Nástěnka malé třídy

19.12. – 3. ročník

M – prac. sešit str. 33/2,3

 

6.12. – 2. ročník

ČT – pracovní sešit str. 9/14,15,16

– čítanka str. 46 – přečíst

– pracovní sešit str. 10/1,2,3

 

28.11. – 2. ročník

ČJ – procvičovat si psaní Y/I po měkkých a tvrdých souhláskách např. na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni.html

– uč. str. 45 – přečíst si vzkaz, který psaly děti rodičům. Tento vzkaz není správně, měl by být kratší, stručnější, výstižnější. Děti zkusí napsat správný vzkaz do sešitu. Uvedou v něm také to, kdy se vrátí domů (vybrat ze cv. 10)

– uč. str. 46/12 – stačí na folii nebo ústně

M – uč. str. 18/1,2,3,4

ČT – čítanka str. 44-45 – přečíst si a v pracovním sešitě na str. 8 udělat cvičení 9,10,11

– pracovní sešit str. 25 – psaní f, F – celá stránka

 

27.11. – 2. ročník

ČJ – uč. str. 44/6 + 44/8 – stačí ústně nebo na folii

– PS str. 29/8,9

M – uč. str. 17/3,4,5,6,7,8

 

26.11 – 2. ročník

ČJ – učebnice str. 43/3 – napsat názvy věcí na obrázcích do sešitu + vyznačit měkké skupiny

– prac. sešit str. 28/5,6 a str. 29/7

M – uč. str. 16/6,7,8 a str. 17/1,2

23.11.

3. ročník

ČJ – učebnice str. 48/8,10 – ústně nebo na folii

– pracovní sešit str. 25/4, 26/6,7 – doplnit

– sloh: pracovní sešit str. 25/5 – vybrat si oblíbenou hračku, doplnit si tabulku (alespoň 3 slova v každém sloupečku), doplnit si osnovu (Úvod: Jak se hračka jmenuje, odkud ji mám,…, Stať: a)velikost, barva,tvar b) popis jednotlivých částí, c) funkce , Závěr: K čemu hračku používám). Poté napsat na papír nebo do sešitu slohu popis této hračky + namalovat obrázek

M – uč. str. 62 – kopie – nalepit do sešitu geometrie, vypracovat cvičení

– prac. sešit str. 42/1,2

HV – malý pracovní sešit str. 6-9

Aj – učebnice str. 28/1,2

– pracovní sešit str. 24/1,2

 

 1. ročník

ČJ – písanka str. 13 + procvičovat čtení

M – učebnice str. 12/6, 13/1,2,3

– počítáme zpaměti str. 7/20,21

HV – malý pracovní sešit str. 6-9

 

21.11. – 3. ročník

M – uč. str. 38/5,6 – školní sešit

– PS str. 24/4,5

– pracovní list

 

ČJ – čtení

 • čítanka str. 52 – přečíst + PS str. 25/8

 

20.11. – 3. ročník

ČJ – učebnice str. 47/7 – ústně

– pracovní sešit str. 24/3

– pracovní list SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE (nalepit do ŠS a doplnit) – dodám

M – uč. str. 37/2 – do ŠS, 37/3 – 2 sloupečky do ŠS,

– ŠS – nadpis ZAOKROUHLOVÁNÍ NA STOVKY + uč. str. 38/4

– PS – str. 24/1,2,3

 

19.11. – 3. ročník

ČJ – procvičovat si psaní I/Y po B – např. na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-          trida/vyjmenovana-slova-po-b

– PS str. 24/1,2

– školní sešit – nadpis VYJMENOVANÁ SLOVA PO L + nalepit obrázky z       vyjmenovanými slovy ve správném pořadí

M – uč. str. 34/5 – procvičovat porovnávání čísel (alespoň 10 příkladů do šk.sešitu)

– uč. str. 35/8 – 1 sloupeček do šk. sešitu

– uč. str. 36/10,11 – ústně

– do sešitu nadpis ZAOKROUHLOVÁNÍ TROJMÍSTNÝCH ČÍSEL + uč. str. 37/1

AJ – pracovní list

 • ve čtvrtek opakovací test (5.-8. lekce)

 

16.11. – 3. ročník

Čj – uč. str. 45/27 – projít si ústně nebo na folii

– prac. sešit str. str. 23 – dokončit stranu

ČT – čít. str. 46-47 – přečíst

– PS čítanky – str. 26 – celá

M – PS – str. 26 – dokončit stranu – polopřímky opačné + prac. list (kopie z učebnice) – nalepit do sešitu

Aj – PS – str. 23/3,4,5

 

2.11. – 1. ročník

M – uč. str. 2 – dokončit, str. 3/1,2,3

24.10. – 1. ročník

ČJ – uč. str. 74 – vybarvit noty (PI – červeně, LI – modře, MI – zeleně, SI – fialově), ve druhém cvičení připojit k obrázku jeho počáteční slabiku, ve třetím cvičení trénovat čtení písmen a slabik

M – uč. str. 32 – dokončit

– počítáme zpaměti – str. 3/9

 

23.10. – 1. ročník

ČJ – uč. str. 72-73

M – uč. str. 32-půl stránky

– počítáme zpaměti – str. 3/7,8

 

