Nástěnka velké třídy

13.10. – 3. ročník

ČJ
– do ŠS zapsat slova, u kterých si nemůžeme zdůvodnit pravopis – uč. str. 18 cv. 17 
– do ŠS uč. str. 18 cv. 18
– PS str. 12 celá + str. 13 cv. 16 a 17

M – geometrie
– do sešitu okopírovat a vložit z uč. str. 58
– do sešitu uč. str. 58 cv. 5 + uč. str. 59 cv. 7, 8, 9, 10

AJ – učebnice str. 17 – projít si ústně

 • pracovní sešit str. 14/3 a str.15/4,5,6

12.10 – 3. ročník

M
do ŠS uč. str. 16 cv. 3 (2 sloupce spočítat pomocí rozloženého čísla, 2 sloupce bez rozkladu), cv. 4
– PS str. 8 cv. 2
– Početník str. 5 poslední sloupeček (početník je připravený ve škole k vyzvednutí)

AJ – nalepit si nová slovíčka (kopie k vyzvednutí ve škole)

 • učebnice str. 16/1,2 – přečíst si a přeložit
 • pracovní sešit str. 14/1,2

 

V pondělí 12.10. zůstaneme na tělesnou výchovu ve škole, děti budou potřebovat třičko, tepláky a cvičky. Pokud nebude pršet, půjdeme se na chvíli také projít.

 

V pondělí 5.10. pojedeme na tělesnou výchovu do Skutče (vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí půjdeme nejspíš do haly, pokud nebude pršet, tak půjdeme na stadion). Děti musí mít vhodné oblečení a obuv, roušku a 6Kč na autobus. 

 

2.10. – 4. ročník

AJ – učebnice str. 10/1 – přečíst a přeložit si, 10/2 – poslechové cvičení (nahrávku lze spustit online na https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501 )

 • pracovní sešit str. 10/3 a str. 11/4,5,6

 

25.9. – 4. ročník

AJ – procvičovat slovíčka 3. lekce

 • učebnice str. 9 – gramatika – přivlastňovací zájmena “my, your, his, her, our, their” – projít si
 • učebnice str. 9/3 – ústně (popř. okopírované vystříhat a nalepit do sešitu – přiřadit, co komu patří a napsat např. 1. her pencil, 2. his textbook,…)
 • pracovní sešit str. 9/5

24. 9. – 4. ročník

ČJ
– PS str. 6 dokončit
– do ŠS zapsat co jsou slova jednoznačná a mnohoznačná (uč. str. 10 žlutý rámeček) + cv. 1 a), b) do ŠS
– do domácího sešitu cv. 3 celé

M
– do ŠS uč. str. 11 cv. 1, 3, 6 

VL
– uč str. 8 přečíst
– video:
https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso (díl:  Kraj Praha)

 

23.9. – 4. ročník

AJ – učebnice str. 8/1 – přečíst a přeložit si komiks, 8/2 – poslechové cvičení (nahrávku lze spustit online na https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501 )

 • pracovní sešit str. 9/4 – nahrávka je také na internetových stránkách didaktis

ČJ – uč. str. 9 cv. 1 celé ústně (cv. f) ne), cv. 2, 3 ústně

– PS str. 4 dokončit + str. 6 cv. 1 celé (cv. f) ne)

M – geometrie

– lomená čára: do sešitu zapsat zelený rámeček ze str. 57 + do sešitu udělat cv. 5, 6 a 7

– PS str. 39 cv. 1, 2 nahoře

ČT

– vybrat si oblíbeného herce (herečku) a najít o něm informace na internetu (jméno, datum narození, názvy představení či filmů, ve kterých hrál (alespoň 2), jeho koníčky, další zajímavosti + pokud naleznete: jeho oblíbené představení a role) – zapsat do sešitu čtenářská dílna (lze nakreslit portrét, či vlepit fotku)

21.9. – 4. ročník

AJ – učit se slovíčka 3. lekce

 • pracovní sešit str. 8/1,2,3

 

V pondělí 21.9. pojedeme na tělesnou výchovu do Skutče na stadion. Děti musí mít vhodné oblečení a obuv, roušku a 6Kč na autobus. 

 

15. 9- – 3. ročník

AJ – učebnice str. 9 – projít si ústně (naučit se otázky: What´s your name? What´s his/her name?… a odpovědi: My name is.., Her name is…, His name is…)

 • pracovní sešit str. 6/3 a str. 7/4,5,6
 • v pondělí bude krátké opakování 1. a 2. lekce na známku

ČJ – učebnice str. 7 cv. 1 – naučit se zpaměti
– do ŠS okopírovat a vlepit cv. 2 a 4
– práce s abecedou cv. 2 a), b) + cv. 3 a) (děti si psaly jména případně zvířata na lístečky a lístečky pak řadily podle abecedy)

M – geometrie
– opakování, co je to bod a přímka, jak je značíme a popisujeme
– do sešitu uč. str. 55 cv. 1, 2, 3, 4 + str. 56 cv. 5
– PS str. 38 cv. 1

ČT
– čítanka str. 14 a 15 přečíst (na str. 14 pod čarou informace o kaligramech)
– PS str. 7 cv. 14 + str. 8 cv. 15

14.9. – 3. ročník

AJ – učebnice str. 8/1,2 – přečíst a přeložit si

 • pracovní sešit str. 6/1,2

 

V pondělí 14. 9. 2020 budeme mít ve škole divadlo Víly Srdíčkové. Vybíráme 50Kč. 1. hodina bude dle rozvrhu, poté divadlo a po skončení půjdeme na tělocvik (čeká nás vycházka do lesa, prosíme o vhodné oblečení).

 

11. 9. – 3. ročník

prosím o nadepsání všech sešitů, pracovních sešitů a učebnic (jméno + ročník + školní rok)

ČJ – abeceda

– umět odříkat abecedu

– uč. str. 7 cv. 1 celé + cv. 2 (pouze odříkat abecedu, cv. a) a b) ne)

– PS str. 3 cv. 7 celé

M

– uč. str.6 cv. 18 ústně, cv. 19 do ŠS

– PS str.1 cv. 4

V pondělí 7.9. zůstáváme na tělesnou výchovu ve Žďárci. Nejdříve poučíme žáky o bezpečnosti při TV a poté půjdeme na hřiště.

 

 

VYSVĚDČENÍ – 4. ročník

Vysvědčení si prosím vyzvedněte v pátek do 8 hodin.

 

 

INFORMATIKA – Kvízy od našich žáků (může si je vyplnit každý) – klikni na odkaz :  kvízy od žáků

Vyhodnocení  bude mít autor kvízu 🙂 🙂 🙂 

 

23. 6. – 4. ročník

ČJ
– dokončit str. 33 v PS + str. 34 celá + str. 35 cv.1

AJ
– PS str. 78 dokončit + str. 79 celá

VL
– uč. str. 54 přečíst
– PS dokončit str. 27 + str. 28 celá
– zápis do sešitu vlepit (souhrn poválečného období
23. 6. POVÁLEČNÝ VÝVOJ-converted

22. 6. – 4. ročník

ČJ – shoda přísudku s podmětem (v minulém čase a v množném čísle)
– do ŠS opsat žlutý rámeček z uč. na str. 103 (ukazovací zájmeno pomůže k určení “íček” TI chlapci spali., TY kočky se lísaly., TA auta se leskla., TY paprsky hřály.)
– cv. 2 do ŠS
– PS str. 33 cv. 1

M – geometrie
– do sešitu zapsat: 
– obsah označujeme písmenem S
– základní jednotka obsahu je metr čtvereční
– obsah čtverce: S = a . a
– obsah obdélníku: S = a . b
– uč. str. 61 cv. 3, 4, 5
– PS str. 40 cv. 1, 2, 3, 5 + str. 41 cv. 6, 7, 8

AJ
– zapsat slovíčka 31. lekce
– uč. str. 70 cv. 1 (poslechnout, přečíst, přeložit), 2 (poslechnout a ukazovat) 
– PS str. 78 cv. 1, 2

19. 6. – 4. ročník

ČJ

– uč. str. 102 cv. 3, 4, 6 ústně + cv. 5 do ŠS
– PS str. 32 cv. 5

M
– během dneška pošlu test

18. 6. – 4. ročník

ČJ
– procvičování vyhledávání základní skladební dvojice
– zápis do sešitu – uč. str. 102 žluté rámečky
– PS str. 32 cv. 3, 4


– PS str. 39 cv. 4, 5
– uč. str. 60 – obsah čtverce a obdélníku – zelené rámečky okopírovat a vlepit do sešitu
– cv. 1, 2 ústně

VL
– uč. str. 53 přečíst
– PS str. 27 cv. 1, 2 

18. 6. – 5. ročník

ZÍTRA PŘINÉST 250 Kč (fotky) + 180 Kč (keramika) !!!

ČJ
– uč. str. 131 cv. 5 ústně
– PS str. 31 celá

M – geometrie 
– uč. str. 59 – zelený rámeček okopírovat a vlepit do sešitu z geometrie + vypočítat cv. 2
– PS str. 38 cv. 1

VL
– uč. str. 53 přečíst
– PS str. 27 cv. 1, 2 

17. 6. – 4. ročník

ČJ – podmět a přísudek
– zápis do sešitu – žlutý rámeček ze str. 101 v učebnici
– uč. str. 101 cv. 1 ústně + cv. 2 do ŠS
– PS str. 32 cv. 1, 2

M – geometrie
– PS str. dokončit str. 38 + str. 39 cv. 1, 2. 3


– PS  str. 34, 35

AJ
– uč. str. 69 celá
– PS str. 76, 77

16. 6. – 4. ročník

ČJ – větné vzorce
– zápis do sešitu – uč. str. 100 žlutý rámeček do ŠS
– do ŠS cv. 3, 5, 6 (věty neopisovat, pouze zapsat do sešitu vzorce)
– PS str. 31 cv. 4

M – geometrie
– PS str. 37 cv. 3, 4, 5
– mnohoúhelníky (opakování) a jejich obvody – uč. str. 58 cv. 1, 2, 6 ústně
– PS str. 38 cv. 1, 2

AJ – na mail pošlu test na slovíčka 28. a 29. lekce
– napsat slovíčka 30. lekce
– uč. str. 68 cv. 1 poslechnout, přečíst, přeložit – odpovědět na otázky pod komiksem
– cv. 2 přečíst, přeložit

VL
– uč. str. 50 – 51 přečíst
– dějiny udatného českého národa: díly 102 a 103
– zápis do sešitu i z minula 
VL 11. a 16. 6.-converted

15. 6. – 4. ročník

ČJ
– PS str. 31 cv.1, 2, 3

M – geometrie
– PS str. 35 cv. 5 + str. 36 cv. 1, 2, 3 + str. 37 cv. 1, 2

AJ
– uč. str. 67 celá 
– PS str. 74 dokončit + str. 75 celá

12. 6. – 4. ročník

NA MAIL POSÍLÁM TEST Z PŘÍRODOVĚDY!!!

ČJ – stavba věty (věta jednoduchá, souvětí)
– PS dokončit stranu 29
– zápis do sešitu uč. str. 99 žluté rámečky
– cv. 1 celé ústně + cv. 2 do ŠS
– PS  str. 31 cv. 1

M – pololetní práce

INFORMATIKA 

Téma: Seznámení s aplikací PowerPoint, vkládání obrázků a textu do vlastní prezentace, odesílání přílohy

Úkol:

Zkus vytvořit vlastní prezentaci (alespoň 2 snímky) na libovolné téma (zvířata, sporty, květiny, pohádky, ….)

— prezentaci ulož – název souboru – 12.6. prezentace — ulož do své složky — v příloze odešlete na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

 

12. 6. – 5. ročník

V PONDĚLÍ BUDEME PSÁT PÍSEMNOU POLOLETNÍ PRÁCI Z MATEMATIKY – zlomky, desetinná čísla, procenta, převody, průměr (opakovací strany v PS str.28 – 30 + uč. str 42 – 44)

ČJ
– do ŠS uč. str. 123 cv. 2
– PS str. 26 celá

M
– PS str. 30 celá

 

11. 6. – 4. ročník

NA MAIL POSÍLÁM TEST NA SLOVESA!

ČJ
– do ŠS uč. str. 96 cv. 4, 5 + str. 97 cv. 6, 7, 8 ústně
– PS str. 29 cv. 1, 2

M
– trénování na pololetní práci (pracovní list) – procvičujte na online programech na internetu

VL
– Dějiny udatného českého národa: díl 101
– PS str. 26 cv. 1, 2
– zápis do sešitu (dodám)

11. 6. – 5. ročník

ČJ – základní větné členy 
– zápis do sešitu: uč. str. 123 žluté rámečky
– cv. 1 ústně – do sešitu napsat 5 vět a určit základní stavební dvojici

M
– PS str. 28 dokončit + str. 29 celá

VL
– Dějiny udatného českého národa: díl 101
– PS str. 26 cv. 1, 2
– zápis do sešitu (dodám)

10. 6. – 4. ročník

ČJ
– opakování sloves a podstatných jmen: výukové programy
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://skolakov.eu/

M
– opakování na pololetní práci: výukové programy
– průměr, přímá úměrnost, zlomky, římské číslice, převody jednotek

AJ
– plakát – počasí: papír rozdělit na 4 části, do každé části nakreslit jiné počasí a zapsat otázku a odpověď (What’s the weather like? Podle obrázku odpovědět It’s sunny.)

PŘ – mimořádné události v přírodě
– uč. str. 71, 72 – vyber si jednu mimořádnou událost a udělej na ni varovný plakát (obrázek + zapsat co hrozím, jak se můžeme bránit, kam musíme zavolat atd)

10. 6. – 5. ročník

ČJ
– uč. str. 121 cv. 4, 7 ústně + cv. 9 do sešitu
– druhy příslovcí – uč. str. 122 přečíst rámeček
– PS str. 25 dokončit

M
– PS str. 27 cv. 1, 2, 3 + str. 28 cv. 1, 2, 3

AJ – minulý čas – pravidelná slovesa
– zápis do sešitu (od někoho přepsat)
– uč. str. 66 cv. 1 – vyhledat slovesa v minulém čase + cv. 2 (podle obrázku poznat, co trápí Bada)
– PS str. 74 cv. 1, 2

PŘ – mimořádné události v přírodě
– uč. str. 71, 72 – vyber si jednu mimořádnou událost a udělej na ni varovný plakát (obrázek + zapsat co hrozím, jak se můžeme bránit, kam musíme zavolat atd)

9. 6. – 4. ročník

ČJ
– procvičování minulého času

M – geometrie
– PS str. 34 dokončit + str. 35 cv. 1, 2, 3

AJ
– uč. str. 66 cv. 1 – poslechnout, přečíst, přeložit + cv. 2 (otázka: What’s the weather like? odpověď podle obrázku)
https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501
– PS str. 74 cv. 1, 2

VL
– uč. str. 47 – 49 přečíst
– video Dějiny udatného českého národa: díl 100
– zápis do sešitu 
9. 6. 2. sv. v.-converted

9. 6. – 5. ročník

ČJ – příslovce
– zápis do ŠS – žlutý rámeček ze str. 120
– cv. 3 do ŠS
– DÚ: uč. str. 121 cv. 6 – napsat 10 vět (použít ve větách příslovce ze cv. 6)

M – jednotky objemu
– do ŠS uč. str. 41 cv. 1, 2, 3, 4

AJ
– uč. str. 66 cv. 1 – poslechnout, přečíst, přeložit
https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501

VL
– uč. str. 47 – 49 přečíst
– video Dějiny udatného českého národa: díl 100
– zápis do sešitu u čtvrťáků

8. 6. – 4. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 94 cv. 8 (cv. a) – podtrhnout slovesa v minulém čase, jinou barvou najít sloveso v budoucím čase; cv. b) ústně)
– PS str. 28 dokončit

M – geometrie
– PS str. 33 cv. 2, 3
– konstrukce obdélníku: uč. str. 54 – zelený rámeček do sešitu
– PS str. 34 cv. 1

AJ
– na mail jsem poslala slovíčka 27. lekce

– uč. str. 65 cv. 3
– zapsat slovíčka 29. lekce

5. 6. – 4. ročník

Příští týden budou testy: ČJ (časování sloves), AJ (slovíčka 27. lekce), PŘ (rybník, řeka a potok)

ČJ
– do ŠS vlepit tabulky z uč. na str. 93 a 94
– do ŠS cv. 6 (vybrat 4 slovesa a vyčasovat v minulém čase), cv. 7

M – geometrie
– obvod rovnoběžníku – uč. str. 53 (v modrém rámečku je popsáno, co je obvod a jak se počítá), cv. 2 do sešitu
– PS str. 33 cv. 1

INFORMATIKA

Téma: Psaní znaků na klávesnici

Úkol:

 1. Klikni na odkaz a doplňuj správně písmena

https://learningapps.org/4245088

 1. Vytvoř svůj rozvrh hodin v aplikaci Word – pomocí tabulky

Vytvořený ROZVRH— ulož – název souboru – 5.6. rozvrh-tabulka — ulož do své složky — v příloze odešlete na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

4. 6. – 4. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 92 cv. 5 (cv. a), b) c) ústně)
– čas minulý – žluté rámečky na str. 93 zapsat do ŠS
– str. 93 cv. 1 ústně + str. 94 cv. 3 do sešitu
– PS str. 28 cv. 1

M – geometrie
– rovnoběžníky – do sešitu zelený rámeček ze str. 52
– do sešitu narýsovat alespoň 2 rovnoběžníky podle návodu v rámečku
– PS str. 32 cv. 1, 2, 3

VL
– PS str. 24 a 25

3. 6. – 4. ročník

ČJ
– procvičování budoucího času
– krátký test na přítomný čas

M
– PS str. 24 celá

AJ
– zápis do sešitu

Přítomný čas průběhový – vyjadřuje to, co se děje právě teď – TO BE + ING (př.: I am reading. You are jumping. We are playing. The are singing.) – otázka: What are you doing?

