Nástěnka velké třídy

22.1. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 33

– pracovní sešit str. 37/4,5,6

 

22. – 23. 1. – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 43 cv. 9, 10, str. 45 cv. 1

 • pracovní list RECEPT str. 31 cv. 5
 • učebnice str. 73 cv. 23 do ŠS, str. 76 text + cv. 1 (projít)

– pracovní sešit str. 36 cv. 6, 8, 9, str. 49 cv. 1, 2, 3, 6, str. 50 cv. 3

 • procvičování písemného násobení dvojmístným činitelem

– pracovní sešit str. 21 cv. 1, 2, 3

 • učebnice str. 38 a 39 (projít – úrazy)
 • školní sešit – dopsat zápis + dolepit obrázky

 

21.1. – 4. ročník

AJ – pracovní sešit str. 36/1,2,3 a str. 37/4,5

ČJ – pracovní sešit str. 43 cv. 8 (pouze vyplnit, vypravování nepiš), vymyslet 3 přímé řeči ke cv. 8 do ŠS, str. 45 cv. 2

– pracovní sešit str. 36 cv. 7, str. 50 cv. 5

 • učebnice str. 50 cv. 1 (projít)
 • probrat násobení dvojmístným činitelem str. 51 učebnice

Sloh – pracovní list reportáž

Vl – pracovní sešit 4. ročník str. 24 cv. 2

 • učebnice 4. ročník str. 36 a 37 (projít)
 • školní sešit dopsat zápis

 

18. 1. – 5. ročník

ČJ – učebnice str. 45 cv. 5 (projít)

 • vysvětlení a zápis přídavných jmen + příklady do ŠS

– pracovní sešit str. 28 cv. 4, 5, 6

 • učebnice str. 40 cv. 3
 • procvičování římských číslic

 

16. a 17. 1. – 5. ročník

AJ – zapsat si slovíčka 14. lekce

– učebnice str. 32/1,2 – přečíst si

 

ČJ – pracovní sešit 2. díl str. 5 cv. 9, 12, str. 6 cv. 14, 15, 17

 • pracovní list slovní druhy – vybarvit
 • procvičování na pololetní test

– pracovní sešit str. 26 cv. 11, str. 28 cv. 1, 2, 3, str. 29 cv. 1, 3

 • učebnice str. 36 cv. 16, str. 37 cv. 1, 3
 • procvičování a opakování zlomků

Př – pracovní sešit str. 20 cv. 1, 2

 • učebnice str. 36 a 37 (projít)
 • ukazování částí těla

 

14. a 15. 1. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit 2. díl str. 3 cv. 1, str. 4 cv. 7, 8, str. 5 cv. 10, 11, 13, str. 6 cv. 16

 • učebnice str. 51 cv. 6 (projít)

– pracovní sešit str. 26 cv. 9, 10, str. 27 cv. 4, 5, str. 46 cv. 2, 4, 5

 • školní sešit zlomky z jednotek délky, hmotnosti, času

Vl – pracovní sešit 4. ročník str. 22 cv. 4, 5, 6

 • pracovní sešit 5. ročník str. 32 cv. 1, 2, 3
 • učebnice 5. ročník str. 41 (projít dopravu)
 • školní sešit dopsat zápis

Př – pracovní sešit str. 19 cv. 1, 2, 3

 • školní sešit dopsat zápis
 • pracovní list doplnit a dolepit do školního sešitu

 

15.1. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 31/3,4 – pročíst si

– pracovní sešit str. 35/4,5,6

– ve čtvrtek píšeme překlad slovíček 13. lekce

 

14.1. – 5. ročník

AJ – uč. str. 30/1,2 – projít si

– prac. sešit str. 34/3

 

ROZPIS TESTŮ:

14. 1. – Vl (půda, zemědělství, nerostné bohatství, průmysl)

14. 1. – ČJ (4. ročník: rod ženský, 5. ročník: ě, je)

16. 1 – M (geometrie)

18. 1. – Hv (hudební pojmy)

18. 1. – ČJ (čtvrtletní písemná práce)

21. 1. – M (čtvrtletní písemná práce)

 

11. 1. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit 1. díl str. 37 cv. 2

 • pracovní sešit 2. díl str. 4 cv. 5, 6
 • pracovní list cv. 3b
 • procvičování slovní druhy

