 3

 • učebnice str. 36 cv. 16, str. 37 cv. 1, 3
 • procvičování a opakování zlomků

Př – pracovní sešit str. 20 cv. 1, 2

 • učebnice str. 36 a 37 (projít)
 • ukazování částí těla

14. a 15. 1. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit 2. díl str. 3 cv. 1, str. 4 cv. 7, 8, str. 5 cv. 10, 11, 13, str. 6 cv. 16

 • učebnice str. 51 cv. 6 (projít)

– pracovní sešit str. 26 cv. 9, 10, str. 27 cv. 4, 5, str. 46 cv. 2, 4, 5

 • školní sešit zlomky z jednotek délky, hmotnosti, času

Vl – pracovní sešit 4. ročník str. 22 cv. 4, 5, 6

 • pracovní sešit 5. ročník str. 32 cv. 1, 2, 3
 • učebnice 5. ročník str. 41 (projít dopravu)
 • školní sešit dopsat zápis

Př – pracovní sešit str. 19 cv. 1, 2, 3

 • školní sešit dopsat zápis
 • pracovní list doplnit a dolepit do školního sešitu

15.1. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 31/3,4 – pročíst si

– pracovní sešit str. 35/4,5,6

– ve čtvrtek píšeme překlad slovíček 13. lekce

14.1. – 5. ročník

AJ – uč. str. 30/1,2 – projít si

– prac. sešit str. 34/3

ROZPIS TESTŮ:

14. 1. – Vl (půda, zemědělství, nerostné bohatství, průmysl)

14. 1. – ČJ (4. ročník: rod ženský, 5. ročník: ě, je)

16. 1 – M (geometrie)

18. 1. – Hv (hudební pojmy)

18. 1. – ČJ (čtvrtletní písemná práce)

21. 1. – M (čtvrtletní písemná práce)

11. 1. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit 1. díl str. 37 cv. 2

 • pracovní sešit 2. díl str. 4 cv. 5, 6
 • pracovní list cv. 3b
 • procvičování slovní druhy

– pracovní sešit str. 26 cv. 8, str. 27 cv. 1, 2, 3, str. 46 cv. 3

 • učebnice str. 62 cv. 8, 9 do geometrie