Nástěnka velké třídy

18.6. Angličtina – 5. ročník

 • prac. sešit str. 81 – celá

 

8. 6. 2018 – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit ČERVENÝ – str. 31 cv. 1b

– pracovní list 3. sloupeček

– opakování na písemnou práci

– pracovní sešit str. 34 cv. 2, 3, str. 36 cv. 1, 2, str. 37 cv. 1

 

8. 6. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 50 cv. 4, str. 51 cv. 7

– opakování na písemnou práci

– pracovní list 3. sloupeček

– pracovní sešit str. 37 cv. 1, 2

 

7. 6. 2018 – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit ČERVENÝ – str. 29 cv. 6c, str. 30 Bouře na moři, str. 31 cv. 1a

– pracovní list 1. sloupeček

– opakování na písemnou práci

– opakování na písemnou práci (zlomky, práce s neznámou, převody, přímá úměrnost,…)

– pracovní sešit str. 34 cv. 4

Sloh – popis děje – výlet (pracovní list)

 

7. 6. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 53 cv. 1

– pracovní list 1. sloupeček

– opakování na písemnou práci

– pracovní sešit na str. 44 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

– opakování na písemnou práci (desetinná čísla, dělení, slovní úlohy,…)

Sloh – popis děje – výlet (pracovní list)

 

6.6. – 5. ročník – AJ

 • učebnice str. 68/1,2 – stačí ústně
 • prac. sešit str. 77/4

6. 6. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 51 cv. 6

– učebnice str. 129 cv. 10 do ŠS

– opakovaní desetinných čísel

– pracovní sešit str. 43 cv. 2, 3, 4

 

6. 6. 2018 – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit ČERVENÝ – str. 29 cv. 6b, str. 30 cv. 7

– pracovní list – tabulka na podstatná jména + vyjmenovaná slova

– pracovní sešit str. 34 cv. 1, str. 35 cv. 1, 2, 3, 4, 5

 

5. 6. 2018 – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit ČERVENÝ – str. 24 cv. 1d, str. 26 (přečíst modrý rámeček) cv. 1, str. 27 cv. 2, str. 29 cv. 6a

– učebnice – str. 132 cv. 19 do ŠS

 

5. 6. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 50 cv. 1, str. 51 cv. 5

– učebnice str. 133 opsat do ŠS – Souvětí je spojení…..až po c) příslovce

– číslovky do ŠS nalepit a napsat

 

4.6. Angličtina

4. ročník

 • zapsat si slovíčka 32. lekce
 • učebnice str. 72/1,2 – pročíst si
 • prac. sešit str. 80/1,2

5. ročník

 • zapsat si slovíčka 30. lekce
 • prac. sešit str. 76/1,2,3

4. 6. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 50 cv. 2, 3 ( z minula ti chybí str. 49 cv. 8)

– podmět + přísudek do ŠS nalepit a napsat

VL – UČEBNICE str. 77 – 79

– ZÍTRA PÍSEMNÁ PRÁCE NA DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU!

PŘ – UČEBNICE str. 67

– pracovní sešit str. 32

– pracovní sešit str. 39 cv. 6, str. 42 cv. 1, 4, str. 43 cv. 1

– pracovní list – převody

 

4. 6. 2018 – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit ČERVENÝ – str. 24 cv. 1c, str. 25 cv. 1, str. 27 cv. 1, str. 28 cv. 3, 5

VL – UČEBNICE str. 77 – 79

– ZÍTRA PÍSEMNÁ PRÁCE NA DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU!

PŘ – UČEBNICE str. 67

– pracovní sešit str. 32

M – pracovní sešit str. 22 cv. 1, 2, 3, 4, str. 35 cv. 1

– pracovní list – převody

 

28. – 29. 5. 2018 – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit ČERVENÝ – str. 22 cv. 1, 2, 3, 4

– pracovní sešit ZELENÝ – str. 69 cv. 30, 32

– učebnice str. 130 cv. 13 do ŠS

– procvičování převodů jednotek – čas, délka, hmotnost, objem

– ZÍTRA PĚTIMINUTOVKA NA PŘEVODY DÉLKY!

PŘ – pracovní sešit str. 31 cv. 4, 5, 6

– v pracovním sešitě DODĚLAT vše, co chybí do str. 31 (včetně)

– ZÍTRA MÍSTO ANGLIČTINY PŘÍRODOVĚDA!

