Nástěnka malé třídy

12.10. – 1. ročník

M – učebnice str. 24 – dokončit

 • str. 25 – 1. a 2. cvičení

12.10 – 2. ročník

M – učebnice str. 18/5,6,7 a str. 19/1,2

 

V pondělí 12.10. zůstaneme na tělesnou výchovu ve škole, děti budou potřebovat třičko, tepláky a cvičky. Pokud nebude pršet, půjdeme se na chvíli také projít.

8.10. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 15/1,2,3,4

M – učebnice str. 17/1,2,3,4,5,6,8

ČT – pracovní sešit čítanky str. 12/9 (dokreslit obrázek Prahy) a str. 13/11 (pracovní sešit zůstal ve škole, stačí dodělat o víkendu)

 

5.10. – 1. ročník

M – učebnice str. 20 – dokončit slovní úlohy

 • učebnice str. 21 – psaní číslice 5, doplňování číslic k obrázkům, psaní číslic (číselné řady už nedoplňujte)

5.10 – 2. ročník

M – učebnice str. 14/5,6,7,8,9

 

V pondělí 5.10. pojedeme na tělesnou výchovu do Skutče (vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí půjdeme nejspíš do haly, pokud nebude pršet, tak půjdeme na stadion). Děti musí mít vhodné oblečení a obuv, roušku a 6Kč na autobus.

24.9. – 1. ročník

ČJ – uvolňovací cviky str. 9

 • živá abeceda str. 17
 • zdokonalujeme čtení str. 5 a 6

M – učebnice str. 16 (zelený rámeček s příklady stačí ústně)

 • procvičovat sčítání a odčítání do 3

24.9. – 2. ročník

ČJ – učit se abecedu a řazení slov podle abecedy

 • učebnice str. 13/2 – ústně
 • pracovní sešit str. 9/3,4

M – učebnice str. 10/1,2,3,4,5

ČT – pracovní sešit str. 9/7 (na každý řádek stačí jeden příklad, ostatní ústně), str. 28/1

 

 

21.9. – 2. ročník

M – učebnice str. 7/5,6 a str. 8/1,2,3

 

V pondělí 21.9. pojedeme na tělesnou výchovu do Skutče na stadion. Děti musí mít vhodné oblečení a obuv, roušku a 6Kč na autobus.

 

Zkouška:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMW17b9NHhnRItTZzCCgoAI1UMVkzSkQxRVVIQzZaM1AySEs3RlNGUENWMi4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMW17b9NHhnRItTZzCCgoAI1UN0RPVjBMOFcxWVBHQTlSRllHR0c5RU5STS4u

15.9. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 6/1,2,4 (zabarvit první- velké písmeno a znaménko za větou), 5 (vybrat si 3 barvičky a vybarvit všechny otazníky, vykřičníky a tečky), str. 7/6 (napsat psacím písmem)

M – učebnice str. 4/7 a str. 5/1,2,3,4

 

V pondělí 14. 9. 2020 budeme mít ve škole divadlo Víly Srdíčkové. Vybíráme 50Kč. 1. hodina bude dle rozvrhu, poté divadlo a po skončení půjdeme na tělocvik (čeká nás vycházka do lesa, prosíme o vhodné oblečení). Z tělocviku se vrátíme kolem půl 12.

11.9. – 1. ročník

ČJ – Živá abeceda str. 7 – celá strana

 • Uvolňovací cviky str. 6

M – učebnice str. 9 – dokončit, str. 10 ústně a str. 11 – pouze první cvičení (kreslení kytiček dle zadání)

 

11.9. – 2. ročník

ČJ – procvičovat počítání slabik ve slovech – např. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/slabikohrani/cviceni1.htm

 • pracovní sešit str. 5/1,2,3

ČT – pracovní sešit čítanky (k vyzvednutí ve škole, případně doplnit až v pondělí) – str. 4/7 a 9 a str. 5 – přečíst si báseň „Cesta ulicemi“ + cv. 10 ústně

M – učebnice str. 4/1,2,3,4,5

 

V pondělí 7.9. zůstáváme na tělesnou výchovu ve Žďárci. Nejdříve poučíme žáky o bezpečnosti při TV a poté půjdeme na hřiště.

4.9. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 1/1 a str. 2/4

 • učebnice str. 5/2 – stačí ústně nebo na tabulku

M – učebnice str. 1 – dokončit stranu

ČT – pracovní sešit čítanky str. 3/4 – dokončit obrázkovou osnovu, str. 25 – tužkou doplnit chybějící vzory, podle libosti i vybarvit

 

————————————————————————————————————————————

 

Vážení rodiče, jak už jste jistě četli v aktualitách, čeká nás s pondělním nástupem do školy několik změn. Žáci 1. a 2.třídy se musí dostavit ke škole nejpozději do 7.40. Poté budou odvedeni do budovy školy a výuka jim začne už v 7.50. Do školy si děti musí vzít alespoň 2 roušky, které budou moci odložit pouze při samostatném sezení v lavici. Po celý den budou žáci pouze ve své třídě a budou vyučováni jen svým třídním učitelem podle nově daného rozvrhu (žáci ho obdrží 1. den). V pondělí si přinesou všechny pomůcky na tyto předměty: M, ČJ, PRV, AJ. Dále musí mít každý žák své pití v lahvi, nádoba s  čajem nebude k dispozici. Výuka dětí v malé třídě bude každý den končit v 11.30. Poté mají děti oběd a pro přihlášené je zajištěna také odpolední aktivita do 14.30.

Zkouška

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMWOADJaVBDlEhqCJlfF_3dhURVFFWDA4SUtETk5XVzEwV05VUTU2QU1DMC4u

17.6. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 30/2,3, str. 31/1,2,3 a str. 32/1,2

 • pracovní sešit tenký str. 36/2,4 a str. 37/2

M – učebnice str. 24/2,4,5,6,7,8,9,10

ČT – čítanka str. 122-123 + pracovní sešit str. 19/1,2,3 a str. 24

 

16.6. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 28/1,2, str. 29/2,3 a str. 30/1

M – procvičovat násobilku a sčítání a odčítání do 100

PRV – učebnice str. 68+pracovní sešit str. 75

 • učebnice str.69 + pracovní sešit str. 76

 

15.6. – 2. ročník

M – učebnice str. 22/1,2,3,4,5

ČJ – pracovní sešit silný str. 27/2

 • pracovní sešit tenký (nový) str. 35/2,3,4, str. 47/1,2

PRV – pracovní sešit str. 73/1

 • LÉTO V LESE – učebnice str. 67 + pracovní sešit str. 74

AJ – učebnice str. 34 – pojmenovat a spočítat zvířata, číslo napsat do rámečku

 

12.6. – 2. ročník

Čj – učebnice str. 95 – SPOJKY – do školního sešitu si udělat zápis (žlutý rámeček)

 • pracovní sešit silný str. 27/1

M – učebnice str. 21 – dokončit stranu

 

