Projekty

 

Výzva Ministerstva dopravy a bezpečnosti – Na zelenou: ,, Na zelenou do zeleně.“
hodnota projektu 30 000 Kč na projekt bezpečné silniční situace v okolí školy, na dopravní cyklosoutěž, na stojan na kola u školy aj.
realizace : 2009- 2010

Školní mléko od roku 2009

Ovoce do škol od roku 2010
S úsměvem do školy, s úsměvem ze školy.

Zdroje financování projektu: EU peníze školám
hodnota projektu: 450 326 Kč, doba trvání projektu: 30 měsíců (od 1.9.2010 do 28. 2. 2013)

Ministerstvo životního prostředí
Program pořízení: Prioritní osa: 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (Zahrada u malých šikulů)

Zahrada u malých šikulů
Název (projektu): CZ.1.02/7.1.00/14.23057 
Realizace: Od 5.9.2014 do 25. 2. 2015
návrh převodu do majetku města: 15. 01. 2015
doba udržitelnosti 5 let od dokončení realizace: 25. 2. 2020
Způsob financování
celková hodnota investice: 954 084 Kč
z toho způsobilé: 953 572 Kč
ERDF (MŽP) 85% 810 536,20 Kč
SR (SFŽP) 5% 45 678,60 Kč
VZ žadatele10 % 95 357,20 Kč
nezpůsobilé: 512,00 Kč

Aktuálně řešené projekty

ICT do.výuky-krok.za.krokem

Název a číslo oblasti podpory:

1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0044

Termín realizace: 1.9.2014 – 31.7.2015

Pozice v projektu: partner