– pracovní sešit str. 26 cv. 8, str. 27 cv. 1, 2, 3, str. 46 cv. 3

 • učebnice str. 62 cv. 8, 9 do geometrie

 

10. 1. 2018 – 5. ročník

AJ – prac. sešit str. 33/6

 • zapsat slovíčka 13. lekce
 • prac. sešit str. 34/1,2

ČJ – pracovní sešit 1. díl str. 38 cv. 6, str. 39 cv. 7

 • pracovní sešit 2. díl str. 3 cv. 2, 3, 4
 • procvičování ě, je

– pracovní sešit str. 26 cv. 7, str. 42 cv. 4

 • pracovní list Smíšená čísla str. 13

Př – pracovní sešit str. 18 cv. 1, 3

 • učebnice str. 35 (projít)

 

9. 1.  2018 – 4. ročník

– pracovní sešit str. 30 cv. 3, 5, 6, str. 31 cv. 1, 3, 4, str. 47 cv. 1, 2, 3

 

9. 1. 2018 – 5. ročník

– pracovní sešit str. 25 cv. 6, str. 42 cv. 2, 3

 • pracovní list Smíšená čísla str. 12

ČJ – pracovní sešit str. 38 cv. 3, 4

 • pracovní list str. 6 cv. 1, 3
 • procvičování na pololetní písemnou práci

 

8. 1. 2018 – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 36 cv. 5 (jen kde jsou písmena), str. 39 cv. 11

 • pracovní list str. 12 cv. 2
 • učebnice str. 64 cv. 12 (projít)

– pracovní sešit str. 29 cv. 6, 7, str. 30 cv. 4, str. 31 cv. 2

 • učebnice str. 44 cv. 1, 2, 3 do ŠS

Př – opakování na písemnou práci 10. 1. od Měsíce do konce

 • pracovní sešit str. 18 cv. 2
 • učebnice str. 34 (projít)
 • dopsat zápis do ŠS

 

8. 1. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 44 text

 • školní sešit dodělat nalepený list (k vytvořeným slovům ve cv. 4 vymyslet věty a napsat do ŠS)

M – pracovní sešit str. 42 cv. 1, str. 46 cv. 1

 • učebnice str. 35 cv. 1, 2, 6, 8 do ŠS
 • procvičování zlomků

Př – opakování na písemnou práci 10. 1. od Měsíce do konce

 • pracovní sešit str. 18 cv. 2
 • učebnice str. 34 (projít)
 • dopsat zápis do ŠS

 

7.1. – 5. ročník

AJ – prac. sešit str. 32/1,2,3 a str. 33/cv.4,5 ( ve čtvrtek píšeme opakovací test – lekce 9-12)

ČJ – pracovní sešit str. 38 cv. 5, str. 48 cv. 6

 • pracovní list cv. 3a
 • učebnice str. 38 cv. 13 (projít)

– pracovní sešit str. 24 cv. 4, 5, 6, str. 5 cv. 4, 5

 • učebnice str. 31 cv. 1, str. 32 cv. 13 do ŠS
 • učebnice str. 31 cv. 4, 8 (projít)

Vl – učebnice 4. ročník str. 35 (projít)

 • učebnice 5. ročník str. 41 (projít)
 • ŠS dopsat zápis

 

18. a 19. 12. 2018

ČJ – pracovní sešit str. 35 cv. 15, 16, str. 37 cv. 1, str. 47 cv, 5

 • pracovní list str. 6 cv. 2 (obrázek)

M – pracovní sešit str. 24 cv. 1, 2, 3 (vysvětlení + a – zlomků se stejnými jmenovateli), str. 41 cv. 2, 3 (kružnice, kruh)

Př – pracovní sešit str. 17 (celá stránka)

 • učebnice str. 33 (projít)

 

17. 12. – 5. ročník

Aj – učebnice str. 28/1 a 29/3 – projít si

– pracovní sešit str. 30-31 – vše doplnit

ČJ – pracovní sešit str. 31 cv. 3, str. 34 cv. 10 (do ŠS), str. 47 cv. 4 B. Smetana

 • pracovní lístek nalepit do ŠS, str. 20 cv. 4

– zimní čepičky = příklady

 • pracovní list zlomky str. 15
 • procvičování zápis zlomků, porovnávání zlomků

Sloh – vypravování stromeček

VL – pracovní sešit 4. ročník str. 21 cv. 1, 2, 3

 • učebnice 4. ročník str. 33, 34 (projít)
 • pracovní sešit 5. ročník str. 31 cv. 1, 2

