Organizace výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 vstupují v platnost opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, kterými se nově stanoví prezenční výuka ve třídách 1. stupně (pro školy pouze se třídami 1. stupně mající nejvýše 75 žáků) za dodržení základních hygienických pravidel stanovených MZ.

Organizace výuky 

I., II. třída 

Ranní družina zůstává beze změn od 6:35 hodin – žáci navštěvující ranní družinu budou otestování po příchodu do školy. Odpolední družina je pro tyto žáky do 15:00 hodin.

Žáci, kteří nebudou navštěvovat školní družinu se dostaví k testování nejpozději v 7:30hodin před budovu školy, kde bude čekat zaměstnanec pověřený ředitelkou školy a proběhne otestování zbylých žáků.

Rodiče žáků 1. a 2. ročníků mají možnost být osobně přítomni u testování žáka. Pokud budete mít zájem být u testování Vašeho dítěte, žádám Vás o zaslání zprávy na email reditelna@zs-zdarec.cz (nezbytné hlediska organizace testování dalších ročníků).

Rozvrh hodin bude stejný jako na začátku školního roku (viz. níže).

1. třída       
1.2.3.4.5.6.7.
PondělíMTvTvŠD
ÚterýČjMPrvAj
StředaČjMČjVv
ČtvrtekČjMPrvČj
PátekČjMČjŠDHv
2. třída       
1.2.3.4.5.6.7.
PondělíMTvTvŠD
ÚterýČjMPrvAj
StředaČjMČjVvVv
ČtvrtekČjMPrvČj
PátekČjMČjŠDHv

III., IV. V. třída

Žáci těchto ročníků se dostaví před budovu školy nejpozději v 7:45 hodin, zde je vyzvedne třídní učitelka a odvede do třídy, kde bude probíhat testování.

Rodiče žáků 3. ročníků mají možnost být osobně přítomni u testování žáka. Pokud budete mít zájem být u testování Vašeho dítěte, žádám Vás o zaslání zprávy na email reditelna@zs-zdarec.cz (nezbytné z hlediska organizace testování dalších ročníků).

Rozvrh hodin bude stejný jako na začátku školního roku (viz. níže).

3. třída     Oběd  
1.2.3.4.5.6.7.
PondělíMTvTvTvAj
ÚterýČjMČjAjAj
StředaČjMPrvVvVvČj
ČtvrtekČjMČjČjŠDPrv
PátekČjMŠDŠDHv
4. třída     Oběd  
1.2.3.4.5.6.7.
PondělíMTvTvTvICTAj
ÚterýČjMČjVl
StředaČjMPrvVvVvČj
ČtvrtekČjMČjVl
PátekČjMŠDAjHv
5. třída     Oběd  
1.2.3.4.5.6.7.
PondělíMTvTvTvICTAj
ÚterýČjMČjVl
StředaČjMPrvVvVvČj
ČtvrtekČjMČjVl
PátekČjMŠDAjHv

Školní družina pro žáky III. – V. ročníků bude zajištěna v omezeném provozu:

Pondělí – Čtvrtek do 14:00 hodin (žáci 3. ročníku)

Pondělí – Středa do 14:00 (žáci 4., 5. tříd)

Pátek do 13:00 hodin (žáci 3. ročníku)

Čtvrtek – Pátek do 13:00 hodin (žáci 4., 5. tříd)

STANOVENÝMI PODMÍNKAMI PRO ÚČAST NA PREZENČNÍ VÝUCE JSOU:

  • účast na povinně stanoveném testování v rozsahu 2x týdně (pondělí, čtvrtek);
  • povinné nošení ochrany úst a nosu ve škole i školní družině (minimálně v podobě chirurgické roušky);
  • použití dezinfekce rukou při každém vstupu do budovy školy;
  • dodržování stanovených hygienických pravidel;
  • zachování homogenity tříd a skupin ve školní družině.

Osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána v případech:

  • žák má pozitivní výsledek testování.
  • žák se nezúčastní povinně stanoveného antigenního testování v minimálně stanoveném rozsahu. Škola obdržela Testy Lepu Medical – video.

Testování se nemusí účastnit žáci, kteří:

  • doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu viru SARS-CoV-2 provedeného na odběrovém místě (toto potvrzení nesmí být starší 48 hodin);
  • absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 nařízenou izolaci a karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (tato skutečnost musí být doložena potvrzením odběrového místa, či praktického lékaře);
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů.

Za příznivého počasí bude výuka probíhat i venku, doporučujeme žáky posílat do školy ve sportovním oblečení a pohodlné obuvi.

V případě potřeby se na mne prosím obracejte na telefonním čísle 731 557 456.

Děkuji za Vaši spolupráci, Mgr. Kateřina Odstrčilová

 

Komentáře nejsou povoleny.