Aktuální opatření k zahájení školního roku 2020 – 2021

 

Vzhledem k pandemii koronaviru jsme nuceni omezit vstup rodičů do budovy školy. V průběhu 1. týdne mohou rodiče žáků 1. ročníku doprovodit své dítě do šatny. Od 2. týdne rodiče do školy nesmí. Pokud budou něco potřebovat, zazvoní si na školu a počkají přede dveřmi.

Abychom předešli šíření infekčních onemocnění, nesmíme do školy přijmout žáka s patrnými příznaky (zvýšená teplota, kašel, bolest hlavy, nevolnost,…). Pokud se příznaky objeví v průběhu vyučování, neprodleně poskytneme dítěti roušku a umístíme ho do předem připravené samostatné místnosti. Současně informujeme zákonného zástupce s žádostí o bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Aktuální situace si nežádá nošení roušek do školy, v případě změn budete včas informováni. Výuka bude probíhat klasicky, nejsou stanovena žádná speciální opatření k organizaci výuky.

Veškeré akce školy budou probíhat v 1. pololetí bez přítomnosti rodičů.

Z hygienických důvodů není dětem dovoleno nosit si do školy jakékoliv hračky.

Pečlivě odhlašujte svým dětem obědy, nárok na oběd mají pouze první den nemoci a to ve výjimečných situacích. Rodičům není dovoleno nosit do školy vlastní nádobí, oběd si vyzvednou u vchodu do základní školy v jednorázových obědových boxech, které zakoupila škola z vlastních prostředků.

 

Komentáře nejsou povoleny.