11.6. – 2. ročník

M – seznámit se s násobky 8 – https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8

 • učebnice str. 20 – celá strana + učebnice str. 21/1,2

ČJ – pracovní sešit tenký (nový) str. 34/1,2,3,4

ČT – pracovní sešit čítanky str. 15 a str. 29

 

10.6. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 94 – do sešitu nadpis PŘEDLOŽKY + opsat (okopírovat) žlutý rámeček

ČT – čítanka str. 120-121

 • pracovní sešit str. 13/2,3 a str. 14/4

M – učebnice str. 19

 

9.6. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 93/5 – ústně

 • pracovní sešit silný str. 25/2,3,4

M – učebnice str. 18 – celá strana

Prv – pracovní sešit str. 72 (vypracovat samostatně, oznámkuji si), str. 73 – křížovka

 

 

8.6. – 2. ročník

M – učebnice str. 17 – celá strana

ČJ – učebnice str. 93/4 – ústně

 • pracovní sešit silný str. 24/3 a str. 25/1
 • pracovní sešit tenký (nový, k vyzvednutí ve škole) str. 33 – celé

PRV – pracovní sešit str. 70-71 – vše doplnit (na pomoc můžete využít učebnici str. 64-65)

 

5.6. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 18-19

 • písanka str. 19 – psací CH

M – učebnice str. 23/4,5,6

 

5.6. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 92/1 – ústně + žlutý rámeček opsat do sešitu

 • pracovní sešit silný str. 24/1,2

M – učebnice str. 16/5,6,7

 • sloupeček 64

 

4.6. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 23 – dokončit stranu

 • učebnice str. 91/5 – přepsat do sešitu a podtrhnout podstatná jména

M – učebnice str. 16/1,2,3,4

 • pracovní list – sloupeček 63

ČT – čítanka str. 117

 • pracovní sešit čítanky str. 10/14,15 a str. 11/16

 

3.6. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit tenký str. 32 (celá strana)

M – učebnice str. 15 – dokončit stranu

ČT – pracovní sešit čítanky str. 9/9,10 a str. 10/11 (využít čítanku na str. 116)

 

2.6. – 2. ročník

DO KONCE TÝDNE PŘINÉST DO ŠKOLY DOPLNĚNÉ UČIVO KE KONTROLE.

ČJ – pracovní sešit silný str. 21/3,4

 • učebnice str. 90 – žlutý rámeček zapsat do školního sešitu
 • pracovní sešit silný str. 22/1,2

M – učebnice str. 14/5,6 a str. 15/1,2

 • sloupeček 62

PRV  – učebnice str. 63

ČT – čítanka str. 116

 • pracovní sešit čítanky str. 7/4 a str. 8/7

 

1.6. – 2. ročník

M – učebnice str. 14/1,2,3,4

 • pracovní list – sloupeček 61

ČJ – pracovní sešit silný str. 20/4 a 21/1,2

 • umět názvy slovních druhů zpaměti

PRV – pracovní sešit str. 68 – celá strana (+učebnice str. 62)

 

29.5. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 19/1,2,3,4 a str. 20/1,2,3

 • učit se zpaměti všechny názvy slovních druhů

M – učebnice str. 13

 

28.5. – 2. ročník

M – učebnice str. 12/5,6

 • pracovní list – sloupeček 58,59
 • procvičovat násobilku 6

ČJ – učebnice str. 90 – seznámit se se slovními druhy + do školního sešitu si je všechny zapsat

 • pracovní sešit tenký str. 31/2,3
 • pracovní sešit silný str. 19/5

ČT – čítanka str. 114

 • pracovní sešit čítanky str. 6/1,2, str. 7/3 a str. 28 (psaní J,j) + cv.1

 

27.5. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit tenký str. 28/1,2,3

 • učebnice str. 89/6,10 – do školního sešitu

ČT – čítanka str. 113

 • pracovní sešit čítanky str. 5/9,10,11

M – učebnice str. 12/2,4

 • procvičovat násobilkové řady 2,3,4,5,6
 • pracovní list – sloupeček 57

 

26.5. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 18 – vypracovat samostatně (oznámkuji si)

M – učebnice str. 11/3,4,5,6 a str. 12/1,3

PRV – opakovat si téma ROK (roční období, měsíce, rovnodennost,…), učebnice str. 61 – přečíst si

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/rok/rok1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/rok1.htm

ČT – čítanka str. 111 – básničky (přečíst)

 • pracovní sešit str. 4 – celá strana

 

25.5. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit tenký str. 29/2,3 a str. 30/4,5,6,7

M – procvičovat násobilku 1-6 https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/puzzle-filmove-pohadky/pocitame.html

 • učebnice str. 11/1,2

AJ – učebnice str. 28/2 – vybarvit podle čísel (opakovat si anglické barvy)

PRV – pracovní sešit str. 67

 • učit se zpaměti názvy měsíců, znát rozdíl mez kalendářním a školním rokem

 

22.5. – 1. ročník

ČJ – zdokonalujeme čtení str. 4

 • písanka str. 10

M – omlouvám se za video z předchozího dne, omylem mi tam skočilo jiné a správný odkaz mi nejde vložit… Vysvětlení odčítání přes desítku najdete na  www.youtube.cz pod názvem: Odčítání přes desítku (11-), MATÝSKOVA MATEMATIKA 4. DÍL – POČÍTÁME DO DVACETI, str. 16, cv.1

 • učebnice str. 16/5 a str. 17/1,2

 

22.5. – 2.  ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 17 (celá strana)

M – učebnice str. 10/7 (pište si výsledky i nad závorky), cv.8 (do prvního řádku zapište čísla 5,2,10,4,1,3,6 a do druhého je všechny vynásobte šesti)

ČT – pracovní sešit čítanky str. 3/4,5,6

 

21.5. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 5 – v odkazu najdete další online cvičení, která se vztahují k textu o Kájovi: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Slabikar_Agata_3/Slabikar_Agata_3.mc&pageord=207

 • psaní: písanka str. 9 (nejdříve se podívejte na video), dále využijte na docvičování psaní pracovní list, který jsem vám dala včera, případně trénujte psaní písmen do sešitu nebo na tabulku

M – učebnice str. 16/1,2,4, pro uvedení do učiva „odčítání s přechodem desítky“ se mohou děti podívat na video a také procvičovat zde: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matyskova_matematika_4dil_2019/Matyskova_matematika_4dil_2019.mc&pageord=450

 

21.5. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit tenký str. 26/7 a str. 27/9,11

M – učebnice str. 10/4,5,6

 

20.5. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 4

M – počítáme zpaměti str. 20 – sloupeček 60

-učebnice str. 16/3 – do sešitu

 • procvičovat sčítání do 20 s přechodem přes desítku, odčítání přes desítku začneme ve čtvrtek