– vymýšlet podobné věty
– PS str. 71 cv. 4, 5


– uč. str. 70 přečíst
– zápis do sešitu 
3.6. Ochrana životního prostředí-converted

2. 6. – 4. ročník

DO KONCE TÝDNE PŘINÉST DOPLNĚNÉ UČIVO KE KONTROLE

ČJ
– uč. str. 92 cv. 4 do ŠS celé
– PS str. 27 celá

M
– do ŠS uč. str.39 cv. 9, 10 + str. 40 cv. 16

VL – na mail pošlu test
– uč. str. 44, 45 přečíst
– videa Dějiny udatného českého národa: díly 98 a 99
– zápis do sešitu
2. 6. KONEC PRVNÍ REPUBLIKY-converted

AJ
– uč. str. 64 cv. 1 – poslechnout, přečíst a přeložit (všimněte si gramatiky What are you doing? Co právě teď děláš?)
https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501
– cv. 2 přečíst, přeložit + zkusit vymyslet další příklady (Já čtu, Já jím,…)
– PS str. 70 cv. 1, 2, 3

2. 6. – 5. ročník

ČJ
– opakování zájmen – uč. str. 110 (bude test)
– druhy číslovek – vlepili jsme si rámeček ze str. 113 v uč.
– PS str. 22 cv. 1, 2

M – jednotky času
– uč. str. 38 cv. 1, 2, 3 do ŠS
– PS str. 26 cv. 1, 2, 3, 4 nahoře

AJ
– uč. str. 64 cv. 1 – poslechnout, přečíst, přeložit 
https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501
– Ve dvojicích jsme dělali rozhovory: When were you born? – I was born on 5th July. – Where were you born? – I was born in Pardubice.
– PS str. 70 cv. 1, 2

VL
– uč. str. 44, 45 přečíst
– videa Dějiny udatného českého národa: díly 98 a 99
– zápis do sešitu u čtvrťáků

1. 6. – 4. ročník

ČJ – čas budoucí
– zápis do ŠS: žlutý rámeček z učebnice na str. 91
– cv. 1 ústně, cv. 2 nalepit do sešitu, cv. 3 do sešitu
– opakovat časování v přítomném čase

M – geometrie
– PS str. 30 cv. 1, 2 (cv. 3 dobrovolně)
– obvod trojúhelníku: modrý rámeček na str. 51 do sešitu + cv. 2 do sešitu
– PS str. 31 cv. 1, 2. 3, 4, 5

AJ
– zapsat slovíčka 28 lekce
– opakovat slovíčka a fráze z 27. lekce (v tomto týdnu bude test na slovíčka)

29. 5. – 4. ročník

ČJ
– uč. str. 90 cv. 5 do ŠS – věty co všechno dělá Michal a Lenka (př.: Michal jezdí na kole), cv. 6 do sešitu
– cv. 7, 8 ústně
– PS str.dokončit str. 26

M
– uč. str. 38 cv. 1, 2, 3, 4

NA MAIL POŠLU TEST – převody jednotek

INFORMATIKA

Téma: Tvorba tabulky v aplikaci Word, odesílání přílohy

 

Úkol:

Otevři www.office.com — vytvoř tabulku vaší třídy 3., 4. a 5. ročník – 3 sloupce (jméno, třída, datum svátku), 13 řádků — můžeš změnit typ písma a barvu, stínovat buňku,.. — ulož – název souboru – 29.5. word-tabulka — ulož do své složky — v příloze odešlete na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

 

28. 5. –4. ročník

na mail jsem poslala test

ČJ – přítomný čas
– do ŠS zapsat žlutý rámeček z uč. na str. 89 + vlepit tabulku
– cv. 1, 2 ústně cv. 3 do ŠS
– PS str. 26 cv. 1, 2

M
– do ŠS uč. str. 36 cv. 5, 6
– PS str. 22 dokončit

VL
– uč. str. 41 – 43 přečíst
– video Dějiny udatného českého národa: díl 96
– zápis do sešitu 
28. 5. PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA-converted

ČT
– čítanka na str. 103 – 105
– do sešitu čtenářská dílna zapsat autora knihy + název + odpovědi na otázky

Kdyby byla postava z příběhu členem tvé rodiny, jak by to u vás vypadalo?
Plyne z textu nějaké ponaučení? pokud ano, jaké?
Změnilo se prostředí v průběhu děje?

27. 5. – 4. ročník

ČJ
– PS str. 25 cv. 1 dole
– do 3S napiš odpovědi na otázky: Co vyjadřují slovesa? Co mohou vyjadřovat slovesa různými tvary? Co je to slovesný tvar určitý? Co neurčujeme u infinitivu? Které jsou tvary složené? Jak poznáme zvratné sloveso?
– věty: Víla vyšla tančit na palouk. Hřeje ho dobrý skutek. Přijdeme Vás navštívit. – Vypiš do sešitu slovesa ve tvaru určitém a urči u nich osobu, číslo a čas

M – přímá úměrnost
– do ŠS zapsat zelený rámeček z uč. na str. 36
– cv, 1, 4 do sešitu
– PS str. 22 cv. 1, 2

AJ
– uč. str. 63 cv. 3 a 4
– PS str. 69 dokončit

– uč. str. 69 přečíst Člověk a potok a řeka
– zápis do sešitu – sama si vyber důležité informace a zapiš si je do sešitu

26. 5. – 4. ročník

ČJ – zvratná slovesa
– zápis do sešitu – uč. str. 88 žlutý rámeček
– cv. 1, 2 ústně
– cv. 3, 4 do ŠS


– zlomky opakování

VL – legie a legionáři
– uč. str. 39 – 40 přečíst
– video Dějiny udatného českého národa: 94. díl
– PS str. 23 dokončit
– zápis do sešitu
26. 5. LEGIE A LEGIONÁŘI-converted
– za týden test (od revolučního roku 1848 po první světovou válku včetně)

AJ
– uč. str. 62 cv. 1 – poslechněte si, přečíst a přeložit
https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501
– cv. 2 – dialogy s různými předměty: Can you pass me (fork, sugar, salt,…), please? – Here you are. – Thank you.
– uč. str. 63 nahoře: Would you like pancakes (chocolatte, fish, tea,,,) – Yes, please. / No, thank you.
– PS str. 68 cv. 2, 3 + str. 69 cv. 4

25. 5. – 4. ročník

testy budu posílat na mail – budou časově omezené!!! (s každým zpožděním, se bude zhoršovat známka) 

Tento týden bude test z ČJ (vzory podstatných jmen) a M (převody jednotek)

ČJ
– souhrnné opakování – vzory podstatných jmen

M
– souhrnné opakování – římské číslice, zlomky, převody jednotek

AJ

 • vytvořit plakát zdravých a nezdravých jídel a pití (papír/čtvrtku si rozdělit na 2 části, do jedné nadpis HEALTHY a do druhé UNHEALTHY,  do každého sloupečku lepit obrázky jídel a pití – z letáků, ke každému napsat správný anglický název)
 • zapsat si slovíčka 27. lekce
 • pracovní sešit str. 68/1

22.5. – 3. ročník

!!!! na pondělí si vezměte všechny pomůcky na M, ČT, ČJ a PRV !!!!

ČJ
– do ŠS uč. str. 82 cv. 2, 4
– PS str. 21 cv. 1, 2 dole

M
– PS str. 24 celá

ČT
– čítanka str. 148 – 149
– PS str. 40 dokončit + str. 41 celá

AJ – pracovní sešit str. 65/5 (na správný pořádek slov se můžete podívat do cvičení 4 nebo do učebnice str. 73), cv. 6 (ovoce vybarvujte žlutě, zeleninu hnědě, hračky červeně)

 

22.5. – 4. ročník

!!!! na pondělí si vezměte všechny pomůcky na ČT, ČJ, AJ a M !!!!

ČJ
– uč. str. 87 cv. 3 – předpony doplňte ústně; cv. a) do tabulky do ŠS; cv b), d) ústně; cv. c) vyberte si 8 podstatných jmen a určete všechny mluvnické kategorie (rod, číslo, pád, vzor)
– PS str. 25 cv. 2

M – aritmetický průměr (opakování)
– uč. str. 37 – připomeňte si, jak se průměr počítá (sečteme všechna daná čísla a výsledek vydělíme počtem daných číslic)
– cv. 2, 3, 4 do ŠS
– PS str. 23 cv. 1, 2

AJ – učebnice str. 61/3 – kdo může, tak si obrázky okopíruje, nalepí do sešitu a připíše zákazy z nabídky (kdo nemá kopírku, tak si udělá cvičení ústně)

 • pracovní sešit str. 67/5, 6 

 

22. 5. – 5. ročník

!!!! na pondělí si vezměte všechny pomůcky na M, ČJ, AJ a ČT !!!!

ČJ – skloňování osobních zájmen
– tabulku okopírovat a vlepit do sešitu žlutý rámeček zapsat od 4 řádku (u zájmena já můžeme použít…..)
– cv. 2 – 6 vět přepsat do sešitu – podtrhněte osobní zájmena a zapište nad ně, v jakém pádě jsou
– PS str. 18 cv. 1

M
– do ŠS uč. str. 37 cv. 6, 7 a 10 (cv. 10 – použijte kalkulačku)

21. 5. – 3. ročník

– včera jsem zapomněla napsat podrobnosti ohledně zápisu do ŠS z českého jazyka – zapsat vyjmenovaná slova, slova s nimi příbuzná + příkladné věty (pokud máte možnost, vytiskněte si obrázek vztahující se k vyjmenovanému slovu)

M – geometrie
trojúhelníky a čtyřúhelníky
– uč. str. 62 cv. 1 ústně, cv. 2, 3 do sešitu + str. 63 cv. 6 do sešitu
– PS str. 37 cv. 1, 2

ČT
– čítanka str. 145 – 147
– PS str. 40 cv. 15, 16

21. 5. – 4. ročník

M – geometrie
trojúhelníková nerovnost
– zelený rámeček v uč. na str. 50 – trojúhelník lze sestavit pouze v případě, že je splněna trojúhelníková nerovnost = součet dvou nejkratších stran musí být větší než strana třetí (vyzkoušejte si pomocí špejlí) – zapište se do sešitu
– cv. 2, 3 ústně – ve cv. 2 si musíte dané části změřit a poté zjistíte, zda je možné trojúhelník sestrojit
– cv. 5 do sešitu – pokud lze trojúhelník narýsovat, pokuste se o to (návod je ve videu)
https://www.youtube.com/watch?v=JAvxjUNdvFk

VL
– uč. str. 38 přečíst
– video Dějiny udatného českého národa: díl 93
– zápis do sešitu u páťáků
– PS str. 23 cv. 1, 2

21. 5. – 5. ročník

M
– PS str. 25 celá (cv. 2: průměr se používá ve statistice)

VL
– uč. str. 38 přečíst
– video Dějiny udatného českého národa: díl 93
– zápis do sešitu
21. 5. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1914-converted
– PS str. 23 cv. 1, 2

20. 5. – 3. ročník

ČJ – syrový, sychravý, usychat
– zápis do ŠS
– uč. str. 82 cv. 3 na fólii – cv. a), b) ústně
– cv. 5 a) do ŠS

M
– do ŠS uč. str. 37 cv. 8
– PS str. 23 cv. 3, 5 (cv. 4 dobrovolně)

ČT
– PS str. 38 – 39

ČJ – sloh
– uč. str. 96 – přečíst, ústně doplnit i/y
– do slohového sešitu napsat: Pořadí vět v příběhu + opsat větu ve žlutém rámečku
– do slohového sešitu: cv. a) – napsat věty ve správném pořadí, jak se příběh stal
– cv. b), c) dobrovolně

AJ – učebnice str. 72/2 – přečíst

 • pracovní sešit str. 64/2,3
 • učebnice str. 73 – gramatika “Do you like…?” + video

 • pracovní sešit str. 65/4

 

20. 5. – 4. ročník

ČJ – jednoduché a složené slovesné tvary
– do ŠS přepsat žlutý rámeček z uč. na str. 87
– pod zápis si udělejte 2 sloupečky (jednoduché tvary a složené tvary) – do každého sloupečku si napište příklady ze cv. 1 (už to tam je rozdělené)
– PS str. 25 cv. 1

M
– do ŠS uč. str. 35 cv. 10 – zapište to jako příklady (13 130 – ? = 9 270) a vedle toho příklad, jak zjistíte neznámou ?
– PS str. 21 cv. 2, 4, 6 (cv. 7 je dobrovolné)

ČJ – sloh
blahopřání, pozvánka
– už jste udělaly přání maminkám ke dni matek – v uč. na str. 98 máte ve žlutých rámečcích napsáno, co by blahopřání mělo obsahovat (ověřte si, zda vaše přání obsahuje kritéria)
–  žluté rámečky si napište do slohového sešitu
– PS str. 30 celá (pozvánka už je opakování)

AJ – pracovní sešit str. 66/3 – odpovídejte celou větou podle vzoru

 • učebnice str. 61 – gramatika v horní části stránky – ROZKAZ = pokud chceme někomu něco přikázat, použijeme sloveso v jeho základním tvaru,  např. EAT! (Jez!), ZÁKAZ = pokud chceme druhé osobě něco zakázat, použijeme navíc DON’T, např. DON’T EAT! (Nejez!)
 • pracovní sešit str. 67/4

INFORMATIKA

 1. ročník

Téma: Tvorba slovních mraků, odesílání přílohy

Úkol:

Otevři www.wordart.com  —  vytvoř slovní mrak z názvů měst  v libovolném tvaru (kostka, zvíře,….) — můžeš změnit typ písma a barvu  — ulož – název souboru – 20.5.slovní mrak — ulož do své složky — v příloze odešlete na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

 

20. 5. – 5. ročník

ČJ
– PS str. 17 celá

M – aritmetický průměr (kapitolu procenta přeskočíme a uděláme ji až ve škole)
– připomeňte si, jak se aritmetický průměr počítá (součet daných čísel vydělíme jejich počtem) – názorný příklad v učebnici na str. 36 v modrém rámečku
https://www.youtube.com/watch?v=lH7IXwj_bs0
– uč. str. 36 cv. 1, 4, 5 do ŠS

ČJ – sloh
– vyprávění podle obrázkové osnovy
– do slohového sešitu napište krátká vyprávění podle obrázkové osnovy v učebnici na str. 134 cv. 2 (dílčí úkoly ústně)

AJ – pracovní sešit str. 67/6 – doplňte jen první sloupeček (odpovídáte podle pravdy – Yes, I was/No,I wasn’t)

-učte se slovíčka a fráze 26. lekce a tvary slovesa být v minulém čase (was/were), příští týden si napíšeme ve škole opakování

 • zapište si do slovníčku slovíčka 27. lekce

INFORMATIKA

 1. ročník

Téma: Tvorba slovních mraků, odesílání přílohy

Úkol:

Otevři www.wordart.com  —  vytvoř slovní mrak z vyjmenovaných slov a slov příbuzných  v libovolném tvaru (kostka, zvíře,….) — můžeš změnit typ písma a barvu  — ulož – název souboru – 20.5.slovní mrak — ulož do své složky — v příloze odešlete na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

 

19. 5. – 3. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 81 cv. 2, 5 + cv. 4 na fólii
– PS str. 21 cv. 2, 3 nahoře

M
– do ŠS uč. str. 36 cv. 3 + str. 37 cv. 6 (zkoušku provádíme písemným násobením)
– PS str. 22 dokončit + str. 23 cv. 2

PRV 

19. 5. – 4. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 86 cv. 2 + cv. 3 ústně
– PS str. 24 dokončit

M
– do ŠS uč. str. 35 cv. 7
– PS str. 21 cv. 1, 3, 5


– uč. str. 67 a 68 přečíst 
– PS str. 32 celá
– zápis do sešitu
19. 5. POTOK A ŘEKA-converted

19. 5. – 5. ročník

ČJ
– PS str. 16 dokončit
druhy zájmen
– uč. str. 102 – tabulku okopírovat a vlepit + cv. 2 do ŠS (pracujte s tabulkou)

M – geometrie
čtyřúhelníky – opakování konstrukce čtverce
– uč. str. 52 – zelený rámeček: postup konstrukce čtverce – jiný postup, začíná se úhlopříčkou
– narýsujte do sešitu alespoň 3 čtverce
– uč. str. 53 cv. 2 (kosočtverec, kosodélník: modrý rámeček je opakovací, prohlédněte si)


– uč. str. 67 a 68 přečíst 
– PS str. 32 celá
– zápis do sešitu u čtvrťáků

AJ – učebnice str.61 -gramatika v horní části stránky -pročtěte si, jak se v minulém čase tvoří otázka a záporná věta. Zkuste si ústně cvičení 3 (pokud máte s kým, tak si zahrajte hru podle zadání, pokud nikoho nemáte, tak si alespoň zkuste zopakovat názvy míst – např. She was at the library. They were at the zoo.,…)

 • pracovní sešit str. 67/4 (uvědomte si,kdy se používá was a were, přehled by měl být nalepený ve školním sešitě, POZOR: Robert=he -doplníme tedy was, My friends=they – doplníme were.)
 • pracovní sešit str. 67/5 (zde již doplňujete otázku a zápor v minulém čase, jako nápovědu použijte učebnici)

18.5. – 3. ročník

 ČJ – syn,sytý,sýr
– do sešitu zapsat: uč. str. 81 – vyjm. slova + slova příbuzná; v modrém rámečku máte výjimky, na které si musíte dát pozor, ke každému vyjmenovanému slovu si napište 1 vetu jako příklad + příklady i k výjimkám (př.: Dám si kousek sýra ke snídani. Pozor!! Síra je nebezpečný žlutý nerost.)
– PS dokončit str. 20 + str. 21 cv. 1

M – dělení jednomístným dělitelem
– sledujte zelené rámečky na str. 36
– cv. 1 a 2 do ŠS

AJ – zapište si slovíčka 25. lekce

– učebnice str.72/1 – poslechněte a přečtěte si komiks https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501 )

 • pracovní sešit str.64/1

PRV – učebnice str. 65 ,,Obojživelníci”

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/ucime-se/obojzivelnici.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/stavba-tela/cviceni.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/poznavame-obojzivelniky/poznavame-obojzivelniky.htm

 • pracovní sešit str.56/1, 2, 3, 4

18.5. – 4.  ročník

ČJ – slovesa
– uč. str. 86 – žluté rámečky zapsat do sešitu – 1. osoba = já, my; 2. osoba = ty, vy; 3. osoba = on, ona, ono, oni, ony, ona; tvar neurčitý = infinitiv – vždycky končí na -t: mluvit, znát, malovat,…
– cv. 1 ústně
– PS str. 24 cv. 2

M
– str. 34 – prohlédněte si žlutý rámeček
– cv. 2, 3, 5, 6 do ŠS (u cv. 5 si při počítání dejte pozor, co má přednost!!!)

VL
– PS str. 22 (cv. 2: otázka 5 = SLET)

AJ – učebnice str.60/1, 2 – poslechněte a přečtěte si  komiks  a básničku https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501 )

 • pracovní sešit str. 66/1,2 

 

18.5. – 5. ročník

ČJ
– uč. str. 101 cv. 3 – doplňte ústně nebo na fólii, vyberte si 7 spojení, zapište si je do sešitu a podtrhněte si v nich zájmena
– PS str. 16 cv. 1, 2, 3

M
– uč. str. 33 cv. 3 (pouze první sloupeček) + cv. 4
– zajímavé je cv. 6 – dobrovolné
– PS dokončit str. 23

VL
– PS str. 22 (cv. 2: otázka 5 = SLET)

AJ 

 • pracovní sešit str. 66/2 (pište slovem zkratky, např. 1=one, 2nd=second, Aug = August,…), cv. 3 – do otázek pište slovy datum a do odpovědí místa podle obrázků (nabídka – at the museum, at the zoo, in the mountains)
 • učebnice str. 61/3 – prohlédněte si obrázky, do sešitu si zapište názvy míst na obrázcích i se správnými předložkami, pokud máte možnost, tak si obrázky zkopírujte a nalepte si je k tomu: AT THE LIBRARY, IN THE PLAYGROUND, AT WORK, AT THE CHURCH, AT THE POST OFFICE, AT THE SWIMMING POOL, AT THE ZOO, IN THE PARK, ON A TRIP/ON THE BUS, AT SCHOOL, AT THE RAILWAY STATION, IN THE MOUNTAINS, AT THE SEASIDE, AT THE SUPERMARKET, AT THE PC CLUB, AT THE POST OFFICE, AT THE GYM, AT THE THEATRE

 

15.5. – 3. ročník

ČJ – vyjmenovaná slova po S
– uč. str. 80 cv. 1 – vyjm. slova zapsat do sešitu, vysvětlit si význam všech slov, vymýšlejte věty s jednotlivými vyjm. slovy (pomalu se učte zpaměti)
– cv. 2 ústně

– test:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUMU1ONUdISEI4TFI2UFZESURTU0lENldBVC4u

M
– do ŠS uč. str. 35 cv. 7, 8, 9, 10
– opakujte:
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady1.htm

ČT
– PS str. 36 dokončit + celá strana 37

AJ – klikni na odkaz a vypracuj kvíz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMcpiWd8jzy1DvnlKMjtsj3JUQjhVWjU1UjRESk5NRFJCRkRRU1c3MVEzUy4u

 • vytvořte si plakát potravin, které máte a nemáte rádi – rozdělte si papír (čtvrtku) na 2 části, v jedné bude nadpis I LIKE(můžete přikreslit usměváčka) a ve druhé I DON’T LIKE (můžete přikreslit mračouna). Poté vystřihujte z letáků potraviny, které už umíte pojmenovat a lepte je do sloupečků. Obrázky můžete klidně i malovat. Ke každé potravině napište její anglický název (pokud si nalepíte něco, co ještě neznáte, najděte si překlad ve slovníku nebo na internetu). Hotové výtvory mi pošlete vyfocené na email: milena.chaloupkova@zs-zdarec.cz nebo mi je přineste, až půjdeme do školy.

