Kateřina Odstrčilová

Posts byKateřina Odstrčilová

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Děkujeme všem rodičům a budoucím prvňáčkům, že jste si vybrali právě naší školu a věříme, že se Vám u nás bude líbit. Těšíme se na Vás 1. září. Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, svým ředitelem rozhodla v souladu s ustanoveními § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Learn more


Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem (Město Skuteč) bude od 25. 5. 2020 obnoven provoz MŠ. Provoz mateřské školy bude probíhat v souladu s Provozním řádem a ŠVP, zároveň s dodržením všech hygienicko-bezpečnostních opatřeních vydaných v MŠMT v metodice. Zákonný zástupce dětí je povinen vyjádřit zájem o docházku do mateřské školy do 18. 5. 2020 na email reditelna@zs-zdarec.cz.


Provoz školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

  Vážení rodiče, vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně. Docházka nebude povinná, on-line výuka ostatních žáků bude probíhat i nadále, výuka ve škole bude ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků za následujících podmínek: Žáky rozdělíme do skupin po max. 15 žácích. Skupina bude tvořena

Learn more


Informace o chodu školy

Vážení rodiče, informace o chodu školy od 25. května 2020 Vám předáme během druhého květnového týdne (11. 5. – 15. 5.) – škola se bude řídit Metodikou k otevírání škol pro ZŠ a MŠ vydanou MŠMT. Po dohodě se zřizovatelem (Město Skuteč) Vám budou rovněž sděleny informace ohledně stravování dětí a žáků ve škole. Děkuji Vám za trpělivost a spolupráci se školou. Mgr. Kateřina

Learn more


Změna velikosti písma
Kontrastní režim