 

14. 12. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 35 cv 14, str. 37 text Josef Kajetán Tyl

 • pracovní list – pravopisná cvičení cv. 3, 4, 6

M – pracovní sešit str. 25 cv. 1, 2, 3

 • učebnice str. 30 cv. 1, 4, 5 (projít)

 

14. 12. – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 35 cv. 1, 2

 • pracovní list cv. 3
 • učebnice str. 62 text a cv. 4 (slovní druhy do ŠS)

M – pracovní sešit str. 27 cv. 8, 10, str. 28 cv. 1, 2, 3, 4

 • učebnice str, 41 cv. 8, 12 (projít)

 

13.12. – 5. ročník

AJ – zapsat si nová slovíčka (12.lekce)

– prac. sešit str. 30/1

 

7.12. 2018 – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 31, 32, 33 (všechna cvičení)

 • učebnice str. 54 cv. 4 (projít a určit si vzory), str. 55 cv. 6 (projít a určit vzory), str. 57 cv. 10 do ŠS
 • pracovní list str. 10 cv. 8b

– pracovní sešit str. 24 cv. 8, 9

 • procvičování rýsování trojúhelníku

Př – pracovní sešit str. 15 cv. 4, 5, 6

 • učebnice str. 30 (projít)

 

7. 12. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 32 cv. 3, str. 33 cv. 5

 • školní sešit – dopsat zápis Mě, Mně
 • procvičování ě x je

– pracovní sešit str. 39 cv. 4, 5, str. 40 cv. 1, 2, 5

 • geometrie – dopsat zápis Souřadnice bodů

 

3.12. – 5. ročník

Aj – zapsat si slovíčka 10. lekce

– uč. str. 24/1 – přečíst si

– prac. sešit str. 26/1,2

 

28.11 – 5. ročník

AJ – učebnice str. 23/3,4 – přečíst si (procvičovat názvy činností + hodiny)

– pracovní sešit str. 25/4,5,6 (v posledním cvičení stačí 3 věty – např. I get up at…, I go to school…., I go to bed…)

 

27. 11. 2018 – 5. ročník

AJ – uč. str. 22/1 – přečíst si

– PS str. 24/1,2,3

Čj – pracovní sešit str. 26 cv, 8, str. 27 cv. 9, 12, str. 28 cv. 16

 • učebnice str. 29 cv. 8 do ŠS

– pracovní sešit str. 37 cv. 5, 6, 7

 • procvičování obvodů a obsahů čtverce a obdélníku

Př – učebnice str. 27 Sluneční soustava

 • procvičování Měsíc, Slunce

 

23.11. – 4. ročník

Aj – učebnice str. 22/1,2 – přečíst si

– pracovní sešit str. 24/2,3

 

19. 11. 2018 – 5. ročník

Aj – PS str. 21/cv. 4,5,6

– pracovní sešit str. 17 cv. 5, 6

 • učebnice str. 52 cv. 1 do geometrie

Vl – pracovní sešit 4. ročník str. 18 cv. 1, 2, 3

 • učebnice 4. ročník str. 29 (projít)
 • učebnice 5. ročník str. 38 (projít)

 

19. 11. 2018 – 4. ročník

AJ – pracovní sešit str. 23 – celé

 • ve čtvrtek opakovací test (5.-8. lekce) – rodina, čísla, oblečení, doplňky, fráze (např. What is your phone number?,Can you spell your name?,…)

ČJ – pracovní sešit str. 26 cv. 12 a

 • učebnice str. 43 cv. 20 do ŠS, str. 44 cv. 21 do ŠS

– pracovní sešit str. 18 cv. 6, 7, str. 19 cv. 4, str. 43 cv. 1

 • učebnice str. 64 cv. 1 do geometrie

Vl – pracovní sešit 4. ročník str. 18 cv. 1, 2, 3

 • učebnice 4. ročník str. 29 (projít)
 • učebnice 5. ročník str. 38 (projít)

 

16. 11. 2018 – 5. ročník

M – pracovní sešit str. 17 cv. 1, 2, 3, 4

Vl – pracovní sešit 5. ročník – str. 29 cv. 1, 2, uprostřed sešitu POVRCH – slepá mapa doplnit

!!!!! Písemná práce 19. 11. 2018 povrch, vodstvo !!!!!