15.5. – 4. ročník

ČJ
– uč. str. 84 cv. 6, 7 ústně
– cv. 8 – 2 řádky napsat do sešitu, zbytek ústně
– cv. 9 do ŠS

– test:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUOEVFTkVDNzBSRFhKWFZETzdGUjhQMEM2Qy4u

M
– procvičte si všechny převody jednotek – v příštím týdnu bude test
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky

(jsou tam i jednotky, které neznáte – v testu samozřejmě nebudou)

AJ – učebnice str. 59/3 – do školního sešitu zapisujte věty o tom, co kdo dělá (He/She is ….-ing …). Koncovku -ing vždy připojujte ke slovesu (cut=cutting, drink=drinking, put=putting, cook=cooking, walk=walking, feed=feeding, eat=eating, go=going).

 • zapište si slovíčka 26.lekce

15. 5. – 5. ročník

ČJ
– opakujte slovesa, v příštím týdnu vám pošlu test: mluvnické kategorie (osoba, číslo, způsob, čas), jednoduchý, složený tvar
https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-sloves

– Zájmena: uč. str. 101 cv. 1 + žlutý rámeček do ŠS
– cv. 2 ústně – vyberte si 5 vět, zapište si je do sešitu a barevně si v nich označte zájmena

M
– uč. str. 33 cv. 5 na fólii
– PS str. 23 cv. 1, 2, 3, 4

14. 5. – 3. ročník

M – geometrie
– uč. str. 60 cv. 4, 6 ústně, cv. 5 do sešitu + str. 61 cv. 7 ústně
– cv. 8 je dobrovolné
– PS str. 36 cv. 2 (cv. 3 je dobrovolné)

ČT
– čítanka str. 144
– PS str. 35 celá + str. 36 cv. 3, 4

14. 5. – 4. ročník

M – geometrie
– PS str. 29 cv. 1, 2, 3, 4

VL
– uč. str. 37 přečíst
– video Dějiny udatného českého národa: díl 92
NOVÝ ÚKOL – zápis do sešitu – zkuste sami ze str. 37 vybrat opravdu ty nejdůležitější informace a zapsat si je do sešitu – měli byste vědět co jsou sudety a důvod, proč vznikl rozpor mezi Čechy a Němci (historické kořeny nejsou tolik důležité)

14. 5. – 5. ročník

M
– str. 30 – vyberte si jednu úlohu s jedním puntíkem, dvě úlohy se dvěma puntíky, jednu úlohu se třemi puntíky a vypočítejte si je ŠS
– str. 31 cv. 16 do ŠS – tabulku si okopírujte a vlepte nebo překreslete do sešitu

VL
– uč. str. 37 přečíst
– video Dějiny udatného českého národa: díl 92
NOVÝ ÚKOL – zápis do sešitu – zkuste sami ze str. 37 vybrat opravdu ty nejdůležitější informace a zapsat si je do sešitu – měli byste vědět co jsou sudety a důvod, proč vznikl rozpor mezi Čechy a Němci (historické kořeny nejsou tolik důležité)

13. 5. – 3. ročník

ČJ
– uč. str. 78 cv. 2 ústně – cv. c), d) do ŠS
– PS str. 20 cv. 1 uprostřed
– procvičujte:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p

M – dělení násobků deseti
– stejný princip jako u násobení
– uč. str. 35 cv. 6 do ŠS
– PS str. 22 cv. 4 (cv. 5 je dobrovolné)

ČT
– PS str. 34 (vztahuje se k textu v čítance na str. 142 – 143)

AJ – učebnice str.71/3 – cvičení si můžete poslechnout, hledat informace v obrázku, překládat,…

https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501 )

 • pracovní sešit str. 63/5,6
 • v pátek vás bude čekat kvíz na opakování 23. a 24. lekce

13.5. – 4. ročník

ČJ
– uč. str. 83 cv. 1 a 4 do ŠS, cv. 2 na fólii
– PS str. 22 dokončit – poproste někoho z rodiny a napište si cv. 5 jako diktát

M
– do ŠS uč. str. 33 cv. 6, cv. 8 – křížovka, vyplňte na fólii
– PS str. 20 dokončit

ČJ – sloh
– PS str. 23 celá (vyprávění)

AJ – učebnice str. 59- gramatika -přítomný čas průběhový ve 3.osobě. Pokud chceme vyjádřit, že právě teď něco dělá druhá osoba, spojíme zájmeno (she/he/it), pomocné sloveso be ve 3.osobě jednotného čísla přítomného času (is) a sloveso  s příponou –ing (např. cooking). Např. She is cooking.  (Ona vaří.)

 • pracovní sešit str.65/4,5,6

INFORMATIKA 

Téma: Zvýraznění písmen, odesílání přílohy

Úkol:

Office 365 — Word — otevřete nový prázdný dokument — Napište několik (8-10)druhů ovoce. Pomocí velikosti písma je rozlište podle velikosti a obarvěte správnou barvou — ulož – název souboru – 13.5.písmo — ulož do své složky — v příloze odešlete na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

 

13.5. – 5. ročník

ČJ
– uč. str. 99 cv. 4a) a cv. 5 do ŠS, cv. 6, 7 ústně
– PS str. 14 dokončit – poproste někoho a napište si diktát: cv. 6

M
– uč. str. 28 cv. 2, 3, 5 do ŠS (u cv. 5 si dejte pozor, kde má být větší a kde má být menší číslo – rozhoduje to o tom, zda se bude násobit či dělit; do sešitu pište celé příklady ne pouze výsledky – př.: 44,4 : 3 = 14,8)
– PS str. 22 cv. 3 (cv. 4 a 5 jsou dobrovolná)

ČJ – sloh
poštovní poukázka
– uč. str. 119 – žlutý rámeček přepsat do slohového sešitu (připište si: částka napsaná slovy musí být napsaná dohromady jako jedno slovo), pod zápis si vlepte poukázku ze str. 119 cv. 1
– cv. 3 ústně
– PS str. 24 cv. 1 dole

AJ – klikni na odkaz a doplň kvíz

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMcpiWd8jzy1DvnlKMjtsj3JUQzNDNFRORFhMS0E3Q1JaMEwwQkRCNkZCNy4u

INFORMATIKA

Téma: Zvýraznění písmen, odesílání přílohy

Úkol:

Office 365 — mail— otevřete v příloze soubor colours — Vedle každého obrázku napiš česky a anglicky, jaká barva u něj převládá. Slovo obarvi, aby barva souhlasila. — ulož – název souboru – 13.5. colours — ulož do své složky — v příloze odešlete na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

12. 5. – 3. ročník

ČJ
– uč. str. 77 cv. 4 – najděte vyjmenovaná slova a napište s nimi věty
– str. 78 cv. 1 a 3 do sešitu
– PS str. 20 cv. 1, 2 nahoře

M
– uč. str. 34 cv. 4 a 5 do ŠS
– PS str. 21 celá (cv. 2 na str. 20 je dobrovolné)

PRV – učebnice str. 64 ,,Plazi”

http://skolakov3c.sweb.cz/PRVOUKA/PLAZI/plazi.htm

 • pracovní sešit str. 55/1, 2, 3

12. 5. – 4. ročník

ČJ
– uč. str. 82 cv. 9 do sešitu, cv. 10 ústně
– PS str. 22 cv. 1, 2

M – jednotky objemu
– do ŠS přepsat modrý rámeček na str. 33
– cv. 1 ústně, cv. 2 a 4 do sešitu
– PS. str. 20 cv. 1 


– test:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUME9CTEJVRTVUUkNPV1VKSlI5RE1aNUszVC4u

– potok a řeka – podívejte se na dokument
https://www.youtube.com/watch?v=i8VLugmJZoo

12. 5. – 5. ročník

ČJ
– uč. str. 98 cv. 2 do sešitu + str. 99 cv. 3 na fólii (cv. a), b) ústně)
– PS str. 14 cv. 2, 3, 4
– procvičujte:
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/slovesa-osoba-cislo-cas/

M – dělení přirozeným číslem
– uč. str. 28 – zelený rámeček do ŠS (Počítáte jako běžné písemné dělení. Jakmile sepíšete desetinnou čárku, musíte ji připsat i do výsledku, nespoléhejte na to, že příklad vypočítáte a podle desetinných míst v zadání doplníte i desetinnou čárku do výsledku! Nemusí to být vždycky pravda.)
– cv. 1
– PS str. 22 cv. 1, 2


– test:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUME9CTEJVRTVUUkNPV1VKSlI5RE1aNUszVC4u

– řeka a potok – koukněte se na dokument
https://www.youtube.com/watch?v=i8VLugmJZoo&t=1154s

AJ – učebnice str. 59/3 – do školního sešitu napište, co odpovídají šneci Badovi (např. JIM: I was at the cinema and at the doctor’s.). Pokud nevíte, jaké máte použít správné předložky, tady je nápověda: AT THE CINEMA, AT THE DOCTOR’S, ON A TRIP, AT THE THEATRE, AT HOME, IN LONDON, AT MY GRANDMA’S, AT SCHOOL, IN THE GARDEN, AT WORK, IN BED

– zapsat si slovíčka 26. lekce

– zítra bude krátký test na 25. lekci (was, were, předložky, překlad,…)

11.5. – 3. ročník

ČJ – pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se
– zápis do ŠS
11. 5. pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se-converted
– uč. str. 77 cv. 3 do sešitu

M
– uč. str. 33 cv. 2 (nahoře i dole) na fólii
– str. 34 – prohlédněte si modrý rámeček
– do ŠS uč. str. 34 cv. 3
– PS str. 20 cv. 1

AJ – učebnice str. 70/2 (přečíst si básničku – poslechnout si ji můžete také na stránkách https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501 )

 • učebnice str. 71 – gramatika v horní části stránky – I like...(mám rád…) X I don’t like …(nemám rád…)

 • pracovní sešit str. 62/3 a str.63/4

PRV – učebnice str. 63 ,,Ryby”

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/stavba-tela/cviceni.htm

– pracovní sešit str. 54/1, 2, 3

11.5. – 4. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 81 cv. 5
– str. 82 cv. 8 ústně
– PS str. 21 celá

M
– do ŠS uč. str. 32 cv. 7, 8
– PS dokončit str. 19

VL 
– PS str. 20 
– zápis do sešitu u páťáků

AJ – učebnice str. 58/2 – přečíst si básničku, poslechnout si ji můžete taky na stránkách https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501 )

 • pracovní sešit str. 64/2 (poslech najdete na stejných stránkách, cv.3

 

11.5. – 5. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 97 cv. 3
– PS str. 13 celá
– procvičujte:
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-zpusob

M – geometrie
– PS str. 34 celá

VL
– PS str. 20 
– zápis do sešitu
11. 5. NÁROD SOBĚ-converted

Aj – učebnice str. 58/2 (ústně, pokud máte s kým,tak si zkuste rozhovor) a str. 59 – gramatika – minulý čas

 • pracovní sešit str. 65/4 (na každém řádku začíná věta “She was ….”,ale některé musíte opravit podle obrázku), 5, 6 (věty mohou začínat “In the morning, I was…. “nebo “Yesterday morning I was…”, to stejné i pro odpoledne, večer,…)
 • (řešení všech  cvičení jsou opět v odkazu, ale zkuste si vše nejprve doplnit samostatně)

Aj -5.roč.str. 65

 

 

7. 5. – 3. ročník

Zítra bez úkolů, je státní svátek (den vítězství). Přeji pěkný prodloužený víkend.

M – geometrie
mnohoúhelníky
– uč. str. 59 – zelený rámeček přepsat do sešitu
https://www.youtube.com/watch?v=uICRG_WTmOs
https://www.youtube.com/watch?v=Ds39WmisWX4
– cv. 1, 2 ústně
– cv. 3 do sešitu
– PS str. 36 cv. 1

ČT
– čítanka str. 142 – 143
– PS str. 32 – 33 

7. 5. – 4. ročník

Zítra bez úkolů, je státní svátek (den vítězství). Přeji pěkný prodloužený víkend.

M – geometrie
test – zlomky
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChURUFFSVRHRENHUjZHNjhUQUNLNzUxRkkyMy4u

Násobek úsečky
– uč. str. 49 zelený rámeček
– zápis do sešitu
7. 5. NÁSOBEK ÚSEČKY-converted
– uč. str. 49 cv. 1, 2, 3, 4 do sešitu

VL
– kapitolu 9: Život v Čechách za průmyslové revoluce – přeskočíme (pokud chcete, můžete si sami nastudovat a doplnit v PS)
– uč. str. 33, 34, 35 přečíst
– videa Dějiny udatného českého národa: díly 86, 87

7. 5. – 5. ročník

Zítra bez úkolů, je státní svátek (den vítězství). Přeji pěkný prodloužený víkend.

M
– test: desetinná čísla
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUNk1DMTNCVFFPR0dUQVhISFdROVVUQ0pINy4u

– do ŠS uč. str. 27 cv. 4 a 7
– PS str. 21 dokončit

VL
– kapitolu 9: Život v Čechách za průmyslové revoluce – přeskočíme (pokud chcete, můžete si sami nastudovat a doplnit v PS)
– uč. str. 33, 34, 35 přečíst
– videa Dějiny udatného českého národa: díly 86, 87

6.5. – 3. ročník

AJ – učit se slovíčka 24. lekce (pro lepší zapamatování jsem vám opět vytvořila pexeso,které si můžete vytisknout, vybarvit, podlepit a poté zahrát, nezapomeňte si obrázky při hře anglicky pojmenovávat)

pexeso ovoce a zelenina

 • pracovní sešit str. 62/1,2

 

6. 5. – 3. ročník

ČJ
– test: vyjmenovaná slova
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUMUhWMjlQVTRQS0QwMFRPM01LM1VTRjA4VC4u

– uč. str. 76 cv. 3 do ŠS, cv. 4 ústně
– PS str. 19 dokončit

M
– uč. str. 32 cv. 15 do ŠS
dělení 10 a 100 – str. 33 v učebnici
– číslo zmenšíme desetkrát tak, že ubereme jednu nulu; číslo zmenšíme stokrát tak, že ubereme dvě nuly
– na fólii uč. str. 33 cv. 1

ČT
– čítanka str. 140 – 141
– PS str. 31 celá

ČJ – sloh
– v neděli bude svátek matek – do slohového sešitu nakreslete a napište přání pro své maminky
– inspirace:

 

6.5.2020 – 4. ročník

ČJ
– uč. str. 81 cv. 1, 4 do ŠS, cv. 2, 3 ústně
– PS str. 20 cv. 1 dole

M – jednotky hmotnosti
– do ŠS přepsat tabulku z uč. str. 32
– cv. 1, 2 ústně, cv. 3 do ŠS
– PS str. 19 cv. 1
– zítra bude test na zlomky

ČJ – sloh
– v neděli bude svátek matek – do slohového sešitu nakreslete a napište přání pro své maminky
– obrázek s inspirací je u třeťáků

INFORMATIKA

Téma: Den matek – aplikace Malování – vybarvení omalovánky, odesílání přílohy

Úkol:

Office 365 — Outlook  (doručená pošta) —  v příloze máte obrázek k úpravě

Stáhni si jeden obrázek ke Dni matek z mailu a otevři ho v aplikaci Malování. Poté využij nástroj plechovky s barvou, štětce, textu a zkus obrázek vybarvit.

Poté obrázek ulož do své složky a v příloze odešli na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

    Dobrovolný úkol:

V mailu si stáhni z přílohy pracovní list —- otevři ho v aplikaci Malování — vyplň a můžeš pomocí plechovky vybarvit.

Poté obrázek ulož do své složky a v příloze odešli na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

 

AJ – zapsat si slovíčka 25.lekce

 

6.5. – 5. ročník

ČJ – podmiňovací způsob
– uč. str. 97 – ve cv. 1 si prohlédněte, jak vypadá podmiňovací způsob (dobře si pamatujte tvary podmiňovacího způsobu: by, bys, by, bychom, byste, by)
– cv. 2 – věty opište a barevně v nich označte tvary podmiňovacího způsobu
– procvičujte:
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-zpusob

M – dělení desetinných čísel 10, 100, 1 000
– uč. str. 27 zelený rámeček do ŠS – při dělení 10, 100 a 1 000 posouváme desetinnou čárku směrem doleva
– 
cv. 1, 2, 3 do ŠS
– PS str. 21 cv. 1, 2

ČJ – sloh
– PS str. 15
dobrovolný úkol:
– v neděli bude svátek matek – do slohového sešitu nakreslete a napište přání pro své maminky
– obrázek s inspirací je u třeťáků

INFORMATIKA

Téma: Den matek – aplikace Malování – doplnění pracovního listu, odesílání přílohy

Úkol:

Office 365 — Outlook  (doručená pošta) —  v příloze máte pracovní list k úpravě

V mailu si stáhni z přílohy pracovní list —- otevři ho v aplikaci Malování — vyplň a můžeš pomocí plechovky vybarvit.

Poté obrázek ulož do své složky a v příloze odešli na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

 Dobrovolný úkol:

Stáhni si jeden obrázek ke Dni matek z mailu a otevři ho v aplikaci Malování. Poté využij nástroj plechovky s barvou, štětce, textu a obrázek vybarvi.

Poté obrázek ulož do své složky a v příloze odešli na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

 

AJ – pracovní sešit str. 64/1,2 (nezapomeňte, že v Anglii začíná týden nedělí),3 (Cvičení na této straně jsou poměrně náročná, proto vám zde dávám odkaz se správným řešením. Zkuste si nejprve úkoly samostatně doplnit a pak si teprve vše zkontrolujte a opravte.)

AJ – 5.ročník – PS 64

 

5. 5. – 3. ročník

ČJ – kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat
– zápis do sešitu
5. 5. KOPYTO, KLOPÝTAT, TŘPYTIT SE, ZPYTOVAT-converted
– uč. str. 76 cv. 2 do ŠS
– PS str. 19 cv. 1, 2

M
– PS str. 18 dokončit + celá strana 19
– do ŠS uč. str. 31 cv. 11 – pouze 2 sloupečky (vymyslete k jednomu příkladu slovní úlohu)

PRV – učebnice str. 62 ,,PTÁCI”

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/ucime-se/prezentace.htm

 • pracovní sešit str. 53

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/stavba-tela/cviceni.htm

5. 5. – 4. ročník

ČJ
– test: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUN1BJUkpSRUhTRjgySk5JQ1VMTks2NTQ0TC4u
– do ŠS uč. str. 80 cv. 4
– PS str. 20 cv. 1, 2, 3 nahoře
– procvičujte:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/vyber.html

M
– do ŠS uč. str. 31 cv. 7, 8
– PS str. 18 dokončit (u cv. 6 doporučuji všechny hodnoty převést na stejné jednotky)

PŘ – člověk a rybník
– uč. str. 66 přečíst
– PS str. 31 celá
– zápis do sešitu
5. 5. ČLOVĚK A RYBNÍK-converted
– ZA TÝDEN BUDE TEST (RYBNÍK)

5. 5. – 5. ročník

ČJ
– test: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUQU42MERaWFQ4MEFITVhYSE42UEJWMTFFSS4u
– uč. 96 celé cv. 4 ústně
– PS str. 12 dokončit
– zápis do sešitu: podmiňovací způsob (žlutý rámeček na str. 97 + okopírovat a nalepit tabulku)

M
– PS str. 20 celá


– uč. str. 66 přečíst
– PS str. 31 celá
– zápis do sešitu naleznete u čtvrťáků
– ZA TÝDEN BUDE TEST (RYBNÍK)

AJ – zapsat si slovíčka a fráze 25. lekce

 • vytisknout a nalepit  do sešitu tabulku z odkazu (popř. opsat)

MINULÝ ČAS SLOVESA BÝT

-podívat se na video – zde můžete vidět, kdy se v minulém čase používá WAS a kdy WERE

– učebnice str. 58/1 -přečíst a přeložit si (text si můžete také poslechnout na https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501 )

 

4.5. – 3. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str.75 cv. 2, 4
– cv. 5 ústně
– PS str. 18 dokončit

M
– uč. str. 30 – prohlédněte si cv. 8
– str. 31 cv. 10 a 14 do ŠS
– PS str. 18 cv. 5, 6

AJ – zapsat si slovíčka 24. lekce

PRV – učebnice str. 61 ,,SAVCI”

 – k pochopení učiva dětem poslouží vložený odkaz, který jim dané téma přiblíží (doporučuji začít touto prezentací, poté pracovat s učebnicí)

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm  

4.5. – 4. ročník

ČJ – vzory předseda a soudce
– do ŠS zapsat žluté rámečky ze str. 80 
– modrá tabulka – pokud můžete, okopírujte si a vlepte do sešitu
– cv. 1 ústně, cv. 3 do ŠS

M – jednotky délky
– uč. str. 31 – modrý rámeček do sešitu
– cv. 1, 3 ústně
– cv. 2, 4 do ŠS
– PS str. 18 cv. 1

VL
– zápis do sešitu naleznete u páťáků
– PS str. 18 celá 

AJ – pracovní sešit str. 62-63 – doplnit si opakovací stránky (při práci máte povoleno použít učebnici). Práci si oznámkuji (stránky můžete oskenovat nebo vyfotit a zaslat na email: milena.chaloupkova@zs-zdarec.cz. Pokud by to nebylo možné, oznámkuji si to až ve škole).

