Nástěnka velké třídy

19. 9. 2018 – 5. ročník

– pracovní sešit str. 5 cv. 2, 3

 • procvičování sčítání, odčítání pod sebe, dělení

ČJ – pracovní sešit str. 7 cv. 15P, str. 9a cv. 22, str. 9b cv. 25

 • učebnice str. 17 cv. 32 projít
 • pracovní list OPAKOVÁNÍ str. 5 cv. 1, 3

 

18. 9. 2018 – 5. ročník

AJ – uč. str. 7/3 – Procvičovali jsme otázku „Do you play…?“ a odpověď „Yes,I do. No, I don´t. Dále jsme si říkali rozdíl v užití slovesa PLAY. Hrát na nástroj „play the…“, hrát nějaký sport „play…“ (bez THE)

 • PS str. 7/4

ČJ – pracovní sešit str. 5 cv. 11, str. 6 cv. 13 (do ŠS – vypsat slova a určit rod a vzor), str. 7 cv. 15M, str. 8 cv. 19

M – pracovní sešit str. 5 cv. 5

 • učebnice str. 7 cv. 5, 6 (do ŠS)
 • učebnice str. 46 cv. 2 do geometrie

Př – pracovní sešit str. 3 cv. 1, 2, 3

 • učebnice str. 7, 8 projít
 • školní sešit – dopsat zápis

 

17. 9. 2018 – 5. ročník

AJ – uč.  str. 6/cv.2 – projít si a zkusit si popsat jednotlivé věci (stačí ústně)

– prac. sešit str. 6/cv.1,2,3

ČJ – pracovní sešit str. 8 cv. 18

 • učebnice str. 13 cv. 17 (do ŠS)

– pracovní sešit str. 4 cv. 3, 5, 6, 7, str. 5 cv. 1, 6

Sloh – pracovní list – obrázková osnova

Vl – učebnice str. 4, 5 projít

 • pracovní sešit str. 3 cv. 1

 

17. 9. 2018 – 4. ročník

Vl – učebnice str. 4, 5 projít

 • pracovní sešit str. 3 cv. 1

 

14. 9. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 6 cv. 13 (pouze vyznačit v housence)

 • test na antonyma, synonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • školní sešit – dopsat zápis
 • procvičování velkých písmen

– pracovní sešit str. 3 cv. 8, str. 4 cv. 2, 4

 • procvičování sčítání, odčítání, násobení

HV – školní sešit – dopsat zápis

 

13. 9. 2018 – 5. ročník

AJ – zapsat si slovíčka 2. lekce

– uč. str. 6/1 – přečíst si

– psali jsme písemnou práci na tvary slovesa HAVE GOT

ČJ – pracovní sešit str. 3 cv. 3 (do ŠS), str. 7 cv. 15L, str. 9a cv. 20

 • školní sešit – dopsat zápis
 • pracovní list – slovní druhy (dva sloupečky)
 • pracovní list – OPAKOVÁNÍ cv. 2

– pracovní sešit str. 3 cv. 3, 5, 7, str. 4 cv. 1

 • učebnice str. 5 cv. 1, 7 projít

Př – pracovní sešit str. 4 cv. 4, 5

 • učebnice str. 7 projít
 • školní sešit – dopsat zápis

 

12. 9. 2018 – 5. ročník

– pracovní sešit str. 3 cv. 1, 2, 4

 • geometrie – dopsat zápis
 • učebnice str. 46 cv. 3 do geometrie

Čtení – čítanka str. 28 Psí divadlo, str. 29 Hodné štěně

ČJ – pracovní sešit str. 4 cv. 6, str. 6 cv. 14, str. 7 cv. 15B

 • pracovní list – vyjmenovaná slova (tři sloupečky)
 • pracovní list – OPAKOVÁNÍ cv. 1

 

Anglický jazyk – 10. a 11. 9.

 • učebnice str. 5 – přečíst a naučit se básničku
 • školní sešit – nadpis „Tvary slovesa HAVE GOT“ + vypsat všechny tvary tohoto slovesa z učebnice str. 76 (I have got = Já mám, You have got = Ty máš,….) – všechny tvary se naučit
 • pracovní sešit str. 5 – celá

11. 9. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 4 cv. 7, str. 5 cv. 9

 • procvičování předpona, kořen, přípona

– pracovní sešit str. 31 cv. 1, 2, 3, 4

 • procvičování malé a velké násobilky

– pracovní sešit str. 4 cv. 1, 2, 3

 • učebnice str. 6 projít
 • školní sešit – dopsat zápis
 • na hodinu 13. 9. donést přesýpací hodiny

 

10. 9. 2018 – 5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 2 cv. 1, str. 3 cv. 2, str. 4 cv. 8 (dodělat), str. 5 cv. 10

 • školní sešit – dopsat zápis

– pracovní sešit str. 2 cv. 2, 3, 4, 5, str. 3 cv. 6

Sloh – dopsat zápis

 • vypracovat pracovní list OSNOVA

Vl – pracovní sešit str. 2 cv. 1, 2, 3, 4

 • učebnice str. 2, 3 projít

 

7. 9. 2018 – 4. ročník

AJ – pracovní sešit str. 4/1 (spojit obrázek a název, vybarvit „dress“), cv. 2,3 – doplnit

ČJ – pracovní sešit str. 4 cv. 3, 4

 • učebnice str. 6 cv. 2, str. 7 cv. 3 do (ŠS), cv. 5, 6, 7 (rámečky pod cvičením 7 do ŠS)
 • procvičování vyjmenovaných slov

– pracovní sešit str. 2 cv. 2, 3, 5, 6

 • procvičování násobilky