PRV – učebnice str. 74/1, 2, 3, 4, 5, 6 – opakovací strana

20.5. – 2. ročník

ČJ – učebnice str.86/8  – do školního sešitu

 • pracovní sešit tenký str. 26/4,5,6

M – učebnice str. 10/1,2,3

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pexeso-nasobeni/hra2.html

ČT – pracovní sešit str. 2/2 a str. 3/3

PRV – opakování ročních období učebnice str. 59

 • str.60 ,,Kalendář“
 • pracovní sešit str. 66/1, 2, 3, 4

 

19.5. – 1. ročník

ČJ – slabikář str.3

 • zdokonalujeme čtení str. 2
 • písanka str. 7 (pokud vám na posledním řádku zbude místo, využijte ho k procvičování předchozích velkých písmen)
 • kdo potřebuje, podívá se na video, jak se píše psací „V“

M – učebnice str. 15 (učíme děti správnému zacházení s pravítkem, dbáme na úpravu)

 

19.5. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 16/4

M – učebnice str. 9/4,5,6

ČT – čítanka str.110 – Jak si Človíček vykřesal jiskřičku

 • pracovní sešit 4.díl str. 2/1

18.5. -1.ročník

ČJ – slabikář 3. díl str. 2

 • zdokonalujeme čtení (3. díl) str. 1
 • písanka str. 6

M – učebnice str. 14/3,4 (můžete zkusit změřit čas),5,6

PRV – učebnice str. 72/4, 5

 

18.5. – 2.ročník

ČJ – do školního sešitu nadpis BĚ, PĚ, VĚ, MĚ + učebnice str. 85 okopírovat nebo opsat žluté rámečky, cvičení 2 – opsat a podle zadání zakroužkovat

 • pracovní sešit silný str. 16/1 (kroužkuj skupiny bě, pě, vě, mě –  pro každou si vyber jinou barvu)
 • pracovní sešit silný str. 16/2 (vypsat slova z 1.cvičení)

M – učebnice str. 9/1,2,3

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/nasobky/vyhledavaninasobku6.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/nazorna-nasobilka-6/pocitame.html

PRV – učebnice str. 64 ,,Já to hravě zvládnu“

 • opakovací strana  cv. 1, 2, 3, 4, 5
 • str. 65 – nová kapitola ROK – ,,Roční období“ – cv. 1, 2, 3

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok1.htm

15.5. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 120 + pracovní listy na procvičování W, X, Q (zadávala jsem včera)

 • písanka str. 5 (v dolní části stránky je vždy obrázková věta-otázka, na tu děti celou větou odpoví, např. Uršula vozí kočárek. Poslední linku využívejte k procvičování probraných písmen, především těch velkých, případně slabik,slov,…)

M – učebnice str. 13/5 a str. 14/1,2

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

 

 

15.5. – 2. ročník

ČJ – klikni na odkaz a doplň kvíz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMcpiWd8jzy1DvnlKMjtsj3JUNlIwUzhHWEYwWkowS1VESk5ZMkg0MFZDOC4u

 • učebnice str. 84/1,2 -projít si ústně pravidla psaní vzkazů a sms
 • pracovní sešit tenký str. 24 – doplnit celou stranu

M – dnes důkladně procvičujte násobilku do 5, na této stránce naleznete spoustu cvičení

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni

 • v pondělí začneme násobení 6
 • v případě, že by vám nestačilo online procvičování, můžete si vytisknout pracovní list
 • Mala_nasobilka_hrave_5

PRV – učebnice str. 64 ,,Já to hravě zvládnu“

 • opakovací strana _ cv. 1, 2, 3, 4, 5
 • str. 65 – nová kapitola ,,ROK“ – ,,Roční období“ – cv. 1, 2, 3

14.5. -1. ročník

ČJ – slabikář str. 119

 • k dalšímu procvičování písmen QXW můžete použít pracovní listy, nemusíte dělat vše, vyberte si cvičení, která vám vyhovují, pro otevření klikněte zde:  QXW
 • písanka  str. 4

M – učebnice str. 13/2,3,4 (do sešitu)

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/scitani-odcitani-do20/do-dvaceti9.htm

 

14.5. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 82/4 – slova zapisovat do školního sešitu

 • pracovní sešit silný str. 15/4,5
 • v pátek vás čeká kvíz na učivo „slova s DĚ,TĚ,NĚ“

M – učebnice str. 8/7,8,9 (ve cvičeních 8 a 9 doplnit věty a také do volného místa napsat příklad k úloze)

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/puzzle-filmove-pohadky/pocitame.html

 

13.5. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 118

 • psaní do sešitu: Jana, Iva, Nela, Ivan, Jola, Jiří, Ilona, Jan, Ivo, Jonáš,Irena
 • dále se mohou děti podívat na videa s novými  písmeny (nejlépe ještě před slabikářem)

M – učebnice str. 12/5,6 a str. 13/1

PRV – učebnice str. 71 ,,Kalendář“ cv.1, 2, 3, 4

 • str. 72 ,,Měříme čas“- 1, 2, 3

13.5. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit tenký str.23/8 a pracovní sešit silný str. 15/1,2 (cvičení je dobrovolné),3

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/be-pe-ve-me/slova-se-slabikami-de-te-ne1.htm

M – učebnice str. 8/3,4,5,6

 • sloupeček 36

ČT – pracovní sešit str.30

PRV – učebnice str. 58 ,,Domácí zvířata – naši mazlíčci“

 • pracovní sešit str. 63/1, 2, 3
 • str.64 ,, Opakování kapitoly ,,Jaro“ – děti zkusí pracovat co nejvíce samostatně

12.5. – 1. ročník

ČJ – zdokonalujeme čtení str. 58-64 – nemusíte číst vše, z každé stránky si vyberte třeba jen jedno cvičení,  je to opakování

M – učebnice str. 12/1,2,3(do sešitu),4

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/petplus1.htm

 

12.5. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit tenký str. 22/3,4 (jen napsat slova) a str. 23/5,6,7

M – učebnice str. 7/7,8 a str. 8/1,2

 • sloupeček 35

ČT –  čítanka str. 109 – hlasité čtení

 • pracovní sešit str. 29

 

11.5.  – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 117

M – učebnice str. 11/4,5,6

M – sčítání do 20

PRV – učebnice str. 70 ,,Dny v týdnu“ cvičení 1,2,3

 

11.5. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 83/9 – ústně

M – učebnice str. 7/3 (dělíme pěti), cv. 4 a 5 (jen příklad ke každé úloze), cv. 6

 • sloupeček 34

PRV – učebnice str. 57 ,,Ryby, plazi a obojživelníci“

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/stavba-tela/cviceni.htm

 • pracovní sešit str. 62/1, 2, 3

 

8.5. je státní svátek – úkoly tedy zadávat nebudu:-)

7.5. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 115-116

M – učebnice str. 11/1,2,3(do sešitu)

http://skolicka6.sweb.cz/KYTKY2/KYTKYA.htm

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-scitani-do20-obrazkove-1-uroven/6706

 

7.5. – 2. ročník

ČJ – do školního sešitu nadpis DĚ,TĚ,NĚ, pod nadpis opsat z učebnice str. 82 žlutý rámeček + str. 83/7

– pracovní sešit silný str. 14/1,2

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm

 

M – učebnice str. 6/6 (ústně nebo výsledky přímo do učebnice), str. 7/1 (jen ústně), cv. 2 (doplnit jen výsledky do učebnice)

 • sloupeček 33

https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-5/519

 

6.5. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 114

 • zdokonalujeme čtení str. 53-54
 • písanka (3. díl) str. 1

M – učebnice str.10/3,4,5

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/sedmplus1.htm

PRV – učebnice str. 69 ,,Měsíce v roce“ cv. 1, 2, 3

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [786.08 KB]

6.5. – 2. ročník

ČJ -Sloh – pracovní sešit tenký str. 21 – přečíst a vypracovat celou stranu

M – učebnice str. 6/3 (doplnit text podle vzoru+dopsat dvěma, třemi, čtyřmi, pěti), 4,5

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pexeso-deleni/hra2.html

ČT – pracovní sešit str.28

PRV – učebnice str. 56 ,,Ptáci“

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/ucime-se/prezentace.htm

 • pracovní sešit str.61

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/stavba-tela/cviceni.htm

5.5. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 112-113

 • zdokonalujeme čtení str.52
 • písanka str. 48

M – učebnice str.10/1,2

 • počítáme zpaměti str. 20 – sloupeček 5

PRV – učebnice str. 67 ,,Já to hravě zvládnu“ – opakovaní probraného učiva

 

5.5. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 13 – celá strana

M – učebnice str. 6/1,2

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

ČT – čítanka str. 107 – přečíst báseň „Před koncertem“ + pracovní sešit str.25/5

PRV – učebnice str. 56 ,,SAVCI A PTÁCI“ –  dnes pouze téma ,,SAVCI“

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm

 • pracovní sešit str. 60

 

 

4.5. – 1.ročník

ČJ – slabikář str. 111

 • písanka str. 47
 • zdokonalujeme čtení str. 50

M – učebnice str. 9 – na této stránce si žáci zopakují názvy geometrických tvarů a začnou se učit pracovat s pravítkem (obtahují nedokončené strany jednotlivých obrázků podle pravítka). Pokud budete chtít, můžete si vytisknout také pracovní list na vyhledávání geometrických tvarů.

geometrické tvary

 

4.5. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 80/4, 6 – ústně

 • pracovní sešit silný str. 12/3,4

M – podívejte se na video o polopřímkách

 • učebnice str. 5 – projít si stranu a doplnit

 

V pátek 1.5. úkoly vkládat nebudu,protože je státní svátek a ve škole by bylo volno 🙂

30.4. – 1. ročník 

ČJ – slabikář st. 110

M – učebnice str. 8/4,5(můžete ústně),6

 • pracovní list (dobrovolně)

Malá-čarodějnice

 

30.4. – 2. ročník

ČJ – klikni na odkaz a doplň

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMcpiWd8jzy1DvnlKMjtsj3JUOUMxTlM2Uk80S1BLOUNYSVVINkxHMjUzTy4u

 • pracovní sešit silný str. 12/1 (doplnit I/Y), cv.2 (doplnit párové souhlásky a do rámečku napsat název povolání)
 • pokud budete chtít, můžete si vytisknout tento pracovní list Čarodejnice-a-hvězdy

M – učebnice str. 4/5,6,7

 

29.4. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 109

Protože je dnešní čtení ve slabikáři o sportování, připravila jsem vám zde jedno sportovní video. Tak vyskočte ze židle a trochu si zacvičte, zatancujte nebo prostě jen tak poskakujte na písničku:-)

 • písanka str. 45 (před psaním si procvičte prstíky na básničku, kterou znáte ze školy: Prstíčky,prstíčky, zahálet nesmíte, do psaní, do práce pustit se musíte. Prstíčky,prstíčky, práce je třeba, ať líné prstíčky nikdo z vás nemá!)

M -učebnice str. 8/1,2,3

http://skolicka6.sweb.cz/SPOJOVACKY/POCITAMEDO20/POCITAMEDO20.html

PRV – učebnice str. 66 ,,Poznáváme zvířátka“

 

29.4.- 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 11/1,2 (slova vybírejte z nápovědy), 3

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/mlsne-zabky/cviceniB-P1.htm

 • zítra zde bude opět krátký testík – tentokrát na párové souhlásky (s-z, š-ž, h-ch, p-b, t-d,…)

M– učebnice str. 4/1 (5krát více = násobíme, o 5 více=přičítáme), 2,3,4

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/nazorna-nasobilka-5/pocitame.html

ČT – pracovní sešit čítanky str. 25 – Hrajeme si s básničkou – přečíst+cvičení 4 (stačí napsat 3 věty)

PRV – pracovní sešit str. 59 – dokončení téma ,,Hospodářská zvířata a drůbež“

 

28.4. – 1.ročník

ČJ – slabikář str. 108

 • zdokonalujeme čtení str.47
 • písanka str. 44 – před psaním do písanky doporučuji nácvik na tabulku, na papír,.. (můžete se podívat na video, ve kterém je popsán správný postup psaní „f“)

M – učebnice str. 7/4 (do sešitu), 5,6

–  procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

PRV – učebnice str. 65 ,,Domácí mazlíčci“

 • str. 65 cv. 1, 2, 3 do pracovního sešitu
 • cv. 4 vypracovat na papír, nakreslit svého domácího mazlíčka (papír vložit do pracovního sešitu, děti odevzdají po návratu do školy)

28.4. – 2. ročník

ČJ – učebnice str.79/1 – ústně

-pracovní sešit silný str. 10/3,4

 • pracovní sešit tenký str. 20/2, ostatní cvičení na této straně jsou dobrovolná

M – učebnice str.3/4,5,6

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pexeso-nasobeni/hra1.html

ČT – čítanka str.107 – Zvuky mají barvu – přečíst si

 • pracovní sešit str. 24/2 (představ si, jakou barvu ti připomíná tatínek, maminka apod., vybarvi touto barvou ovál a připoj ho k nějaké osobě, ve cvičení 3 pak napiš, proč jsi pro tu osobu vybral/a právě takovou barvu (např. Tatínkovi jsem vybrala  …. barvu, protože…..).