4.5. – 5.ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 95 cv. 2
– cv. 3 ústně (cv. 3c) a 3e) nedělejte)
– PS str. 12 cv. 1

M – geometrie
– konstrukce trojúhelníku – uč. str. 50: postup, jak narýsovat trojúhelník a jak to zapsat
– modrý rámeček do sešitu – můžete okopírovat a vlepit
– uč. str. 50 cv. 2 ústně
– str. 51 cv. 4, 7

VL
– zápis do sešitu
4. 5. – NADĚJE SVOBODY-converted
– PS str. 18 celá 

AJ – pracovní sešit str. 62-63 – doplnit si opakovací stránky (při práci máte povoleno použít učebnici). Práci si oznámkuji (stránky můžete oskenovat nebo vyfotit a zaslat na email: milena.chaloupkova@zs-zdarec.cz. Pokud by to nebylo možné, oznámkuji si to až ve škole).

 

30. 4. – 3. ročník

– během dnešního dne budete mít  na mailu výsledky včerejšího testu

– užijte si dnešní čarodějnice – alespoň v kruhu rodinném – a zítra bez úkolů 🙂 

M – geometrie
– uč. str. 58 cv. 3, 5, 6 do sešitu
– PS str. 35 dokončit

ČT
– čítanka str. 138-139
– PS str. 30 celá

30. 4. – 4. ročník

– během dnešního dne budete mít na mailu výsledky včerejších testů

– užijte si dnešní čarodějnice – alespoň v kruhu rodinném – a zítra bez úkolů 🙂

M – geometrie
– uč. str. 48 cv. 6 do sešitu (cv. 7 do sešitu je dobrovolné)
– PS str. 28 cv. 1 (grafický rozdíl sestrojte jedním způsobem), 2

VL
– Klikněte na odkaz a odpovězte na otázky, výsledky pošlu dnes spolu se včerejším testem
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUNFFHR1oyOTVBNUJEQktMNFFCSkxBOEdTRi4u

– uč. str. 29 a 30 přečíst
– videa Dějiny udatného českého národa – díly 84 a 85 

30. 4. – 5. ročník

– během dnešního dne budete mít na mailu výsledky včerejších testů

– užijte si dnešní čarodějnice – alespoň v kruhu rodinném – a zítra bez úkolů 🙂

M – násobení přirozeným číslem
– zápis do sešitu
30. 4. Násobení desetinných čísel přirozeným číslem-converted
– uč. str. 26 cv. 1 a 4 do ŠS

VL
– Klikněte na odkaz a odpovězte na otázky, výsledky pošlu dnes spolu se včerejším testem
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUNFFHR1oyOTVBNUJEQktMNFFCSkxBOEdTRi4u
– uč. str. 29 a 30 přečíst
– videa Dějiny udatného českého národa – díly 84 a 85 

29.4. – 3. ročník

ČJ – netopýr, slepýš, pyl
– zápis do sešitu 
29. 4. NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYL-converted
– PS str. 18 cv. 1, 2

M
– Klikněte na odkaz a zopakujte si písemné násobení. Výsledky se známkami pošlu na mail.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUMFM1RDUxTlRWUTdKUVAyWFQ2NkVTRDE2My4u

– uč. str. 29 – prohlédněte si, jak děláme zkoušku u dělení se zbytkem (výsledek příkladu vynásobíme s dělitelem a poté přičteme zbytek. POZOR! Zbytek nikdy nemůže být větší než je dělitel) – zelený rámeček + cv. 4
– cv. 5 do ŠS – pouze 2 sloupečky

ČJ – sloh
– uč. str. 79 – svátky a obyčeje
– cv. 1 celé ústně
– Pálení čarodějnic – do slohového sešitu si nakreslete čarodějnici a zkuste zjistit, proč 30. dubna pálíme čarodějnice. Své zjištění zapište do slohového sešitu (nejméně dvěma větami).
PÁLENÍ ČARODĚJNIC-converted

ČT
– čítanka str. 136
– PS str. 29 cv. 10

AJ – učebnice str. 69 – gramatika v horní části stránky – podívejte se na slova, u kterých nemůžeme tvořit množné číslo pomocí koncovky -s (např. bread, jam, cheese, butter). Před tato slova nedáváme neurčitý člen a, an, ale používáme je se slovem some (nějaký, několik).

 • pracovní sešit str. 61/4 (u dortíků, vajec a klobás napište i počet – např. I would like two cakes.), cv. 5, 6 

 

29.4. – 4.ročník

ČJ
– Klikněte na odkaz a doplňte “íčka”. Výsledky budete mít na mailu.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUNkpRQ1gyNlYyRlBHSzg5U0wzQUw3TTZGWC4u

– uč, str. 79 cv. 4 ústně
– procvičování:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/vyber.html

M
– uč. str. 30 cv. 4 a 5 do ŠS
– PS str. 17 dokončit

ČJ – sloh
– uč. str. 85 – vyprávění opakování
– projděte si ústně celou stranu
– do slohového sešitu napište vyprávění o tom, jak slavíte pálení čarodějnic + nakreslete obrázek

AJ – učebnice str. 55/3 (začnete u prvního obrázku – Katie zde má příliš velké červené boty – najdete další obrázek, kde jsou ty stejné červené boty a doplníte větu pod obrázkem: The brown trousers are too expensive. A pak zase jdete na další obrázek, kde jsou stejné kalhoty a doplníte ústně větu. Takto pokračujete po celou dobu a postupně zapisujete písmena u obrázků například na tabulku nebo na papír. Pokud se vám podaří tajenku vyluštit, pošlete mi zprávu na můj email a já vás odměním jedničkou: milena.chaloupkova@zs-zdarec.cz )

 • pracovní sešit str. 61/5,6

INFORMATIKA

Téma: Aplikace Malování – kresba dle vlastní volby na téma „Čarodějnice“ (čarodějnice, klobouk, kočka, …), odesílání přílohy

Úkol:

V aplikaci Malování vytvoř kresbu dle vlastní volby na téma „Čarodějnice“ (čarodějnice, klobouk, kočka, …). Můžeš dotvořit i vlastní pozadí obrázku.

Poté obrázek ulož do své složky a v příloze odešli na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

 

29.4. – 5. ročník

ČJ
– Klikněte na odkaz a doplňte “íčka”. Výsledky budete mít na mailu.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUN1EzOFBKVEdLSzNJNEFVSVFGMlU1VlEwUy4u

Rozkazovací způsob
– do ŠS přepsat žlutý rámeček z uč. na str. 95
– pod zápis si zapište věty v rozkazovacím způsobu ze cv. 1
– PS str. 12 cv. 2

M
– PS str. 19 dokončit
– procvičujte:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

ČJ – sloh
– uč. str. 100 cv. 1 – přečíst a odpovědět na otázky
– cv. 3 do slohového sešitu

AJ– učebnice str. 55/3 – ústně (odpovídejte celými větami podle vzoru v horní části stránky). Když začíná otázka “Are you (ty) eating…?”- Odpověď je “Yes,I am eating…/No,I’m not eating…

 • pracovní sešit str. 61/5,6 (napište otázku i odpověď podle fantazie – nezapomeňte na přítomný čas průběhový -ing)

INFORMATIKA

Téma: Aplikace Malování – vybarvení omalovánky, odesílání přílohy

Office 365 — Outlook  (doručená pošta) —  v příloze máte obrázek k úpravě

Úkol:

Stáhni si obrázek z mailu nebo si stáhni vlastní a otevři ho v aplikaci Malování. Poté využij plechovky s barvou a zkus obrázek vybarvit.

Poté obrázek ulož do své složky a v příloze odešli na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

 

28. 4. – 3. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 74 cv. 2, 5 (podtrhněte slova, která se rýmují; vyberte se dvě různá podstatná jména a určete u nich rod, číslo a pád)
– PS str. 17 cv. 3

M
– PS str. 17 celá + str. 18 cv. 1, 2

PRV

 • učebnice str. 61 ,,SAVCI”
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/stavba-tela/cviceni.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/poznavame-savce/kviz.htm

 • pracovní sešit str. 52

28. 4. – 4. ročník

ČJ – zítra bude test (zařadím už i rod mužský – pán, hrad)
– str. 79 cv. 1 ústně
– cv. 3 do ŠS
– PS str. 19 dokončit

M – jednotky času
– uč. str. 30 – modrý rámeček si můžete okopírovat a vlepit do sešitu, pokud nemáte možnost kopírovat, tak přepsat
– cv. 1, 2 pod rámečkem ústně
– PS str. 17 cv. 1, 2

PŘ – živočichové v rybníce a u rybníka
– uč. str. 64 a 65 přečíst
– zápis do sešitu je dlouhý, doporučuji vytisknout a barevně označit nejdůležitější informace
28. 4. živočichové v rybníce a jeho okolí-converted

28.4. – 5. ročník

ČJ – zítra bude test (přídavná jména)
– uč. str. 94 cv. 4 ústně
– PS str. 11 dokončit

M
– uč. str. 25 cv. 3 ústně
– cv. 4, 5 do ŠS (tabulku ze cv. 5 si přepište)
– PS str. 19 cv. 1, 2, 3

PŘ – živočichové v rybníce a u rybníka
– uč. str. 64 a 65 přečíst
– zápis do sešitu je dlouhý, doporučuji vytisknout a barevně označit nejdůležitější informace (zápis naleznete u čtvrťáků)

AJ – pracovní sešit str. 60/2,3 (pozor: 1,50 – one pound fifty, 2,50 – two pounds fifty,…)

 • učebnice str. 55 – gramatika v horní části stránky – projít si
 • pracovní sešit str. 61/4

 

27.4. – 3. ročník

ČJ
– Vyjmenovaná slova po P – pýcha, pytel, pysk
– zápis do sešitu
27. 4. pýcha, pytel, pysk-converted
– PS str. 17 cv. 1, 2 dole

M – dělení se zbytkem
– uč. str. 28 zelený rámeček (názorný příklad)
– demonstrační příklady na konkrétních pomůckách – cv. 2 pod rámečkem
– cv. 3 do ŠS

AJ – pokud máte možnost, tak si vytiskněte z přiloženého souboru pexeso jídla, vybarvěte si ho, rozstříhejte a zahrajte (podmínkou hry není pouze najít 2 stejné obrázky, ale také správně anglicky pojmenovat). Jestliže budete tisknout na obyčejný papír, raději si ho ještě nalepte na 1 barevný papír, ať vám to neprosvítá. Kdo nemůže tisknout, má možnost si vyrobit vlastní pexeso (obrázky si nakreslit).

AJ – pexeso jídlo

 • pracovní sešit str. 60/3

PRV – učebnice str. 60 ,,Živočichové – Společné znaky živočichů”

 • pracovní sešit str.51

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zvirata_znaky.htm

 

27.4. – 4. ročník

ČJ – vzor STROJ
– do ŠS přepsat žluté rámečky ze str. 79 v uč.
– cv. 2 na str. 79 do ŠS
– PS str. 19 cv. 1

M
– do ŠS uč. str. 29 cv. 10, 12, 14
– PS str. 16 cv. 2, 3, 4 (cv. 5, 6 jsou dobrovolná)

VL
– ve čtvrtek bude test – osvícenství, průmyslová revoluce, národní obrození
– PS str. 16 (spolupracujte s učebnici, jsou tam i informace z kapitoly, kterou jsme přeskočili)
– PS str. 17 celá

AJ – učebnice str. 54/2 – ústně, 55- gramatika v horní části stránky – příslovce “too” použijeme před přídavným jménem, když chceme vyjádřit, že je něco příliš malé, velké drahé apod. 

 • pracovní sešit str. 60/3 a 61/4

 

27.4. – 5.ročník

ČJ
uč. str. 94 cv. 2 – napište věty v minulém čase (př.: Ráno jsem vstala v osm hodin)
– cv. 3 do ŠS – napište přípravu salátu (př. Petr si připravil ovoce a důkladně ho omyl.)
– PS str. 11 cv. 1

M – geometrie
– uč. str. 49 – připomeňte si, co jsou úhlopříčky a co pro ně platí – podle potřeby si zapište do sešitu
– cv. 2 do ŠS
– PS str. 33 cv. 1, 2, 3 (cv. 4, 5 jsou dobrovolná)

VL
– ve čtvrtek bude test – osvícenství, průmyslová revoluce, národní obrození
– PS str. 16 (spolupracujte s učebnici, jsou tam i informace z kapitoly, kterou jsme přeskočili)
– PS str. 17 celá

AJ – učebnice str. 54/1 – přečíst si komiks (na této stránce si ho můžete pustit jako audio nahrávku a opakovat si výslovnost: https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501 )

 • učebnice str. 54/2 – přečtěte si a napište do sešitu podle vzoru, co byste si v cukrárně dali vy (napište 3 věty, které budou začínat “I’d like…”nebo ” I would like…” ) – nepište celé rozhovory s prodavačkou
 • pracovní sešit str. 60/1

 

24. 4. – 3. ročník

ČJ – vyjmenovaná slova po P
– všechna vyjmenovaná slova zapsat do ŠS – začněte se je učit zpaměti
– uč. str. 73 cv. 1 – vysvětlit význam všech vyjmenovaných slov, použít ve větách
– cv. 2
– PS str. 17 cv. 1, 2 nahoře

M
– do ŠS uč. str. 27 cv. 11 (zkoušku dělat nemusíte)
– slovní úloha: cv. 14
– PS str. 16 cv. 7, 8 (cv. 9 je dobrovolné)

ČT
–  čítanka str. 132-133
– PS str. 28 celá + cv. 9 na str. 29

AJ

 • učebnice str. 68/2 – přečtěte si text a pokud máte s kým, tak si taky zkuste zahrát na obchod (potraviny můžete použít skutečné nebo si je třeba namalovat)
 • pracovní sešit str. 60/1,2 (pozor – u množného čísla přidáváme -s)

24. 4. – 4. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 78 cv. 3
– cv. 4 ústně
– PS str. 18 dokončit

M
– Klikněte na odkaz a vypočítejte příklady. Výsledky pošlu na mail.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUREhaOVoyUVJPRFc2SFdNM1o4UFFLNDhaWC4u
– do ŠS uč. str. 28 cv. 3 (tabulku přepište do sešitu a doplňte)
– cv. 4 a 7 ústně
– PS str. 16 cv. 1

AJ

 

24. 4. – 5. ročník

ČJ – oznamovací způsob v čase minulém
– do ŠS přepsat žluté rámečky na str. 93 – dobře si zapamatujte příčestí minulá: -l, -la, -lo, -li, -ly, -la
tabulku okopírovat a vlepit do sešitu
– str. 93 cv. 1 ústně

M
– Klikněte na odkaz a vypočítejte příklady. Výsledky pošlu na mail.
– https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChURjE3RTBVNkk3NExTVldDVTlRNURZR0FKQS4u

Násobení 10, 100, 1 000
– zelený rámeček v uč. na str. 25 zapsat do ŠS
– cv. 1, 2 do ŠS

23. 4. – 3. ročník

Na mailu máte výsledky ze včerejšího testu.

M – geometrie: střed úsečky
– do sešitu si přepište zelený rámeček z uč. na str. 57 
– cv. 1 pod rámečkem ústně
– uč. str. 58 – pečlivě si projděte postup, jak sestrojit střed úsečky pomocí proužku papíru
– vyzkoušejte si několikrát na různě dlouhých úsečkách (úsečky si narýsujte do sešitu a pomocí proužku papíru určete její střed – alespoň 5 různých úseček)
– PS str. 35 cv. 1, 2

ČT
– PS str. 27 celá

23. 4. – 4. ročník

Na mailu máte výsledky ze včerejšího testu.

M – geometrie: grafický rozdíl
– https://www.youtube.com/watch?v=ihToFYBjYFQ&t=6s

– zápis do sešitu 
23. 4. GRAFICKÝ ROZDÍL ÚSEČEK-converted
– uč. str. 47 cv. 1, 2 do sešitu

VL
– uč. str. 26, 27, 28 přečíst
– videa Dějiny udatného českého národa: díly 82, 83
– zápis do sešitu u páťáků

23. 4. – 5. ročník

Na mailu máte výsledky ze včerejšího testu.

