Dodatek k ŠVP k 1.9.2021

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

OCEANÁRIUM

Projektový den ve škole  –  4. 10. 2021 v 10 hodin v rámci jedné hodiny tělesné výchovy. Program je financován školou. Ostatní hodiny dle rozvrhu.

Výlet na Pasíčka

VÁŽENÍ RODIČE,

V PONDĚLÍ 27. ZÁŘÍ POJEDEME S DĚTMI NA PASÍČKA. STRAVA PRO DĚTI JE VE ŠKOLCE ZAJIŠTĚNA. S SEBOU POUZE PITÍ, DOBRŮTKU, POPŘ. NĚJAKÉ DROBNÉ. PLATIT SE BUDE POUZE DOPRAVA, ALE PŘESNOU ČÁSTKU BUDEME VYBÍRAT AŽ PO VÝLETU. SRAZ VE ŠKOLCE NEJDÉLE 8.15 HODIN. NÁVRAT Z VÝLETU OKOLO 12.00 HODIN.

8.9.2021 – T – Mobile olympijský běh

První školní den roku 2021-2022

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních

Organizace výuky na začátku školního roku

Ve středu 1. 9. 2021 bude výuka pro žáky 1. a 2. ročníků zahájena v 8:15 hodin a ukončena cca v 9:00 hodin.

Žáci 3.-5. ročníků zahájí 1. 9. výuku v 8:00 hodin (konec 8:45 hodin).

Školní družina ve středu 1. 9. 2021 nebude.

Všichni žáci jsou 1. 9. 2021 automaticky přihlášeni na oběd, je nutné obědy v tento den odhlásit.

První školní den bude do budovy školy umožněn vstup pouze rodičům prvňáčků, prosíme, aby při vstupu do školy měli zakrytá ústa (respirátor FFP2, KN95).

Přihlášky do ŠD budou žákům rozdány první školní den. Bez odevzdané a řádně vyplněné přihlášky nemůže žák navštěvovat ŠD.

V případě rodičů žáků vyšších ročníků prosíme o omezení vstupu do budovy školy. Děkujeme.

Rozvrh hodin společně s bližšími informace ohledně organizace školního roku 2021-2022 bude žákům předám ve středu 1. 9. jejich třídními učitelkami.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Testování žáků školy  antigenními testy GENRUI.

 • Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě dle následujícího harmonogramu:

 1. září 2021 – žáci všech tříd s výjimkou žáků 1. a 2. ročníků

2. září 2021 – žáci 1. a 2. ročníků

6. září 2021 – žáci všech tříd

9. září 2021 – žáci všech tříd

 • V případě, že se žák školy dostaví v den určený pro testování do ranní školní družiny, bude otestován zde. Ranní školní družina je určena pro žáky 1. a 2. ročníku (v nezbytných případech budou přijati žáci 3. ročníku).
 • Ostatní žáci a žáci 4. a 5. ročníku se dostaví do školy nejpozději v 7:40 hodin (testování bude probíhat před začátkem vyučování).
 •  Pokud nebude žák školy přítomen testování v ranní družině nebo před začátkem vyučování a přijde do školy později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě testování žáků 1. – 3. ročníku prvního stupně základní školy je umožněna asistence třetí osoby (zákonný zástupce, popř. zákonným zástupcem pověřená osoba, která s asistencí souhlasí).

Testování nepodstupují:

 • žáci školy, kteří splnili podmínky stanovené pro bezinfekčnost
  po očkování a očkování doloží (14 dnů po plně dokončeném očkování);
 • po prodělaném onemocnění COVID-19 doloženém lékařským potvrzením (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19);
 • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě  (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů);
 • osoby vyjmuté z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav to neumožňují; osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením – tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest).

Pravidla nošení ochranného prostředku dýchacích cest:

 • žáci školy nosí ochranný prostředek (roušky) ve společných prostorech školy nebo školského zařízení (v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí).

Pokud se žák školy screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (v případě žáků 1. a 2. ročníků se nošení ochrany dýchacích cest dne 1. září řídí pravidly nošení ochranných prostředků jako při negativním výsledku testu).

Režimová opatření pro netestované žáky školy:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole
  a školském zařízení (tedy ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy);
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech (převlékají se s odstupem od ostatních osob);
 • nesmí zpívat;
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze
  pro žáky školy, kteří nepodstoupili preventivní antigenní testování;
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici
  nebo u stolu a dodržují rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se žáků, kteří mají stanovenu výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

MŠ – školní výlet 2021

Informace k provozu školy od 8. 6. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností
od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

 • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech
  krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou
  Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Celé znění mimořádného opatření naleznete v přiloženém odkazu. https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-76-final.pdf

Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

Provoz školních družin od pondělí 17. 5. 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 mění
následující:

ve školních družinách a školních klubech
▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Vážení rodiče,

od pondělí 17. 5. bude školní družina fungovat v běžném režimu pro všechny žáky školy. Děti, které jsou do ŠD přihlášeny budou odcházet domů podle Vámi udaných požadavků (čas, odchází sám/ s doprovodem) na začátku školního roku. Jakékoliv změny v souvislosti s odchody ze ŠD je nutné písemně sdělil třídní učitelce.

Provoz ŠD

 • ranní družina pro žáky 1. a 2. ročníků (beze změn)
 • odpolední družina do 15:45 hodin pro všechny žáky

Pro pobyt ve ŠD platí stejná pravidla jako pro pobyt žáků ve škole.

S přáním hezkého dne Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy