Aktuální změny od 1.3. 2021 – povinnost ochranných prostředků

Hygienická a protiepidemická opatření Covid-19 od 1. března 2021

Vážení rodiče,
v návaznosti na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 02. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN-KAN, které vstoupilo v účinnost 25. 02. 2021, vás informujeme o aktuálních změnách.

S účinností od 01. 03. 2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95);
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek dle normy ČS EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ děti v mateřské škole

Do 28. 02. 2021 do 23:59 hodin lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

V návaznosti na výše uvedené vás moc prosíme o zajištění stanovených ochranných prostředků a od pondělí 01. 03. 2021 o posílání vašich dětí do školy pouze s ochranou dýchacích cest odpovídající výše uvedeným požadavkům.

Děkuji za vaši vstřícnost.   Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

 

Komentáře nejsou povoleny.