Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

Název projektu: Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002468

Období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole.

Z finančních prostředků v celkové výši 773 386,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt MŠ

  • Školní asistent MŠ
  • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Za subjekt ZŠ

  • Školní asistent ZŠ
  • Inovativní vzdělávání dětí v ZŠ

Za subjekt ŠD

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD
 

Komentáře nejsou povoleny.