Historie školy

Nejstarší zápis o škole, v té době s nepovinnou školní docházkou, se zachoval v kronice, jež je psána švabachem od roku 1825. Viz ukázka.

Toto písmo používali místní kronikáři až do roku 1860.
Podle dochovaných záznamů (kronika roku 1940-1941) je prvním ředitelem obecné školy ve Žďárci Jan Jandík . Po něm nastupuje Josef Dvořák ze Skutče.
Významným rokem je r.1945. Řídícím učitelem školy i školky se stává pan Jan Vodička. Pro zajímavost : školu navštěvovalo v 1.-3.ročníku 41 žáků, 4.-8. ročníku 53 žáků. V tento rok vzniká mateřská škola pod vedením slečny učitelky Věry Pokorné- Kopišťové. Avšak mateřská škola nebyla vybavena a paní učitelka musela používat i své vlastní hračky. Děti se stravují z vlastních zdrojů.

Zanedlouho, v roce 1951, byla v prvním patře (v kabinetu) vybudována kuchyň. Mateřská škola si velice těžce vybudovávala pozici u rodičů. Docházelo k výměnám kantorů.

Dne 1.února 1955 se stává ředitelkou školky paní Věra Kopišťová a její činnost se váže až do roku 1981. Nastupující ředitelka Lada Novotná setrvává do roku 2002.

Další záznam si vede v kronice od roku 1958-1971 ředitel školy Ladislav Jehlička. Dva roky byla paní ředitelkou M. Špirková. Od roku 1973 zde působil jako ředitel pan Jiří Šeda. V roce 1985 odchází do důchodu a na jeho místo nastupuje paní Oldřiška Talácková ze Skutče do roku 1994. V tomto roce je ředitelkou jmenována Jiřina Janouškovcová z Chrasti.

V roce 2003 přechází základní škola i mateřská škola do právní subjektivity. Došlo ke spojení a obě zařízení dostala společný název Základní škola a mateřská škola Žďárec, pod vedením p.Jiřiny Janouškovcové.

Paní ředitelka setrvává do roku 2004 kdy se vedení školy ujímá Radka Červinková z Holetína .A tak jako v školním roce 1978-1979 zanikl 5.ročník ,v tomto roce je znovu otevřen. V roce 2015 byla k 30. červnu, na žádost školské rady a po dohodě se zřizovatelem, odvolána p. Červinková z funkce ředitelky školy. Jejím dočasným zástupcem se stala vedoucí učitelka z MŠ paní Zuzana Čáslavská. Od září roku 2015 byla na místo ředitelky školy jmenována Mgr. Kateřina Odstrčilová z Hlinska.