Prohlášení o přístupnosti

Zápatí > Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky a mobilních aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací pro lidi s hendikepem a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( zákon  o přístupnosti).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky https://zs-zdarec.cz

STAV SOULADU

Tyto internetové stránky jsou v částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Výjimky: Na webových stránkách se vyskytují podstránky, jejichž obsah nemusí splňovat veškerá nařízení dle standartu WCAG 2.1. Například fotogalerie.

VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 30.9.2020

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR  k tomuto zákonu a dle vzoru prohlášení o přístupnosti také dle MVČR.

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 30.9.2020

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením třetí strany a to provozovatelem webových  stránek. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu.

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK :

Tyto internetové stránky provozuje Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim. Webové stránky využívají redakční systém WordPress.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE :

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim má za cíl, aby spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontakt  na správce obsahu:

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim

Žďárec u Skutče 8, 539 73 Skuteč

telefon: +420 731 557 456

e-mail: reditelna@zs-zdarec.cz

Kontakt na technického provozovatele internetových stránek :

e-mail: roman.polansky@zs-zdarec.cz

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz