Kateřina Odstrčilová

Posts byKateřina Odstrčilová

Organizace výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 12. 4. 2021 vstupují v platnost opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, kterými se nově stanoví prezenční výuka ve třídách 1. stupně (pro školy pouze se třídami 1. stupně mající nejvýše 75 žáků) za dodržení základních hygienických pravidel stanovených MZ. Organizace výuky  I., II. třída  Ranní družina zůstává beze změn od 6:35 hodin – žáci navštěvující ranní družinu budou otestování

Learn more


Informace k obnovení prezenční výuky pro žáky 1. stupně a děti MŠ plnící předškolní vzdělávání od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se současná epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním Covid-19 lepší, dojde od 12. dubna k rozvolnění některých opatření a k otevření škol pro žáky 1. stupně a školek pro děti plnící  předškolní vzdělávání. Jelikož Vás jistě zajímá, jak bude probíhat organizace vzdělávání Vašich dětí od následujícího týdne nebo za jakých podmínek se mohou děti vrátit do školy, rozhodla jsem

Learn more


Zápis do 1. třídy 7. 4. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci a s ohledem na blížící se termín zápisu Vašich dětí do 1. třídy si Vám dovolujeme touto cestu předat základní informace k organizaci a průběhu zápisu na naší škole. Aktuálně nelze předvídat, jaká mimořádná opatření budou platit, proto jsme upravili organizaci zápisu tak, aby maximálně vycházela vstříc individuálním možnostem a potřebám každého z Vás. Pokud by v dubnu

Learn more


,,Den otevřených dveří ” – zrušen

Vážení rodiče, z důvodu zhoršení situace ohledně Covidu-19 a zpřísnění vládních opatření je plánovaný ,,Den otevřených dveří” pro rodiče budoucích prvňáčků, který se měl konat ve středu 3. 3. 2021 od 15:00 hodin, zrušen. I přes nepříznivou situaci je naší snahou ukázat Vám prostory a vybavení naší školy alespoň prostřednictvím on-line prohlídky. Sledujte prosím webové stránky školy, on-line prohlídku naleznete v nejbližších dnech v

Learn more


Uzavření MŠ od 1. 3. 2021

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:– dětí v mateřské škole– dětí v přípravné třídě – žáků 1. a 2. ročníků základní školy– žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníkůzákladní školy– dětí v přípravném stupni základní

Learn more


Distanční výuka od 1. března

Vážení rodiče,od pondělí 1. března bude výuka probíhat ve všech ročnících distančně přes Microsoft Teams (přístupové údaje mají děti nalepeny v notýsku), do on-line hodin se přihlásíte stejně jako na podzim. Rozvrh on-line hodin 1.ročník 8.00-8.30 8.45-9.15  9.30-10.00 10.15-10.45  11.00-11.30  11.45-12.15  12.30-13.00  PONDĚLÍ  Čj M ÚTERÝ  STŘEDA  Čj M ČTVRTEK  PRV PÁTEK  V úterý, ve čtvrtek a v pátek bude dětem zadána samostatná práce

Learn more


Aktuální změny od 1.3. 2021 – povinnost ochranných prostředků

Hygienická a protiepidemická opatření Covid-19 od 1. března 2021 Vážení rodiče,v návaznosti na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 02. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN-KAN, které vstoupilo v účinnost 25. 02. 2021, vás informujeme o aktuálních změnách. S účinností od 01. 03. 2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je: respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny

Learn more


Provoz škol od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,usnesením vlády bude výuka od 4. ledna 2021 v 1. a 2. ročníku probíhat prezenčně dle rozvrhu, který naleznete na webových stránkách školy pod odkazy ,,Základní škola – Distanční výuka – Malé třída” za normálního provozu,3. až 5. ročník přechází opět na distanční výuku, rozvrh on-line hodin naleznete v odkaze ,,Základní škola – Distanční výuka – Velká třída”. V případě jakýchkoli dotazů se

Learn more


Informace

Milí žáci, těšíme se na Vás v úterý 1. září 2020 ve škole. S sebou si vezměte psací potřeby, přezůvky a dobrou náladu. Vaši učitelé 


Aktuální opatření k zahájení školního roku 2020 – 2021

  Vzhledem k pandemii koronaviru jsme nuceni omezit vstup rodičů do budovy školy. V průběhu 1. týdne mohou rodiče žáků 1. ročníku doprovodit své dítě do šatny. Od 2. týdne rodiče do školy nesmí. Pokud budou něco potřebovat, zazvoní si na školu a počkají přede dveřmi. Abychom předešli šíření infekčních onemocnění, nesmíme do školy přijmout žáka s patrnými příznaky (zvýšená teplota, kašel, bolest hlavy, nevolnost,…). Pokud se

Learn more


Změna velikosti písma
Kontrastní režim