M

– PS str. 18 dokončit
– do ŠS uč. str. 24 cv. 3, 4

VL
uč. str. 26, 27, 28 přečíst
– videa Dějiny udatného českého národa: díly 82, 83
– zápis do sešitu:
23. 4. NÁRODNÍ PROBUZENÍ-converted

22. 4. – 3. ročník

ČJ
– Klikněte na odkaz a doplňte “íčka”. Kde není možnost výběru, přepište slovní spojení s doplněnými písmeny. Na mail opět pošlu výsledky se známkami.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUM0NOSkU5WEhQN0M3MDJXSU9KVVg0VUtJUy4u

– uč. str. 71 cv. 3 a 4 do ŠS
– PS str. 16 dokončit

M
– do ŠS uč. str. 26 cv. 7 + str. 27 cv. 9
– PS str. 16 cv. 5, 6

ČT
– čítanka str. 130 – 131
– PS str. 26 celá

AJ

22. 4. – 4. ročník

ČJ
– Klikněte na odkaz a doplňte “íčka”. Výsledky opět pošlu mailem.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUMlZURk1OWlRDVlY3S0VDNjlHRTg5MlY1UC4u

– uč. str. 78 – vzor MUŽ: do ŠS přepsat žluté rámečky
– cv. 1 ústně, cv. 2 do ŠS
– PS str. 18 cv. 1

M
desetinné zlomky = zlomky, které mají ve jmenovateli 10, 100, 1 000, 10 000, …. (zapsat do sešitu)
– uč. str. 26 cv. 16 ústně (patří k sobě puzzle, které mají stejného jmenovatele), cv. 22 (tabulku přepsat do sešitu a doplnit) a cv. 3 také do sešitu
– procvičování na stránkách ze včerejška

AJ – klikněte na odkaz a vypracujte kvíz

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMcpiWd8jzy1DvnlKMjtsj3JUNDdXQ1Q1TjNHRUVDTkM4MlE5QUMxTFhYQS4u

 • pracovní sešit str. 59/6
 • zapsat si slovíčka 24. lekce

INFORMATIKA 

Téma: Aplikace Malování – kreslení z tvarů, odesílání přílohy

Úkol:

V aplikaci Malování vytvoř pomocí kroužků housenku a každý kroužek obarvi jinou barvou (klikneš na libovolnou barvu v nabídce, vezmeš plechovku s barvou a klikneš do místa, kde vybranou barvu chceš). Můžeš dotvořit i vlastní pozadí obrázku. Poté obrázek ulož do své složky a v příloze odešli na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

22. 4. – 5. ročník

ČJ
– Klikněte na odkaz a doplňte “íčka”. Výsledky vám opět pošlu mailem.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUMVhORVdQNFhVU0RPREVUVVJUODMwMU9aNi4u

– PS dokončit str. 10 (slohová cvičení NE)
– uč. str. 91 cv. 6 – vyplnit můžete na fólii nebo jenom ústně, cv. a) ústně, cv. b), c), d) do ŠS

M
– PS dokončit str.17 + str. 18 cv. 8, 9

AJ – klikněte na odkaz a vypracujte kvíz

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMcpiWd8jzy1DvnlKMjtsj3JUMDdDQkVYNkRMWUM4RUpYUkJKMVBQM09YVi4u

 • pracovní sešit str. 59/6
 • zapsat si slovíčka 24. lekce

INFORMATIKA 

Téma: Aplikace Malování – dokreslení neúplných obrázků, odesílání přílohy

Office 365 — Outlook  (doručená pošta) —  v příloze máte obrázek k úpravě

Úkol:

Stáhni si obrázek z mailu a otevři ho v aplikaci Malování. Poté k neúplným obrázkům dotvoř pomocí různých tvarů (čar, oválů, …) zajímavé předměty nebo obrázky. Pokus se vytvořit co nejúplnější obrázek dle tvých představ. Pro každou kresbu vymyslete zajímavý název a napište ho k číslu na řádek. Poté obrázek ulož do své složky a v příloze odešli na můj mail martina.uchytillova@zs-zdarec.cz

21. 4. – 3. ročník

ČJ
– uč. str. 70 cv. 4 ústně
– str. 71 cv. 1 ústně
– PS str. 16 cv. 2
– opět můžete procvičovat na stránkách ze včerejška

M – písemné násobení s přechodem přes 10
– sledujte rámeček na str. 26
– cv. 5 do ŠS
– PS str. 15 dokončit

PRV– učebnice str. 59 ,,Chráněné, léčivé, jedovaté rostliny”

 • pracovní sešit str. 50

21. 4. – 4. ročník

ČJ
– uč. str. 77 cv. 10 a 11 ústně
– poproste rodiče nebo sourozence a napište si cv. 4 na str. 17 v PS diktát
– procvičování na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

M
– PS dokončit str. 14
– PS str. 15 cv. 1, 2, 3
– procvičování zlomků na: https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida#kc-38


– uč. str. 64 – rostliny u rybníka
– PS str. 31 cv. 1, 2
– zápis do sešitu 
21. 4. RYBNÍK-converted

21.4. – 5.ročník

ČJ
– uč. str. 90 cv. 3, 4 ústně, cv. 4a) do ŠS
– PS str. 10 cv. 1, 2
– poproste rodiče nebo sourozence a napište si diktát z PS na str.7 cv. 5

M
– do ŠS uč. str. 24 cv. 2
– PS str. 16 dokončit + str. 17 cv. 1, 2, 3


– uč. str. 64 – rostliny u rybníka
– PS str. 31 cv. 1, 2
– zápis do sešitu naleznete u čtvrťáků

AJ –  ve středu zde budete mít testík na měsíce, řadové číslovky a datum, tak si opakujte

 • procvičit si názvy měsíců můžete zde: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/months/trenazer/exercises.html
 • procvičovat řadové číslovky zde (zkusit si třeba “dictation”): https://www.learningchocolate.com/content/ordinal-numbers-1,  https://www.learningchocolate.com/content/ordinal-numbers-2,  https://www.learningchocolate.com/content/ordinal-numbers-3
 • pracovní sešit str. 58/3 a 59/5

 

20.4. – 3. ročník

Během dnešního dne budete mít na mailu výsledky z matematiky. Tento týden bude test z ČJ (vyjm. slova).

ČJ
– uč. str. 70 cv. 1 ústně, cv. 3 do sešitu – určete pády i u množného čísla slova kamarád (Kdo? Co? Kamarádi,….)
– PS str. 16 cv. 1 nahoře
– procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

M – písemné násobení
– uč. str. 25 cv. 2 a 4 do ŠS
– PS str. 15 cv. 1, 2

Aj – dokončit opakovací stránky v pracovním sešitě (kdo ještě nemá)

-procvičovat si na: https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida

 • učebnice str.64 -přečíst komiks (hide and seek – hra na schovávanou, treasure – poklad, dream – sen)

PRV – učebnice str. 58 ,,Části těla kvetoucích rostlin”

 • pracovní sešit str. 49 cv.3., 4., 5

20.4. – 4. ročník

Během dneška budete mít na mailu výsledky z českého jazyka. Tento týden bude test z M a opět z ČJ.

ČJ
– do ŠS uč. str. 77 cv. 7 – 2 sloupce (v prvním sloupci bude slovo opsané z listu a ve druhém bude 6. p. č. mn.)
– cv. 8 na fólii
– cv. 9 do ŠS

M
– do ŠS uč. str. 25 – zelený rámeček + cv. 8 – počítání částí z celku (př.: 1/3 z 27 je _____)
– cv. 10 a 13 do ŠS

VL
– uč. str. 23, 24 přečíst
– PS str. 15
– zápis do sešitu naleznete u páťáků

AJ – učebnice str. 53 – gramatika: Pokud chceme v obchodě požádat o vyzkoušení nějaké věci, použijeme frázi ” Can I try this/these…on, please?”. This=jednotné číslo/These = množné číslo.

-učebnice str.53/3 (můžete si zkusit rozhovor s někým z rodiny, případně si alespoň pojmenovat obrázky)

 • pracovní sešit str. 59/4,5
 • ve středu vás čeká testík na názvy obchodů a oblečení, tak si to zopakujte

20.4. – 5. ročník

Během dneška budete mít na mailu výsledky z českého jazyka. Tento týden bude test z M a opět z ČJ.
Nepřišly mi 3 referáty z ČJ. Dotyčným jsem to napsala do mailu. 

ČJ
– uč. str. 89 cv. 6 ústně
– oznamovací způsob v čase budoucím – uč. str. 90 (žlutý rámeček přepsat do ŠS, tabulku okopírovat a vlepit, pokud nemůžete kopírovat, přepište si i tabulku)
– pod zápis si udělejte do sešitu cv. 1 a 2 (rozdíl mezi složeným tvarem ve cv. 1 a jednoduchým tvarem ve cv. 2)

M – geometrie
– opakování pravidelné obrazce
– PS str. 32 cv. 1, 2, 3, 4 (cv. 5 dobrovolně)

VL
– uč. str. 23, 24 přečíst
– PS str. 15
– zápis do sešitu 
20. 4. VYNÁLEZCI V ČECHCÁCH-converted

AJ – učebnice str. 53 – zopakovat si řadové číslovky a názvy měsíců, podívat se jak se tvoří datum (THE + řadová číslovka + OF + měsíc – např. the eighteenth of November)

 • učebnice str.53/3 – do školního sešitu zapsat datum vždy česky i anglicky 
 • např. 2.ledna = the second of January
 • pracovní sešit str.59/4 (např. Robert’s birthday is on the thirteenth of May.
 • https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-time_months-1-uroven/127?source=dashboardTopicPreviewBox

 

17. 4. – 3. ročník

ČJ – pády podstatných jmen
– do ŠS zapsat žlutý rámeček ze strany 70 v učebnici
– tabulku s jednotlivými pády si okopírujte a vlepte do sešitu (kdo nemůže okopírovat, tak přepíše)
– pádové otázky se přes víkend naučte zpaměti (nejlépe i s nějakým příkladem)
– PS malý str. 34 celá – opakování slovních druhů

M
– Klikněte na odkaz a spočítejte příklady (počítejte na papír a zapište pouze výsledky). Známky vám pošlu mailem. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUOEdVQk9DM1g1OU5HS1hRR0dKMVBKSU40RC4u

– do ŠS zapsat zelený rámeček z učebnice na str. 25 + vypočítat cv. 1

ČT
– čítanka str. 128, 129
– PS str. 25 celá

AJ – pracovní sešit str. 58-59 – tyto 2 opakovací stránky si děti samostatně doplní a já si je oznámkuji. Máte na to dnešní a pondělní hodinu. Poté mi to prosím zkuste oskenovat/vyfotit a poslat na email: milena.chaloupkova@zs-zdarec.cz. Pokud to nepůjde, tak necháme kontrolu a známku až do školy.

17. 4. – 4. ročník

Na mailu máte výsledky z přírodovědy.

ČJ
– Klikněte na odkaz  a doplňte i/y, í/ý. Známky vám pošlu na mail.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChURU5VVFJTUTI2SzBKQVJWRkk2QTJHWlU2Qi4u

– uč. str. 77 cv. 5 na fólii
– cv. 6 do ŠS
– procvičování:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

M
– do ŠS uč. str. 24 cv. 7
– PS str. 14 cv. 3, 4 – u cv. 4 si dejte pozor: i když je tvar rozdělený více než na 4 části (ve cv. a)), i tak lze zakreslit jednu čtvrtinu tvaru
– můžete si vybrat, kde chcete procvičovat:
http://matematika.hrou.cz/c/zlomky/pizza-zlomky-pexeso
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida#kc-38
https://zlomky-hrave.cz/procvicovani/poznavani

AJ – pracovní sešit str. 58/3

-učebnice str. 52/2 – vyberte si 4 obchody, kam chce Robert jít a napište do sešitu věty podle vzoru (otázky psát nemusíte, jen ty věty I’m going to the ……). Pokud se vám bude chtít, tak doplňte věty jednoduchými obrázky.

 

17. 4. – 5. ročník

Na mailu máte výsledky z přírodovědy.
ČJ
– Klikněte na odkaz a doplňte i/y, í/ý. Výsledky vám pošlu na mail.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUNU5VVUI3QTNYNzFGSFVHR0RNSE5JNE8wUi4u

– PS dokončit str. 9
– uč. str. 89 cv. 5 – vyprávějte v přítomném čase – vyberte si jednu odrážku a zapište si ji do sešitu – podtrhněte vlnkou slovesa v přítomném čase

M – písemné sčítání a odčítání desetinných čísel
– uč. str. 24 – zelený rámeček do ŠS (pozn.: desetinné čárky se nikam nehýbou, musí být zapsané POD SEBOU, a to i ve výsledku)
– cv. 1
– PS dokončit str, 15 + str. 16 cv. 8, 9, 10

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI – INFORMATIKA 4. a 5. ročník

 • Poznámka pro žáky účastnící se soutěže:

DĚKUJI VŠEM ZA KRÁSNÉ OBRÁZKY KRASLIC

Vzhledem k tomu, že každý hodnotil svůj obrázek jiným způsobem (někdo si nedal body), jsem se rozhodla dát každému autorovi 5 bodů = ohodnocení každého žáka za svůj obrázek, aby měli všichni stejné podmínky :).

Na vítěze a účastníky čeká po návratu do školy sladká odměna .

                                                                                                                                                                           M. Uchytilová

16. 4. – 3. ročník

M – geometrie
– připomeňte si porovnávání úseček (Jakými způsoby porovnáváme a jak to zapisujeme?)
– do sešitu uč. str. 57 cv. 6 – přenesení úseček – nedělejte útvar jako je v učebnici, ale přeneste jednotlivé úsečky (strany útvaru) pod sebe
– PS str. 34 celá

ČT
– čítanka str. 126 – 127
– PS str. 24 celá

16. 4. – 4. ročník

M – geometrie
– grafický součet úseček (pokud jste zapomněli, koukněte znova na video:

– do sešitu uč. str. 46 cv. 4
– cv. 5 ústně (cv. 6 dobrovolně)
– PS str. 28 cv. 1, 2 nahoře

ČT
– po návratu do školy budou nejméně 2 knihy zapsané ve čtenářském deníku (případně ve čtenářské dílně)

VL – průmyslová revoluce
– učivo ze stran 17, 18 a 19 přeskočíme – není to důležité (pokud sami chcete, můžete si o tom přečíst a doplnit v PS)
– uč. str. 21, 22 přečíst 
– videa Dějiny udatného českého národa: díly 79 a 81
– zápis do sešitu
16. 4. zápis do sešitu PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE-converted

16. 4. – 5. ročník

Prosím všechny páťáky. Pošlete mi do neděle váš referát z ČJ (uč. str. 82 cv. 4c) – měli jste si vybrat nějaké město ze cvičení 4 a napsat na něj referát) na mail anna.kubickova@zs-zdarec.cz. Referáty ohodnotím a pošlu vám známky. (Někdo už mi posílal, nemusí znova.) Pokud to máte napsané ručně, vyfoťte to a pošlete mi fotku. Děkuji za spolupráci.

M
– PS str. 15 cv. 4, 5
– do ŠS uč. str. 23 cv. 4 – příklady vypočítejte a přesvědčte se, že váš výsledek je i v bublinách

ČT
– po návratu do školy budou nejméně 2 knihy zapsané ve čtenářském deníku (případně ve čtenářské dílně)

VL – průmyslová revoluce
– učivo ze stran 17, 18 a 19 přeskočíme – není to důležité (pokud sami chcete, můžete si o tom přečíst a doplnit v PS)
– uč. str. 21, 22 přečíst 
– videa Dějiny udatného českého národa: díly 79 a 81
– zápis do sešitu (naleznete u čtvrťáků) 

15.4.- 3. ročník

ČJ
– uč. str. 69 cv. 2 ústně
– cv. 4 – doplnit na fólii, do ŠS – vyberte si 10 slov, u kterých napíšete jednotné i množné číslo – 2 sloupce (číslo jednotné, číslo množné) a zapište dvojice (př.: Mlýn – mlýny)
– PS str. 15 cv. 3, 4

M
– PS str. 14 dokončit
– uč. str. 24 cv. 10 na fólii

ČT
– PS str. 23 celá
– čítanka str. 116 – 117

AJ – pracovní sešit str. 57/6

 • učebnice str. 65 – projít si stranu, vytvořit vlastní plakát parku nebo hřiště a napsat k němu alespoň 5 vět. Plakát si vložte do učebnice a ve škole mi ho odevzdáte na známku. Pokud chcete známku dříve, můžete mi svůj výtvor vyfotit/naskenovat a poslat na email.

15.4. – 4. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 76 cv. 2, 4
– cv. 3 ústně
– PS str. 17 cv. 2, 3

M
– uč. str. 24 cv. 5 – obrázky si nakreslete do sešitu a napište zlomkem, která část je vybarvena
– PS str. 14 cv. 1, 2 – ve cv. 2 se nenechte zmást, obdélník je rozdělený na 4 části (čtvrtiny), ale vy máte znázornit polovinu – tzn., že polovinu budou tvořit 2 malé části; kruh není rozdělen, ale vy ho na polovinu rozdělit můžete.

– můžete procvičovat na:

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-poznavani

AJ – učebnice str. 52 – přečíst a přeložit si komiks 

 • na této stránce si můžete pustit audio nahrávku komiksu a opakovat si výslovnost jako ve škole: https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501
 • pracovní sešit str. 58/1,2

INFORMATIKA

Téma: Práce s textovým editorem

Zopakuj si, jak se píše na klávesnici:

Úkol:

Spusť aplikaci Word — napiš danou větu — 10 krát ji zkopíruj na nový řádek — u každé změň barvu, velikost a typ písma — soubor ulož (název: 15.4.-věty) a odešli na mail martina.uchytilova@zs-zdarec.cz k vyhodocení.

Kočička přede na zápraží.

15.4. – 5. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 88 cv. 1, 3 – osoby máme 3 v jednotném čísle (1. já   2. ty   3. on, ona, ono) a 3 v množném čísle (1. my   2. vy   3. oni, ony, ona) – je to pěkně vidět v tabulce na str. 88
– cv. 2 ústně
– PS str. 9 cv. 1 (ilustraci dělat nemusíte), 2 – slovesné tvary v přítomném čase vždy s měkkým -i, -í

M
– PS str. 15 cv. 1, 2, 3, 4
– do ŠS uč. str. 23 cv. 6 – pozor na to, aby desetiny zůstaly desetinami, setiny zůstaly setinami apod. (0,9 + 0,8 není 0,17!!! sčítáte mezi sebou desetiny, tak i ve výsledku musí být desetiny: 0,9 + 0,8 = 1,7)

AJ – vytisknout a nalepit si do slovníčku řadové číslovky, poté si zapsat také zbytek slovíček 23. lekce (kdo nemůže tisknout, tak si opíše vše)

AJ – řadové číslovky

 • učebnice str. 52/1 – přečíst a přeložit si komiks
 • procvičovat měsíce na stránkách https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/months
 • na těchto stránkách se můžete seznámit s tím, jak v angličtině čteme datum (podívejte se hlavně na ten první způsob)
 • https://www.helpforenglish.cz/article/2010011201-jak-cteme-anglicky-datum

INFORMATIKA

Téma: Práce s textovým editorem

Zopakuj si, jak se píše na klávesnici:

Úkol 1.

Spusť aplikaci Word — napiš své jméno — 10 krát ho zkopíruj na nový řádek — u každého změň barvu, velikost a typ písma — soubor ulož (název: 15.4.-jméno)

Úkol 2. Přepiš a doplň:

 1. Napiš své bydliště – vel. 14, Typ písma: Arial, barva: zelená

Odpověď:

 1. Červeně napiš tvé oblíbené zvíře.

Odpověď:

 1. Napiš 4 názvy měst nebo států, kde je v názvu ě, ď, č, Š, Č, …(ukázka – Čína):

Odpověď:

— soubor ulož (název: 15.4.- úkol 2) — oba soubory v příloze odešli na můj mail martina.uchytilova@zs-zdarec.cz

 

14. 4. – 3. ročník

ČJ – číslo podstatných jmen
– do ŠS přepsat žlutý rámeček z uč. na str. 69 (+ příklady: ten sněhulák – ti sněhuláci, ta kniha- ty knihy, to auto- ta auta)
– cv. 3 do ŠS
– PS str. 15 cv. 1, 2

M
– do ŠS uč. str. 24 cv. 9
– PS str. 14 cv. 4, 5
– BĚHEM TOHOTO TÝDNE VÁM POŠLU OPAKOVÁNÍ NA MATEMATIKU FORMOU ELEKTRONICKÉHO KVÍZU. (písemné sčítání a odčítání + násobení 10 a 100) 

PRV – Pracovní sešit str. 48 ,,Společné znaky rostlin”

– vypracovat celou stranu, opakování předchozího učiva

Učebnice str. 57 ,, Části těla kvetoucích rostlin”

 – pojem ,,kořen”  -naučit se rozeznávat jeho dva typy https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm– najít pampelišku a trávu na zahradě a prohlédnout si jejich kořeny 

 • osvojit si pojmy cibule, oddenek , hlíza – k jednotlivým pojmům nalézt na internetu rostliny (cibuloviny, hlíznaté rostliny, oddenek má kapraď samec nebo přeslička)
 • pracovní sešit str. 49 cv. 1., 2.

14. 4. – 4. ročník

ČJ – vzor hrad + podvzor les
– zápis do sešitu
14. 4. – vzor hrad-converted

– uč. str. 76 cv. 1 ústně
– PS str. 17 cv. 1

M– zlomky
– do ŠS přepsat zelený rámeček v uč. na str. 24
https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA&t=1s

– do ŠS uč. str. 24 cv. 2 – obrázky kreslete pouze ke cv. a) (je důležité, aby kruhy byly rozděleny na správný počet stejných částí. Rozdělte je tak, jak to bylo ve videu)


– Klikněte na odkaz a odpovězte na otázky. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChURFhWRE1LWkRHWFFRRlRQNFY3VEwwWlpKUi4u

– uč. str. 62 a 63 přečíst

14. 4. – 5. ročník
Na mailu máte výsledky z vlastivědy z minulého týdne. Prosím ty, kdo ještě nevyplňoval, tak vyplňte, nebo budu nucena vám dát 5 za nesplnění. Tento týden vám pošlu opakování na přídavná jména.

