Školní rok 2023/2024

Základní a mateřská škola Mendíků, Praha 4

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 hodin (není nutné chodit dříve, škole bude otevřena v 7:45 hodin).

Rodiče či jiní rodinní příslušníci žáků 1. ročníku mohou své děti doprovodit do třídy a společně s námi slavnostně zahájit nástup jejich dětí do školy. Ostatní rodiče do tříd nechodí, mohou si pouze ve ŠD u p. uč. Uchytilové vyplnit přihlášky do školní družiny, poté počkat na své děti před budovou školy. Provoz družiny bude zahájen v úterý 5. 9. 2023.

V letošním školním roce bude následující spojení ročníků:

Malá třída – 1., 2. ročník Mgr. Milena Chaloupková

Velká třída – 3., 4., 5. ročník Mgr. Kateřina Odstrčilová

Rozvrhy hodin naleznete ve složce Základní škola – Rozvrhy hodin

Školní družina je pro žáky, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku, kterou je nezbytné odevzdat nejpozději v den zahájení provozu ŠD – 5. 9. 2023 (bližší informace, včetně přihlášky do ŠD Vám děti přinesou domů 4. 9. – není nutné se všemi dětmi chodit v pondělí do školy).

V pondělí 4. 9. mají všichni žáci odhlášeny obědy !!!

Těšíme se na Vás

Vaše paní učitelky

Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

 

Komentáře nejsou povoleny.