Kateřina Odstrčilová

Posts byKateřina Odstrčilová

Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

Název projektu: Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002468 Období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024 Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je posílit kvalitní

Learn more


Aktuální informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024

Srdečně zveme všechny rodiče k zápisu do MŠ Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim vyhlašuje ZÁPIS do mateřské školy, který se uskuteční v termínu: 10. 5. 2023 od 6:15 hodina do 15:30 hodin Žádost můžete posílat nebo odevzdat: osobně v MŠ datovou schránkou školy – 4mnz9d emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na email školy: reditelna@zs-zdarec.cz poštou na adresu: Základní škola a

Learn more


Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024


Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu žáků do prvního ročníku naší školy, který se uskuteční ve středu 5. dubna 2023 od 13:00 hodin v prostorách základní školy. Co potřebuji k zápisu? rodný list dítěte občanský průkaz nebo pas Pokud budou zákonní zástupci dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, doloží při zápisu doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či jiného odborníka (psychologa)

Learn more


Operační program Jan Amos Komenský

Naše škola je zapojena do dotace poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem Šablony I –Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče – CZ.02.02/XX/00/22_002/0002468


Pozvánka na besídku


INFORMAČNÍ ODPOLEDNE PRO RODIČE

V úterý 15. 11. 2022 od 13.15 hod. do 15.30 hod. se koná informační odpoledne pro rodiče. Tímto bychom Vás chtěli požádat o rezervaci termínu schůzky s třídními učiteli na formuláři, který bude vyvěšen na dveřích školy ve čtvrtek 10. 11. 2022 (zapisujte se k času, který Vám vyhovuje). Děkujeme za spolupráci a těšíme se na společné setkání Mgr. Kateřina Odstrčilová, Mgr. Milena ChaloupkováZahájení školní horku 2022/2023

Váže Vážení rodiče, milí žáci, nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 hodin (není nutné chodit dříve, škole bude otevřena v 7:45 hodin). Rodiče či jiní rodinní příslušníci žáků 1. ročníku mohou své děti doprovodit do třídy a společně s námi slavnostně zahájit nástup jejich dětí do školy. Ostatní rodiče do tříd nechodí, mohou si pouze ve ŠD u

Learn more


Provoz MŠ

Vážení rodiče, plánovaná rekonstrukce v mateřské škole byla úspěšně dokončena, provoz mateřské školy bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022. Těšíme se na Vás kolektiv ŽS a MŠ Žďárec u Skutčeč


Změna velikosti písma
Kontrastní režim