ČJ
– jaké máme slovesné způsoby? Zkuste ke každému vymyslet příklad. (uč. na str. 87 vám pomůže)
– uč. str. 88 – oznamovací způsob
– žlutý rámeček přepsat do sešitu + oranžovou tabulku okopírovat a vlepit (pokud nemáte možnost kopírování, tak přepsat)
– vymyslete si vlastní sloveso a podle tabulky ho vyčasujte v oznamovacím způsobu

M
– zelený rámeček v uč. na str. 23

– uč. str. 23 cv. 1 do ŠS 


– Klikněte na odkaz a odpovězte na otázky.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChURFhWRE1LWkRHWFFRRlRQNFY3VEwwWlpKUi4u

– uč. str. 62 a 63 přečíst

AJ – do slovníčku – vypsat si ze slovíček 23. lekce názvy měsíců (tak jak jdou za sebou – JANUARY,FEBRUARY, MARCH, APRIL,MAY, JUNE,JULY,AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER,DECEMBER)

 • pracovní sešit str. 58/1,2
 • https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/months

 

8. 4. – 3. ročník

ČJ
– PS malý str. 33 celá
– uč. str. 68 cv. 2 na fólii vyplnit, ústně určit rod podstatných jmen, cv. 2a) do ŠS
– PS velký str. 14 cv. 1 (přes Velikonoce dokončit celou stranu 14)
výsledky SD-converted

M
– uč. str. 23 cv. 5 dokončit do ŠS
– do ŠS str. 24 cv. 6, 7
– (přes Velikonoce cv. 12)

ČT
– PS str. 22 celá
– čítanka str. 118 – 119

AJ – učebnice str.63 – projít si gramatiku nahoře, cvičení 3 můžte zkusit ústně (začněte u otázky: “Are you happy?” – odpovězte podle pravdy a pokračujte dál).

– pracovní sešit str. 57/4,5

PRV – vypracovat v době volných dnů

– jelikož se nám blíží Velikonoce, je dobré si připomenout jejich význam, k tomu vám poslouží přiložený odkaz, kde naleznete video ,,Historie Velikonoc”.

https://www.youtube.com/watch?v=llceKZR0SRQ

 – učebnice str. 54 ,,Velikonoce” – přečíst celou stranu, prohlédnout si obrázek

 • rovněž téma Velikonoc naleznete v pracovním sešitu, tuto stranu si přes svátky děti vypracují

8. 4. – 4. ročník

Klikněte na odkaz a odpovězte na otázky z vlastivědy. Výsledky vám pošlu mailem.

Přikládám novou verzi:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUNUJOUDVDSDhNWVhFOVU0VDM5RjE3NjQ5Ri4u

 

ČJ
– do ŠS uč. str. 75 cv. 7
– cv. 9 ústně
– PS str. 16 dokončit
– (přes Velikonoce procvičování na školákově)

M
– uč. str. 23 cv. 2 na fólii; cv. 5, 6 a 9 do sešitu
– PS str. 13 cv. 1
– (přes Velikonoce dokončit str. 13 v PS)

AJ – učebnice str. 51/3 (pokud máte s kým, tak si zkuste zahrát hru)

-pracovní sešit str. 57/6 (inspirujte se ve cvičení 3)

-zapsat si slovíčka 23. lekce

INFORMATIKA 

Téma: Velikonoce

Vyhlašuji soutěž o nejhezčí kraslici (malované vajíčko) v programu Malování.

Postup:  Start —- Příslušenství Windows —- Malování —- nakreslení obrázku —- soubor —- uložit jako —- obrázek ve formátu JPG —- název souboru: kraslice —- uložit

Pravidla soutěže:

 1. Žák namaluje v programu Malování (může být i Malování 3D) vajíčko – kraslici a libovolně ji pomaluje.
 2. Uloží do své složky.
 3. Poté v příloze odešle na můj mail martina.uchytilov@zs-zdarec.cz

     Termín dodání je do pondělí 13.4.2020 (do 17 hodin).

 1. Z Vašich doručených obrázků vytvořím kvíz. Na Váš mail každému odešlu odkaz, kde vyhodnotíte každý obrázek.Hodnocení se bude účastnit 3. 4. a 5 ročník. Čím víc dáte hvězdiček, tím se Vám obrázek  líbí víc.

     Termín nejpozdějšího dodání je středa 15.4.2020 (do 17 hodin).

 1. Vyhodnocení a zobrazení obrázků na webu školy – nástěnka velké třídy. Po návratu do školy sladká odměna.

Přeji Vám hodně úspěchu 😊

                                                                              Velikonoční přání v obrázcích | Obrázky, animace ke stažení zdarma    M.U.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na mail.

8. 4. – 5. ročník

Klikněte na odkaz a odpovězte na otázky z vlastivědy. Výsledky vám pošlu na mail.

Přikládám novou verzi:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUNUJOUDVDSDhNWVhFOVU0VDM5RjE3NjQ5Ri4u

 

ČJ – slovesný způsob
– uč. str. 86 cv. 4 – cv. c), d) ústně; cv. e) do sešitu (vyberte si 5 různých podstatných jmen a určete mluvnické kategorie)
– do ŠS zapsat žlutý rámeček z uč. na str. 87
– cv. 2 pod rámečkem (určité tvary sloves = vyjadřuje osobu, číslo, způsob, čas), udělejte pouze cv. b) – do ŠS zkuste určit jaký způsob sloveso vyjadřuje – nejlépe do 3 sloupců  (rozdíly mezi jednotlivými způsoby jsou vidět ve cv. 1 – zelené rámečky = způsob oznamovací, modré rámečky = způsob rozkazovací, červené rámečky = způsob podmiňovací)
– (přes Velikonoce PS str. 8 dokončit)

M
– PS str. 14 celá
– (přes Velikonoce procvičovat)
https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla

AJ – učebnice str. 51/3 -podívejte se na obrázek rozvrhu a napište mi do školního sešitu odpovědi na tyto otázky (celou větou podle vzoru):

1.What’s the first lesson on Tuesday?

2.What’s the third lesson on Friday?

3.What’s the fifth lesson on Thursday?

4.What’s the second lesson on Monday?

5.What’s the fourth lesson on Wednesday?

 • pracovní sešit str. 57/5, cvičení 6 je dobrovolné

INFORMATIKA 

Téma: Velikonoce

Vyhlašuji soutěž o nejhezčí kraslici (malované vajíčko) v programu Malování.

Postup:  Start —- Příslušenství Windows —- Malování —- nakreslení obrázku —- soubor —- uložit jako —- obrázek ve formátu JPG —- název souboru: kraslice —- uložit

Pravidla soutěže:

 1. Žák namaluje v programu Malování (může být i Malování 3D) vajíčko – kraslici a libovolně ji pomaluje.
 2. Uloží do své složky.
 3. Poté v příloze odešle na můj mail martina.uchytilov@zs-zdarec.cz

     Termín dodání je do pondělí 13.4.2020 (do 17 hodin).

 1. Z Vašich doručených obrázků vytvořím kvíz. Na Váš mail každému odešlu odkaz, kde vyhodnotíte každý obrázek. Hodnocení se bude účastnit 3. 4. a 5 ročník. Čím víc dáte hvězdiček, tím se Vám obrázek líbí víc.

     Termín nejpozdějšího dodání je středa 15.4.2020 (do 17 hodin).

 1. Vyhodnocení a zobrazení obrázků na webu školy – nástěnka velké třídy. Po návratu do školy sladká odměna.

Přeji Vám hodně úspěchu 😊

                                                                              Velikonoční přání v obrázcích | Obrázky, animace ke stažení zdarma    M.U.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na mail.                                                                                              

 

7. 4. – 3. ročník

ČJ
– PS malý str. 32 celá
– uč. str. 68 – Rod podstatných jmen – žlutý rámeček napsat do sešitu
– cv. 1 ústně – přečíst, najít podstatná jména a určit jejich rod
– cv. 1a) do ŠS – nevypisujte všechna podstatná jména, ke každému rodu stačí vypsat 3 příklady

M
– do ŠS uč. str. 23 cv. 5 růžový sloupeček
– PS str. 13 cv. 2, 3

PRV

– zopakovat předchozí učivo z učebnice  na str. 55-56

 • v přiloženém odkazu děti mohou zkoušet poznávat okrasné rostliny (některé jsou k vidění už i v přírodě, mohou se je pokusit pojmenovat)

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/okrasne-rostliny/kviz.html

7. 4. – 4. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 75 cv. 5
– cv. 6 ústně
– PS str. 16 cv. 2, 3
– procvičování na školákově
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1A.htm

M
– uč. str. 22 cv. 4 do ŠS – nemusíte hledat maximální hmotnost, stačí vyhledat průměrnou hmotnost (tabulku si napište do sešitu)
– PS str. 12 cv. 3, 4 (cv. 5 je dobrovolné)

PŘ – opakování
– uč. str. 61 + PS str. 30 celá
– BĚHEM PŘÍŠTÍHO TÝDNE BUDE KRÁTKÝ TEST (parky a městská zeleň, okolí lidského obydlí)

7.4. – 5. ročník

ČJ
– uč. str. 86 cv. 3 – na fólii doplnit, cv. a), b) ústně; do školního sešitu napište 3 věty s použitím složeného slovesného tvaru (sloveso bude vyjádřené dvěma slovy např.: četl jsem). Ve větách si slovesný tvar vlnkou podtrhněte.
– PS velký str. 8 cv. 1 
– PS malý str. 28 cv. 2b) + c) na str. 29 (opakování přídavných jmen) 

M – zaokrouhlování desetinných čísel
– PS str. 13 dokončit
– procvičování na:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zaokrouhlovani-desetinnych-cisel

PŘ – opakování
– uč. str. 61 + PS str. 30 celá
– BĚHEM PŘÍŠTÍHO TÝDNE BUDE KRÁTKÝ TEST (parky a městská zeleň, okolí lidského obydlí)

 

AJ – zopakovat si názvy nemocí a doplnit pracovní sešit str. 56/3

 • seznamte se ve videu s výslovností řadových číslovek (a můžete si i zatančit:-))

 • pracovní sešit str.57/4
 • výslovnost řadových číslovek najdete také zde: https://www.learningchocolate.com/content/ordinal-numbers-1
 • procvičovat řadové číslovky můžete na těchto stránkách: https://www.turtlediary.com/game/ordinal-numbers.html

 

6.4. – 3. ročník

ČJ
– PS velký str. 13 – slovní druhy opakování
6. 4. SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ-converted
– pracovní list vyplňte a pošlete mi ho prosím zpět na mail

M
– uč. str. 23 cv. 2 ústně
– do ŠS cv. 5 pouze žlutý sloupeček
– PS str. 13 cv. 1

AJ – učebnice str. 62/1 (přečíst si a přeložit) a cvičení 2 (ústně, např. ve dvojici se sourozencem nebo rodičem – 1. se ptá “How old are you?” a 2. odpovídá za jednotlivé ptáčky podle toho, kolik ukazují pírek)

– pracovní sešit str.56/2,3

PRV – SPOLEČNÉ ZNAKY ROSTLIN – učebnice str. 56

– pomocí přiložené prezentace zopakovat předchozí látku

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/12274

– děti si namalují rostlinu (např. pampelišku, tulipán,..) a samostatně se pokusí popsat základní znaky rostlin:

 • rostliny- dýchají (Co?), přijímají vodu (Jakým způsobem?), přijímají světlo (Jak?), vylučují (Co?, Jak?), reagují na změny v přírodě (Jak?), pohybují se (Jak?),…
 • na zahradě nebo během procházky v přírodě děti naleznou Pampelišku (smetanku) lékařskou a Sedmikrásku obecnou – rostliny opatrně i s kořenem vyjměte z půdy a zkuste je doma společně s dětmi vylisovat, návod na lisování květin v knize přikládám – https://www.wikihow.cz/Jak-vylisovat-květiny

6.4. – 4. ročník

M
– uč. str. 22 cv. 2 do ŠS (do sešitu pouze výpočty, tabulku nepřepisujte)
– PS str. 12 cv. 2

ČJ
– uč. str. 74 cv. 3 ústně (včetně cv. a))
– str. 75. cv. 4 ústně – cv. 4a) do sešitu – pozor vzor pán je sice tvrdý vzor, ale v 1. a 5. pádě čísla množného se píše “i”

př.: Silný jako lev. (lev bez lva jako pán bez pána – Silný jako pán.), Silní jako lvi. (Silní jako páni.)
– PS str. 15 dokončit, str. 16 cv. 2

VL
– to samé co 5. ročník

AJ – učebnice str.51 – gramatika v horní části stránky -pokud se chceme zetat, jestli se třetí osobě něco líbí, začneme otázku pomocným slovesem DOES, pak následuje podmět nebo zájmeno (mum, Tom, …nebo HE/SHE) a sloveso LIKE. V krátké odpovědi také použijeme pomocné sloveso, a to buď v kladné (does) nebo záporné (doesn’t) podobě. Např. Does he like red? – No, he doesn’t. /Yes, he does.

-pracovní sešit str. 57/4,5

 

6.4. – 5. ročník

M – geometrie
– Pravidelné obrazce – uč. str. 47 zelený rámeček přepsat do sešitu
– cv. 1, 2, 3 pod rámečkem ústně
– cv. 4 do sešitu, cv. 5 na list papíru

ČJ
– uč. str. 86 žlutý rámeček zapsat do ŠS
– uč. str. 85 cv. 2 do ŠS (pište dvojice, př.: skončíme – skončit), cv. 2a) zakroužkovat složené slovesné tvary
– PS malý str. 28 cv. 1, 2a) (opakování přídavných jmen)

VL
– uč. str 16 přečíst
– PS str. 12, 13 cv. 1, 3, 4, 6, 7 
– videa Dějiny udatného českého národa: díly 76, 77
– zápis do sešitu
6. 4. zápis do sešitu JOSEF II-converted 

 

AJ – učebnice str. 50/1 – přečíst a přeložit si komiks, cvičení 2 můžete zkusit udělat ústně

 • podívat se na video o různých zdravotních problémech (otázka:What’s the matter?-Co se děje?)

 • pracovní sešit str. 56/1,2

 

 

3. 4. – 3. ročník

ČJ
– PS velký str. 13 cv. 1 nahoře
– PS malý str. 31 celá
– v příštím týdnu pošlu pracovní list na opakování slovních druhů, který oznámkuji (zpětná vazba pro vás i pro mě)

M
– do ŠS přepsat zelený rámeček z uč. na str. 22 – věnujte pozornost názorným příkladům
– cv. 1 pod rámečkem do sešitu (s rozkladem)

ČT
– čítanka str. 124 – 125
– PS str. 21 celá

AJ – Klikni na odkaz, kde najdeš kvíz z angličtiny (opakování učiva). Kvíz bude vyhodnocen a známka bude zapsána do klasifikace. Výsledek budete mít na mailu 🙂 .

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMW17b9NHhnRItTZzCCgoAI1UOFY0SVZQMjEyNTdQQ0kyV0gzVEEySlI4Qi4u

-zapsat si slovíčka (fráze) 22. lekce – (výslovnost psát nemusíte)

-pracovní sešit str. 56/1

-procvičovat si číslice např. na https://www.gamestolearnenglish.com/numbers/

3. 4. – 4. ročník

NA MAILU MÁTE VÝSLEDKY TESTŮ Z ČJ A M

ČJ
– uč. str. 74 cv. 1 ústně
– do ŠS zapsat: POZOR! podstatná jména jako sněhulák, drak nebo strašák řadíme k životným a skloňujeme je podle vzoru pán (i když ve skutečnosti nežijí)
– cv. 2 (str. 74) do zapsat do sešitu

M
– uč. str. 22 cv. 1 – tabulku přepište do sešitu a doplňte zprávu
– PS str. 12 cv. 1

AJ – Klikni na odkaz, kde najdeš kvíz z angličtiny (opakování učiva). Kvíz bude vyhodnocen a známka bude zapsána do klasifikace. Výsledek budete mít na mailu 🙂 .

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMW17b9NHhnRItTZzCCgoAI1UMVI0NTU2UFFNWU45T1A1VTlFRE5JR1MyMy4u

-pracovní sešit str. 56/2,3

3. 4. – 5. ročník

NA MAILU MÁTE VÝSLEDKY TESTŮ Z ČJ A M

ČJ – slovesa
– do ŠS zapsat žluté rámečky 
– ústně cv. 1 a), b), e), f), g)
– poproste někoho z rodičů či sourozenců a napište si diktát – PS malý str. 20 cv. 8 nebo 9 nebo 10

M – zaokrouhlování desetinných čísel
– do ŠS zapsat zelený rámeček ze strany 22 v učebnici
– cv. 1 pod rámečkem do sešitu
– PS str. 13 cv. 1

Doporučuji na procvičování desetinných čísel:

https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla

 

2. 4. – 3. ročník

M – porovnávání úseček
– zápis do sešitu
2.4. porovnávání úseček-converted

– do sešitu uč. str. 56 cv. 2 (cv. 1 dobrovolné)

ČT
– čítanka str. 122 – 123
– PS str. 20 celá (se kterým slovem je slovo bludiště příbuzné – cvičení 9 ti napoví)

2. 4. – 4. ročník

M – grafický součet úseček

zápis do sešitu: Grafický součet úseček
Grafický součet úseček provedeme tak, že narýsujeme libovolnou přímku a pomocí kružítka na ni přeneseme jednotlivé úsečky za sebe.

– narýsujte si příklad z prvního videa: délka úsečky AB je 3 cm a délka úsečky CD je 5 cm

pod narýsovaný příklad zapsat:
Úsečka XZ je grafickým součtem úseček AB a CD. Zapisujeme: XZ = AB + CD. Správnost grafického součtu si můžeme ověřit měřením.

– do sešitu uč. str. 45 cv. 1

– ústně cv. 3 na str. 45

VL
– to samé jako 5. ročník

2. 4. – 5. ročník

M
– do ŠS uč. str. 21 cv. 4
– PS str. 12 dokončit stranu – pozor na slovní úlohu, nenechte se zmást (doporučuji nakreslit si osu a hodnoty zapsat do ní)

VL
– uč. str. 15 – přečíst
– zápis do sešitu
2.4. zápis do sešitu OSVÍCENSTVÍ-converted
– videa na youtube Dějiny udatného českého národa : díly 73, 74, 75

1.4. -3. ročník

ČJ
– PS velký str. 12 cv. 1, 2, 3 dole
– PS malý str. 30 celá (u cvičení 4 zkuste vymyslet jiná citoslovce než ve velkém PS)

M
– uč str. 22 cv. 12 na fólii
– PS str. 12 dokončit celou stranu

ČT
– čítanka str. 120 – 121
– PS str. 19 celá

AJ – učebnice str. 61/3 – ústně

 • pracovní sešit str. 55/6

Prvouka – opakovací test formou kvízu. Omlouvám se, že je vložen dnes, ale včera jsme zkoušeli nastavení. Stačí kliknout na odkaz a přihlásit se pomocí školního mailu a hesla, které má každý žák svoje. Pokud by vám nešel kvíz vyplnit, tak mi napište na mail: martina.uchytilova@zs-zdarec.cz  . 

Kvíz bude vyhodnocen a známka bude zapsána do klasifikace. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMW17b9NHhnRItTZzCCgoAI1UQUdROUhLNzBTS1VIU1AyWjJJME01QTA4TS4u

 

1. 4. – 4. ročník

ČJ – TEST

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUOTRXU0lQOU41WjFFTUEyUjUwTFROSktJQy4u

– zápis do sešitu
1. 4. VZOR PÁN-converted

M – TEST

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUNENYRTRIUUsxSlozMzE3RlFQREgxWVVPUS4u

– do ŠS uč. str. 21 cv. 6 (můžete se inspirovat otázkami z jiných úloh)

ICT – Změna typu písma – “zašifrování” textu

Postup: 

Celou báseň označ (zabarvit od prvního písmene po poslední = zmáčkni levé tlačítko myši před prvním písmenem textu a posouvej za poslední písmeno – text se zabarví) – v horní liště změň typ písma Arial na Webdings—- text se „zašifruje“ = změní 

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na mail.

