Category Archives: Nezařazené

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Č.j. ZŠ Ž 12/2024 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně: Přijatí žáci k

Learn more


Plavání deti z mateřské a základní školy

Jako každý rok jsme v únoru zahájili pravidelný výcvik plavání v krytém bazénu ve Skutči pod vedením zkušených plavčis, které zdokonalují plavecké dovednosti dětí a pomáhají jim s adaptací ve vodním prostředí.


Fotografie a další příspěvky naší školy a školky naleznete na Facebookových stránkách https://www.facebook.com/zszdarec , budeme rádi, když nás budete sledovat.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŽĎÁREC U SKUTČE

Ve středu 21. února od 8:00 hodin byla možnost nahlédnout do průběhu výuky v naší malotřídní škole. Společně s našimi žáky a paní učitelkou Mgr. Milenou Chaloupkovou si návštěvníci užili hodinu matematiky v 1. a 2. třídě. Rovněž v tento den proběhla prohlídka celé školy včetně jejího vybavení. Prohlédnout si naší školu je možné i v průběhu celého školního roku, rádi vás zde provedeme a osobně seznámíme s

Learn more


Planeta Země

Ve středu 8. 11. navštívily děti z mateřské školy nově otevřené vzdělávací centrum Planeta Země v Hlinsku, kde měly možnost se zábavným způsobem seznámit se všemi procesy, které se na naší planetě odehrávají.


Halloween ve škole

Společně s dětmi jsme 31. 10. oslavili Halloween, nechyběla hudba, tanec a kupa zábavy, která k oslavám halloweenu rozhodně patří. Děti si v maskách užily nespočet her, za které získávaly odměny.


Rozsvícení vánočního stromečku ve Žďárci


Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023 Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno Podzimní prázdniny jsou čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.  Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024. Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou

Learn more


Školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci, nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 hodin (není nutné chodit dříve, škole bude otevřena v 7:45 hodin). Rodiče či jiní rodinní příslušníci žáků 1. ročníku mohou své děti doprovodit do třídy a společně s námi slavnostně zahájit nástup jejich dětí do školy. Ostatní rodiče do tříd nechodí, mohou si pouze ve ŠD u p. uč. Uchytilové

Learn more


Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

Název projektu: Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002468 Období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024 Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je posílit kvalitní

Learn more