22. 10. – 1. ročník

ČJ – učebnice str. 68 – trénovat čtení slabik, str. 71 – napsat číslici 2

M – učebnice str. 31 – celé doplnit

AJ – pracovní sešit str. 14 cv. 2 (projít pozdravy a vybarvit první kytičku červeně, druhou žlutě a zakroužkovat modře a třetí vybarvit zeleně)

 • projít slovíčka: barvy, školní potřeby, čísla do 10

 

17. 9. 2018 – 2. ročník

AJ – pracovní sešit str. 2 (dopsat dole anglicky větu), str. 3 cv. 2, 3 (barevně vybarvit prase růžově, rybu růžově)

 

18.6. – 3. ročník

ČJ – učebnice str. 158/cv. 10,11,12, str. 162/cv.22 a str. 163/cv.27 – vše si stačí projít ústně

– prac. sešit str. 40/6

 

Aj – prac. sešit str. 76-77 – celé

5. 6.

Český jazyk – 3. ročník

 • učebnice str. 149/5 – stačí ústně
 • uč. str. 150/ 8 – doplnit I,Y a napsat
 • prac. sešit str. 35/6 a str. 36/7

 

17.5. UČIVO PRO NEMOCNÉ – 3. ROČNÍK

Český jazyk

 • učebnice str. 139/26 – stačí ústně
 • prac. sešit str. 30/1,2,3

 

Čtení

 • čítanka str. 140-141
 • prac. sešit str. 31/13,14

 

Matematika

 • pracovní list

 

Angličtina

 • uč. str. 75/3 – projít si
 • prac. sešit str. 67/5,6 a 68/cv. 1

 

9.5. UČIVO PRO NEMOCNÉ

3. ročník

Český jazyk – čtení

 • čítanka str. 134-137 – přečíst
 • pracovní sešit str. 29/9,10

Matematika

 • učebnice str. 49/cv. 1,2 – do sešitu

 

4.5. UČIVO PRO NEMOCNÉ

3. ročník

Český jazyk

 • pracovní list ve školním sešitě – zájmena – dokončit
 • učebnice str. 133/cv.4 – stačí ústně
 • pracovní sešit str. 26/cv.1

Matematika

 • uč. str. 46/cv.2 – stačí ústně
 • pracovní sešit str. 29/cv.5
 • uč. str. 64/cv. 11,12 – načrtnout a vypočítat obvody do sešitu
 • pracovní listy – převody jednotek a kružnice – doplnit a nalepit do sešitu geometrie

3.5. UČIVO PRO NEMOCNÉ

3. ročník

Český jazyk

 • učebnice str. 131/cv. 28,29 – stačí ústně
 • učebnice str. 132 – projít si celou stránku
 • nalepit do školního sešitu pracovní listy (přehled zájmen+cvičení na procvičení – cv. 1 doplnit)

Čtení

 • čítanka str. 132-133
 • pracovní sešit str. 27/cv. 4,5 a str. 28/cv. 7

Matematika

 • do školního sešitu nalepit vložený prac. list a vyluštit
 • pracovní sešit str. 28/3 a 29/cv.4
 • procvičovali jsme čtení v jízdních řádech

Angličtina

 • učebnice str. 71/3  a 72/1,2 – projít si
 • pracovní sešit str. 64/1,2,3 a str. 65/4
 • příští čtvrtek budeme psát opakování na jídlo, ovoce atd.

 

2. 5. UČIVO PRO NEMOCNÉ

3. ročník

Český jazyk – čtení

 • čítanka str. 130-131
 • prac. sešit str. 26/cv. 1,2,3

Matematika

 • učebnice str. 46/cv. 1 – stačí ústně
 • prac. sešit str. 28/cv. 1,2

Prvouka

 • učebnice str. 65
 • prac. sešit str. 56 – celá doplnit+ příprava na písemnou práci ve středu 9.5. (str. 57 – NEDOPLŇOVAT)

 

23.4. UČIVO PRO NEMOCNÉ

3. ročník

Český jazyk

 • procvičovali jsme přídavná jména
 • seznámení s předložkami – doplnit pracovní list a nalepit ho do školního sešitu
 • pracovní sešit str. 25/12

Angličtina

 • nalepit a přepsat nová slovíčka
 • učebnice str. 70/cv.1,2 – projít si
 • pracovní sešit str. 62/cv. 1,2,3 a str. 63/cv.4

Matematika

 • procvičovat si převody jednotek času (ve středu pětiminutovka)
 • pracovní sešit str. 26/cv. 1,2,3,4 a str. 27/cv. 5

Prvouka

 • uč. str. 62 + prac. sešit str. 53

 

30. 4. a 7. 5. ŘEDITELSKÉ VOLNO

Žádáme rodiče, aby si prošli pokyny týkající se plaveckého výcviku a poslali nám do 23. 4. zpět souhlas s účastí a také zdravotní očkovací průkaz dítěte k okopírování zprávy od lékaře (popř. jiné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte).

Rozpis tělesné výchovy

24.4. – plavání

15.5 – plavání

22.5. – plavání

29.5. – plavání

5. 6. – plavání

Přehled plánovaných akcí