AJ – zapsat si slovíčka 22. lekce

 • učebnice str.50/1 – přečíst a přeložit si komiks
 • pracovní sešit str.56/1

 

1. 4. – 5. ročník

ČJ – TEST
Klikněte na odkaz a odpověz na otázky. Kvíz vyhodnotím a oznámkuji.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChUQ0Y2WkhaNUg5RTQzSFRTNVg4Tk9UQzNNUi4u

– do ŠS: vyberte si 5 jakýchkoli přídavných jmen a vystupňujte je (1., 2. i 3. stupeň)

M – TEST
Klikněte na odkaz a vypočítej pár příkladů. Kvíz vyhodnotím a oznámkuji.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMQZ-pd-W09tAriJrLTAlPChURU1HRDNIQ1NXTTg0S1g3SFNUUFI5VEoxTi4u

– PS str. 12 cv. 1, 2

ČJ – SLOH
– PS str. 7 cv. 1 (cv. a) do slohového sešitu)

AJ – Klikni na odkaz, kde najdeš kvíz z angličtiny (opakování učiva). Kvíz bude vyhodnocen a známka bude zapsána do klasifikace.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbasbwN-_ketvbltXuSSMW17b9NHhnRItTZzCCgoAI1UMVRJVjBCRFVaQ1VTV1VRVFUxQVBPQ0ZJOC4u

 • učit se nová slovíčka

ICT – Změna typu písma – “zašifrování” textu

Postup: 

Celou báseň označ (zabarvit od prvního písmene po poslední = zmáčkni levé tlačítko myši před prvním písmenem textu a posouvej za poslední písmeno – text se zabarví) – v horní liště změň typ písma Arial na Webdings—- text se „zašifruje“ = změní 

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na mail.

31. 3. – 3. ročník

Vytvořím pracovní list na opakování slovních druhů. Byla bych ráda, abyste mi ho vyplněný poslali zpět na mail (jako fotku). Abych měla já ale i vy nějakou zpětnou vazbu. Děkuji za spolupráci.

ČJ – citoslovce
– zápis do sešitu uč. str. 66 nahoře (+ napsat příklady: au, ó, brr, haf, kvák, bum, jéé,…)
– do ŠS cv. 1
– PS malý str. 29 (v rámečku máte další různé příklady citoslovcí) cv. 1, 2, 3

 M
– do ŠS uč. str. 21 cv. 4 (pište si to s těmi rozklady)
– PS str. 12 cv. 4

 

PRV –  SPOLEČNÉ ZNAKY ROSTLIN – učebnice str. 55

https://slideplayer.cz/slide/11571439/

VY_32_INOVACE_16.01.PLA.PR.3

– prac. sešit str. 48/1, 3

Dobrovolné: prac. sešit str. 37/4, 5

31. 3. – 4. ročník

ČJ
– uč. str. 72 cv. 7 – obrázky pojmenujte (musí to být rod mužský); slova si napište do sešitu a určete jejich vzory; cv. 7a) si udělejte ústně (př.: žlutý motýl) a cv. 7b) si zase napište do sešitu (má to být pouze 1 věta, ve které použijete co nejvíce slov z obrázků)
– cv. 9 – doplnit na fólii, cv. a) a b) ústně
– PS str. 15 cv. 2, 3

M
– uč. str. 21 cv. 5 – do ŠS pouze odpovědi na otázky
– cv. 7 ústně  (nezapomeňte, jsou to záporné hodnoty)
– cv. 8 je dobrovolné
– PS str. 11 cv. 3 (cv. 4 je dobrovolné)


– uč. str. 60 – člověk a okolí lidských obydlí – přečíst
– PS str. 29 celá
– zápis do sešitu (máte tam správné odpovědi z minulého týdne)
31. 3. ČLOVĚK A OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ-converted

31. 3. – 5. ročník

ČJ
– PS malý str. 25 cv. 1 – napsat do ŠS (pokud máte v závorce zlý, 2 znamená to, že musíte přídavné jméno zlý použít ve 2. stupni: 1. = zlý, 2. = horší, 3. = nejhorší)
– cv. 4 ústně
– cv. 5 doplnit
– cv. 6 – utvořit 2. stupeň opisem – používáte k tomu některá příslovce – velmi, poměrně, více, méně,…. (př.: 1. = sluneční, 2. = více sluneční, 3 = nejvíce sluneční)

M – porovnávání desetinných čísel

– zápis do sešitu
31. 3. POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL-converted
– uč. str. 21 cv. 1, 3 na fólii


– to samé jako 4. ročník

AJ – učebnice str. 49/4 – ústně

– pracovní sešit str. 55/6 (do prvního sloupečku napište anglicky otázky: Co budeš dělat večer? Co budeš dělat zítra odpoledne ? Co budeš dělat v sobotu? – nápovědu máte ve cvičení 5, do druhého sloupečku na ně pak odpovězte:např. I’m ….in the evening.)

 • zapsat si slovíčka 22. lekce

 

30. 3. – 3. ročník

ČJ
– PS malý str.. 28 celá
– PS velký str. 12 cv. 1, 2 nahoře

M
– PS str. 11 celá
– do ŠS slovní úloha z učebnice na str. 21 cv. 5

AJ – učebnice str. 61 – projít si novou gramatiku – užití členů A a THE

Neurčitý člen „A“ používáme tehdy, když mluvíme o něčem poprvé (např. There is a house.). Pokud o dané věci mluvíme dále, pak už použijeme určitý člen „THE“. Už se nejedná o novou informaci. Posluchač už ví, co máme na mysli.(The house is big.)

– pracovní sešit str. 55/4,5

 

PRV –  VELIKONOCE – učebnice str. 54, prac. sešit str. 47/1,2,  Vv -prac. sešit str. 47/ 3 

Dobrovolné: prac. sešit str. 24/3

 

30.3. – 4. ročník

ČJ
– uč. str. 71 cv.5 – přísloví sestavit ústně a do ŠS vypsat podstatná jména a určit jejich rod i vzor (U podstatných jmen den a večer se vzor špatně určuje. Den má v jednotlivých pádech více tvarů a večer se skloňuje podle podvzoru les.)
– uč. str. 72 cv. 6 ústně 
– PS str. 15 cv. 1

M – práce s diagramy
– Do ŠS uč. str. 20 cv. 1 – diagram překreslit do sešitu se všemi hodnotami (nezapomeňte ani na nadpis a vysvětlivky). Otázky přepsat pod diagram (i s odpověďmi).
– cv. 2 ústně
– PS str. 11 cv. 1, 2

AJ – pracovní sešit str. 55/4 (přečtěte si dobře zadání – zvířátka nemluví většinou o sobě, ale o těch druhých), cv. 5, 6

VL
– PS str. 11 celá – opakovací strana (budete muset spolupracovat s učebnicí, je tam hodně maličkostí, které jsem nezdůrazňovala); cvičení 1 druhá, otázka: v učebnici nenaleznete – správná odpověď je Vyšehrad; cvičení 2, čtvrtá otázka: správná odpověď je Hostýn

 

30.3. – 5. ročník

ČJ – stupňování přídavných jmen
– zápis do sešitu
30. 3. STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN-converted
– PS malý str. 24 cv. 1, 2
M – geometrie
– ústně uč. str. 46 cv. 6, 8 (cv. 5 dobrovolné na list papíru)
– PS str. 31 celá
VL
– PS str. 11 celá – opakovací strana (budete muset spolupracovat s učebnicí, je tam hodně maličkostí, které jsem nezdůrazňovala); cvičení 1 druhá, otázka: v učebnici nenaleznete – správná odpověď je Vyšehrad; cvičení 2, čtvrtá otázka: správná odpověď je Hostýn

AJ – učebnice str. 49 – gramatika v horní části stránky – přítomný čas průběhový (-ing) můžeme použít nejen tehdy, když mluvíme o tom, co děláme právě teď, ale i tehdy, když mluvíme o tom, co se chystáme dělat v budoucnosti (např. dnes večer nebo zítra). Více o této gramatice v učebnici na str. 78 – můžete si projít.

 • pracovní sešit str. 54/3 a 55/4,5

 

27. 3. – 3. ročník

ČJ – částice
– zápis do sešitu str. 65 dole
– do ŠS str. 65 cv. 1 dole

M
– uč. str. 20 zelený rámeček – do ŠS (i vzory příkladů)
– do ŠS cv. 1 pod rámečkem

ČT
– PS str. 18 cv. 3, 4 (5 je dobrovolná)

AJ – pracovní sešit str. 54/2 (na linky pište anglicky celé věty), 3

 • podívejte se na video a seznamte se s dalšími budovami ve městě

27. 3. – 4. ročník 

NA MAILU MÁTE VÝSLEDKY TESTŮ.

ČJ
– vzory rodu mužského
– zápis do sešitu
27. 3. SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO
– uč. str. 71 cv. 4 ústně
Životnost – musíte si říct 4. pád. Pokud se tvar slova změní (drak – vidím draka), je to životný, pokud se nezmění (kostel – vidím kostel), je to neživotný. Už jsme dělali.

M
– do ŠS uč. str. 19 cv. 5 c), d), f), h)
– PS str. 10 cv. 3 dobrovolně

AJ – pracovní sešit str. 54/2,3

 • učebnice str. 49 – projít si gramatiku v horní části stránky
 • učebnice str. 49/3 – vybrat si 2 obrázky toho, co má Bad rád a 2 toho, co nemá rád. Obrázky si jednoduše překreslete do sešitu (popř. okopírujte) a napište ke každému 1 větu (např. Bad likes …. Bad doesn’t like….)

 

27. 3. – 5. ročník

NA MAILU MÁTE VÝSLEDKY TESTŮ.

ČJ
– na fólii uč. str. 83 cv. 8 – cv. a), c) ústně, cv. b) do ŠS – 2 řádky
– PS malý str. 20 cv. 7 + vyplnit cvičení nad tím (kdo ještě nemá)

M
– PS str. 11 celá (cv. 13 je dobrovolné)

26. 3. – 3. ročník

M – geometrie
– do sešitu uč. str. 55 cv. 5, 6
– PS str. 33 dokončit stranu (cv. 5 – vycházejte z délek ze cv. 4; cv. 6 je dobrovolné)

ČT
– čítanka str. 114 celá
– PS str. 16 – vymyslet reklamu na odstraňovač známek podle vzoru + str. 17 celá

26. 3. – 4. ročník

M – geometrie
přenášení úseček
– modrý rámeček do sešitu přepsat 

– uč. str. 44 cv. 1 a cv. 4 do sešitu
– PS str. 27 celá

VL
– to samé co 5. ročník

26. 3. – 5. ročník

M
– dodatek k desetinným číslům: Nuly na konci čísla NEMĚNÍ jeho hodnotu (2,3 = 2, 30 = 2,300)

– do ŠS uč. str. 20 cv. 3
– PS str. 10 cv. 2, 3, 4, 5, 6

VL – ČESKÁ VZDĚLANOST
– uč. str. 12 a 13 přečíst
– PS str. 10 celá
– Dějiny udatného národa českého – díly: 65, 66 i 67
– zápis do sešitu
26. 3. zápis do sešitu ČESKÁ VZDĚLANOST

AJ (omlouvám se, měla být včera, ale spletla jsem si rozvrh…)

– zapsat si slovíčka 21.lekce

 • učebnice str.48/1 – přečíst  a přeložit si komiks
 • pracovní sešit str.54/1,2 (nabídka slov: getting…..train, shopping, playing, doctor’s)

 

25. 3. – 3. ročník

ČJ
– PS velký str. 11 dokončit
– PS malý str. 27 dokončit (cv. 4 nepište podle diktátu, pouze podtrhněte spojky)
– procvičování slovních druhů na školákově

M
– PS str. 10 celá (pozn.: cv. 5 – není to 4 . 501 ale 4. 50 litrů – písmeno l by mohlo někoho zmást)

ČT
– čítanka str. 111 – 113
– PS str. 15 dokončit

AJ

 • zapsat si do slovníčku slovíčka 21. lekce
 • učebnice str. 60/1 – přečíst a přeložit si komiks
 • pracovní sešit str. 51/1

25. 3. – 4. ročník

ČJ
– PS str. 14 celá
– procvičování na školákově (rod ženský a střední)

M
– PS str. 9 dokončit
– orientace v jízdním řádu – uč. str. 18 cv. 1 – do ŠS  (cv. 1c) nemusíte, ale můžete si dohledat)

ČJ – sloh
– charakteristika – zopakujte si, jaké znaky má charakteristika
25. 3. CHARAKTERISTIKA

ICT – v rámci mezipředmětového propojení jsem vám na váš školní mail poslala odkaz k vypracování kvízu z přírodovědy a vlastivědy. Kvíz bude vyhodnocen a známka bude zapsána do klasifikace. Věřím, že se vám bude pětiminutovka líbit a budeme ji opakovat i z jiných předmětů.

Úkol: Úprava textu, odeslání přílohy 

Postup: OFFICE 365 – Aplikace WORD – přepiš jakoukoliv básničku z čítanky (1 – 2 sloky) a dle svého výběru různě změň písmo – velikost, název, barvu, typ, … — ulož do aplikace OneDrive (název: 25.3.-básnička) – odeslat jako přílohu na mail: martina.uchytilova@zs-zdarec.cz

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na mail.

 

AJ – zapsat si slovíčka 21. lekce

 • učebnice str. 48/1 – přečíst a přeložit si komiks
 • pracovní sešit str.54/1

 

25. 3. – 5. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 82 cv. 4 – cv. b) NE, cv. c) jako referát
– 82 cv. 6 na fólii
– PS malý str. 18 cv. 1, 2

M – desetinná čísla
– zápis do ŠS
DESETIINNÁ ČÍSLA-converted
– do ŠS uč. str. 20 cv. 1 (ústně), 2 (do sešitu)
videa:

ČJ – sloh
– do slohového sešitu sestavte osnovu k pověsti o Králi Ječmínkovi; nakreslete obrázek
KRÁL JEČMÍNEK

ICT – v rámci mezipředmětového propojení jsem vám na váš školní mail poslala odkaz k vypracování kvízu z přírodovědy a vlastivědy. Kvíz bude vyhodnocen a známka bude zapsána do klasifikace. Věřím, že se vám bude pětiminutovka líbit a budeme ji opakovat i z jiných předmětů.

Úkol: Tvorba kvízu         

Postup: APLIKACE FORMS – Vytvoření vlastního kvízu z přírodovědy a vlastivědy (libovolné opakování probraného učiva).

OFFICE 365- APLIKACE – FORMS – + NOVÝ KVÍZ – zadání názvu – přidat otázku –  + VOLBA, TEXT, HODNOCENÍ

Kvíz se při vytvoření automaticky uloží. Vytvořený kvíz odeslat na mail: martina.uchytilova@zs-zdarec.cz

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na mail.

Dobrovolné: Vytvoření druhého kvízu na vlastní téma.

 

24. 3. – 3. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 65 cv. 2
– PS velký str. 11 cv. 1, 2 – cv. 1a) do ŠS (pokud nikoho neznáte, vzpomeňte si na to, když jsme na podzim jezdili na stadion a byli jsme vyhozeni jinou školou)
– PS malý str. 26 cv. 2 + str. 27 cv. 3

M
– do ŠS uč. str. 17 cv. 1 dole (číselné řady)
– uč. str. 18 zelený rámeček – nic těžkého 3 . 8 = 24     3 . 80 = 240        30 . 8 = 240   (zakryjeme nulu, spočítáme a k výsledku zakrytou nulu přidáme)
– do ŠS cv. 3 pod zeleným rámečkem
– PS str 9 cv. 1, 2 dole

PRV –  FOTOSYNTÉZA – Prohlédni si video :https://www.youtube.com/watch?v=mmavdDgKMhk

 

 

 

 

 

 

 

 

– učebnice str. 53 (druhá polovina stránky), PS str. 45/cv. 2, 3 str. 46/cv.2,3,4

Dobrovolné: https://www.youtube.com/watch?v=ZphoJpnnbo0

 • PS str. 45/cv. 4 – pokus

 

24. 3. – 4. ročník

ČJ
– do ŠS uč. str. 70 cv. 6, 6a), 7
– PS str. 13 cv. 3, 4

M
– do ŠS uč. str. 17 cv. 5, 7 (tabulky nepřepisujte, pouze odpovídejte na otázky)
– PS str. 9 cv. 2

 
– živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí – uč. str. 59 a 60 přečíst
– 2 úkoly: vyhledat další druhy sýkor (minimálně 2); V zápisu máte společné znaky vlaštovky a jiřičky. Po vás chci, abyste si hlavní rozdíly mezi vlaštovkou a jiřičkou našli sami (nápověda 4 odrážky = 4 rozdíly: 1. ocas, 2. místo hnízdění, 3. tvar hnízda, 4. zbarvení kolo zobáku).
– zápis do sešitu
24. 3. zápis do sešitu ŽIVOČICHOVÉ ŽIJÍCÍ VOLNĚ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

24. 3. – 5. ročník

ČJ
– do ŠS dodatek k přídavným jménům přivlastňovacím
24. 3. zápis shrnutí PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ
– PS malý str. 17. cv. c) d) – dejte si pozor na pády jednotlivých spojení
– PS velký str. 7 cv. 3, 4

M
– do ŠS slovní úlohy: uč. str. 19 cv. 1, 2, 8
procvičování zlomků na:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid


– to samé jako 4. ročník

AJ – pracovní sešit str. 53/3,4,5

 

23. 3. – 3. ročník 

ČJ
– PS malý str. 25 celá (předložky)
– do ŠS – zápis: spojky – uč. str. 65 nahoře (př.: a, i, ani, nebo, avšak, ale, že, aby, když, protože ,…)
– uč. str. 65 cv. 1 ústně včetně cv. a)
– PS malý str. 26 cv. 1

M – násobení 10 a 100
– do ŠS: číslo zvětšíme desetkrát tak, že přidáme JEDNU NULU; číslo zvětšíme stokrát tak, že přidáme DVĚ NULY (práci s nulami známe již z převodů jednotek)
– do ŠS uč. str. 17 cv. 2, 3 (cv. 2 – přikreslete si navíc ještě třetí řádek do tabulky, kde bude . 100)
– PS str. 9 cv. 1, 2 nahoře

PRV – SVĚTLO A TEPLO
– SLUNCE – Prohlédni si video :

https://slideplayer.cz/slide/2419841/

– učebnice str. 53 (přečíst po Zapamatuj si- půl stránky), PS str. 45/cv. 1, str. 46/cv.1

Procvičuj (klikni na odkaz): http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/slunce.htm

Zajímavosti  – dobrovolné:

https://www.national-geographic.cz/clanky/neuveritelna-podivana-nasa-zverejnila-video-s-nejlepsimi-zabery-slunce-20150212.html

https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/47807/20-nejvetsich-zajimavosti-o-slunci-slunce-je-v-polovine-sveho-zivota.html

AJ – učebnice str. 59 – projít si ústně (ptát se, co je na obrázku “Is there a…?” a odpovědět “Yes, there is./No, there isn’t” a to stejné i v množném čísle – “Are there…?)

