DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŽĎÁREC U SKUTČE

Ve středu 21. února od 8:00 hodin byla možnost nahlédnout do průběhu výuky v naší malotřídní škole. Společně s našimi žáky a paní učitelkou Mgr. Milenou Chaloupkovou si návštěvníci užili hodinu matematiky v 1. a 2. třídě. Rovněž v tento den proběhla prohlídka celé školy včetně jejího vybavení.

Prohlédnout si naší školu je možné i v průběhu celého školního roku, rádi vás zde provedeme a osobně seznámíme s výhodami vzdělávání dětí v méně početných třídách vesnické školy rodinného typu.

Vzdělávání v malotřídních školách je charakterizováno celou řadou výhod, které jsou považovány za jejich přednost. Mezi hlavní patří zejména:

  • rodinná atmosféra, která panuje v naší škole,
  • přátelské vztahy mezi dětmi,
  • moderní vybavení pro děti i učitele,
  • vedení k samostatnosti a spolupráci,
  • vlivem spojených ročníků neustálé opakování a prohlubování učiva
  • získávání nových poznatků,
  • individuální přístup vyučujících,
  • venkovní výuka,
  • častý pobyt v přírodě a budování kladného vztahu k ní

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy www.zs-zdarec.cz nebo na telefonním čísle 731557456.

Těšíme se na vás Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

 

Komentáře nejsou povoleny.