 

9. 11. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 24 cv. 6

 • pracovní list Doplň – cv. 3
 • procvičování přípon – ský, – ští
 • opakování na čtvrtletní písemnou práci

M – pracovní sešit str. 36 cv. 1, 2, 3, 4, 5

 • vysvětlení a ukázka písemné dělení dvojmístným dělitelem

HV – dopsat zápis a dolepit písničku

Čtení – vyplnění čtenářské karty

 

9. 11. – 4. ročník

Aj – zapsat si nová slovíčka (8. lekce)

– pracovní sešit str. 20/cv. 1 (ugly glasses, funny earings, cool        necklace, pretty handbag), cv. 2, 3

– procvičovat si slovíčka 7. lekce (ve čtvrtek píšeme test)

ČJ – pracovní sešit str. 23 cv. 4, str. 24 cv. 5

 • učebnice str. 40 cv. 8 (projít), str. 41 cv. 10, 11 (projít)
 • pracovní list – kořeny slov (dodělat)
 • školní sešit – domečky: spojky cv. 2, částice cv. 1, 2, 3, citoslovce cv. 1

– pracovní sešit str. 16 cv. 6, str. 17 cv. 1, 2, 4, 5, 6

 • učebnice str. 29 cv. 2, str. 30 cv. 2 (do ŠS obě cvičení)

HV – dopsat zápis a dolepit písničku

 

6. 11. a 8. 11. – 5. ročník

Aj – učebnice str. 18/1,2 – přečíst si

– prac. sešit str. 20/3

ČJ – pracovní sešit str. 22 cv. 3, 4, str. 23 cv. 1, 3, str. 24 cv. 4, 5

 • pracovní list – Pověst

– pracovní sešit str. 35 cv. 2, 3, 4, 5, 6, 7

 • učebnice str. 21 cv. 3, 5 (projít)

Př – pracovní sešit str. 12 cv. 1, 2, 3, 5, 6, str. 13 cv. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 • učebnice str. 24 (projít)

 

6. 11. a 8. 11. – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 22 cv. 2, str. 23 cv. 3

 • učebnice str. 38 text + cv. 2 (projít), str. 39 cv. 4 (projít), str. 40 cv. 6, 7 (projít)
 • pracovní list – Pověst
 • školní sešit – domeček spojky cv. 1

– pracovní sešit str. 16 cv. 4, 5, 7

 • učebnice str. 26 cv. 3, 4, str. 28 cv. 2 (vše do ŠS)

Př – pracovní sešit str. 12 cv. 1, 2, 3, 5, 6, str. 13 cv. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 • učebnice str. 24 (projít)

 

6.11. – 5. ročník

Aj – zapsat si nová slovíčka (8. lekce)

– pracovní sešit str. 20/1,2

– opakovat si na test (slovíčka 7. lekce, překlad vět – např. My hrajeme na klavír při HV, zákazy a příkazy – značky)

 

5. 11. – 5. ročník

AJ – pracovní sešit str. 19 – celé

ČJ – pracovní sešit str. 22 cv. 2, str. 23 cv. 2

 • učebnice str. 32 cv. 17 – projít
 • školní sešit nalepit zápis -ský, -ští
 • procvičit zdvojené souhlásky

– pracovní sešit str. 20 cv. 1, 2, str. 35 cv. 1 (dodělat)

 • učebnice str. 21 cv. 2 – projít
 • geometrie (postup při konstrukci trojúhelníku)

Sloh – pracovní list abeceda cv. 2

Vl – pracovní sešit 4. ročník str. 16 cv. 2, 3, str. 17 cv. 4, 5, 6, 7

 • učebnice 5. ročník str. 37 projít
 • ukazovat vodstvo na mapě (řeky, přehrady, rybníky,…)
 • dolepit zápis

 

1. 11. a 2. 11. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 20 cv. 4, str. 22 cv. 1, str. 23 text do ŠS, 43 cv. g

 • učebnice str. 33 cv- 18 do ŠS
 • pracovní list – předpony, zdvojené souhlásky
 • pracovní list Doplň – cv. 2

– pracovní sešit str. 16 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, str. 35 cv. 1

 • učebnice str. 21 cv. 4 projít

Př – pracovní sešit str. 10 cv. 2, str. 11 cv. 6, 7, 8

 • učebnice str. 22, 23 projít
 • školní sešit – zápis ze strany 23 modrý rámeček opsat (Půda vzniká zvětráváním….)

