Naše škola je zapojena do Národního plánu obnovy

Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

Název projektu: Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002468

Období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole.

Z finančních prostředků v celkové výši 773 386,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt MŠ

 • Školní asistent MŠ
 • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Za subjekt ZŠ

 • Školní asistent ZŠ
 • Inovativní vzdělávání dětí v ZŠ

Za subjekt ŠD

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Aktuální informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2023/2024 /9. 5. - 12. 5. 2023/ - MŠ Pionýrská

Srdečně zveme všechny rodiče k zápisu do MŠ

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim vyhlašuje ZÁPIS do mateřské školy, který se uskuteční v termínu:

10. 5. 2023 od 6:15 hodina do 15:30 hodin

Žádost můžete posílat nebo odevzdat:

 • osobně v MŠ
 • datovou schránkou školy – 4mnz9d
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na email školy: reditelna@zs-zdarec.cz
 • poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, Žďárec u Skutče 8, 539 73 Skuteč

Děti budou přijímány na základě Kritérií pro přijímání děti do MŠ pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme k zápisu žáků do prvního ročníku naší školy, který se uskuteční ve středu 5. dubna 2023 od 13:00 hodin v prostorách základní školy.

Co potřebuji k zápisu?

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz nebo pas

Pokud budou zákonní zástupci dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, doloží při zápisu doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či jiného odborníka (psychologa) společně s žádosti o odklad povinné školní docházky.

Informace k zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024

Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí, kterým byl v roce 2022 povolen odklad povinné školní docházky.

Potřebné dokumenty naleznete níže ke stažení:

Těšíme se Vás

Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

Operační program Jan Amos Komenský

Naše škola je zapojena do dotace poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem Šablony I –Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče – CZ.02.02/XX/00/22_002/0002468

Karneval ve škole

Pozvánka na besídku

INFORMAČNÍ ODPOLEDNE PRO RODIČE

Třídní schůzky 1

V úterý 15. 11. 2022 od 13.15 hod. do 15.30 hod. se koná informační odpoledne pro rodiče. Tímto bychom Vás chtěli požádat o rezervaci termínu schůzky s třídními učiteli na formuláři, který bude vyvěšen na dveřích školy ve čtvrtek 10. 11. 2022 (zapisujte se k času, který Vám vyhovuje).

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na společné setkání

Mgr. Kateřina Odstrčilová, Mgr. Milena Chaloupková

Zahájení školní horku 2022/2023

Váže

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ! - Základní škola - Horní Lideč 130

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 hodin (není nutné chodit dříve, škole bude otevřena v 7:45 hodin).

Rodiče či jiní rodinní příslušníci žáků 1. ročníku mohou své děti doprovodit do třídy a společně s námi slavnostně zahájit nástup jejich dětí do školy. Ostatní rodiče do tříd nechodí, mohou si pouze ve ŠD u p. uč. Uchytilové vyplnit přihlášky do školní družiny, poté počkat na své děti před budovou školy. Provoz družiny bude zahájen v pátek 2. 9. 2022.

V letošním školním roce bude následující spojení ročníků:

Malá třída – 1., 2., 3. ročník Mgr. Milena Chaloupková

Velká třída – 4., 5. ročník Mgr. Kateřina Odstrčilová

Školní družina je pro žáky, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku nejpozději v den zahájení provozu ŠD od 2. 9. 2022 (bližší informace, včetně přihlášky do ŠD Vám děti přinesou domů 1. 9. – není nutné se všemi dětmi chodit ve čtvrtek do školy).

Ve čtvrtek 1. 9. mají všichni žáci odhlášeny obědy !!!

Těšíme se na Vás

Vaše paní učitelky