Kateřina Odstrčilová

Posts byKateřina Odstrčilová

Testování žáků

Vážení rodiče, v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků každé pondělí. Bližší informace naleznete zde https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022.pdf


Provoz školy od pondělí 13. 12. 2021

Vážení rodiče, v pondělí 13. 12. bude v prostorách mateřské školy zahájena rekonstrukce, která ovlivní i chod základní školy. Tímto bych Vás chtěla požádat o průběžné sledování našich webových stránek, na kterých se mohou objevit změny ve výuce, na které bude nutné reagovat. Výuka žáků od pondělí 13. 12. bude probíhat dle následujícího harmonogramu: Po – St rozvrh hodin i ŠD beze změny –

Learn more


Screeningové testování žáků

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 11. 2021 bude probíhat ve dnech 22. a 29. 11. 2021 plošné testování antigenními testy. Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září.


Dotazník

Vážení rodiče,dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění krátkého dotazníku k proběhlé distanční výuce. Rádi bychom společně s Vám zhodnotili tento netradiční způsob výuky, který probíhal v době uzavření škol. Závěry poslouží k nastavení výuky v případě opakování mimořádných situací v příštím období.Poprosím tedy o zpětnou vazbu a vyplnění následujícího dotazníku do 12. 11. 2021. Děkuji za Vaši vstřícnost, čas a názor.   

Learn more


Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních

V přiloženém souboru naleznete celé znění vyjádření MŠMT.


Organizace výuky na začátku školního roku

Ve středu 1. 9. 2021 bude výuka pro žáky 1. a 2. ročníků zahájena v 8:15 hodin a ukončena cca v 9:00 hodin. Žáci 3.-5. ročníků zahájí 1. 9. výuku v 8:00 hodin (konec 8:45 hodin). Školní družina ve středu 1. 9. 2021 nebude. Všichni žáci jsou 1. 9. 2021 automaticky přihlášeni na oběd, je nutné obědy v tento den odhlásit. První školní den

Learn more


Informace k provozu školy od 8. 6. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinnostíod 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici

Learn more


Provoz školních družin od pondělí 17. 5. 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 měnínásledující: ve školních družinách a školních klubech▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Vážení rodiče, od pondělí 17. 5. bude školní družina fungovat v běžném režimu pro všechny žáky školy.

Learn more


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zveřejněno dne 16. 4. 2021 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně: Přijatí žáci

Learn more


Otevření MŠ od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 bude umožněna osobní přítomnost předškolních dětí v MŠ za za dodržení základních hygienických pravidel stanovených MZd. Dále dětem rodičů zaměstnaných v IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí. Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se

Learn more


Změna velikosti písma
Kontrastní režim