Provoz školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

 

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně. Docházka nebude povinná, on-line výuka ostatních žáků bude probíhat i nadále, výuka ve škole bude ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků za následujících podmínek:

 1. Žáky rozdělíme do skupin po max. 15 žácích.

Skupina bude tvořena podle současného rozdělení tříd.

Složení skupiny bude neměnné, kdo nebude do 18. 5. 2020 přihlášený, nebude moci již být do skupiny zařazen.

Ve skupině bude po celou dobu jeden vyučující.

Výuka bude probíhat tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkaly (jiný čas nástupu, přestávek, ukončení výuky).

Za příznivého počasí budou velké přestávky trávit žáci venku.

S rozvrhem hodin budou žáci seznámeni v den nástupu vyučujícím.

2.  V odpoledních hodinách nabízíme žákům zájmové vzdělávání (provoz ŠD není povolen – nebude v provozu ani ranní družina) Počet žáků v této skupině je omezen na maximální počet 15 žáků. V případě většího zájmu, ze strany rodičů o odpolední skupinu, budou žáci přijímání podle zvláštních kritérií, která budou vyvěšena v budově školy a vložena na webové stránky školy. Zájmové vzdělávaní povede paní vychovatelka společně s asistentkou pedagoga.

Hygienická pravidla pro žáky:

 1. Žák musí 25. 5. 2020 při příchodu do školy doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, v případě nedoložení nebude vpuštěn do školy.
 2. Žák musí být denně vybaven 2 rouškami a sáčkem na uložení roušky.
 3. Žáci se musí ve všech společných prostorách školy pohybovat s rouškou (záchody, chodby, šatna).
 4. Žák bude sedět v samostatné lavici při zachování rozestupů 2 metrů.
 5. Žák musí dodržovat hygienická pravidla, se kterými bude seznámen.
 6.  V případě opakovaného nedodržování nastavených hygienických pravidel může být žák ze skupiny vykázán.

Hygienická pravidla pro školu:

 1. Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoli zákonným zástupcům.
 2. Skupinu žáků bude před školou vyzvedávat vyučující a odvádět je do šatny, zde se pouze přezují a své věci (bundu, mikinu,čepici…) si odnesou do třídy a uloží je na určené místo.
 3. Při vstupu do školy si žáci budou dezinfikovat ruce pod dohledem vyučujícího.
 4.  Škola zajistí pro každou skupinu ve třídě tekuté mýdlo, papírové ručníky a bezoplachové dezinfekční prostředky.
 5.  WC budou vybavena tekutým mýdlem, papírovými ručníky a bezoplachovými dezinfekcemi.
 6. Škola zajistí dezinfekci často používaných povrchů (kliky, spínače světel apod.) několikrát denně.
 7. Všechny používané místnosti budou uklízeny dezinfekčními prostředky alespoň jednou denně.

Vzdělávací aktivity dopolední

Dle ŠVP, předměty budou upřesněny určeným pedagogem. Tělesná výchova nebude.

Vzdělávací aktivity odpolední

Dle ŠVP školní družiny.

Školní stravování:

 1. Po dohodě se zřizovatelem a vedením školní jídelny bude pro žáky zajištěno školní stravovaní jako za normálního provozu.
 2. Jídlo bude vydávat personál včetně příborů a pití.
 3. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 4. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla.
 5. Žáci budou automaticky od 25. 5. přihlášeni k odběru oběda, pokud žák do skupiny nenastoupí nebo nebude mít zájem o oběd , musí se odhlásit (platí pouze pro žáky přihlášené ve ŠJ).
 6. Od 25. 5 . 2020 je tedy nutné žáky odhlásit z oběda obvyklým způsobem – týká se to žáků přihlášených do skupin, i těch, kteří do školy nenastoupí!

Předběžný harmonogram

Areál školy se otvírá 7:30 hodin

Malá třída (1., 2. rořník)

V 7:40 třídní učitel vyzvedne před školou žáky, odvádí je do  šatny a následně do určené třídy.

výuka 7:50 – 11:30  – oběd 11:35 – 11:55 – odpolední skupina do 14:30 hodin

 Velká třída (3., 4., 5.)

V 7:50 třídní učitelka vyzvedne před školou žáky, odvádí je do šatny a následně do určené třídy.

výuka 8:10 – 11:50 – oběd 12:00 – 12:20 – odpolední skupina do 14:30 hodin

 

Svůj zájem, případně nezájem o docházku Vašeho dítěte do školy a své odpovědi na níže uvedené otázky, pište co nejdříve na e-mailovou adresu reditelna@zs-zdarec.cz, nejdéle však do 18. 5. 2020.

V dopoledních hodinách výuka           ANO – NE

Oběd ve škole                                             ANO – NE

Odpolední vzdělávací aktivity             ANO – NE

Děkuji Vám za spolupráci
Mgr. Kateřina Odstrčilová. ředitelka školy

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [248.23 KB]

 

Komentáře nejsou povoleny.