Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Děkujeme všem rodičům a budoucím prvňáčkům, že jste si vybrali právě naší školu a věříme, že se Vám u nás bude líbit. Těšíme se na Vás 1. září.

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, svým ředitelem rozhodla v souladu s ustanoveními § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

uchazeč / uchazečka pod přiděleným registračním číslem je

1/2020 přijat(a)

2/2020 přijat(a)

3/2020 přijat(a)

k základnímu vzdělávání do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Mgr. Kateřina Odstrčilová
ředitelka školy

 

Komentáře nejsou povoleny.