Nástěnka velké třídy

3. ročník 6. 12.

ČJ – vyjm. slova OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA
– zápis do ŠS: vlepení obrázků a slova příbuzná
– uč.: str. 36/2 do ŠS
– PS str. 27/2 (nahoře)

M – PS str. 17 celá

ČT – čítanka str. 55, 56 57 celé

AJ – učebnice str. 33/3 – přečíst

 • pracovní sešit str. 29/6

5. ročník 6.12.

ČJ – PS str.: 15/1,2
– zápis do ŠS – přídavná jména odvozená příponou -SKÝ (uč. str. 30 žlutý rámeček)
– uč. str. 30/2

M – procvičování dělení dvojciferným dělitelem

5. ročník 5.12.

AJ – pracovní sešit str. 29/5,6

3. ročník 4. 12.

AJ – pracovní sešit str. 28/2,3 a 29/4,5


ČJ – vyjmenovaná slova PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK
– do ŠS nalepit obrázky a napsat slova příbuzná (z učebnice na str. 35)
– uč str. 35/2 přepsat do ŠS
– PS str. 26 celá

M – písemná práce z geometrie

ČJ – sloh: dokončení příběhu
– uč. str. 25 celá ústně
– PS str. 18 celá

ČT – čítanka str. 54 celá
– PS str. 30 celá

5. ročník 3.12.

ČJ – učebnice str. 26/5 – doplnit na folii, úkoly b,c,d,e,f do školního sešitu

M – pracovní sešit str. 16/4,5,6,7,8

 • pracovní list

PŘ – Stromy v lese – jehličnaté, listnaté uč. str. 28 a 29 celé

 • opsat si zápis do sešitu
 • PS: str. 15 celá, str. 16/9

AJ – učebnice str. 26/1 a str. 27/3 – projít si

 • pracovní sešit str. 28/3 a 29/4

3. ročník 2.12. a 3.12.
ČJ – uč. str. 34 celá
– cv. 2 přepsat do školního sešitu, ostatní cvičení vyplnit na fólii
– PS str. 25 dokončit celou stranu

M – zaokrouhlování
– do ŠS – uč. str. 27/3,4,5
– PS: 16 celá

PRV – Rodina
– uč. str. 27 – přečíst celou stranu
– PS: str. 24/1

AJ – nová slovíčka

 • učebnice str. 32/1 – přečíst si
 • pracovní sešit str. 28/1
 • pracovní list – doplnit

5. ročník 2.12.

AJ – zapsat si slovíčka 11. lekce

 • učebnice str. 26/2 – přečíst
 • pracovní sešit str. 28/1,2

3. ročník 29.11.

ČJ – učebnice str. 33/7a

 • pracovní sešit str. 25/4,5

Geometrie – souhrnné opakování (pracovní list)

 • ve čtvrtek 5.12. písemná práce

AJ – učebnice str. 31/3 – projít si

 • pracovní sešit str. 27/5

3. ročník 26. a 27. 11.

AJ – učebnice str. 31 – podívat se, jak se zkracují tvary slovesa have got

 • pracovní sešit str. 26/3 a 27/4,6

ČTENÍ – pracovní sešit str. 28-29

ČJ – učebnice str. 32 cv. 3 – do školního sešitu a), b)
– uč. 32/4 – najít vyjmenované slovo a zapsat do školního sešitu
– uč. 33/5 – domácí úkol do domácího sešitu
– uč. 33/6 – vysvětlili jsme si rozdíly mezi dvojicemi
– děti dostaly obrázky a měly rozlišit dvojice (např.: odbýt (obrázek s odbytým domácím úkolem) a odbít (obrázek s hodinami odbíjející půlnoc)) – následně si obrázky i s příkladem lepily do školního sešitu.

– PS: str.: 24 dokončit celou stranu
– PS: str.: 22/2 – opakování

M – procvičování písemného odčítání – pracovní list

PRV – uč. str. 25 – Měříme čas
– PS: str, 22, procvičování hodin
– ve středu (4. 12.) PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ NA ZNÁMKY