PRV – učebnice str. 58 -59 ,,Hospodářská zvířata“

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-8.htm

 • pracovní sešit str. 58

 

27.4. – 1. ročník

ČJ – slabikář str.107

 • zdokonalujeme čtení str. 46
 • písanka str. 43
 • pokud jste se zaregistrovali do online učebnic Nové školy, můžete zde procvičovat probírané učivo (jsou zde cvičení na procvičení čtení s porozuměním, rychlost čtení, skládání slov, nácvik psaní jednotlivých písmen apod. ). Odkaz zde: https://ucebnice.online/

M – učebnice str. 7/1,2,3

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

AJ
– procvičit slovíčka – ukazovat na různé obrázky děti používají frázi „This is a …“
– témata: barvy, čísla, rodina, škola,

27.4. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 78/4 – ústně (odůvodňovat si)

M – sloupeček 27 a 28

-učebnice str.3/3

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/najdi-vetrelce/pocitame.html

AJ
– procvičit slovíčka – ukazovat na různé obrázky děti používají fráze „This is a …“ nebo „I have a….“ (Já mám)
– témata: barvy, čísla, rodina, škola, ovoce, narozeniny

24.4. – 1.ročník

ČJ – slabikář str.106

M – učebnice str. 6/4,5,6,7

http://skolicka6.sweb.cz/SPOJOVACKY/POCITAMEDO20/POCITAMEDO20.html

 

24.4. – 2. ročník

ČJ – nadepsat do školního sešitu H-CH + učebnice str. 78/2

 • pracovní sešit silný str. 10/1,2
 • https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/H-Ch/cviceni.html

ČT – čítanka str. 106 – Bylo jednou jedno loutkové divadlo

M – procvičovat násobilku 2,3,4  – sloupeček 26

 • učebnice str. 3/1, 2(jen vyznačit násobky pěti)
 • https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/nazorna-nasobilka-5/pocitame.html

 

23.4. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 105

 • zdokonalujeme čtení str. 44
 • písanka str. 41

M – učebnice str. 6/1,2,3 (do sešitu)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/devetplus1.htm

 

23.4. – 2. ročník

ČJ – klikněte na odkaz a zkuste doplnit kvíz

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMcpiWd8jzy1DvnlKMjtsj3JUMURKQ1AwN085TEFRQzgwWVpERUlTWjFURy4u

 • učebnice str. 77 – opsat žlutou tabulku do sešitu + cv. 7
 • pracovní sešit tenký str. 18/3,4

M – dnes pouze procvičujte násobilku 2,3,4 – sloupeček 23,24,25

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-nasobilky-4

 

22.4. -1. ročník

ČJ – slabikář str. 104

M – učebnice str. 5/3,4,5

http://matematika.hrou.cz/c/1.trida/scitani-3-cisla-do-15

 

22.4. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 77/5 – do školního sešitu

M – učebnice str. 2/3, 4 (počet poliček X počet knih, např.první obrázek: 4 x 4 =, 0 x 0=)

 • sloupeček 22

ČT – pracovní sešit čítanky str.23/4

 

21.4. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 103

 • písanka str. 39
 • diktát (do sešitu psacím písmem): ž, č, z, s, h, b, k, t, l, d, bu, do, he, la, hází, pohár, bolí

M – učebnice str. 4 – dokončit, str. 5/1,2

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-pyramidy-typC-1/priklady1.htm

PRV – učebnice str. 62 ,,MLÁĎATA“

 • na procvičení přikládám dva odkazy

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm

http://

 

21.4. – 2. ročník

ČJ – do školního sešitu nadepsat Ž-Š+ učebnice str. 77/3

 • pracovní sešit silný str. 9/3,4

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/%C5%BD-%C5%A0/cviceni.html

M – učebnice str. 2/1,2 (tabulku doplňovat nemusíte)

 • sloupeček 21

ČT – čítanka str.104-105 – hlasité čtení básniček

PRV – učebnice str. 53 ,,PTÁCI NA JAŘE“

 

20.4. – 1. ročník

ČJ – slabikář str.102

 • zdokonalujeme čtení str. 42
 • písanka str. 38
 • https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/de-te-ne/de-te-ne1.htm

M – učebnice str.4/2,3,4

-procvičovat na: http://skolicka6.sweb.cz/JEDNODUCHETESTY/POCITAMESKOCICKOU2.htm

PRV – učebnice str.61 ,,PTÁCI“

 • výukové video v příloze
https://www.youtube.com/watch?v=cGgzevY8jHo

20.4. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit tenký (nový) str. 17/1 (dobrovolně), 2,3,4

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/Z-S/cviceni.html

M – učebnice str. 1/6,7

 • sloupečky 19,20
 • https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/trenujeme/nasobilka4.html

PRV – učebnice str. 56 ,,JÁ TO HRAVĚ ZVLÁDNU“

 

17.4. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 101

 • písanka str. 36-37

M – učebnice str. 3/4,5 a str. 4/1

 

17.4. – 2. ročník

ČJ – do školního sešitu nadepsat Z-S + učebnice str. 76/4 (prosím dohled rodičů při odůvodňování slov)

 • pracovní sešit silný str. 9/1,2

ČT – čítanka str. 103

 • pracovní sešit str. 23/3

M – učebnice str. 1/4,5

 • sloupeček 18

 

16.4. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 100

 • zdokonalujeme čtení str. 40
 • písanka str. 35

M – učebnice str. 3/1,2,3

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/vlakove-nadrazi/priklady1.htm

 

16.4. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 8 – celá strana

M – nová učebnice str.1/cv.2 (vypsat na řádky společné násobky daných čísel – např.násobilka 2 a 3 má společné násobky:6, 12, 18) + cv. 3

 • kopie – sloupeček 17
 • https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

 

15.4. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 99

 • písanka str. 33-34

M – učebnice str. 2/4,5,6

PRV – učebnice str. 59 ,,Já to hravě zvládnu“

 • opakovací strana – děti vypracují samostatně (rodiče provedou pouze kontrolu)

 

15.4. – 2. ročník

ČJ – silný pracovní sešit 1.díl – dodělat poslední stranu (54) – zkusit samostatně, oznámkuji si ji

M – dokončit učebnici str.32 (také oznámkuji)

 • obě tyto dokončené učebnice (pracovní sešity) mi prosím přivezte dnes v 15.00 ke škole, zde vám také předám nové učebnice

ČT – čítanka str.102 – přečíst si

 • pracovní sešit str. 22/2

PRV – učebnice str. 52 ,,Ze života včel“

– k danému tématu poslouží video, které jsem vkládala již včera

– pracovní sešit str. 54 cv.3., 4. (cv. 4 navazuje na stranu 55 cv.1), vypracovat str.55

 

14.4. – 1. ročník

ČJ -zdokonalujeme čtení str. 37-38

– slabikář str. 98

– písanka str. 32

M – nová učebnice str. 1 – dát do ohrádky (zakroužkovat) vždy 10 zvířátek a do rámečku napsat celkový počet

– učebnice str. 2/1,2,3

PRV – Učebnice str. 58 ,,Práce na zahradě“

 • prohlédnout si obrázky v 1. cvičení – seznámit se s pojmy zalévat, set, sázet, plít a přiřadit tyto pojmy k daným obrázkům
 • cvičení 2. – nechte děti samostatně pojmenovat nářadí, barevně zakroužkují to, které používáme při práci na zahradě
 • https://www.youtube.com/watch?v=Y6noz8e2IOM pohádka ,,O veliké řepě“

