Pro předškoláky

DISTANČNÍ VÝUKA

Zdravíme všechny rodiče, nejen předškolních dětí

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, a to po dobu uzavření MŠ, popřípadě za předpokladu, že při běžném chodu MŠ chybí většina dětí předškolního věku.

Na této stránce budeme přidávat jednoduché úkoly, náměty a nápady, jak s dětmi doma pracovat. Zapojit se mohou také mladší děti (ty to však nemají povinné).

Prosíme rodiče, abyste dětem vytvořili jednoduché portfólio, které si děti mohou sami vyzdobit (polepit, pomalovat apod. – využití vlastní tvořivosti a fantazie).

Toto dětské „portfolio“ přinesete do školky, až se zase budeme moci potkávat. Rádi se podíváme, jak jsou děti šikovné a jak vše zvládly. 

Co budete doma během distančního vzdělávání potřebovat?

Nejedená se o nic výjimečného

  • chvilka času
  • pastelky, popřípadě lepidlo a nůžky, papír
  • dobrou náladu
  • tiskárnu

Pokud nemáte k dispozici tiskárnu, nezoufejte. Veškeré úkoly budou zadávány jednoduše, proto postačí chvilka času na překreslení (pokud bude potřeba – např. jednoduše graficky ztvárněný pracovní list).

Společně to zvládneme.


TÝDEN 2. 11. – 6. 11. 2020

TÉMA: Vyletěl si pyšný drak

V tomto týdnu si děti procvičí jemnou motoriku, správný úchop tužky, barvy, počítání, grafické znázornění číslic, správnou výslovnost apod. Dále zadané úkoly u dětí rozvíjí představivost a fantazii, tvořivost, soustředěnost na činnost.

1. Hádanka:

2. Básnička:

Pouštění draka (Jiří Žáček)

“Draku, ty jsi vážně drak?  – Hudry,hudry, je to tak!

A máš zuby dračí? – Mám dva – to mi stačí!

A co těmi zuby jíš? – Princezen mám plnou spíž!

Ach ty lháři – každý to ví, že jsi jenom papírový!”


3. Vymalování  mašliček  správnou  barvou

– Rozvoj jemné motoriky (správný úchop, nepřetahování),  číselná představa, barvy, předmatematická gramotnost

  • nácvik počítání do 6 (ukazování na rukou)
  • poznávání číslic
  • barvy – zakroužkování čísel zadanou barvou (rodiče přečtou podle zadání)
  • samostatná práce dětí

Doplňkový úkol: Kolik je na obrázku listů celkem?

                               Zakroužkuj stejné listy jednou barvou.4. Procvičování předmatematické gramotnosti, barev

Úkolem: Vybarvi ocásek dráčka tak, aby:

  • 3 mašličky byly zelené
  • 4 mašličky byly žluté
  • 1 mašlička byla oranžová
  • 5 mašliček bylo modrých
  • 3 mašličky byly červené
  • 2 mašličky byly růžové
  • 1 mašlička byla hnědá
  • 2 mašličky byly šedé

Mašličky mohou být vybarvené na přeskáčku. Zbytek dráčka (kromě mašliček na ocásku) vymaluj dle své vlastní fantazie.

Kolik mašliček zůstalo na ocásku bílých? (napiš číslem – popřípadě počtem teček)


5.  Kolik  dráčku  letí  k mráčku?

Pokud si byl pouštět dráčka s rodiči, babičkou, dědečkem nebo s někým jiným.. můžeš na samostatný papír nakreslit obrázek svého zážitku.


6. Rozklad slov na slabiky – nechte dítě vytleskávat slova

Mašlička    Drak     Dráček    Podzim     Žlutá     Červená    Hnědá    Oranžová    Mrak


7. Geometrické tvary


Inspirace a nabídka dalších aktivit – dobrovolné

1. Pohádky o pouštění draka


2. Vyrábění papírového draka dle fantazie

Pokud jste s dětmi vyráběli draka, můžete ho nafotit a přiložit do portfólia.

Raubíř - Omalovánky - kresby pro děti - Papírový drak

3. Písnička 

Kdyby jste si chtěli s dětmi zazpívat písničku, je dohledatelná na youtube.com podle názvu 🙂