Kapacita školního zařízení

 Mateřská škola  25 dětí IZO 107582341
 Základní škola  60 dětí IZO 102142068
 Školní družina  25 dětí IZO 117200557
 Školní jídelna  64 jídel  IZO 102806772