Nástěnka velké třídy

3. ročník
13. a 14. ledna
ČJ
– opakování vyjmenovaných slov po B a po L (pracovní list)
– vyjmenovaná slova po M – zápis do ŠS, vysvětlení významu všech slov
– uč. str. 46 cv. 1 a 2
– PS str. 35 cv. 1 a 2 nahoře

M
– zaokrouhlování trojmístných čísel – uč. str. 37 a 38
– násobilka – pracovní list
– pamětné sčítání a odčítání trojmístných čísel – uč. str. 39 cv. 1 a 3 do ŠS