14.4. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit tenký str. 16/1(dobrovolně),2,3,4

M – učebnice str. 32 – v úterý a ve středu si děti doplní tuto opakovací stránku (pokud možno samostatně, snažte se jim moc neradit, stranu si oznámkuji). Ve středu 15.4. v 15.00 přijedu ke škole a předám vám nové učebnice a vyberu si od vás všechny dokončené (matematiku, silný pracovní sešit ČJ – 1. díl). Pokud by tento čas někomu nevyhovoval, tak se ozvěte a domluvíme se, děkuji Chaloupková

ČT – pracovní sešit str. 21/10,11,12 (stačí názvy koření)

PRV – Učebnice str. 51 ,,Rozkvetly stromy“

cvičení 1. – určování rozdílů mezi keřem a stromem – prohlédnout si s dětmi obrázky, pojmenovat jednotlivé části (při pobytu v přírodě toto s dětmi opakovat – mohou hledat keře a stromy a pojmenovat jejich části)

– děti naleznou větvičku třešně nebo jabloně (pokud máte na zahradě) a budou pozorovat, jak se větvičky postupně rozvíjejí (pupen, květ a lístky, plody)

Pracovní sešit str. 54 cv. 1. 2.

 

9.-13.4. – Velikonoční prázdniny

 • nové učivo vložím až v úterý 14. 4., do té doby si můžete opakovat nebo jen tak odpočívat:-)
 • PŘEJI VŠEM DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ VELIKONOCE! S POZDRAVEM M. CHALOUPKOVÁ

8.4. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 97

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-g/pismeno-g1.htm

 • písanka str. 31
 • zdokonalujeme čtení str.36

M – dokončit stranu 32 (připomínám, že tato strana bude na známku, snažte se dětem moc neradit…)

Ve středu 8.4. v 18 hodin přijedu ke škole a přivezu prvňáčkům nové učebnice. Pokud to bude možné vyšlete někoho z rodiny a přijeďte si tam pro ně. Vezměte mi také ke kontrole  dokončenou matematiku a písanku 1. díl. Pokud by tento čas někomu nevyhovoval, zavolejte nebo napište a domluvíme se..Děkuji, Chaloupková

PRV – Učebnice str. 60 ,,Velikonoce“, cv. 1., 2., 3.

8.4. – 2. ročník

ČJ – do školního sešitu nadepsat V-F + učebnice str. 75/5

– pracovní sešit silný str. 7/3,4(Miroslav, Václav, Josef), 5,6

M – učebnice str. 31 – celá strana

ČT – vzhledem k náročnější práci v matematice dnes ze čtení úkoly nejsou

PRV – Učebnice str. 45 ,,Velikonoce“

7.4. -1. ročník

ČJ – slabikář str. 95-96

 • písanka str. 30

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenog3.htm

M – učebnice str. 31/5 (můžete doplňovat přímo do učebnice),6,7

– dále mohou děti začít doplňovat poslední stránku (32), zbytek si dokončí ve středu (při doplňování poslední stránky vás prosím o co největší samostatnost dětí,pomozte jim pouze přečíst a pochopit slovní úlohy, případně jim předepište na papír odpověď, stranu nekontrolujte, zkontroluji a oznámkuji ji sama). Ve středu v 18 hodin bychom se mohli sejít u školy a vyměnit doplněné učebnice za nové. Pokud by se to někomu nehodilo,tak mě prosím kontaktuje a domluvíme se jinak.

PRV – učebnice str. 57 ,,VČELKY“, cv.1., 2.

7.4. -2. ročník

ČJ – učebnice str. 74/4 – ústně

 • pracovní sešit tenký str. 15/2,3,4,5

M – učebnice str. 30/6,7,8,9 (jen příklad)

ČT – pracovní sešit čítanky str. 20/8 (přečíst a můžete si zkusit udělat:-),9 (doplnit)

PRV – Učebnice str. 50 ,,Zahrada na jaře“, Pracovní sešit str. 53 cv. 1., 2., 3.

6.4. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 94

 • písanka str.  29
 • zdokonalujeme čtení str. 34

M – učebnice str. 31/2,3,4

 • počítáme zpaměti – sloupeček 58

AJ
– str. 22 – tužky nahoře vybarvit podle sebe, po vybarvení děti říkají „This is a white pencil.“ (několik prvních pastelek je třeba jim říci předem a oni jenom zopakují, ale ke konci už by děti mohly samy tuto větu zvládnout)
– hra na str. 22 – můžete házet kostkou a říkat co  je na obrázku (fráze: This is a….)nebo jít postupně na každé pole

6.4. – 2. ročník

ČJ – do školního sešitu nadepsat Ď-Ť +učebnice str.74/2

 • pracovní sešit silný str.7/1,2
 • https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/%C4%8E-%C5%A4/cviceni.html

M – učebnice str.30/3,4, a 5(do sešitu)

AJ
– str. 30 nahoře – Na otázku „What is this“ děti odpovídají podle obrázků „This is s ….“ – přiřadit chybějící dílky, správně vybarvit
– nová slovíčka domácí mazlíčci (pets) – str. 37

 

3.4. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 93

 • písanka str. 27 a 28
 • zdokonalujeme čtení str. 33

M – učebnice str. 30/5 (do sešitu), 6 a str. 31/1

 • počítáme zpaměti – sloupeček 57

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle-pohadky-3/pocitame.html

 

3.4. – 2. ročník

ČJ – učebnice str.73/5 – do sešitu

 • pracovní sešit tenký str. 14/2,3 (cvičení 1 je dobrovolné)

ČT – pracovní sešit čítanky str. 18/3,4 a str. 19/5,6,7

https://www.toprecepty.cz/recept/1327-krupicova-kase/

https://www.toprecepty.cz/recept/43490-kynute-ovocne-knedliky-s-tvarohem/

M – učebnice str. 29/3,4 (čtvrtinu získáme tak, že číslo vydělíme čtyřmi) a str. 30/1,2

 

2.4. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 92

-písanka str. 26

-zdokonalujeme čtení str. 32

-zkusit si do sešitu diktát těchto písmen, slabik a slov (psacím písmem): z,v,n,s,e,d,l,v,da,ze,to,má,zelí,voda

M – učebnice str. 30/2,3,4

 • počítáme zpaměti – sloupeček 56

 

2.4. – 2.ročník

ČJ– školní sešit-nadepsat D-T +učebnice str. 73/3

-pracovní sešit silný str. 6/4,5

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/D-T/cviceni.html

 

M – učebnice str. 28/6 a str. 29/1,2

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4

 • v následujícím videu se můžete podívat na dělení čtyřmi -pracuje se zde v online učebnici Matýskova matematika, kterou najdete stejně jako český jazyk na stránkách https://ucebnice.online/

 