VL – dodělat pracovní list – Období vlády jedné strany

– učebnice str. 77 (přečíst)

 

28.5. Angličtina – 4. ročník

 • uč. str. 70/1,2
 • prac. sešit str. 78/1,2,3 a str. 79/6

 

21.5. Angličtina – 5. ročník

 • pracovní sešit str. 71/cv.6 – otázky napsat do školního sešitu (např. What´s your name?,…)
 • prac. sešit str. 72/cv.1,2,3

 

15. 5. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 40 cv. 3, str. 41 cv. 1, 2, 3

– papír na nalepení do ŠS – tvary zájmen

 

11. 5. 2018 – 2. ročník

ČJ – ČÍTANKA – přečíst 102, 103, 104 (z textu Šnečí závody vypsat do ŠS zvířátka) 105, 106, 107

– pracovní sešit ČÍTANKA str. 2 cv. 2, str. 3 cv. 6, str. 27, str. 32 (Z, z po Žofka)

– pracovní list (dostane v pondělí na dodělání)

M  – pracovní sešit str. 5 cv. 1, 2, str. 6 cv. 2, str. 7 cv. 2 (fialový rámeček do ŠS), 4 do ŠS, str. 8 cv. 1, 2, 7

– pracovní list ve ŠS – poslední tři sloupečky + plot

– pracovní list str. 38 cv. 3, 4

 

10. 5. 2018 – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 101 cv. 9 na papír, str. 102 cv. 11 do ŠS

– ČÍTANKA – přečíst str. 92, 95, 100, 101 (z textu Lék pro mlsného mravence vypsat do ŠS druhy jídel)

– pracovní sešit str. 4 cv. 7 modrý rámeček, str. 4 cv. 9 do ŠS, str. 6 cv. 3, 4, 6, str. 7 cv. 3, 6, 7

 

10.5.2018 – 2. ročník

Prvouka

uč. str. 56, 57 + pracovní sešit str. 61, 62

V pondělí píšeme písemku.

 

9. 5. 2018 – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 32 cv. 7

– pracovní list AU, OU, EU

– pracovní sešit ČÍTANKA str. 21 cv. 12, str. 24 cv. 3, str. 25 cv. 4

M – pracovní sešit str. 4 cv. 8 do ŠS, str. 6 cv. 1, 5, str. 7 cv. 8

– pracovní list str. 38 cv. 1, 2

 

3. 5. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 36 cv. 1, 2, str. 37 cv. 2, str. 39a cv. 1, str. 39b cv. 3 (to přepsat do sešitu)

– učebnice str. 82 cv. 1 (po větu Přejeme (ty) mnoho zdraví a štěstí) – napsat do domácího sešitu

– zápis převodů jednotek délky – procvičování

– pracovní sešit str. 26 cv. 1, 2a

VL  – pracovní list PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

– učebnice str. 72 – přečíst + informace ke koncentračním táborům

 

3. 5. 2018 – 2. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 31 cv. 5

– učebnice str. 101 cv. 8 (slova v závorkách seřadit podle abecedy a zapsat do školního sešitu)

– pracovní list SOUTĚŽ

– pracovní sešit čítanka str. 25 cv. 5

– vyndat do pytlíčku násobky 5

– pracovní sešit str. 3 cv. 6, str. 5 narýsovat do sešitu vše u textu POLOPŘÍMKA

 

3.5. – PRVOUKA – 2. ročník

 • Naši mazlíčci – uč. str. 58, PS- str. 63, 60

2.5. – Angličtina 4. ročník

 • zapsat si slovíčka 28. lekce
 • pracovní sešit str. 70/cv. 1, cv. 2 (odpověď Yes, it is./No, it isn’t), cv. 3
 • učebnice str. 64/2 – písnička
 • (komu chybí v pracovním sešitě něco z 27. lekce – doplnit)

 

26. 4. 2018 – 5. ročník

ČJ – procvičování mě/mně

– pracovní list – 3. sloupeček

– pracovní sešit str. 34 cv. 1, str. 37 cv. 1, str. 38 cv. 1, 4

M – procvičování příkladů do milionu

– str. 34 cv. 1, 2, 3, 4, 5

 

26. 4. 2018 – 4. ročník

ČJ – procvičování vzorců souvětí, určování základní skladební dvojice

– pracovní sešit SHODA str. 2 cv. 1, 2, 3a; str. 3 cv. 4

– procvičování výpočtu z celku (zlomky)

– pracovní list – ZNÁZORNĚNÍ ZLOMKŮ

– pracovní sešit str. 15 cv. 5, 6

 

23. 4. 2018 – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit vše do str. 65 (včetně)

– pracovní list 4. sloupeček, pracovní list SLOVESA – osoba, číslo, čas

VL – opakování str. 67 (Život v Československu mezi dvěma válkami) + zápis

Př – učebnice str. 59, 60 – pročíst si + zápis

– pracovní sešit str. 28, 29

M – pracovní list ZLOMKY, pracovní list DĚLENÍ SE ZBYTKEM, ZLOMKY

 

23.4. Angličtina – 4. ročník

 • zapsat si slovíčka 27. lekce
 • učebnice str. 62/1,2 – pročíst si
 • prac. sešit str. 68/cv.1,2

Angličtina – 4. ročník

 • učebnice str. 61 – projít si
 • prac. sešit str. 67 – celé

 

30. 4. a 7. 5. ŘEDITELSKÉ VOLNO

Žádáme rodiče, aby si prošli pokyny týkající se plaveckého výcviku a poslali nám do 23. 4. zpět souhlas s účastí a také zdravotní očkovací průkaz dítěte k okopírování zprávy od lékaře (popř. jiné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte).

 

Rozpis tělesné výchovy

 

24.4.. – plavání

15.5. – plavání

22.5. – plavání

29.5. – plavání

5.6. – plavání