Nástěnka malé třídy

Rozpis tělesné výchovy

 1. 3. – sportovní hala

27.3 – TV není (filharmonie)

 1. 4. – sportovní hala

10.4. – sportovní hala

 1. 4. – sportovní hala (v případě hezkého počasí hřiště)
 2. 4. – plavání
 3. 5 – plavání
 4. 5. – plavání
 5. 5. – plavání

5. 6. – plavání

Přehled plánovaných akcí

 1. 3.návštěva záchranné stanice (učit se budeme jen 1. hodinu, poté odjezd do Skutče), přinést 10Kč na autobus
 2. 3. – 3. hodina „Ukázka dravců“ před školou (přinést 50Kč), ostatní hodiny dle rozvrhu
 3. 3. – 1. hodina ČJ, poté odjezd do Skutče na koncert filharmonie, přinést 60 Kč (vstup+autobus)

5.4. – není HV (místo ní bude ČJ)

 1. 4. – od 13.15 do 15.30 zápis do 1. třídy (žáci 1. ročníku odchází po obědě domů, žáci 3. ročníku mohou při zápisu pomáhat, družina nebude)
 2. 4. – není HV (místo ní bude ČJ)