Category Archives: Nezařazené

MŠ – školní výlet 2021


Informace k provozu školy od 8. 6. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinnostíod 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici

Learn more


Provoz školních družin od pondělí 17. 5. 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 měnínásledující: ve školních družinách a školních klubech▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Vážení rodiče, od pondělí 17. 5. bude školní družina fungovat v běžném režimu pro všechny žáky školy.

Learn more


Výhružný anonym na mateřské školy v ČR

Vážení rodiče, z důvodu možného celorepublikového útoku na kteroukoliv mateřskou školu v České republice, přijala naše školka i škola pro dnešní den následující opatření: děti během celého dne neopustí budovu školy, okna v přízemí zůstanou uzavřena. I nadále platí zákaz vstupu osob do budovy školy. Z preventivních důvodů je zajištěna hlídková činnost Policií ČR a Městské policie Skuteč v okolí školy. Nové informace budou

Learn more


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zveřejněno dne 16. 4. 2021 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně: Přijatí žáci

Learn more


ZÁPIS DO MŠ – 2021

Na základě rozhodnutí proběhne zápis dětí do MŠ bez osobní přítomnosti dětí i rodičů. Prosíme o vyplnění přihlášky, kterou naleznete na našich webových stránkách v sekci dokumenty MŠ (přihláška je dostupná ke stažení na konci stránky a obsahuje 2 strany).  Dokumenty (přihlášku a okopírovaný rodný list) odevzdejte nejpozději do 12. 5. 2021 do schránky naší školy (v areálu školy na brance mezi MŠ a ZŠ), osobně, popřípadě zašlete

Learn more


Otevření MŠ od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 bude umožněna osobní přítomnost předškolních dětí v MŠ za za dodržení základních hygienických pravidel stanovených MZd. Dále dětem rodičů zaměstnaných v IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí. Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se

Learn more


Organizace výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 12. 4. 2021 vstupují v platnost opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, kterými se nově stanoví prezenční výuka ve třídách 1. stupně (pro školy pouze se třídami 1. stupně mající nejvýše 75 žáků) za dodržení základních hygienických pravidel stanovených MZ. Organizace výuky  I., II. třída  Ranní družina zůstává beze změn od 6:35 hodin – žáci navštěvující ranní družinu budou otestování

Learn more


Informace k obnovení prezenční výuky pro žáky 1. stupně a děti MŠ plnící předškolní vzdělávání od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se současná epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním Covid-19 lepší, dojde od 12. dubna k rozvolnění některých opatření a k otevření škol pro žáky 1. stupně a školek pro děti plnící  předškolní vzdělávání. Jelikož Vás jistě zajímá, jak bude probíhat organizace vzdělávání Vašich dětí od následujícího týdne nebo za jakých podmínek se mohou děti vrátit do školy, rozhodla jsem

Learn more


DISTANČNÍ DOUPNÍKŮV BRANNÝ ZÁVOD


Změna velikosti písma
Kontrastní režim