VL – pracovní sešit 4. ročník str. 16 cv. 1

 • pracovní sešit 5. ročník str. 28 cv. 3 (dodělat)
 • učebnice 4. ročník str. 26, 27, 28 (projít)

 

1.11. – 5. ročník

Aj – pracovní sešit str. 18/1,2,3

– učebnice str. 17/3 – stačí ústně

31. 10. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 21 cv. 7, 8, str. 36 cv. 2, 1 (do ŠS), str. 43 cv. f

 • procvičování zdvojených souhlásek (jaká je podlaha z prken = prkenná,…)
 • Halloweenské příklady, text ve skupinách, bingo, strašidla = pracovní listy

 

26. 10. – 4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 19 cv. 6, 7

 • učebnice str. 34 text
 • školní sešit – u číslovek cv. 1, u předložek cv. 1, 2

– pracovní sešit str. 13 cv. 4, 5, 6, 7, str. 14 cv. 14

 • zápis větších čísel – procvičování

 

26. 10. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 21 cv. 9, 10, str. 42 cv. 10

 • učebnice str. 36 cv. 7 do ŠS
 • procvičování zdvojených souhlásek

– pracovní sešit str. 15 cv. 6

 • učebnice str. 20 cv. 1 (do ŠS)

 

25. 10. – 4. ročník

AJ – učebnice str. 15/3 – projít si (názvy povolání)

– prac. sešit str. 17/4,6

ČJ – pracovní sešit str. 19 cv. 5

 • učebnice str. 36 cv. 19 (přečíst a odpovědět na otázky), cv. 20 do ŠS, str. 37 cv. 22 (přečíst a odpovědět na otázky)
 • pracovní list sloupeček i, y

– pracovní sešit str. 13 cv. 1, 2, 3, 8

 • školní sešit – zápis lichá a sudá čísla, jednotky,…
 • geometrie – zápis kružnice, kruh, rýsování

– pracovní sešit str. 10 cv. 3, 4, str. 11 cv. 5, 8

 • učebnice str. 19, 20, 21 (projít)

 

25. 10. – 5. ročník

AJ – zapsat si nová slovíčka

– učebnice str. 16/1,2

ČJ – pracovní sešit str. 20 cv. 5, 6

 • učebnice str. 27 cv. 2 (projít)
 • procvičování zdvojených souhlásek

M – pracovní sešit str. 15 cv. 1, 2, 3, 4, 5

 • učebnice str. 20 cv. 6 (do ŠS), str. 50 cv. 7 (první sloupeček v tabulce narýsovat a vypočítat obvod do geometrie)

– pracovní sešit str. 10 cv. 3, 4, str. 11 cv. 5, 8

 • učebnice str. 19, 20, 21 (projít)

 

24. 10. – 5. ročník

M – pracovní sešit str. 14 cv. 5, 6

 • učebnice str. 18 cv. 1, 2 (projít), str. 19 cv. 3, 5 (do ŠS)

ČT – zápis do čtení + doplnění básniček (papír)

ČJ – pracovní sešit str. 19 cv. 2, 3, str. 47 cv. Podzim, str. 43 cv. e

 • školní sešit dolepit zápis zdvojené souhlásky

 

24. 10. – 4. ročník

M – pracovní sešit str. 42 cv. 3 (kružnice), str. 43 cv. 2 (tělesa)

 • učebnice str. 25 cv. 2 (do ŠS)
 • ukázka těles, procvičování dělení se zbytkem

ČT – zápis do čtení + doplnění básniček (papír)

 

23. 10. – 4. ročník

ČJ – učebnice str. 32 (projít tabulku skladební dvojice), cv. 7, 9 do ŠS

 • školní sešit – dopsat zápis Skladební dvojice, Základní skladební dvojice

M – pracovní sešit str. 12 cv. 4, 5, 6, 7, 8, str. 42 cv. 4 (kružnice)

Př – pracovní sešit str. 10 cv. 1

 • učebnice str. 18 (projít)
 • školní sešit – dopsat zápis

 

23. 10. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 19 cv. 1

 • učebnice str. 27 a str. 28 opsat do ŠS Text ohraničený modrou páskou (Předpony od-,bez-,…)

