Uzavření MŠ od 1. 3. 2021

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
– dětí v mateřské škole

– dětí v přípravné třídě
– žáků 1. a 2. ročníků základní školy
– žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků
základní školy
– dětí v přípravném stupni základní školy speciální
– žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
– žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
– ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech

Z výše uvedeného důvodu je mateřská škola od 1. 3. 2021 uzavřena.
Krizové opatření platí do 21. 3. 2021.

 

Komentáře nejsou povoleny.