Zahájení školní horku 2022/2023

Váže

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ! - Základní škola - Horní Lideč 130

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 hodin (není nutné chodit dříve, škole bude otevřena v 7:45 hodin).

Rodiče či jiní rodinní příslušníci žáků 1. ročníku mohou své děti doprovodit do třídy a společně s námi slavnostně zahájit nástup jejich dětí do školy. Ostatní rodiče do tříd nechodí, mohou si pouze ve ŠD u p. uč. Uchytilové vyplnit přihlášky do školní družiny, poté počkat na své děti před budovou školy. Provoz družiny bude zahájen v pátek 2. 9. 2022.

V letošním školním roce bude následující spojení ročníků:

Malá třída – 1., 2., 3. ročník Mgr. Milena Chaloupková

Velká třída – 4., 5. ročník Mgr. Kateřina Odstrčilová

Školní družina je pro žáky, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku nejpozději v den zahájení provozu ŠD od 2. 9. 2022 (bližší informace, včetně přihlášky do ŠD Vám děti přinesou domů 1. 9. – není nutné se všemi dětmi chodit ve čtvrtek do školy).

Ve čtvrtek 1. 9. mají všichni žáci odhlášeny obědy !!!

Těšíme se na Vás

Vaše paní učitelky

 

Komentáře nejsou povoleny.