– pracovní sešit str. 14 cv. 1, 2, 3, 4, 7

 • procvičování dělení a násobení

Př – pracovní sešit str. 10 cv. 1

 • učebnice str. 18 (projít)
 • školní sešit – dopsat zápis

Aj – uč. str. 15 – nahoře si přečíst vazbu „good at“ a do sešitu nakreslit sebe při nějaké činnosti + napsat větu „I am good at … „(jsem dobrý v …)

– PS – 16/3 a 17/4,5

 

22. 10. – 5. ročník

Aj – uč. str. 14/cv. 2 – projít si a pojmenovat obrázky (stačí ústně)

– prac. sešit str. 16/cv. 1,2

ČJ – pracovní sešit str. 40 cv. 5, str. 42 cv. 11 do ŠS, str. 43 cv. d

 • pracovní list 5. sloupeček
 • pracovní list str. 51 cv. 1

– pracovní sešit str. 13 cv. 5, 6, 7

 • učebnice str. 17 cv. 4 do ŠS

Sloh – dolepit a vyplnit přihlášku, dopsat zápis

Vl – pracovní sešit 4. ročník str. 15 cv. 4, 6

 • pracovní sešit 5. ročník str. 28 cv. 1, 2, 3
 • učebnice 5. ročník str. 36 (projít)

 

22. 10. – 4. ročník

Aj – uč. str. 14/cv. 1,2 – přečíst si, básničku se do čtvrtka naučit zpaměti

– prac. sešit str. 16/cv. 2,3

ČJ – pracovní sešit str. 20 cv. 10

 • učebnice str. 33 cv. 11 do ŠS
 • dolepit domečky se slovními druhy + u předložek cv. 1
 • pracovní list – vypsat kořeny (druhé cvičení)

– pracovní sešit str. 12 cv. 1, 2, 3, str. 43 cv. 1 (tělesa)

 • učebnice str. 25 cv. 3, 4 do ŠS
 • školní sešit – dopsat zápis k aritmetickému průměru
 • prohlížení těles

Sloh – dolepit a vyplnit přihlášku podle českého jazyka na str. 33 cv. 10

Vl – pracovní sešit 4. ročník str. 15 cv. 4, 6

 • pracovní sešit 5. ročník str. 28 cv. 1, 2, 3
 • učebnice 5. ročník str. 36 (projít)

 

19. 10. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 36 cv. 3, 4

 • pracovní list 4. sloupeček

– pracovní sešit str. 34 cv. 4, rovnoběžník cv. 1, 2

 • učebnice str. 49 cv. 1, str. 50 cv. 2 (do geometrie)

HV – dopsat zápis a dolepit písničku

 

18. 10. – 5. ročník

AJ – prac. sešit str. 15/cv.6

– procvičovat si slovíčka 5. lekce

– zapsat si slovíčka 6. lekce

– uč. str. 14/1 – přečíst komiks

ČJ – pracovní sešit str. 40 cv. 4, str. 36 cv. 5

 • učebnice str. 28 cv. 4 (do ŠS vytvořit 6 vět se spojenými slovy)

M – pracovní sešit str. 12 cv. 7, str. 13 cv. 1, 2, 3, 4

 • procvičování matematických pojmů

Př – pracovní sešit str. 9 cv. 4, 5, 6, 7

 • V ÚTERÝ 23. 10. PÍSEMNÁ PRÁCE – VZDUCH, VODA

 

17. 10. – 4. ročník

M – pracovní sešit str. 11 cv. 1, 2, str. 42 cv. 3 (dodělat)

 • učebnice str. 23 cv. 8 (dodělat do ŠS)

 

17. 10. – 5. ročník

– pracovní sešit str. 12 cv. 3, 4, 6,

 • učebnice str. 11 cv. 4 do ŠS

ČJ – pracovní sešit str. 18 cv. 7, 8, str. 46a cv. 10

 • učebnice str. 26 cv. 15, 27 cv. 3 (projít)
 • pracovní list str. 51 cv. 1, 3

 

15. 10. – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 17 cv. 1, 2, 3, str. 40 cv. 1, 3, str. 43 c

 • procvičování předpon, předložek

– pracovní sešit str. 11 cv. 6, 8, str. 34 cv. 3

 • procvičování číselných řad nad milion

Sloh – pracovní list Hrátky s abecedou cv. 1

VL – pracovní sešit 4. ročník str. 14 cv. 1, 2, 3, str. 15 cv. 5

 • učebnice 4. ročník str. 23, 24, 25 (projít)
 • ukazování pohoří, nížin, hor na mapě
 • doplnit zápis

