Kateřina Odstrčilová

Posts byKateřina Odstrčilová

Informace k provozu školy od 8. 6. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinnostíod 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici

Learn more


Provoz školních družin od pondělí 17. 5. 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 měnínásledující: ve školních družinách a školních klubech▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Vážení rodiče, od pondělí 17. 5. bude školní družina fungovat v běžném režimu pro všechny žáky školy.

Learn more


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zveřejněno dne 16. 4. 2021 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně: Přijatí žáci

Learn more


Otevření MŠ od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 bude umožněna osobní přítomnost předškolních dětí v MŠ za za dodržení základních hygienických pravidel stanovených MZd. Dále dětem rodičů zaměstnaných v IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí. Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se

Learn more


Organizace výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 12. 4. 2021 vstupují v platnost opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, kterými se nově stanoví prezenční výuka ve třídách 1. stupně (pro školy pouze se třídami 1. stupně mající nejvýše 75 žáků) za dodržení základních hygienických pravidel stanovených MZ. Organizace výuky  I., II. třída  Ranní družina zůstává beze změn od 6:35 hodin – žáci navštěvující ranní družinu budou otestování

Learn more


Informace k obnovení prezenční výuky pro žáky 1. stupně a děti MŠ plnící předškolní vzdělávání od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se současná epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním Covid-19 lepší, dojde od 12. dubna k rozvolnění některých opatření a k otevření škol pro žáky 1. stupně a školek pro děti plnící  předškolní vzdělávání. Jelikož Vás jistě zajímá, jak bude probíhat organizace vzdělávání Vašich dětí od následujícího týdne nebo za jakých podmínek se mohou děti vrátit do školy, rozhodla jsem

Learn more


Zápis do 1. třídy 7. 4. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci a s ohledem na blížící se termín zápisu Vašich dětí do 1. třídy si Vám dovolujeme touto cestu předat základní informace k organizaci a průběhu zápisu na naší škole. Aktuálně nelze předvídat, jaká mimořádná opatření budou platit, proto jsme upravili organizaci zápisu tak, aby maximálně vycházela vstříc individuálním možnostem a potřebám každého z Vás. Pokud by v dubnu

Learn more


,,Den otevřených dveří ” – zrušen

Vážení rodiče, z důvodu zhoršení situace ohledně Covidu-19 a zpřísnění vládních opatření je plánovaný ,,Den otevřených dveří” pro rodiče budoucích prvňáčků, který se měl konat ve středu 3. 3. 2021 od 15:00 hodin, zrušen. I přes nepříznivou situaci je naší snahou ukázat Vám prostory a vybavení naší školy alespoň prostřednictvím on-line prohlídky. Sledujte prosím webové stránky školy, on-line prohlídku naleznete v nejbližších dnech v

Learn more


Uzavření MŠ od 1. 3. 2021

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:– dětí v mateřské škole– dětí v přípravné třídě – žáků 1. a 2. ročníků základní školy– žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníkůzákladní školy– dětí v přípravném stupni základní

Learn more


Distanční výuka od 1. března

Vážení rodiče,od pondělí 1. března bude výuka probíhat ve všech ročnících distančně přes Microsoft Teams (přístupové údaje mají děti nalepeny v notýsku), do on-line hodin se přihlásíte stejně jako na podzim. Rozvrh on-line hodin 1.ročník 8.00-8.30 8.45-9.15  9.30-10.00 10.15-10.45  11.00-11.30  11.45-12.15  12.30-13.00  PONDĚLÍ  Čj M ÚTERÝ  STŘEDA  Čj M ČTVRTEK  PRV PÁTEK  V úterý, ve čtvrtek a v pátek bude dětem zadána samostatná práce

Learn more


Změna velikosti písma
Kontrastní režim