Základní škola

Základní škola ve Žďárci u Skutče je malotřídní neúplná vesnická škola s pěti ročníky a dvěma třídami. Třídy jsou tvořeny spojením žáků ze dvou nebo tří různých ročníků tak, aby dětem mohla být naplánována co nejvhodnější kombinace předmětů. V základní škole pracuje také mateřská škola a oddělení školní družiny.

Při návštěvě naší veselé školy Vás v přízemí přivítají nezbedné dětičky z mateřské školičky. Jistě je nepřehlédnete, stejně tak, jako jejich nově vybavenou třídu, pracovnu paních učitelek a útulnou ložnici. Nachází se zde také školní výdejna, předpisově vybavená nerezem, a nově zrekonstruované umývárny. Barevně obložené schody Vás zavedou do 1. patra a ještě si na nich zopakujete anglické počítání a některá anglická slovíčka. V prvním patře pak najdete I. a II. třídu základní školy, pracovnu ředitele, školní družinu a sociální zázemí.

Všem našim žákům nabízíme různé způsoby výuky – projektové, tematické, individuální, kooperativní, individuální. Již třetím rokem seznamujeme žáky z mateřské školy  s předmětem Anglický jazyk a s jeho výukou pak plynule přecházíme do 1.a 2. třídy základní školy. Zde mají žáci 1 až 2 hodiny týdně angličtiny dle vlastního zájmu a zájmu jejich rodičů. Žáci tak volným a plynulým způsobem zvládají výuku cizího jazyka a neprožívají ho jako nový stresový předmět.

Umožňujeme vzdělání také žákům s individuálními a speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto účely máme již několik let zřízeného asistenta pedagoga .Věnujeme se i podpoře žáků s výjimečným nadáním. Využíváme metodu pochvaly, a to zejména u nových či nejistých dětí k navození pocitu bezpečí a jistoty. Upevňujeme pocit sebedůvěry a rovnocennosti a zároveň dovednost být odpovědný sám za sebe. Touto cestou snižujeme závislost na hodnocení druhého – učitele. Naším záměrem je vytvářet a posilovat pocit radosti z vlastního umu. Uvědomujeme si důležitost radosti ze samotné práce a z vlastního výsledku. Snažíme se vést žáky k automatickému sebehodnocení. Vedeme je k vnímání krásy jejich okolí, přírody a krásy okamžiku. Citlivým a láskyplným postojem upevňujeme v dětech dobré charakterové vlastnosti a postoje.

Naším krédem je myšlenka Marie Montessori :

,,Pomoz mi, abych to dokázal sám.“