1.4. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 90-91

– písanka str. 24-25

M – učebnice str. 29/6 (do sešitu), 7 a str. 30/1 (počítat zdola nahoru, zapisovat přesně pod sebe-jednotky pod jednotky, desítky pod desítky)

– počítáme zpaměti – sloupeček 55

PRV – Učebnice str. 56, téma ,,JARO“

 

1.4. – 2. ročník

ČJ

– pracovní sešit tenký str. 13/2,3

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/B-P/cviceni.html

M

– učebnice str. 28/3,4,5

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/trenujeme/nasobilka4.html

ČT

– čítanka str. 98-99 + pracovní sešit str. 18/1,2

PRV – Učebnice str. 49 ,,Pokojové rostliny“
– Pracovní sešit str. 52, cvičení 1

 

31. 3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str.89

 • písanka str. 22-23
 • zdokonalujeme čtení str. 30

M – učebnice str. 29/2,3,4 (do sešitu),5

http://matematika.hrou.cz/c/1.trida/scitani-3-cisla-do-15

AJ
– opakování slovíček týkající se školy
– rodina – děti už slovíčka znají
– učebnice str. 31 na obrázku ukazovat členy rodiny s otázkou Who is it? Děti odpovídají This is a mum, dad, sister,…
– dole vybarvují obrázky
– to samé na str. 33 s babičkou a dědečkem

PRV

– JARNÍ ROSTLINY – učebnice str. 55

Procvičování:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny2.htm

Dobrovolné: Vylušti názvy jarních rostlin.   

31. 3. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 6/3

 • pracovní sešit tenký str. 12/2,3,4

M – učebnice str. 27/4,5 a str. 28/1,2

ČT – pracovní sešit str. 27

AJ
– str. 26 – květiny vybarvit podle vzoru
– popis: kolik, jak barevných květin – three yellow flower (3 žluté květiny) – tímto způsobem popsat všechny druhy květin
– opakování slovíček na téma birthday (narozeniny)

PRV

– JARNÍ KVĚTINY – učebnice str. 48/1,2

– pracovní sešit str. 51/1,2,3

  Jarní květiny Mgr. Lenka Stará - ppt stáhnout

Procvičování:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_rostliny1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_rostliny2.htm

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/jarni-rostliny/cviceni1.htm

30.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 88

 • písanka str. 21
 • zdokonalujeme čtení str. 29

M – učebnice str. 28/6 (do sešitu), 7, 8 a str. 29/1

 • počítáme zpaměti sloupeček 54

 

30.3. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 71 – projít si ústně (Vysvětlit dětem, že někdy slyšíme ve slovech jinou hlásku  než píšeme. Musíme si tedy říci slovo v jiném tvaru nebo slovo příbuzné. Např. chléb – řekneme si chleby, kolébka – kolébat,…)

 • školní sešit – nadpis PÁROVÉ SOUHLÁSKY – B, P (pod nadpis učebnice str. 72/4 )
 • pracovní sešit silný str. 6/1,2

M – učebnice str. 27/1,2,3

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/nazorna-nasobilka-4/pocitame.html

 

 

PROSÍM RODIČE, KTEŘÍ SE MI JEŠTĚ NEOZVALI…NAPIŠTE MI, ZDA DOPLŇUJÍ VAŠE DĚTI UČIVO A JESTLI STÍHÁTE..STAČÍ NAPSAT KRÁTKOU ZPRÁVU NA TEL. 734 313 599. DĚKUJI, S POZDRAVEM M. CHALOUPKOVÁ

27.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str.86 a 87

 • zdokonalujeme čtení str. 27-28
 • písanka str. 20

M – učebnice str. 28/1,2,3, 4(dobrovolné),5

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/kilogram1.htm

 

27.3. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 70/4 – ústně

 • pracovní sešit silný str. 5/4
 • pracovní sešit tenký str. 11/2,3

ČT – čítanka str. 94 – přečíst

 • pracovní sešit str.17/1,2

M – učebnice str. 26/7,8

 • procvičovat násobilku 2 a 3

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-nasobilky-3

 

26.3. -1. ročník

ČJ -slabikář str.85

– písanka str. 18-19

M – učebnice str. 27/4,5 (do sešitu)

 • počítáme zpaměti – sloupeček 53

 

26.3. – 2.ročník

ČJ – zápis do školního sešitu:

Slova příbuzná

 • mají společnou část slova, které říkáme kořen slova

-pod zápis – učebnice str. 70/2 (opsat a doplnit)

-pracovní sešit silný (2. díl) str. 5/1,2,3

 

M – učebnice str.26/5,6

– procvičovat násobilku 2 a 3 a také sčítání a odčítání do 100

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida

 

25.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 84

 • písanka str. 16-17
 • zdokonalujeme čtení str. 26

M – počítáme zpaměti – sloupeček 52

 • učebnice str. 27/1,2,3

PRV – Hrajeme si na jaře – učebnice str. 54

 • jarní rozpočítadla :    https://www.youtube.com/watch?v=8Cbs9dDWpgk
 • Dobrovolné: Namaluj obrázek, jak si venku hraješ s kamarády. Obrázek vlep do učebnice na str. 54.
 • Nauč se rozpočítadlo.    

 

25.3. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit tenký str. 10/4

 • pracovní sešit silný (Český jazyk 2 nově, 2. díl) str. 4/1,2,3,4 (Stranu 3 prosím nedoplňujte, necháme si ji do školy na opakování)

M – učebnice str.26/1 (ústně), 2,3,4

ČT – čítanka str. 92-93 – přečíst

 • pracovní sešit str. 16/3

PRV – Prohledni si video: Prvouka Jaro  v lese a u vody

 • pracovní sešit str. 50/1,2

 

24.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 82-83

 • písanka str. 14-15

M – učebnice str. 26/1,2,3,4,5

PRV – Prohledni si video:  Jaro

 • učebnice str. 53 – Jarní počasí

Dobrovolné: https://slideplayer.cz/slide/3710303/

 

24.3. – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 69/1,2,3 – ústně

 • pracovní sešit tenký str. 10/2,3

M – učebnice str. 25/4,5,6

 • procvičovat násobilku 2 a 3 na https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3

ČT – čítanka str. 90-91 – přečíst

 • pracovní sešit str. 15/1,2

PRV – Prohledni si video: Prvouka Jaro 1

 • učebnice str. 46, 47 – Jaro v lese a u vody – popis obrázku – ústně, pracovní sešit str. 49 cv. 1, 2, 3

Dobrovolné: https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/nasi-ptaci/cviceni1.htm

 

23.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 81

– písanka str. 13

– zdokonalujeme čtení str. 22-23

M – učebnice str. 25/2,3(do sešitu),4,6,7

– počítáme zpaměti – sloupeček 51

 

23.3. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit tenký str. 9 – celá strana

M – procvičovat si násobilku 2 a 3 (např. na školákově)