– pracovní sešit str. 53/4,5,6

 

23. 3. – 4. ročník

ČJ
– uč. str. 69 cv. 4 – na fólii napsat slova ve správném tvaru
– do ŠS cv. 4a) – vypsat pouze slova s předložkou a určit pád; cv. 4b) ústně (Jaké máme druhy vět?)
– do ŠS uč. str. 70 cv. 5 a) b) c) d)

M – práce s tabulkami
– do ŠS uč. str. 16 cv. 1, 2, 4 – do sešitu pouze odpovědi na otázky (tabulky nepřepisujte)
– PS str. 9 cv. 1

VL – doba pobělohorská a baroko
– uč. str. 8 přečíst
– PS str. 6, 7 celé (vláda Habsburků v Čechách)
– baroko pouze okrajově – uč. strany 10 a 11 přečíst (PS str. 8 a 9 dělat nebudeme – můžete si udělat dobrovolně)
– zápis do sešitu
23. 3. zápis do sešitu DOBA POBĚLOHORSKÁ, BAROKO

AJ – pracovní sešit str. 53/4 (doplnit správnou předložku ON/IN/AT a co právě dělá – nezapomenout na -ing), cv. 5 (tajenka je DINNER)

 

23. 3. – 5. ročník

ČJ
– uč. str. 81 – na fólii doplnit vynechaná písmena
– do ŠS cv. a) f) g) h) (osnova vyprávění z minulé středy – posílala jsem, zopakujte si, jak se osnova tvoří)
– ostatní cvičení z této strany jsou dobrovolná (zajímavosti) – kdo chce více zjistit o cestách Kryštofa Kolumba
– PS malý str. 16 celá – cv. 3 vyhledejte na internetu
– PS malý str. 17 cv. a), b) (pomohou vám ukazovací zájmena ti, ty, ta)

M – geometrie: osově souměrné útvary
– uč. str. 45 – modrý rámeček přepsat do sešitu (čárkované přímky v obrázcích jsou OSY SOUMĚRNOSTI)
– pozn.: aby trojúhelník mohl mít 3 osy souměrnosti, musí to být rovnostranný trojúhelník (musí mít všechny strany stejně dlouhé)
– obrázky si přerýsujte (překreslete) na papír a ověřte, kolik os mají jednotlivé tvary (čtverec, obdélník a trojúhelník)
– do sešitu cv. 1

VL
– to samé jako 4. ročník

AJ – pracovní sešit str. 52/1,2

– učit se slovíčka posledních 4 lekcí

 

20. 3. DOBROVOLNÝ ÚKOL PRO VŠECHNY (děti i rodiče) NA ODLEHČENÍ 🙂
– Poznáte písničky z večerníčků?

 

20. 3. – 3. ročník

ČJ
– uč. str. 64 cv. 3 ústně
– PS velký str. 10 cv. 1, 2 dole
– PS malý str. 24 dokončit

M
– do ŠS uč. str. 16 cv. 6, 7 (cv. 7 si okopírujte a vlepte, pokud nemáte možnost kopírování, vypracujte na fólii)
– PS str. 8 dokončit

ČT
– čítanka str. 110
– PS str. 14 celá + str. 15 cv. 16

AJ

– učit se nová slovíčka

 • pracovní sešit str. 52/1,2,3 (IS používáme v jednoném čísle, ARE v množném čísle – když je něčeho víc)

20. 3. – 4. ročník

ČJ
– uč. str. 69 cv. 1 ústně
– cv. 2 na lístečky – úkoly a) b) c) d) ústně
– do ŠS uč. str. 69 cv. 3 a) – slova rovnou piště v 7. pádě množného čísla
– PS str. 13 cv. 1 – zkuste vysvětlit význam jednotlivých českých přísloví
– PS str. 13 cv. 2

M
– procvičování římských číslic na ŠKOLÁKOVĚ (strašidelný hrad)
– do ŠS uč. str. 15 cv. 15, 17

AJ

 • pracovní sešit str. 52/1,2,3

20. 3. – 5. ročník

ČJ
– uč. str. 80 cv. 6 ústně – můžete zkusit i cv. a)
– PS malý str. 13 celá + str. 16 cv. 1, 2 – ve cv. 2 je vše v 1. pádě množného čísla. Je třeba dát si pozor na rod následujícího podstatného jména. Ukazovací zájmena (ti, ty, ta) vám pomohou určit i/y/a v přídavných jménech.
př.: ti Jitčini sourozenci, ty Petrovy dopisy, ty Dvořákovy opery, ta Jirkova auta

M
– do ŠS str. 18 cv. 5, 7 + str. 19 cv. 4, 5

19. 3. – 3. ročník

M – geometrie: Přenášení úseček
– pokud máte možnost, okopírujte si strany 54 a 55 v uč. – zelené rámečky jsou nové učivo
https://www.youtube.com/watch?v=goF9szHavMY
– ve videu máte pouze 3. způsob: přenášení úsečky pomocí kružítka
– vyzkoušejte si do sešitu všechny způsoby: pomocí pravítka, pomocí proužku papíru i pomocí kružítka (postup je popsaný v učebnici na stranách 54 a 55)
– PS str. 33 cv. 1 – všechny úsečky musí ležet na zadané přímce

ČT
– čítanka str. 108 a 109
– PS str. 13 celá (cv. 12 – všechny informace do křížovky se dají zjistit v textech o Kolumbovi v čítance od str. 104)

19. 3. – 4. ročník

M – geometrie
– opakování osové souměrnosti
https://www.youtube.com/watch?v=O9iV0s6t9M0
https://www.youtube.com/watch?v=JYHQ2q1je30
https://www.youtube.com/watch?v=vGW5am2RIUM
https://www.youtube.com/watch?v=nZxfBhqXLI0
https://www.youtube.com/watch?v=P1ec9Kdh6pM
– do sešitu, nebo na papír narýsujte nebo nakreslete 2 osově souměrné obrázky (dostatečně velké, alespoň na A4)

VL
– to samé co 5. ročník

19. 3. – 5. ročník

M
– do ŠS uč. str. 17 cv. 2
– na fólii cv. 4
– PS str. 9 dokončit celou stranu (ve cv. 4 nehledejte vědu, stačí si uvědomit kolik centimetrů má metr, kolik metrů má kilometr apod. – jmenovatel vám pomůže)

VL
– dodatečně se podívejte na videa Dějiny udatného českého národa – díly: 51, 52, 56, 57 (Habsburkové, renezance a Rudolf II.)
– nová uč. str. 6, 7 přečíst
– zápis do sešitu
19. 3. zápis do sešitu VLÁDA HABSBURKŮ
– Dějiny udatného českého národa – díly: 61, 62, 63
– v novém PS je prvních 5 stran opakování – dobrovolně si nějaká cvičení vypracujte 

18. 3. – 3. ročník

ČJ – předložky
– zápis do ŠS – uč. str. 64 nahoře
– ústně cv. 1 (2 příklady ze cv. a) zapsat do sešitu)
– cv. 2 do sešitu
– PS malý str. 24 cv. 1

M
– do ŠS str. 16 cv. 3, 4, 5
– PS str. 8 cv. 1, 2, 3

ČJ sloh
– uč. str. 72 cv. 1 + cv. a)
– PS velký str. 17 cv. 1 úplně nahoře – do slohového sešitu

ČT
– čítanka str. 106 a 107
– PS str. 12 celá (cv. 11 – Seřadit informace o Kolumbovi. Pokud si nebudete vědět rady vraťte se v čítance na str. 104 a dále)

AJ

– opsat si do slovníčku slovíčka 20.lekce (z učebnice str.67), výslovnost najdete v zadní části pracovního sešitu

 • učebnice str. 58/1 – přečíst a přeložit si komiks

 

18. 3. – 4. ročník

ČJ
– do ŠS uč. cv. 3
– PS str. 12 dokončit stranu
– procvičování vzorů rodu středního a ženského na ŠKOLÁKOVĚ

M,
– PS str. 8 dokončit celou stranu – ke cv. 8 potřebujete internet a zjistit správná data

ČJ sloh – charakteristika postavy
– uč. str. 44 cv. 1 – přečíst o čertovi a pokusit se najít znaky charakteristiky
– do slohového sešitu zapsat žlutý rámeček
– vyberte si jakoukoliv pohádkovou, filmovou nebo večerníčkovou postavu a zkuste napsat její charakteristiku do slohového sešitu + obrázek (můžete se inspirovat textem na str. 44)

 

AJ – učebnice str.47/3 (zkusit si říkat, kde jednotlivé děti jsou-používat správně předložky ON, IN, AT)

 • pracovní sešit str.51/5,6(ve cvičení 6 do jednoho mobilu napsat otázky např.What are you doing?Where are you? a do druhého odpovězte podle fantazie)

INFORMATIKA – vytvoření své nové složky na ploše, do které si budeš ukládat obrázky, foto, práce… (jako máte ve škole na ploše se svým jménem)

Procvičování animace       

 – stáhnout 3 libovolné obrázky z internetu  —  uložit do nově vytvořené složky —spuštění programu  www.picasion.com  — vkládání jednotlivých obrázků (Add one more picture) – spustit animaci (Create animation) – uložení ( kliknutí do animace – uložení do své složky – název: animace1) —odeslání na email – martina.uchytilova@zs-zdarec.cz

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na email martina.uchytilova@zs-zdarec.cz

18. 3. – 5. ročník

ČJ
– uč. str. 81 –na fólii doplnit, úkoly napsat do ŠS
– PS str. velký str. 6 cv. 1, 2 dole
– PS malý str. 12 cv. 1 b) c)

M
– do ŠS uč. str. 16 cv. 7 
– PS str. 8 cv. 3, 4; str. 9 cv. 1

ČJ sloh – osnova vyprávění
– zápis do sešitu
18. 3. zápis – OSNOVA VYPRÁVĚNÍ
– uč. str. 84 – přečíst text, cv. c) do slohového sešitu, ostatní cvičení ústně

AJ

 • učebnice str. 47 – přečíst si rozhovory v horní části stránky
 • pracovní sešit str. 51/4,5,6 (cvičení 6 – můžete se inspirovat rozhovorem v učebnici 47/2)

INFORMATIKA – vytvoření své nové složky na ploše, do které si budeš ukládat obrázky, foto, práce… (jako máte ve škole na ploše se svým jménem)

Procvičování animace       

 – stáhnout nejméně 6 libovolných obrázků z internetu  —  uložit do nově vytvořené složky —- spuštění programu www.picasion.com  — vkládání jednotlivých obrázků (Add one more picture) — spustit animaci (Create animation) — uložení ( kliknutí do animace – uložení do své složky – název: animace1) —odeslání na email – martina.uchytilova@zs-zdarec.cz

Dobrovolné: můžete vytvořit vlastní animaci v různých programech a odeslat na můj email 🙂

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na email martina.uchytilova@zs-zdarec.cz

17. 3. – 3. ročník

ČJ
– do ŠS – uč. 63 cv. 4
– PS malý str. 23 celá

M
– uč. str. 16 cv. 1,2 (stačí na fólii)
– PS str. 7 celá

PRV 
– VZDUCH – Prohlédni si video (klikni na odkaz):

https://slideplayer.cz/slide/3012802/

– učebnice str. 52, PS str. 44/cv. 1, 2

– PŮDA – učebnice str. 52,PS str. 44/cv. 3, 5

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/puda.htm

Dobrovolně: PS str. 44/cv. 4, 6,    Prohlédni si video :  https://www.youtube.com/watch?v=vNu2QsVXg8c

17. 3. – 4. ročník

ČJ – vzor KOST
– do ŠS přepsat žluté rámečky ze str. 68 + cv. 2
– PS str. 12 cv. 1, 2

M
– do ŠS uč. str. 14 cv. 7, 8
– PS str. 8 cv. 1, 2, 3, 4


– uč. str. 57, 58 – domácí mazlíčci přečíst
– PS str. 28 celá
– zápis do sešitu 
17. 3. zápis do sešitu – DOMÁCÍ MAZLÍČCI-converted
(Zápisy do sešitů si můžete vytisknout a nalepit, ale v zájmu lepšího zapamatování spíše doporučuji přepisovat. To samé platí i pro vlastivědu.)

17. 3. – 5. ročník

ČJ
– uč. str. 80 cv. 3 – na fólii doplnit, cv. a) do ŠS
– do ŠS uč. str. 80 cv. 4
– cv. 5 ústně
– PS malý str. 12 cv. 1a)
– PS malý str. 15 – pokud máte možnost, tabulku si okopírujte a vlepte do ŠS 

M – zlomky
– do ŠS modrý a zelený rámeček z uč. na str. 15
– uč. str. 15 cv. 1 ústně, cv. 2 do ŠS – zlomek a vedle toho napsat slovy, cv. 4 ústně
– PS str. 8 cv. 1, 2


– to samé jako 4, ročník

AJ

 • učit se nová slovíčka
 • pracovní sešit str. 50/1,2,3 (ve cvičení 3 si vyhledáváte odpovědi v oranžovém textu)

 

16. 3. – 3. ročník

ČJ
– PS malý str. 22 celá

M
– do ŠS uč. str. 14 cv. 5 a str. 15 cv. 10
– PS dokončit str. 6

PRV – VODA
–dokončení z minulé hodiny:

 1. Prohlédni si video o koloběhu vody.

2. Na internetu zadej adresu níže a doplň správné údaje. Pak stiskni KONTROLA a vše se ti opraví.

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/kolobeh_vody.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/voda.htm

 

AJ – učebnice str. 57/3 – projít si, zkoušet si přiřadit obrázky k větám alespoň ústně

 • pracovní sešit str. 51/5,6 (v 6. cvičení se můžete inspirovat obrázkem a větami z učebnice)

 

16.3. – 4. ročník

ČJ
– uč str. 67 cv. 1 ústně
– do ŠS uč. str 67 cv. 3 – Věty napsat do sešitu, u doplněných slov určit rod a vzor
– PS str. 11 cv. 2

M – římské číslice
– do ŠS zapsat zelený rámeček na str. 14
– pomůcka pro zapamatování římských číslic: Ivan Vedl Xěnii Lesní Cestou Do Města
–do ŠS uč. str. 14 cv. 3, 4
– PS str. 7 cv. 3 (opakování aritmetického průměru)

VL
– uč. str. 53 přečíst
– PS str. 27 cv. 4, 5 (cv. 6 dobrovolné), str. 28 celá
– zápis do sešitu: RENEZANCE
16. 3. zápis do sešitu RENEZANCE-converted

 

AJ – učebnice str. 47 – projít si gramatiku

– pracovní sešit str. 50/3 a 51/4

 

16.3. -5. ročník

ČJ
– PS malý str. 11 dokončit
– PS velký str. 6 cv. 2 (přivlastňovací přídavná jména, mějte k ruce tabulku v uč. na str.79)

M – geometrie
– PS červený – str. 46 celá

VL
– to samé jako 4. ročník

AJ – zapsat si slovíčka 20. lekce

– učebnice str. 46 – přečíst si komiks (zkusit si alespoň ústně přeložit)

 

zápis do sešitu HABSBURKOVÉ

13. 3. – 3. ročník

ČJ – příslovce
– do ŠS: uč. str. 63 cv. 3 – 4 věty, podtrhnout příslovce
– PS velký: str. 10 cv. 1, 2

M
– do ŠS: uč. str. 13 cv. 1, 3
– PS str. 6 cv. 1, 2

ČT
– čítanka str. 104
– PS str. 11 cv. 7, 8 (cv. 9 udělejte, jenom pokud chcete)

AJ

– učebnice str. 56/2 a str. 57 – gramatika “there is” a “there are”

 • pracovní sešit str. 50/3 a 51/4

13.3. – 4. ročník

ČJ – vzor PÍSEŇ
– do ŠS přepsat žluté rámečky z uč. na str. 67 + cv. 2
– PS str. 11 cv. 1

M – hraní s kalkulačkou
– uč str. 12 cv. 3 ústně, cv. 1 a 4 do ŠS– PS str. 7 cv. 1, 2

ČT, HV

AJ – zapsat si slovíčka 20.lekce

– učebnice str. 46/1 – přečíst si

-pracovní sešit str. 50/1, 2 (předložka AT se používá ve spojení s názvy budov, předložka IN s názvy místností a předložka ON s většinou dopravních prostředků)

13. 3. – 5. ROČNÍK

ČJ
– PS malý str.9 cv. 5
– PS velký str. 6 cv. 1 (přídavná jména přivlastňovací)

M – geometrie
– PS červený str. 43 cv. 1, 2, 3, 4 (cv. 5 a 6 jsou dobrovolná)

ČT, HV

 

12. 3. – 3. ROČNÍK

M – geometrie
– PS str. 32 celá
– do sešitu: uč. str. 52 cv. 3, 4

ČT
– čítanka str. 102 a 103 celé
– PS: str. 9 cv. 4, str. 10 celá 

12. 3. – 4. ROČNÍK

M – geometrie
– osa souměrnosti (nezapomeňte – pokud obrázkem vedete osu souměrnosti, na obě strany od osy má obrázek stejný tvar)
– PS str. 26 dokončit celou stranu

ČT
– Učivo na čtení nezadávám. Přečtěte si jakoukoliv knížku, kterou po návratu do školy představíte dětem. Kniha bude zapsaná ve čtenářském deníku. (Pokud nemáte čtenářský deník, tak do sešitu čtenářská dílna.)

VL – Habsburkové na českém trůně
– přečíst v uč. strany 50 – 52
– PS str. 26 cv. 1, 3 (pokud si chcete udělat i cv. 2, můžete, je to dobrovolné)
– zápis do sešitu – soubor naleznete nahoře na této stránce

12.3. – 5. ROČNÍK


– PS str. 7 dokončit (cv. 4 je dobrovolné)

ČT
Učivo na čtení nezadávám. Přečtěte si jakoukoliv knížku, kterou po návratu do školy představíte dětem. Kniha bude zapsaná ve čtenářském deníku. (Pokud nemáte čtenářský deník, tak do sešitu čtenářská dílna.)

VL – Habsburkové na českém trůně
– přečíst v uč. strany 50 – 52
– PS str. 26 cv. 1, 3 (pokud si chcete udělat i cv. 2, můžete, je to opět dobrovolné)
– zápis do sešitu – soubor naleznete nahoře na této stránce

 

11. 3. – 3. ROČNÍK 

ČJ – příslovce
– do ŠS: uč. str. 63 cv. 2 a) (vyber si 8 slov), b) (5 vět)
– PS velký: str. 10 cv. 3 (nezapomeň na příslovce se ptáme Kde? Kam? Kdy? Jak?) i cv. a)

M – písemné sčítání a odčítání
– do ŠS: uč. str. 12 cv. 15, 16, 17, 18

ČJ – sloh
– do slohového sešitu vytvořit pozvánku na Jarní tvoření

ČT
– čítanka str. 100 Soutěž
– PS str. 8 cv. 2, str. 9 cv. 3

AJ – naučit se slovíčka 19. lekce

 • učebnice str. 56/1 – přečíst
 • pracovní sešit str. 50/1,2

4. ROČNÍK 11.3.

ČJ
– do ŠS: uč. str. 66 cv. 5 – básničku přepsat a udělat všechny dílčí úkoly

M
– do ŠS: uč. str. 11 cv. 4, 5

ČJ – sloh
– do slohového sešitu vytvořit pozvánku na Přivítání jara (jarní vycházka, vyhazování Moreny, hledání jarních květin apod.)
– dokončit jakýkoliv pracovní list. který sis přinesla ze školy

AJ – učebnice str. 45/3 – napsat do sešitu o každém obrázku 1 větu (např. Luke plays tennis on Wednesday.)

 • pracovní sešit str. 49/6 (psát věty typu: He walks the dog on Monday.,…)

INFORMATIKA – úprava foto – stáhnout libovolný obrázek z internetu  —  www.loonapix.com  — úprava rámečku dle vlastního výběru (horní lišta – photo frames) — uložení —odeslání na email martina.uchytilova@zs-zdarec.cz

5. ROČNÍK 11.3.

ČJ – přídavná jména
– do ŠS: uč. str. 78 cv. 6 b) (např. žabí kvákání), c)
– PS malý: str. 9 cv. 3, 4

M
– do ŠS: uč. str. 14 cv. 2, 4
– PS str. 7 cv. 1

ČJ – sloh
– do slohového sešitu vytvořit pozvánku na Vítání občánků

Aj – dokončit si v pracovním sešitě kapitolu 19 (str. 48-49), cvičení 6 – obrázek si mohou děti vymyslet

 • učebnice str. 45 – projít si gramatiku, cv. 3 – vybrat si 3 cesty a ke každé napsat do sešitu otázku a odpověď podle vzoru (u odpovědi stačí pouze jeden způsob)

INFORMATIKA – úprava foto – stáhnout libovolný obrázek z internetu  —  www.loonapix.com  — úprava rámečku dle vlastního výběru (horní lišta – photo frames) — uložení —odeslání na email martina.uchytilova@zs-zdarec.cz