Uzavření školy v pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

vzhledem k pondělní celodenní stávce pracovníků ve školství, ke které se připojili i zaměstnanci naší školy, je na pondělí 27. 11. 2023 vyhlášeno ředitelské volno.

Znamená to tedy, že základní škola a mateřská škola bude pro žáky a děti v pondělí 27. 11. 2023 zcela uzavřena. V tento den tedy není vyučování, není v provozu mateřská škola ani školní družina.

   Jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí Vám zkomplikuje v tento den chod domácnosti, osobní a pracovní povinnosti. Jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství je opravdu vážná. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je médii podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání Vašich dětí, našich žáků a za zachování malotřídních škol, kterým by mohl díky prosazovaným změnám hrozit zánik.

Věříme, že máme Vaši podporu a chápete důležitost této stávky.

 Stávku vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství (ČMOS PŠ), důvody stávky jsou objasněny v dopise rodičům od Františka Dobšíka, předsedy ČMOS PŠ (viz příloha).

Bližší informace ohledně plánované stávky naleznete na stránkách ČMOS PŠ.

https://skolskeodbory.cz/sites/skolskeodbory.cz/files/clanky/soubory/1700049942/dopis_skolskych_odboru_rodicum_-_14._11._2023.pdf

Děkuji Vám za pochopení

Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

Planeta Země

Ve středu 8. 11. navštívily děti z mateřské školy nově otevřené vzdělávací centrum Planeta Země v Hlinsku, kde měly možnost se zábavným způsobem seznámit se všemi procesy, které se na naší planetě odehrávají.

Halloween ve škole

Společně s dětmi jsme 31. 10. oslavili Halloween, nechyběla hudba, tanec a kupa zábavy, která k oslavám halloweenu rozhodně patří. Děti si v maskách užily nespočet her, za které získávaly odměny.

Rozsvícení vánočního stromečku ve Žďárci

Beseda v základní škole

Ve čtvrtek 19. 10. nás ve škole navštívil pan spisovatel Josef Beneš, který napsal dětské knížky Meďan a Koumen na planetě pupkáčů a Meďan a Koumen na zatopené planetě. Během besedy se děti seznámily s výrobou knih, kresbou ilustrací nebo pojmy knihařství a časosběrné video. Součástí besedy bylo i autorské čtení. Na závěr si žáci mohli zakoupit autorovy knihy nebo pexeso.

smart

Organizace školního roku 2023/2024

 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023
 • Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno
 • Podzimní prázdniny jsou čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. 
 • Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 11. 3. – 17. 3. 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. (Pátek 29. března je státním svátkem.)
 • Ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení proběhne v pátek 28. června 2024.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Školní rok 2023/2024

Základní a mateřská škola Mendíků, Praha 4

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 hodin (není nutné chodit dříve, škole bude otevřena v 7:45 hodin).

Rodiče či jiní rodinní příslušníci žáků 1. ročníku mohou své děti doprovodit do třídy a společně s námi slavnostně zahájit nástup jejich dětí do školy. Ostatní rodiče do tříd nechodí, mohou si pouze ve ŠD u p. uč. Uchytilové vyplnit přihlášky do školní družiny, poté počkat na své děti před budovou školy. Provoz družiny bude zahájen v úterý 5. 9. 2023.

V letošním školním roce bude následující spojení ročníků:

Malá třída – 1., 2. ročník Mgr. Milena Chaloupková

Velká třída – 3., 4., 5. ročník Mgr. Kateřina Odstrčilová

Rozvrhy hodin naleznete ve složce Základní škola – Rozvrhy hodin

Školní družina je pro žáky, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku, kterou je nezbytné odevzdat nejpozději v den zahájení provozu ŠD – 5. 9. 2023 (bližší informace, včetně přihlášky do ŠD Vám děti přinesou domů 4. 9. – není nutné se všemi dětmi chodit v pondělí do školy).

V pondělí 4. 9. mají všichni žáci odhlášeny obědy !!!

Těšíme se na Vás

Vaše paní učitelky

Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

Název projektu: Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002468

Období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole.

Z finančních prostředků v celkové výši 773 386,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt MŠ

 • Školní asistent MŠ
 • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Za subjekt ZŠ

 • Školní asistent ZŠ
 • Inovativní vzdělávání dětí v ZŠ

Za subjekt ŠD

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Operační program Jan Amos Komenský

Naše škola je zapojena do dotace poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem Šablony I –Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče – CZ.02.02/XX/00/22_002/0002468

Pozvánka na besídku