– učebnice str.25/1,2,3

 

 

MOC PROSÍM RODIČE – NAPIŠTE MI NA ČÍSLO 734 313 599, JESTLI UČIVO S DĚTMI DOPLŇUJETE A JESTLI STÍHÁTE. VÍM, ŽE JE TOHO NĚKDY HODNĚ..BOHUŽEL VÁS MUSÍM TAKTO ZÁSOBOVAT,PROTOŽE NÁVRAT DO ŠKOLY JE ZATÍM V NEDOHLEDNU..DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI A PŘEJI PEVNÉ NERVY:-)  M. CHALOUPKOVÁ

20.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 79-80

 • písanka str. 11-12

M – učebnice str. 24/4,5 (do sešitu) a str.25/1

 • počítáme zpaměti – sloupeček 50

 

20.3. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 53 – celá strana, poslední stranu (54) prosím nevyplňujte – necháme si ji do školy jako opakování na známku

ČT- čítanka str. 88-89 – přečíst a udělat si k tomu úkoly v pracovním sešitě na str. 14/4,6,7,8

M – učebnice str. 24/6,7,8,9

 

19.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 78

 • písanka str.10
 • zdokonalujeme čtení str.21

M – učebnice str.24/1,2,3,6 (vyzkoušet si odměřovat vodu do nádob)

 

19.3. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit tenký str. 7/3 a str. 8/4,5

M – učebnice str.24/1,2,3,4,5

 

18.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 76-77

 • písanka str. 8-9

M – učebnice str.23/6, 7 (přepsat do sešitu)

 • počítáme zpaměti- 2 sloupečky(48,49)

PRV – Prohledni si video: První jarní květiny

 • učebnice str. 52
 • Procvičuj – klikni na odkaz:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro2.htm

 

18.3. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit tenký str. 6/3,4 a str.7/1,2 (cv.a -stačí ústně – např. saláty,brambory, kapusty = zelenina)

M – učebnice str.23/1,2,3,4,5

ČT – čítanka str. 87

–  pracovní sešit čítanky str.13/1,2,3

PRV – Prohledni si video: První jarní květiny (opakování z 1. třídy)

Procvičuj určování jarních rostlin – klikni na odkaz:

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/jarni-rostliny/cviceni1.htm

 • PS str. 46 cv. 4, str. 47 – celá

Dobrovolné procvičování – klikni na odkaz:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro.htm

 

17.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 75

 • písanka str. 6-7
 • zdokonalujeme čtení str. 18

M – učebnice str. 23/2,4,5

 • počítáme zpaměti – sloupeček (47)

AJ – opožděně
– slovní zásoba SCHOOL (str. 15)
– PS str. 12 cv. 1
– opakování čísel, barev, členů rodiny

PRV – učebnice str. 50 – samostatné vypracování – Já to hravě zvládnu! 6

Prohlédni si video: Broučci – A bylo jaro

– učebnice str. 51

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro1.htm

 

17.3. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 52/5

 • pracovní sešit tenký str. 6/1,2

M – učebnice str. 21/1 (strany označujeme např.AB, CD,…), 2,3,4

 • procvičovat si násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 (např. na https://skolakov.eu/)

ČT – pracovní sešit čítanky str. 12/5,6,7

AJ – opožděně– slovní zásoba BIRTHDAY (str. 29)
– PS str. 25 cv. 1 – pojmenovat obrázky (vazba This is – děti už dobře tuto vazbu znají)
– cv. 2  rozhovory – vazba I have (já mám) one doll (jednu paenku) And you? (A ty?) I have three dolls. (Já mám 3 panenky) – stejným způsobem všechny 4 rozhovory

PRV – pracovní sešit str. 45 – samostatné vypracování – Já to hravě zvládnu! 6

Prohledni si video: Rok v lese – Březen – příroda se probouzí ze zimního spánku

– učebnice str. 44, PS str. 46/cv. 1,2,5

 

16.3. – 1. ročník

M – učebnice str. 22/5 a str.23/1,3

 • počítáme zpaměti – sloupeček 46

ČJ – slabikář str. 74

– písanka str. 5

 • popř. zdokonalujeme čtení str. 17

 

16.3. – 2. ročník

M – učebnice str. 22/3,4 a cvičení 5 do sešitu matematiky

ČJ – pracovní sešit silný str. 52/1,2,3

 

13.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 73

 • písanka str. 3 – 4

M – učebnice str. 22/1,2,3,4

 • počítáme zpaměti str.16 (45)

 

13.3. – 2.ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 51/2,3

 • učebnice str. 65/4a – do školního sešitu

ČT – pracovní sešit čítanky str. 11/1,2,3,4

 • čítanka str. 78-79

M – učebnice str. 20/9 a str. 22/1,2

 

12.3. – 1.ročník

ČJ -slabikář str. 72

 • písanka str. 2 – prosím kontrolujte, aby děti nedělaly smyčku jako u písmena „t“
 • zdokonalujeme čtení str.14

M – str. 20/4,5,6

 • počítáme zpaměti str. 16 (44)

 

12.3.- 2. ročník

ČJ – učebnice str. 64/3 – napsat do školního sešitu (do „tichý člověk“)

 • pracovní sešit silný str.50/4 a 51/1

M – učebnice str.20/5,6,7,8

 

11.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 71

 • písanka (2. díl) str. 1
 • zdokonalujeme čtení str. 13

M – učebnice str. 20/1,2,3

PRV – U rybníka – učebnice str. 46

11.3. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 49/4 (a) a str. 50/1,2,3

M – učebnice str. 20/1,2,3,4 + procvičovat násobení a dělení dvěma např. na stránkách https://skolakov.eu/

ČT – pracovní sešit čítanky str. 9/3 a str. 26- jen psaní Y a X (cvičení 1 nemusíte dělat)

PRV –  Chráníme přírodu – učebnice str.43 – cvičení 1,2 – ústně, přečíst Víš, že… , prac. sešit str. 44/cv.3

10.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 69-70

 • písanka str. 55-56

M – učebnice str. 19 – celá strana

 • počítáme zpaměti str. 15 (D) a str. 16 (43)

Prv – Chráníme přírodu – učebnice str. 49

 

10.3. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit silný str. 48/1,2,3 a str. 49/1,2

M – učebnice str. 19 – celá strana

ČT – čítanka str. 76 + pracovní sešit str. 10/5,6

Prv – Chráníme přírodu – učebnice str. 43 (text + popis obrázků), prac. sešit str. 44/cv.1,2

 

9.3. – 1. ročník

ČJ – slabikář str. 68 – celá strana

 • písanka str. 54 – dopsat, str. 55 – 4 řádky

M – učebnice str. 17/7 a str. 18/1,4

 

9.3. – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit tenký (nový) str. 4/2,3,4,5, str. 5/2,3,4

 • pracovní sešit silný str. 47 – celá strana

M – učebnice str. 17/11 a str. 18/1,2,3,4