 

15.10. – 5. ročník

AJ – učebnice str. 12/1,2 – přečíst si

– pracovní sešit str. 14/3 – doplnit

– umět dny v týdnu (zkouším)

12. 10. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 46a cv. 8, str. 46b cv. 13

– pracovní sešit str. 34 cv. 1, 2

 • učebnice str. 48 cv. 5 do geometrie
 • procvičování zápisu čísel nad milion

HV – dopsat zápis

 

11. 10. 2018 – 5. ročník

Př – pracovní sešit str. 8 cv. 4, str. 9 cv. 1, 2, 3

 • učebnice str. 16 (projít)
 • školní sešit (dopsat zápis)

 

8. 10. 2018 – 4. ročník

AJ – učebnice str. 11 – projít si ústně

– pracovní sešit str. 11 – celá stránka

ČJ – pracovní sešit str. 14 cv. 4 (ilustraci do ŠS)

 • učebnice str. 25 cv. 15 (do ŠS), str. 26 text Velká soutěž (přečíst) cv. 17 (projít)

– učebnice str. 58 cv. 2 (do geometrie) Vypsat úsečky a změřit. Zapsat stejně, jako je to v modré tabulce Připomeň si.

 • učebnice str. 20 cv. 1, 3, 5 (do ŠS)

Sloh – dopsat zápis

Vl – pracovní sešit 5. ročník str. 27 cv. 1, 2

 • učebnice 5. ročník str. 33 (projít)
 • dopsat zápis

 

3. 10. 2018 – 4. ročník

– pracovní sešit str. 40 cv. 2, 4, str. 41 cv. 1

 • učebnice str. 18 cv. 1 (do ŠS)
 • procvičování násobení pod sebe a dělení s rozkladem

 

27. 9. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 10 cv. 2 (do ŠS, alespoň 12 slov), cv. 3 (barevně roztřiď)

– pracovní sešit str. 7 cv. 1, 2, 3 (porovnáváme záporná čísla)

 • procvičování převodů jednotek času

Př – pracovní sešit str. 6 cv. 9, 10

 • učebnice str. 10, 11 (projít)
 • školní sešit – dopsat zápis

 

24. 9. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 7 V, str. 8 cv. 17, str. 9b cv. 23

 • pracovní list VELKÁ PÍSMENA – první sloupeček
 • pracovní list OPAKOVÁNÍ cv. 2

– pracovní sešit str. 6 cv. 1, 2, 3, 4, str. 7 Jednotky času cv. 1, 2, 3, 4, 5, str. 32 cv. 3, 4

 • učebnice str. 8 cv. 10, 16 (zkusit)

Vl – pracovní sešit 4. ročník str. 3 cv. 2, 3

 • pracovní sešit 5. ročník str. 26 cv. 1, 2, 3, 4, 5
 • učebnice 4. ročník str. 6 projít
 • učebnice 5. ročník str. 35 projít
 • 1. 10. písemná práce!!!

 

19. 9. 2018 – 5. ročník

– pracovní sešit str. 5 cv. 2, 3

 • procvičování sčítání, odčítání pod sebe, dělení

ČJ – pracovní sešit str. 7 cv. 15P, str. 9a cv. 22, str. 9b cv. 25

 • učebnice str. 17 cv. 32 projít
 • pracovní list OPAKOVÁNÍ str. 5 cv. 1, 3

 

18. 9. 2018 – 5. ročník

AJ – uč. str. 7/3 – Procvičovali jsme otázku „Do you play…?“ a odpověď „Yes,I do. No, I don´t. Dále jsme si říkali rozdíl v užití slovesa PLAY. Hrát na nástroj „play the…“, hrát nějaký sport „play…“ (bez THE)

 • PS str. 7/4

ČJ – pracovní sešit str. 5 cv. 11, str. 6 cv. 13 (do ŠS – vypsat slova a určit rod a vzor), str. 7 cv. 15M, str. 8 cv. 19

M – pracovní sešit str. 5 cv. 5

 • učebnice str. 7 cv. 5, 6 (do ŠS)
 • učebnice str. 46 cv. 2 do geometrie

Př – pracovní sešit str. 3 cv. 1, 2, 3

 • učebnice str. 7, 8 projít
 • školní sešit – dopsat zápis

 

17. 9. 2018 – 5. ročník

AJ – uč.  str. 6/cv.2 – projít si a zkusit si popsat jednotlivé věci (stačí ústně)

– prac. sešit str. 6/cv.1,2,3

ČJ – pracovní sešit str. 8 cv. 18

 • učebnice str. 13 cv. 17 (do ŠS)

– pracovní sešit str. 4 cv. 3, 5, 6, 7, str. 5 cv. 1, 6

Sloh – pracovní list – obrázková osnova

Vl – učebnice str. 4, 5 projít

 • pracovní sešit str. 3 cv. 1

 

17. 9. 2018 – 4. ročník

Vl – učebnice str. 4, 5 projít

 • pracovní sešit str. 3 cv. 1

 

14. 9. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 6 cv. 13 (pouze vyznačit v housence)

 • test na antonyma, synonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • školní sešit – dopsat zápis
 • procvičování velkých písmen

– pracovní sešit str. 3 cv. 8, str. 4 cv. 2, 4

 • procvičování sčítání, odčítání, násobení

HV – školní sešit – dopsat zápis

 

13. 9. 2018 – 5. ročník

AJ – zapsat si slovíčka 2. lekce

– uč. str. 6/1 – přečíst si

– psali jsme písemnou práci na tvary slovesa HAVE GOT

ČJ – pracovní sešit str. 3 cv. 3 (do ŠS), str. 7 cv. 15L, str. 9a cv. 20

 • školní sešit – dopsat zápis
 • pracovní list – slovní druhy (dva sloupečky)
 • pracovní list – OPAKOVÁNÍ cv. 2

– pracovní sešit str. 3 cv. 3, 5, 7, str. 4 cv. 1

 • učebnice str. 5 cv. 1, 7 projít

Př – pracovní sešit str. 4 cv. 4, 5

 • učebnice str. 7 projít
 • školní sešit – dopsat zápis

 

12. 9. 2018 – 5. ročník

– pracovní sešit str. 3 cv. 1, 2, 4

 • geometrie – dopsat zápis
 • učebnice str. 46 cv. 3 do geometrie

Čtení – čítanka str. 28 Psí divadlo, str. 29 Hodné štěně

ČJ – pracovní sešit str. 4 cv. 6, str. 6 cv. 14, str. 7 cv. 15B

 • pracovní list – vyjmenovaná slova (tři sloupečky)
 • pracovní list – OPAKOVÁNÍ cv. 1

 

Anglický jazyk – 10. a 11. 9.

 • učebnice str. 5 – přečíst a naučit se básničku
 • školní sešit – nadpis „Tvary slovesa HAVE GOT“ + vypsat všechny tvary tohoto slovesa z učebnice str. 76 (I have got = Já mám, You have got = Ty máš,….) – všechny tvary se naučit
 • pracovní sešit str. 5 – celá

11. 9. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 4 cv. 7, str. 5 cv. 9

 • procvičování předpona, kořen, přípona

– pracovní sešit str. 31 cv. 1, 2, 3, 4

 • procvičování malé a velké násobilky

– pracovní sešit str. 4 cv. 1, 2, 3

 • učebnice str. 6 projít
 • školní sešit – dopsat zápis
 • na hodinu 13. 9. donést přesýpací hodiny

 

10. 9. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 2 cv. 1, str. 3 cv. 2, str. 4 cv. 8 (dodělat), str. 5 cv. 10

 • školní sešit – dopsat zápis

– pracovní sešit str. 2 cv. 2, 3, 4, 5, str. 3 cv. 6

Sloh – dopsat zápis

 • vypracovat pracovní list OSNOVA

Vl – pracovní sešit str. 2 cv. 1, 2, 3, 4

 • učebnice str. 2, 3 projít

 

7. 9. 2018 – 4. ročník

AJ – pracovní sešit str. 4/1 (spojit obrázek a název, vybarvit „dress“), cv. 2,3 – doplnit

ČJ – pracovní sešit str. 4 cv. 3, 4

 • učebnice str. 6 cv. 2, str. 7 cv. 3 do (ŠS), cv. 5, 6, 7 (rámečky pod cvičením 7 do ŠS)
 • procvičování vyjmenovaných slov

– pracovní sešit str. 2 cv. 2, 3, 5, 6

 • procvičování násobilky